islamitische luisterboeken

islamitische luisterboeken

Kunst  |  18 afleveringen

Nederlandstalige luisterboeken van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Verras mij  


De komst van de Messias; het leven van Mirza Ghulam Ahmad

Luister  

islamitische luisterboeken  /  22-03-2024

Het leven van Mirza Ghulam Ahmad, de stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Zijn komst vervulde de voorspellingen over de komst van de Messias in de Islam, het Evangelie en in andere geschriften. Dit boek verhaalt over zijn opgroeien, zijn roeping als de kampioen van de Islam, zijn karakter,...


Wat zijn de verschillen tussen de Ahmadiyya Jamaat Qadian en de Ahmadiyya Jamaat Lahore?

Luister  

islamitische luisterboeken  /  22-07-2023

Voordracht van Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV, Imam Jamaat Ahmadiyya, gehouden voor Radio RAPAR, Paramaribo Suriname, Juni 1991.


Een misverstand weggenomen

Luister  

islamitische luisterboeken  /  29-05-2023

Uitleg over de positie van de Beloofde Messias en Mahdi (as) in de Islam en uitleg over de juiste betekenis van Khatme-Nubuwwat (Het zegelschap van het profeetschap van de Heilige Profeet Mohammed vrede zij met hem).


Verhalen om over na te denken

Luister  

islamitische luisterboeken  /  23-05-2023

Korte inspirerende verhalen voor alle leeftijden; levenslessen om over na te denken.


Een geschenk voor de koningin

Luister  

islamitische luisterboeken  /  05-04-2023

Dit boek werd door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias (as), geschreven ter gelegenheid van het diamanten jubileum van Hare Majesteit Koningin Victoria. Het boek zet de mooie leerstellingen van de Islam uiteen die vrede en broederschap in de wereld kunnen vestigen. Dit boek is ook een erk...


Mijn Mohammed, kinderverhalen over de profeet

Luister  

islamitische luisterboeken  /  16-03-2023

Dit boek is geschreven door drs. Abdulhaq Compier en ingesproken door Rahima Laaroussi. In dit luisterboek zijn diverse verhalen uit het leven van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) opgenomen voor kinderen van alle leeftijden. Naar de volgende verhalen kunt u luisteren in dit luisterboek:De jong...


De filosofie van de islamitische leer

Luister  

islamitische luisterboeken  /  24-05-2022

Dit boekt geeft een indrukwekkende uiteenzetting van belangrijke filosofische vraagstukken: Wat is het doel van het leven? Hoe kan dit doel bereikt worden? Wat is de definitie van moraal? Wat zal er gebeuren na de dood? Deze en andere vragen worden in het licht van de verzen van Koran uiteengezet.


De boodschap van ied

Luister  

islamitische luisterboeken  /  12-04-2022

Tijdens iedul-fitr, dat werd gevierd op 4 september 1978, in de Mobarak Moskee te Den Haag, gaf Sahibzada Mirza Tahir Ahmad een ied-kutbah. Later in 1982 zou hij worden gekozen als Khalifatul-Masih, het hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.


Een boodschap van vrede en een woord van waarschuwing

Luister  

islamitische luisterboeken  /  17-03-2022

Een toespraak gehouden door Hazrat Mirza Nasir Ahmad (Khalifatul-Masih III), voormalig hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap op 28 juli 1967 in de Wandsworth Town Hall, London, S.W.


De zegeningen van het gebed

Luister  

islamitische luisterboeken  /  22-02-2022

In dit boek legt Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Imam Mahdi uit wat de filosofie is van het gebed.


Een elementaire studie van de Islam

Luister  

islamitische luisterboeken  /  21-02-2022

Dit boek geeft een introductie tot de vijf fundamentele artikelen van de het islamitische geloof. Dit boek legt uit wat de filosofie is van deze geloofspunten en benadrukt de onderscheidende kenmerken van de Islam.


De Heilige Koran over oorlog en vrede

Luister  

islamitische luisterboeken  /  16-02-2022

In dit luisterboek word een vergelijkende studie gepresenteerd van de drie grote religies met betrekking tot oorlogvoering en het stichten van vrede,


Het leven van Mohammed (vrede zij met hem) Deel II - Zijn karakter en persoonlijkheid

Luister  

islamitische luisterboeken  /  15-02-2022

Omschrijving van zijn karakter en persoonlijkheid. Hoe ging hij om met anderen? Hoe behandelde hij vrouwen, niet-moslims, dieren? enz.


De Britse Regering en Jihad

Luister  

islamitische luisterboeken  /  15-02-2022

Dit boek is geschreven door de stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Imam Mahdi. In dit boek refereert de auteur naar de Heilige Koran en de Ahadith (gezegden) van de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) om de ware aard van het islami...


Enige onderscheidende kenmerken van de Islam

Luister  

islamitische luisterboeken  /  15-02-2022

Een indrukwekkende boek over de onderscheidende kenmerken van de Islam.


De behoefte aan uiterlijke en innerlijke vrede

Luister  

islamitische luisterboeken  /  15-02-2022

Een indrukwekkende lezing door Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad over de betekenis van ware vrede.


De noodzaak van de Imam

Luister  

islamitische luisterboeken  /  15-02-2022

In alle heilige geschriften wordt gesproken over de komst van de Beloofde Messias ofwel de Imam Mahdi. Wie is hij en waarom is zijn komst zo noodzakelijk?In dit boek legt de auteur zelf uit, aan de hand van duidelijke en onweerlegbare argumenten, aan welke voorwaarden de Imam Mahdi moet voldoen en w...


Een boodschap aan jongeren

Luister  

islamitische luisterboeken  /  15-02-2022

Dit boek bevat twee lezingen van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem) uit 1904 ter gelegenheid van de Jalsa Salana (jaarlijkse bijeenkomst). De lezingen gaan over de zelfhervorming van de mens en welke stappen een mens kan ondernemen om tot een succesvol einde te komen van zijn leven. De le...