Kennisnet-podcast

Kennisnet-podcast

Onderwijs  |  161 afleveringen

In de Kennisnet-podcast praten we over verschillende thema's rond onderwijs en ict.

Verras mij  


Joris Vlieghe - Wat een leraar een leraar maakt

Luister  

Kennisnet-podcast  /  19-06-2024

“De leraar moet meer betrokken worden in het vormgeven van digitale onderwijsomgevingen.” Dat zegt wijsgerig pedagoog Joris Vlieghe in deze podcast met Kennisnet-adviseur Remco Pijpers over wat een leraar tot leraar maakt in een digitale context.  Vlieghe is sinds 2018 verbonden aan de onderzo...


Tweede Kamerlid Barbara Kathmann pleit voor merkenvrij onderwijs

Luister  

Kennisnet-podcast  /  26-04-2024

Kamerlid Barbara Kathmann (GroenLinks-PvdA) wil onderzoeken of er betaalbare, op publieke waarden gedreven applicaties voor het onderwijs gerealiseerd kunnen worden, omdat ze vindt dat de afhankelijkheid van bigtech-bedrijven nu te groot is. Ze gaat hierover in gesprek met Kennisnet-directeur Laris...


Gert Biesta en zijn pleidooi voor de school als vrijplaats (2)

Luister  

Kennisnet-podcast  /  22-01-2024

Hoe kijkt Gert Biesta aan tegen de digitaliseringstrend in het onderwijs? In twee nieuwe afleveringen van de podcastserie ‘Onder pedagogen’ gaan we met hem in gesprek. De aanleiding voor dit gesprek is zijn nieuwste publicatie De school als vrijplaats, waarin hij pleit voor de school als een pl...


Gert Biesta en zijn pleidooi voor de school als vrijplaats (1)

Luister  

Kennisnet-podcast  /  18-01-2024

Hoe kijkt Gert Biesta aan tegen de digitaliseringstrend in het onderwijs? In twee nieuwe afleveringen van de podcastserie ‘Onder pedagogen’ gaan we met hem in gesprek. De aanleiding voor dit gesprek is zijn nieuwste publicatie De school als vrijplaats, waarin hij pleit voor de school als een pl...


Tweede Kamerlid Hind Dekker-Abdulaziz (D66) over de toenemende invloed van AI

Luister  

Kennisnet-podcast  /  06-11-2023


Digitale waardigheid in het onderwijs

Luister  

Kennisnet-podcast  /  08-06-2023

Welke invloed hebben toepassingen zoals ChatGPT of bigtechbedrijven op het onderwijs, de leraren en de leerlingen of studenten? Tot wat voor gesprekken dwingen de recente technologische ontwikkelingen ons?  Remco Pijpers (Kennisnet) en Corno Vromans (SURF) gaan in gesprek met filosoof Hans Schnitzl...


Tweede Kamerlid René Peters (CDA) over digitalisering en het gebruik van smartphones in het klaslokaal

Luister  

Kennisnet-podcast  /  08-02-2023

De maatschappelijke discussie over een mogelijk verbod op smartphones in de klas neemt toe, en ook in de Tweede Kamer krijgt het onderwerp meer aandacht. In deze podcast praten Kennisnet-directeur Larissa Zegveld en interviewer Manel van Kessel met René Peters over zijn kijk op dit vraagstuk.


Digitale geletterdheid en de leraar – wat vindt de vakbond?

Luister  

Kennisnet-podcast  /  10-01-2023

Digitale geletterdheid wordt een vast onderdeel van het curriculum. SLO is begonnen kerndoelen te ontwikkelen. Maar met kerndoelen alleen zijn we er nog niet. Alle leraren zullen digitaal geletterd moeten worden. We vroegen Jelmer Evers, vicevoorzitter van de Algemene Onderwijsbond, welke perspectie...


Welke rol kunnen scholen zelf spelen bij het slim inzetten van intelligente technologie?

Luister  

Kennisnet-podcast  /  08-12-2022

Welke kansen en risico’s biedt de inzet van intelligente technologie in het onderwijs? In deze podcast, een coproductie van SURF en Kennisnet, spreken we met twee mensen van de Onderwijsraad, die verantwoordelijk zijn voor de verkenning ‘Inzet van intelligente technologie’.   De Onderwijsraad...


Khalid Boudou: ‘In de digitale wereld zijn we allemaal migranten’

Luister  

Kennisnet-podcast  /  02-12-2022

Remco Pijpers gaat in deze podcast in gesprek met schrijver Khalid Boudou, die geregeld lesgeeft op vmbo’s en mbo’s. Ze spreken over hoe de digitaliserende wereld doorwerkt in de klaslokalen en op welke manier scholen daarop kunnen inspelen.  Veel leerlingen en studenten kennen Khalid Boudou a...


Kennisnet-podcast met Tweede Kamer-lid El Yassini (VVD) over kansengelijkheid en ict in het onderwijs

Luister  

Kennisnet-podcast  /  18-11-2022

Hoe kijkt VVD-politicus Zohair El Yassini aan tegen kansengelijkheid en veilige ict in het onderwijs? In deze podcast praten directeur Larissa Zegveld van Kennisnet en interviewer Remco Pijpers, ook van Kennisnet, daar met hem over.   De hoofdvragen in de podcast zijn:  Hoe zorgen we ervoor dat er...


Rudy van Belkom - Alive and Clicking: jongeren en digitale participatie

Luister  

Kennisnet-podcast  /  11-10-2022

Technologie biedt tal van mogelijkheden om burgers bij de democratie te betrekken. Daarbij kunnen we, meer dan we nu doen, leren van jongeren en hoe zij met technologie omgaan. Laat het onderwijs daar zijn voordeel mee doen. Dat stelt Rudy van Belkom in deze podcast. Daarin gaat hij in gesprek met L...


Cybersecurity in het onderwijs - een gesprek met Brenno de Winter

Luister  

Kennisnet-podcast  /  01-07-2022

We gebruiken meer en meer digitale middelen in het onderwijs en daarmee wordt ook het onderwijs kwetsbaarder voor cybercriminaliteit. DDoS-aanvallen zijn voor de meeste scholen geen onbekend begrip meer. Maar cybercriminaliteit raakt het onderwijs ook op andere manieren. In deze podcast gaan Larriss...


Technologie en autonomie in het onderwijs - een gesprek met Miriam Rasch

Luister  

Kennisnet-podcast  /  15-06-2022

Hoe kunnen we vanuit publieke waarden invulling geven aan technologie in het onderwijs, in plaats van dat de technologie (of beter gezegd: de bedrijven achter deze technologie)?  Hoe blijft het onderwijs autonoom? Dat is een groot vraagstuk, abstract ook, waar Kennisnet en SURF samen de tanden in z...


Onderwijs heeft AI-wijsheid nodig - een gesprek met Haroon Sheikh

Luister  

Kennisnet-podcast  /  03-06-2022

Welke wijsheid heeft het onderwijs nodig om met artificial intelligence om te gaan? Over die vraag gaan Larissa Zegveld en Remco Pijpers van Kennisnet in gesprek met hoogleraar Haroon Sheikh.  Artificial intelligence (AI) is het vermogen van computers om taken uit te voeren waarvoor mensen hun inte...


Digitale geletterdheid op school? Weet wat werkt

Luister  

Kennisnet-podcast  /  28-04-2022

Wat zegt onderzoek over hoe digitale geletterdheid in het onderwijs kan worden ingebed? We praten er in deze podcast over met Anneke Smits, lector onderwijsinnovatie en ict aan de hogeschool Windesheim in Zwolle. Anneke Smits bekeek in de wetenschappelijke literatuur wat we weten over hoe we digital...


Onderwijs flexibel organiseren met ict en technologie: mogelijkheden en uitdagingen

Luister  

Kennisnet-podcast  /  02-03-2022

Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit met behulp van ict en technologie? Die vraag staat centraal in deze aflevering van de Kennisnet podcast. Onderwijskundig projectadviseur Manel van Kessel gaat in gesprek met Frans Schouwenburg en Nadira Saab. Onze...


'Digitale transformatie of digitale storm?' - een interview met Larissa Zegveld

Luister  

Kennisnet-podcast  /  15-02-2022

De samenleving maakt een digitale transformatie door en die transformatie heeft ook haar impact op het onderwijs. Wat zijn de komende jaren de meest urgente uitdagingen voor de onderwijssector? En aan welke antwoorden kunnen we denken? In deze podcast laat Larissa Zegveld, directeur-bestuurder Kenni...


'Het internet is stuk' - een interview met Marleen Stikker

Luister  

Kennisnet-podcast  /  01-02-2022

'Het internet is stuk', luidt de titel van het boek dat Marleen Stikker publiceerde in 2019. De ondertitel van het boek is hoopgevender: ‘Maar we kunnen het repareren’. In deze aflevering gaat Remco Pijpers met Stikker in gesprek over de trend van technologie en publieke waarden in het onderwijs...


Digitale veiligheid: succesvolle interventies

Luister  

Kennisnet-podcast  /  27-01-2022

Hoe voorkomen we dat we op een phishing link klikken? Wat is het effect van campagnes en trainingen rondom digitale veiligheid? Wat voor onderzoek is er nog nodig? In deze podcast gaan Larissa Zegveld en Cor Ottens in gesprek met Jan-WIllen Bullée, onderzoeker cybersecurity aan de Universiteit Twen...


Van deepfake tot virtual humans. Wat is echt, wat is nep?

Luister  

Kennisnet-podcast  /  14-12-2021

Synthetische media zijn gemaakt of bewerkt door kunstmatige intelligentie-software. Het gaat om een veelheid aan uitingen, zoals virtual humans, Fortnite, Roblox en de Metaverse, maar de bekendste vorm is wel de deepfake. Er zou een nieuwe mediarevolutie gaande zijn. Een voor de hand liggende vraag...


Kansen(on)gelijkheid en adaptieve leertechnologie

Luister  

Kennisnet-podcast  /  09-09-2021

Digitale technologie in het onderwijs kan bijdragen aan kansengelijkheid maar die kansengelijkheid juist ook in de weg zitten. Hoe zit dat precies? In deze podcast spreken we dr. Inge Molenaar en prof. dr. Eddie Denessen over de invloed van adaptieve leertechnologie op kansengelijkheid. Dr. Inge Mol...


Toine Maes met pensioen: 'Werken aan digitalisering is nooit klaar'

Luister  

Kennisnet-podcast  /  07-09-2021

Na 20 jaar ict in het onderwijs gaat directeur-bestuurder Toine Maes met pensioen. Programmamanager Manon Geven gaat met hem in gesprek, op zijn laatste werkdag. Hoe kijkt hij terug op zijn tijd bij Kennisnet?


Informatica-onderwijs nieuwe stijl

Luister  

Kennisnet-podcast  /  30-08-2021

Twee jaar geleden is het havo- en vwo-eindexamenprogramma voor informatica vernieuwd, met een verfrissend perspectief op informatica-onderwijs. De eerste scholieren hebben voor de zomer van 2021 eindexamen gedaan. We staan in deze podcastaflevering stil bij het vak informatica met 2 gasten: Jos Tolb...


De leraar en technologie, reflecties van de Denker des Vaderlands

Luister  

Kennisnet-podcast  /  16-08-2021

Wat betekent het om leraar te zijn in een tijd waarin het onderwijs in een nieuw licht staat? Het nieuwe licht van intelligente technologie. Kan de filosofie helpen die betekenis scherp te krijgen? In deze podcast gaan we hierover in gesprek met filosoof Paul van Tongeren, Denker des Vaderlands. Eer...


Digitale geletterdheid in praktijk - inzichten en aanbevelingen

Luister  

Kennisnet-podcast  /  08-07-2021

Basisscholen en middelbare scholen hebben ook in coronatijd gewerkt aan digitale geletterdheid en zich daar zelfs positief in ontwikkeld. Tegelijkertijd nam de ongelijkheid in digitale vaardigheden tussen leerlingen toe. Dat zijn enkele conclusies van het Praktijkonderzoek Digitale Geletterdheid van...


Technische en kwetsbare professionaliteit

Luister  

Kennisnet-podcast  /  01-07-2021

Hoe moet docent-professionalisering er uit zien na de coronacrisis, in tijden van versnelde digitalisering? In deze podcast gaat Remco Pijpers daar met opleidingsdocent Mirjam van Tilburg over in gesprek. Van Tilburg waarschuwt voor een te eenzijdige nadruk op ‘technisch professionalisme’.  Van...


Per-Ivar Kloen over Seymour Papert

Luister  

Kennisnet-podcast  /  25-05-2021

In de serie ‘Onder pedagogen’ gaan we met onderwijsmensen in gesprek over pedagogen en denkers die een inspiratiebron voor hen vormen. In deze podcast praten we met biologieleraar Per-Ivar Kloen over Seymour Papert. Wat kunnen we van Papert leren over de leerling in de digitale samenleving? Seym...


Zijn we de algoritmes nog wel de baas?

Luister  

Kennisnet-podcast  /  04-03-2021

Worden publieke en onderwijswaarden als gelijkheid, menselijkheid en autonomie van leraar en leerling door digitalisering bevorderd? Of worden ze bedreigd? En hoe kunnen we zorgen dat digitalisering de waarden van het onderwijs versterkt in plaats van beperkt? In deze podcast praat Kennisnet-adviseu...


Wat zou Freinet doen met een smartphone?

Luister  

Kennisnet-podcast  /  09-02-2021

Wat kunnen we leren van pedagogen die niet meer leven, over de leerling in de digitale samenleving? Dat is het vertrekpunt in de podcast-serie ‘Onder pedagogen’. In deze aflevering praten we met onderwijskundige Jimke Nicolai over Célestin Freinet, een Franse pedagoog, die leefde van 1896 tot 1...


Ethische grenzen bij dataondersteund onderwijs

Luister  

Kennisnet-podcast  /  21-01-2021

In het onderwijs wordt steeds meer data verzameld. Daar kunnen scholen en mbo-instellingen interessante inzichten uit halen. Bijvoorbeeld welke programma's nu echt bijdragen aan een goed leerresultaat. Of inzicht in welke leerlingen of studenten met bepaalde achtergrondkenmerken (denk aan eerdere sc...


ROC Friese Poort: omgaan met digitale afleiding en verslaving

Luister  

Kennisnet-podcast  /  21-01-2021

Wat doe je als digitalisering je voor dilemma’s stelt? Welke afweging maak je? ROC Friese Poort moest zo’n afweging maken. De MBO-instelling  leert studenten omgaan met digitale afleiding. “Bij het vormen van een digitaal moreel kompas hoort ook dat je denkt aan je gezondheid, dus je smartpho...


Digitaal burgerschap en dataprofiling, gaat dat samen?

Luister  

Kennisnet-podcast  /  21-01-2021

ROC van Twente maakt werk van digital burgerschap: studenten leren zich kritisch te verhouden tot digitale technologie, beroepsmatig en in hun persoonlijk leven. Maar welk digitaal voorbeeldgedrag vraagt dat van de mbo-instelling zelf, bijvoorbeeld bij dataprofiling? Hoe kritisch zijn mbo's tegenove...


Nieuwe perspectieven voor digitale geletterdheid

Luister  

Kennisnet-podcast  /  04-01-2021

Hoe werken scholen in het po en vo op dit moment aan de digitale geletterdheid van leerlingen? Welke ambities hebben zij? Op die vragen proberen SLO en Kennisnet antwoord te krijgen met het Praktijkonderzoek Digitale Geletterdheid. In deze podcast gaan Lydwin van Rooyen (SLO), Nadia Demaret (Kennisn...


Tech-podcast over verantwoorde benutting van grote cloudplatforms, het belang van gedrag bij technologiegebruik en (on)vermijdelijke storingen in belangrijke systemen

Luister  

Kennisnet-podcast  /  15-12-2020

In deze negende tech-podcast bespreekt Michael van Wetering, expert innovatie bij Kennisnet, belangrijke tech-ontwikkelingen uit het nieuws met Hans Pronk, expert internettechnologie. In deze aflevering gaan zij in gesprek over de inrichting van grote cloudplatforms, de menselijke factor in veilig t...


Tech-podcast over democratisch toezicht op technologie, de verantwoordelijkheid van platforms en (zelf)uitlegbare kunstmatige intelligentie

Luister  

Kennisnet-podcast  /  28-10-2020

In deze achtste tech-podcast bespreekt Michael van Wetering, expert innovatie bij Kennisnet, belangrijke tech-ontwikkelingen uit het nieuws met Hans Pronk, expert internettechnologie. In deze aflevering gaan zij in gesprek over de noodzaak van democratisch toezicht op technologiebedrijven, de verant...


Hester IJsseling: 'Ict-wijzer worden vraagt om bezinning’

Luister  

Kennisnet-podcast  /  16-09-2020

In deze podcast-aflevering gaat Remco Pijpers, strategisch adviseur ethiek bij Kennisnet, in gesprek met Hester IJsseling, lector professionaliseren vanuit het hart en ziel aan de Thomas More Hogeschool in Rotterdam. Hoe kijkt IJsseling aan tegen ‘verbinding’ in een verwarrende tijd zoals de cor...


Tech-podcast over techreuzen, hun invloed op het onderwijs en internationale privacyconflicten

Luister  

Kennisnet-podcast  /  31-08-2020

In deze zevende tech-podcast bespreekt Michael van Wetering, expert innovatie bij Kennisnet, opvallende tech-ontwikkelingen uit het nieuws met Hans Pronk, expert internettechnologie. In deze aflevering gaan zij in gesprek over de invloed van grote technologiebedrijven op ons Nederlandse onderwijs, i...


Tech-podcast over digitaliseren vanuit ethisch perspectief, de impact van afstandsonderwijs op de ict-infrastructuur en de ontwikkelingen op de markt voor bandbreedte

Luister  

Kennisnet-podcast  /  25-06-2020

In deze zesde tech-podcast bespreekt Michael van Wetering, expert innovatie bij Kennisnet, opvallende tech-ontwikkelingen uit het nieuws met Hans Pronk, expert internet technologie. In deze aflevering gaan zij in gesprek over het digitaliseren vanuit ethisch perspectief, de impact van afstandsonderw...


Wat kan het onderwijs leren van de inzet van virtual reality bij Defensie?

Luister  

Kennisnet-podcast  /  27-05-2020

Het onderwijs kan veel leren van andere sectoren die virtual reality toepassen. Els Booij en Wietse van Bruggen - experts bij Kennisnet op het gebied van technologische innovatie - bezochten het Simulatiecentrum van het ministerie van Defensie. Daar zetten ze virtual reality en andere vernieuwende t...


De hartjes van MBO-zorgstudenten voor hun leraren

Luister  

Kennisnet-podcast  /  14-05-2020

De studenten helpende zorg en welzijn van de ROC van Twente weten hoe het is om mensen te helpen die ziek zijn of bang voor Corona. Sommigen van hen lopen stage. Anderen zitten thuis. Ze missen hun medestudenten. Maar ze missen ook hun docenten.  Wat schetste hun verbazing toen ze een hartverwarmen...


Literatuur (online) overbrugt afstanden

Luister  

Kennisnet-podcast  /  13-05-2020

Twaalf leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Leiden lezen samen Mrs. Dalloway van Virginia Woolf. Ze praten er met elkaar over via Microsoft Teams, begeleid door hun docent Engels.  Dat klinkt simpel. Een online Reading Group. Maar Wouter de Jong, de docent, krijgt iets heel bijzonders voor elkaar...


Hoe ben je ook digitaal een 'lieve mentor'? 5 tips

Luister  

Kennisnet-podcast  /  12-05-2020

Bart Ongering, door zijn leerling meester Bart genoemd, stond al te boek als een 'lieve mentor'. Hij voelt zijn leerlingen op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam goed aan. Hij durft zich kwetsbaar op te stellen. Hoe doet hij dat online? Hoe ben je een 'lieve mentor' in de digitale context...


Robin stierf. Covid-19. Zijn school rouwt (digitaal)

Luister  

Kennisnet-podcast  /  10-05-2020

Van de een op de andere dag was Robin, leerling op De Blink in Veenendaal, er niet meer. Corona velde hem. Een van zijn leraren, Martin Schuitemaker, vertelt hoe de school met het verdriet omgaat. Met elkaar in verbinding, via internet. Itske Versteeg van de Onderwijsspecialisten helpt hem daarbij....


Een 10 voor eindexamen muziek - via internet

Luister  

Kennisnet-podcast  /  30-04-2020

Marit Nygard (17) is geslaagd voor haar vwo-eindexamen muziek. Ze slaagde met een zelfgeschreven nummer (met videoclip) over alleen zijn, dat ze thuis maakte. Hoe deed ze dat - met school en zonder school? Dat vertelt ze in deze mini-podcast.  Haar nummer 'Drink je met me mee' is ook hier te zien e...


De 3 hardnekkigste Corona-complotten (met gesprekstips)

Luister  

Kennisnet-podcast  /  29-04-2020

Nu Corona leerlingen dwingt nog meer online te zijn, zijn ze ook nog meer op YouTube te vinden. Op die plek en andere sociale media gaan complotten rond. Met Harry Hol, journalist en expert van Bureau Jeugd en Media, bespreken we drie complotten. Waarom zijn ze in trek en hoe kun je er met leerlinge...


Weer samen naar school: "Rust zal ons redden"

Luister  

Kennisnet-podcast  /  28-04-2020

In gesprek met schoolleider Karin Donkers. Leraren hebben fantastisch werk gedaan, zegt ze, maar het was onrustig. “Voorheen werd er niet of zelden via video gebeld. De instructie vond nu alleen op de camera plaats. Dat ging goed, maar was onwennig omdat ouders meekeken.” Ze pleit voor geduld en...


Berke (9), zwaar autistisch, gedijt in tijden van Corona

Luister  

Kennisnet-podcast  /  27-04-2020

Niet naar school kunnen is voor de meeste kinderen vreselijk. Voor de leraren natuurlijk net zo. Maar niet voor Berke, 9 jaar oud,  zwaar autistisch en leerling op een school voor speciaal onderwijs. Zijn ouders filmen zijn vorderingen, delen die met de school en andere ouders. Zijn juf Pienel vert...


Corona-tijd in Minecraft: de 5 mooiste inzichten

Luister  

Kennisnet-podcast  /  23-04-2020

De leraren Ewout Warringa en Erik Post van het Vechtdal College bouwen samen met hun leerlingen in Minecraft de school na. Misschien ligt het aan de crisis, maar gebeuren prachtige dingen die ze niet hadden voorzien. In deze mini-podcast (12 minuten) delen ze hun 5 mooiste inzichten.


Prof. dr. Rob Martens over sociale verbondenheid en digitalisering

Luister  

Kennisnet-podcast  /  22-04-2020

Te vaak neigen we onderwijs te zien als te ‘cognitief’ - de dingen die je voor de CITO-toets moeten leren, zeg maar. De sociale kant wordt soms toch als bijzaak gezien. Maar de samenhang tussen  sociale verbondenheid en presteren is enorm sterk, zegt prof. dr. Rob Martens. Juist ook in deze cri...


De 7 valkuilen bij videobellen met een leerling

Luister  

Kennisnet-podcast  /  21-04-2020

Janneke de Kler is specialist in online hulpverlening en weet hoe je effectief en zinvol op afstand een videogesprek doet. Dit zijn volgens haar de 7 valkuilen die ook gelden voor mentorgesprekken op afstand.


OBS De Opslach viert de Bevrijding digitaal

Luister  

Kennisnet-podcast  /  20-04-2020

Waar we kinderen normaal bij schermen proberen weg te houden, beter voor hun gezondheid, is het scherm nu een essentiële verbinding tussen leraar en leerling, tussen leraar en ouder en tussen leerlingen onderling. Maar wat gebeurt er áchter de schermen? Deze nieuwe Kennisnet-serie 'Achter de scher...


Tech podcast 5 over omscholen tot programmeur, digitale wereld beschermen en oprakende internetadressen

Luister  

Kennisnet-podcast  /  01-04-2020

In deze tech podcast bespreek Michael van Wetering, expert innovatie bij Kennisnet, opvallende tech-nieuwsberichten met Hans Pronk, expert internettechnologie. In deze aflevering: omscholen tot programmeur, de continuïteit van de digitale wereld borgen en oprakende internetadressen. Omscholen tot p...


Hartslag en bloeddruk leerlingen meten: goed plan?

Luister  

Kennisnet-podcast  /  18-02-2020

Is het een goed idee leerlingen met een gedragsstoornis en/of psychische problematiek een smartwatch te laten dragen die hun fysieke toestand (zoals hartslag en bloeddruk) monitort? Dat vroeg een groep ict-coördinatoren van Onderwijsgroep Buitengewoon zich af, een overkoepelende organisatie voor ze...


Tech-podcast over 5G-netwerk, grootschalig gebruik Google en cloudmigraties

Luister  

Kennisnet-podcast  /  13-02-2020

In de Tech-podcast van Kennisnet bespreekt Michael van Wetering, expert innovatie bij Kennisnet, de meest opvallende tech-nieuwsberichten met Hans Spronk, expert op het gebied van internettechnologie. In deze aflevering: 5G-netwerk, grootschalig gebruik van Google en cloudmigraties. 5G-netwerk, geen...


Maria Genova over hackers, internetveiligheid en IBP

Luister  

Kennisnet-podcast  /  28-01-2020

Maria Genova is journalist en schrijfster van boeken ‘Komt een vrouw bij de h@cker’ en ‘What the h@ack’. In deze podcast-aflevering spreken we haar over de risico’s op internet voor scholen en hoe daarmee om te gaan. Genova: “Ik ga vaak in op de fouten die ik zelf heb gemaakt en welke tr...


Digitale geletterdheid plus (filosofie en programmeren)

Luister  

Kennisnet-podcast  /  22-01-2020

Cartesius 2 is een vernieuwende school in Amsterdam voor havo en vwo+. Leerlingen volgen geen vakken maar ‘modules’, krijgen geen huiswerk, en is er speciale aandacht voor filosofie en digitale geletterdheid. In deze podcast-aflevering spreken we met docent Berry Nieskens over hoe leerlingen een...


Tech-podcast over ontwikkelingen glasvezelmarkt, toenemend gebruik van artificial intelligence en risico’s afhankelijkheid ict

Luister  

Kennisnet-podcast  /  06-01-2020

In de Tech-podcast van Kennisnet bespreekt Michael van Wetering, expert innovatie bij Kennisnet, de meest opvallende tech-nieuwsberichten. In deze aflevering: ontwikkelingen in de glasvezelmarkt, de consequenties van het toenemend gebruik van artificial intelligence en de risico’s van onze afhanke...


'Stel waarden centraler bij digitalisering'

Luister  

Kennisnet-podcast  /  15-12-2019

Scholen zouden digitalisering minder vanuit technologie en meer vanuit waarden moeten sturen. Dat is de belangrijkste boodschap van ‘Waarden wegen’, een Kennisnet-publicatie over ethiek en digitalisering die 17 januari 2020 verschijnt.  In deze podcast-aflevering blikken mede-auteurs Erwin Boma...


Alfons ten Brummelhuis in balans deel 2

Luister  

Kennisnet-podcast  /  03-12-2019

Alfons ten Brummelhuis is strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet. Was, moeten we zeggen, want met 66 jaar is de tijd voor zijn pensioen aangebroken. Hoe kijkt hij terug op zijn carrière? In een tweedelige podcast-aflevering kijken wij terug op zijn carrière. In aflevering 2 staat het Vier in...


Alfons ten Brummelhuis in balans deel 1

Luister  

Kennisnet-podcast  /  03-12-2019

Alfons ten Brummelhuis is strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet. Was, moeten we zeggen, want met 66 jaar is de tijd voor zijn pensioen aangebroken. Hoe kijkt hij terug op zijn carrière? En hoe kijkt hij vooruit? “Mijn werk zit er nog niet op.” In een twedelige podcast-aflevering kijken w...


Dit zijn de uitdagingen waar schoolbestuurders voor staan volgens Kim Putters

Luister  

Kennisnet-podcast  /  18-11-2019

Moedig onderwijsbestuur in tijden van digitalisering: hoe ziet dat eruit en wat vraagt dit van schoolbestuurders? Hoe kunnen zij omgaan met de uitdagingen waar ze voor staan? In deze podcast-aflevering spreken we hierover met Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).


De filosofie van De Transformatieve School

Luister  

Kennisnet-podcast  /  08-10-2019

Hoe ga je als school om met leerlingen die opgroeien tussen botsende codes van thuis, school en straat? En welke rol speelt digitalisering en burgerschap hierin? Iliass El Hadioui - socioloog, onderzoeker en lid van de Onderwijsraad - ontwikkelde de filosofie van de Transformatieve School, die lerar...


Pedagogische tact in een digitale context

Luister  

Kennisnet-podcast  /  03-09-2019

Wat betekent het om met tact en sensitiviteit in de klas te staan? En hoe kunnen leraren zich met pedagogische tact tot de digitale wereld van leerlingen verhouden? Aan de hand van het gedachtegoed van Max van Manen, een Canadese pedagoog, geven kenners Wouter Pols en Geert Bors in deze podcast antw...


Hoe meten we digitale geletterdheid bij leerlingen?

Luister  

Kennisnet-podcast  /  27-08-2019

In het najaar van 2019 besluit de Tweede Kamer over de vraag of digitale geletterdheid een vaste plek krijgt in het curriculum. Dat roept vragen op als: hoe meten we digitale geletterdheid bij leerlingen en wanneer zijn leerlingen digitaal geletterd? In deze podcast spreken we met twee experts: Alla...


Digitale geletterdheid in het nieuwe curriculum

Luister  

Kennisnet-podcast  /  04-07-2019

In het najaar van 2019 besluit de Tweede Kamer over de vraag of digitale geletterdheid daadwerkelijk in het curriculum terugkomt in de vorm van kerndoelen. Waarom is het nodig om digitale geletterdheid een vaste plek in het onderwijs te geven? En waarom nu? Daarover gaat het in deze Kennisnet-podcas...


Computational thinking, niet voor nerds

Luister  

Kennisnet-podcast  /  05-06-2019

Erik Barendsen is hoogleraar informatica en adviseert het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid van Curriculum.nu. Hij heeft invloed op hoe computational thinking via het nieuwe curriculum een plek krijgt in het onderwijs. Computational thinking - nadenken over de vraag hoe je met een computer probl...


Tech-podcast over opslag van gevoelige gegevens op cloudplatforms en privacy op internet

Luister  

Kennisnet-podcast  /  16-05-2019

In de nieuwe tech-podcast van Kennisnet bespreekt Michael van Wetering, expert innovatie bij Kennisnet, de meest opvallende tech-nieuwsberichten met Hans Pronk, expert op het gebied van internettechnologie. In deze aflevering: opslag van gevoelige gegevens op cloudpatforms en privacy op internet. Op...


In gesprek over programmeeronderwijs

Luister  

Kennisnet-podcast  /  25-04-2019

“Met programmeren kun je niet vroeg genoeg beginnen”, zegt Felienne Hermans, ambassadeur van programmeeronderwijs in Nederland. Begin er al op de basisschool mee, aldus Hermans. Remco Pijpers van Kennisnet, kritisch over programmeren op vroege leeftijd, gaat met haar in gesprek. 


Tech-podcast over AI, glasvezeluitrol en technologiebedrijven

Luister  

Kennisnet-podcast  /  01-04-2019

In de nieuwe tech-podcast van Kennisnet bespreekt Michael van Wetering, expert innovatie bij Kennisnet, de meest opvallende tech-nieuwsberichten met Hans Pronk, expert op het gebied van internettechnologie. In deze aflevering: kunstmatige intelligentie, glasvezel-goudkoorts en groei in clouddiensten...


Werken aan online informatievaardigheden

Luister  

Kennisnet-podcast  /  20-03-2019

Online informatie zoeken wordt steeds belangrijker. Wat kunnen scholen doen om de online informatievaardigheden van leerlingen te verbeteren? In deze podcast-aflevering spreken we hierover met Maarten Sprenger, auteur van het boek ‘Slim zoeken op internet’.    


De Vreedzame School digitaal

Luister  

Kennisnet-podcast  /  19-02-2019

Hoe leven we goed samen digitaal? Hoe word je een goede digitale burger? Daarover gaat Remco Pijpers van Kennisnet in gesprek met dr. Leo Pauw, oprichter van De Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Meer dan duizend school werke...


Succesfactor bij innovatietraject: kleinschalig experimenteren

Luister  

Kennisnet-podcast  /  05-02-2019

In een driedelige podcastserie bespreken we de succesfactoren en lessen bij innovatietrajecten in het basisonderwijs. In deze derde en laatste aflevering: het belang van kleinschalig experimenteren met praktische oplossingen. Gepersonaliseerd leren, digitale geletterdheid en technologische ontwikkel...


Succesfactor bij innovatietraject: samenwerken met marktpartijen

Luister  

Kennisnet-podcast  /  30-01-2019

In een driedelige podcastserie bespreken we de succesfactoren en lessen bij innovatietrajecten in het basisonderwijs. In deze tweede aflevering: het belang van samenwerken met marktpartijen. Gepersonaliseerd leren, digitale geletterdheid en technologische ontwikkelingen zoals virtual reality en robo...


Succesfactor bij innovatietraject: betrokkenheid en enthousiasme in de hele organisatie

Luister  

Kennisnet-podcast  /  24-01-2019

In een driedelige podcastserie bespreken we de succesfactoren en lessen bij innovatietrajecten in het basisonderwijs. In deze eerste aflevering: het belang van betrokkenheid en enthousiasme binnen een schoolteam of -bestuur. Gepersonaliseerd leren, digitale geletterdheid en technologische ontwikkeli...


Anko van Hoepen (PO-Raad) over ethiek en ict

Luister  

Kennisnet-podcast  /  26-11-2018

Ethische vragen op het gebied van digitalisering worden steeds vaker gesteld. In de media, de politiek, maar ook in het onderwijs. Er is steeds meer mogelijk op technologisch gebied, maar moet alles wat kan? Wij spraken hierover met Anko van Hoepen, vice-voorzitter van de PO-Raad.


Aan de slag met mediawijsheid: radio maken met leerlingen

Luister  

Kennisnet-podcast  /  03-10-2018

Wil je op jouw school op een originele manier werken aan taaldoelen? Laat leraren op je school radio maken met hun leerlingen. Voor een nieuwe podcastaflevering spraken wij Tjeerd van den Elsen, leraar op basisschool de Vijf Hoeven in Tilburg en Leraar van het jaar in 2017. Met zijn leerlingen maakt...


Hannah Arendt en de leerling in de digitale samenleving

Luister  

Kennisnet-podcast  /  27-08-2018

Wat kunnen we leren van Hannah Arendt over de leerling in de digitale samenleving? Daarover praten we in een nieuwe podcast met Monique Leijgraaf, werkzaam als  onderzoeker en opleider aan de Hogeschool iPabo en mede-auteur van het boek ‘Aan het werk met Hannah Arendt’. Dit is een nieuwe afleve...


Ict-infrastructuur professionaliseren: hoe pak je dat aan?

Luister  

Kennisnet-podcast  /  11-07-2018

Hoe professionaliseer je de ict-infrastructuur op school? Een belangrijke vraag, want scholen gebruiken steeds vaker en meer ict in de klas. Meer ict vraagt om een betrouwbare, professionele ict-infrastructuur. Wij spraken Hans Pronk - expert op het gebied van internettechnologie - over hoe schoolbe...


Onder wetenschappers: Natascha Notten

Luister  

Kennisnet-podcast  /  05-07-2018

Wat is de relatie tussen leesvaardigheid en digitale vaardigheden? ‘Die is groot’, zegt Natascha Notten van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wij spraken haar voor een nieuwe podcastaflevering in de serie ‘Onder wetenschappers’. In het gesprek gaat het onder andere over kansenongelijkheid...


Onder wetenschappers: Joke Voogt

Luister  

Kennisnet-podcast  /  16-05-2018

Ict-bekwaamheid van leraren en schoolbesturen, kan en moet veel beter. Dat zegt Joke Voogt, bijzonder hoogleraar ict aan de Universiteit van Amsterdam. De oplossing? “Introduceer een certificaat didactische ict-bekwaamheid op de lerarenopleiding.” Wij spraken Voogt voor de nieuwe podcastserie ...


Theo Thijssen en de leerling in de digitale samenleving

Luister  

Kennisnet-podcast  /  25-04-2018

Onderwijzer Theo Thijssen leefde ruim 100 jaar geleden. Stel dat hij nog zou leven, wat zou hij leerlingen dan bijbrengen? Voor een nieuwe podcastaflevering - waarin Theo Thijssen centraal staat -  spraken wij Roeland Smeets. Theo Thijssen was behalve onderwijzer ook succesvol auteur. Hij schreef p...


Mobile Device Management: het beheer van tablets, laptops en Chromebooks in de klas

Luister  

Kennisnet-podcast  /  26-03-2018

Met Mobile Device Management (MDM) beheer je tablets, Chromebooks en laptops in de klas. Hoe werkt dat precies in de praktijk? En hoe ontzorgt MDM-software schoolleiders, ict-coördinatoren en leraren? Beluister de Kennisnet-podcast met ict-coördinator Sander Gordijn voor praktijkverhalen en handig...


Dave Ensberg en de bezielde beschaving (op internet)

Luister  

Kennisnet-podcast  /  19-03-2018

Menig onderwijsbestuurder mijdt sociale media. Men zegt er de tijd niet voor te hebben. Onderwijsbestuurder Dave Ensberg-Kleijkers kan niet zonder. Hij vertelt erover in een nieuwe aflevering in de podcast-serie 'Onder pedagogen' van Kennisnet. In deze serie wordt gesproken over een pedagogische ins...


Onder wetenschappers: José van Dijck (KNAW)

Luister  

Kennisnet-podcast  /  15-02-2018

Welke invloed hebben platformen, zoals Google en Facebook, op het onderwijs? En hoe ga je daar als school verantwoord mee om? Voor de nieuwe podcastserie ‘Onder wetenschappers’ spraken wij José van Dijck, mede-auteur van het boek ‘De Platformsamenleving’. Ook is ze hoogleraar aan de univer...


Onder wetenschappers: prof dr Paul Kirschner

Luister  

Kennisnet-podcast  /  08-02-2018

Hoe bereiden we leerlingen voor op de toekomst? Universiteitshoogleraar van de Open Universiteit Paul Kirschner is duidelijk: focus minder op ict en programmeren en investeer in een kennisbasis, informatiegeletterdheid en -management. In de nieuwe podcastserie Onder Wetenschappers spreken we met ver...


Privacy in het onderwijs: waar moeten scholen op letten?

Luister  

Kennisnet-podcast  /  28-01-2018

Scholen kunnen niet langer om privacy heen: 28 januari is de Europese Dag van de Privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens start op 29 januari een nieuwe bewustwordingscampagne en in mei treedt strenge privacywetgeving in werking. Wat betekent dit voor scholen? Wat moeten scholen regelen om privacy op...


Dick van der Wateren over verwondering en digitale volwassenheid

Luister  

Kennisnet-podcast  /  16-01-2018

Kijk met verwondering naar het digitale gedrag van leerlingen. Leer leerlingen met verwondering te kijken naar de digitale wereld. Dat is de oproep van Dick van der Wateren, docent op het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem. Van der Wateren is ook praktisch filosoof en auteur van het boek Verwonder...


'Een robot die samenwerkt met de leraar heeft meerwaarde'

Luister  

Kennisnet-podcast  /  20-12-2017

Een robot in de klas kan veel toevoegen aan het onderwijs op je school. Een robot assisteert, is studieobject en leert leerlingen nadenken over het oplossen van een probleem door het in stapjes op te breken: computational thinking. Maar wat betekent dit voor de leraar? En waarom kan een robot releva...


Micha de Winter over het kind in de digitale samenleving

Luister  

Kennisnet-podcast  /  30-11-2017

Micha de Winter, hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken, vindt onze kijk op kinderen te 'geproblematiseerd'. Hij pleit voor een meer hoopvol perspectief. Hoe geven we aan leerlingen optimisme door in tijden van digitalisering? Remco Pijpers gaat daar met hem over in gesprek in deze nieuw...


Een christelijk perspectief op digitale geletterdheid

Luister  

Kennisnet-podcast  /  02-11-2017

Digitale geletterdheid vanuit christelijk perspectief: hoe pak je dat aan op school? Volgens Steef de Bruijn, hoofdredacteur van het Reformatorisch dagblad en mede-auteur van het boek 'Pelgrim in medialand', kan het christelijk perspectief op digitale geletterdheid nuttig zijn voor iedereen. Hoe je...


Kennisnet over blockchain in het onderwijs

Luister  

Kennisnet-podcast  /  23-10-2017

Blockchain in het onderwijs heeft potentie Snellere toelating tot vervolgopleidingen met eenvoudigere, veilige administratie, duidelijkheid over het volgen van extra vakken, veilige dossieroverdracht, geen kopietjes meer maken van diploma’s en eenvoudigere en snellere organisatie van stages. Block...


Lucas Onderwijs, digitale vaardigheden en kansengelijkheid

Luister  

Kennisnet-podcast  /  25-09-2017

Onder leerlingen zijn op de basisschool al grote verschillen te merken op het gebied van digitale vaardigheden, vertelt Ewald van Vliet, voorzitter van de Raad van Bestuur van onderwijskoepel Lucas onderwijs in Den Haag. In de nieuwste Kennisnet-podcast gaat hij in op maatschappelijke ongelijkheid e...


Rousseau en de leerling in de digitale samenleving

Luister  

Kennisnet-podcast  /  29-08-2017

Jean-Jacques Rousseau, de Zwitserse Verlichtingsfilosoof uit de 18e eeuw, heeft grote invloed gehad op hoe er tegen het opvoeden van kinderen wordt aangekeken. Hij is vooral bekend met zijn boek 'Emile’, dat nog steeds wordt gelezen. Wat kunnen we van Rousseau leren over de leerling in de digitale...


Digitale geletterdheid: Groningen pioniert

Luister  

Kennisnet-podcast  /  12-07-2017

  Digitale geletterdheid is belangrijk voor Leerlingen van Openbaar Onderwijs Groningen (O2G2). Leerlingen werken 4 uur in de week aan hun digitale vaardigheden. Dat geldt voor kleuters maar ook voor leerlingen in 6 vwo.   Hoe dit eruit ziet in de praktijk? Beluister de nieuwste Kennisnet-podcast....


Het Internet of Things en het onderwijs

Luister  

Kennisnet-podcast  /  04-07-2017

Het Internet of Things en het onderwijs "Het Internet of Things, het gebruik maken van internet door alledaagse objecten, heeft veel potentie in het onderwijs en veiligheid is het belangrijkste aandachtspunt hierbij". Deze conclusie trekken Els Booij, Wietse van Bruggen en Michael van Wetering na hu...


Janusz Korczak en de leerling in de digitale samenleving

Luister  

Kennisnet-podcast  /  13-06-2017

‘’Het gesprek over het digitale leven van leerlingen in het hier en nu, moet veel meer gewicht krijgen.” Dat zegt pedagoog Joop Berding, in gesprek met Remco Pijpers in deze Kennisnet podcast over leerlingen in de huidige digitale samenleving. Berding laat zich hierbij inspireren door pedagoo...


Kunstmatige intelligentie concreet toepassen in het onderwijs

Luister  

Kennisnet-podcast  /  24-05-2017

Er zijn steeds meer concrete toepassingen van kunstmatige intelligentie voor het onderwijs. Deze conclusie trekken Els Booij, Wietse van Bruggen en Michael van Weterering na hun bezoek aan de SXSW Interactive conferentie in Austin, Texas. In de nieuwe Kennisnet podcast vertellen zij over de laatste...


Tijd besparen met technologie in gepersonaliseerd onderwijs

Luister  

Kennisnet-podcast  /  19-04-2017

Technologie is geen vereiste voor onderwijs dat rekening houdt met de individuele behoeften van leerlingen, maar bespaart wel tijd. Deze conclusie trekken Els Booij, Wietse van Bruggen en Michael van Wetering naar aanleiding van hun recente bezoek aan de SXSWedu conferentie in Austin, Texas. Welke i...


Pedro De Bruyckere over digitale geletterdheid en pedagogiek

Luister  

Kennisnet-podcast  /  07-04-2017

De discussies over technologische toepassingen in de klas gaan volgens pedagoog Pedro de Bruyckere niet zozeer over techniek als wel over pedagogiek. “Het gaat eerder over vragen als ‘Hoe kun je een kind meer zeggingskracht geven?’ en ‘Hoe kun je een leerling meer autonoom laten werken?’,...


Meester Bart over de leerling in de digitale samenleving

Luister  

Kennisnet-podcast  /  20-03-2017

“Heb een open relatie met je leerlingen en heb vertrouwen in ze. Het komt allemaal goed met ze, ook op internet.” Dat zegt Bart Ongering in de Kennisnet-podcast. Ongering staat beter bekend als ‘Meester Bart’. Op 30 maart is hij keynote-spreker op het VO-congres 2017. Bart Ongering (35) is...


Internet of Things en toepassingen in het Onderwijs

Luister  

Kennisnet-podcast  /  13-03-2017

In het Kennisnet Trendrapport 2016-2017 komt het begrip Internet of Things zeker twintig keer voor. Gaat deze technologische trend de komende vijf jaar nog een belangrijke rol spelen; of is het een hype? Internet of Things als doorontwikkeling van het InternetIn deze podcast bespreken Michael van We...


Simone Walvisch over onderwijsinnovatie en ict

Luister  

Kennisnet-podcast  /  03-03-2017

Op 23 januari 2017 nam Simone Walvisch afscheid als vicevoorzitter van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs (po). In deze Kennisnet podcast kijken we met haar terug op haar loopbaan en op het onderwerp innovatie en ict. Simone Walvisch begon haar carrière in 1981 als lerares...


Siebe Hentzepeter over Luc Stevens en digitale geletterdheid

Luister  

Kennisnet-podcast  /  02-02-2017

“Stel de relatie met de leerling voorop in het digitaal geletterd maken van kinderen, leg niet de nadruk op het aanleren van competenties.” Dat zegt Siebe Hentzepeter, (schoolleider basisschool De Witte Olifant in Amsterdam) in de Kennisnet podcast. Hij laat zich in dit gesprek inspireren ...


Ict ecosystemen: bouwstenen ict-infrastructuur onderling afhankelijk

Luister  

Kennisnet-podcast  /  01-02-2017

Ict platforms bestaan uit onderdelen die van elkaar afhankelijk zijn om goed te kunnen functioneren, net zoals dier- en plantsoorten in de natuur van elkaar afhankelijk zijn om te kunnen overleven. Ik ben in gesprek met Hans Pronk die - als expert op het gebied van internettechnologie - zijn visie g...


Maria Montessori, fake nieuws en digitale geletterdheid

Luister  

Kennisnet-podcast  /  25-01-2017

We moeten leerlingen vooral kritische zin bijbrengen, kritische zin tegenover digitale beïnvloeding. Dat zegt Marjan Schwegman, biografe van Maria Montessori in de Kennisnet podcast waarin Remco Pijpers (strategisch adviseur digitale geletterdheid bij Kennisnet) Marjan Schwegman interviewt over Mar...


3 jaar leren op maat met Kunskapsskolan: ‘Denken in doelen blijkt grote uitdaging’

Luister  

Kennisnet-podcast  /  31-12-2016

Scholen in het po, vo en mbo geven sinds 3 jaar vorm aan gepersonaliseerd leren met het Zweedse concept Kunskapsskolan. “Het denken in doelen en het doorbreken van het jaarklassensysteem blijken grote uitdagingen”, zegt Madelief Keijser (zakelijk directeur Kunskapsskolan Nederland) in de Kennisn...


Simon Verwer over Meirieu, pedagogiek en digitale geletterdheid

Luister  

Kennisnet-podcast  /  14-12-2016

Scholen moeten hun leerlingen weerstand leren bieden. Weerstand tegen het grote aantal digitale beïnvloeders in onze samenleving. Dat is één van de lessen die we kunnen leren van de invloedrijke Franse pedagoog Philippe Meirieu, aldus Simon Verwer (docent aan het Hyperion Lyceum) in de Kennisnet...


Rudolf Steiner, de vrije school en digitale geletterdheid

Luister  

Kennisnet-podcast  /  24-11-2016

Zou Rudolf Steiner leerlingen digitaal vaardig maken, of ict juist bij ze weghouden, als hij nog zou leven? "Steiner zou niet vinden dat leerlingen digiziek worden van ict. Hij zou ze digibewust maken", zegt Freek Zwanenberg, auteur van de publicatie 'Vrijeschoolse mediapedagogiek', in de Kennisnet...


Guido van Dijk over agile onderwijs bij Agora

Luister  

Kennisnet-podcast  /  01-11-2016

Wat kunnen principes uit de projectmethodiek ‘Agile’ betekenen voor scholen die gepersonaliseerd onderwijs willen realiseren? Onderzoeker Guido van Dijk vertelt erover in de Kennisnet podcast. Van Dijk onderzoekt hoe Agile Learning uitpakt bij het vernieuwende onderwijsconcept Agora in Zuid-Limb...


Het pedagogisch perspectief van Gert Biesta op digitale geletterdheid

Luister  

Kennisnet-podcast  /  20-10-2016

Veel scholen willen aan de slag met digitale geletterdheid. In deze Kennisnet podcast kijken we met lerares Hester IJsseling vanuit pedagogisch perspectief naar digitale geletterdheid met behulp van het gedachtegoed van onderwijspedagoog Gert Biesta. “Waartoe wil je dit? En waarom vind je het bela...


Job Vos over Privacyvraagstukken in het Onderwijs

Luister  

Kennisnet-podcast  /  11-09-2016

‘Scholen gaan te nonchalant om met de privacy van leerlingen’, kopte het Algemeen Dagblad nadat pedagogen en psychologen aan de alarmbel trokken over de wijze waarop scholen omgaan met persoonsgegevens van leerlingen. Hoe kun je als school wél goed omgaan met de privacy? Job Vos, privacy-expert...


Kennisuitwisseling en samenwerking vorm geven in de Cloud

Luister  

Kennisnet-podcast  /  12-07-2016

Binnen bestuur en school kennis uitwisselen, met elkaar samenwerken en daarbij eenvoudig kunnen beschikken over informatie die verspreid is over diverse systemen. PO-besturen hebben daarvoor gezamenlijk ‘Mijn Onderwijsportaal’ ontwikkeld, een kennis- en communicatieplatform voor bestuurders, dir...


Kunstmatige intelligentie en VR in de persoonlijke leeromgeving

Luister  

Kennisnet-podcast  /  05-07-2016

De grote technologie bedrijven zoals Microsoft, Google en Apple hebben elk hun visie op kunstmatige intelligentie. In deze Kennisnet podcast bespreken we consequenties van hun plannen voor leren, leven en werken. Verder een update op Virtual Reality en de impact van de geschetste ontwikkelingen op d...


Gevarieerd, uitdagend onderwijs maken op een school met iPads

Luister  

Kennisnet-podcast  /  28-06-2016

Leerlingen hun creativiteit laten benutten binnen het leerproces. Docenten ondersteunen als architect, als chefkok van z’n eigen les. Hoe kan ict daarin ondersteunen? Docent informatica en nieuwe media Evert-Jan Oppelaar vertelt in deze Kennisnet podcast over zijn project om duurzaam onderwijs te...


Iris Vis over de kansen van de LEAN-aanpak in Onderwijslogistiek

Luister  

Kennisnet-podcast  /  06-06-2016

Bij het leveren van maatwerk, lopen scholen vroeg of laat tegen zaken als: hoe kan ik op de actuele vraag van de leerling inspelen en wat voor soort rooster hoort daar bij? Hoe kunnen we voorspellen wat groepen leerlingen de komende maanden aan les en ondersteuning nodig hebben zodat we de inzet van...


Job Christians over Michael Fullan: Een lerende cultuur is binnen handbereik!

Luister  

Kennisnet-podcast  /  28-03-2016

Job Christians mede-oprichter en directeur van onderwijsadviesbureau Onderwijs Maak Je Samen is ook uitgever van een hele reeks boeken over leiderschap in het onderwijs. Vooral de vertalingen van de boeken van Canadese grootheid Michael Fullan, vinden gretig aftrek. In deze 21 minuten durende podcas...


SXSWedu 2016 - verkenning van de toekomst van onderwijs

Luister  

Kennisnet-podcast  /  21-03-2016

Op de SXSWedu conferentie - onderdeel van het SouthBySouthWest festival - bespreekt een internationale gemeenschap van leraren, schoolleiders en leveranciers in de onderwijsmarkt de toekomst van onderwijs. In deze Kennisnet podcast vertellen Sanne van de Ven en Erik Woning - beide consultants innova...


Hoe wil Apple de leraar en het Onderwijs ondersteunen?

Luister  

Kennisnet-podcast  /  06-03-2016

Met iOS versie 9.3 biedt Apple leraren binnenkort nieuwe mogelijkheden om het gebruik van devices binnen en buiten de klas te regisseren. In deze Kennisnet podcast vertellen Marcel Hoogstoevenbeld en Fons van den Berg - beide Apple distinguished educators - hoe Apple het onderwijs flexibeler en leer...


Operation education: onderwijsvragen, waarom doen we het zo?

Luister  

Kennisnet-podcast  /  16-02-2016

In deze podcast spreken Frans en Michael met Claire Boonstra, initiatiefnemer van Operation Education, een organisatie die voeding geeft aan de revolutie in het onderwijs. We spreken met Claire over haar nieuwe initiatief: Onderwijsvragen. In deze 19 minuten durende podcast vertelt Claire over haar...


Adaptieve oefen- en leeromgevingen, het instrument voor leraar en school?

Luister  

Kennisnet-podcast  /  23-01-2016

In deze podcast spreken Frans en Michael met Marthe Straatemeier, Directeur van Oefenweb, een spinoff van de Universiteit van Amsterdam. Oefenweb, aanbieder van onder andere Rekentuin en Taalzee, komt voort uit het promotieonderzoek van Marthe binnen de programmagroep Psychologische Methodenleer ond...


Virtual Reality (VR) - doorbraak in 2016?

Luister  

Kennisnet-podcast  /  18-01-2016

In deze podcast bespreken Olaf (coördinator Leergemeenschap Doorbraakproject), Wietse van Bruggen (expert maker movement, programmeren en learning analytics) en Michael van Wetering (expert innovatie en ict-infrastructuur) ontwikkelingen rond Virtual Reality. De pers voorziet een doorbraak in 2016,...


De Chromebook, de ideale schoolcomputer voor de Cloud?

Luister  

Kennisnet-podcast  /  13-12-2015

In deze podcast spreken Frans en Michael met Arco de Bonte, Leerkracht Groep 8 & ICT coördinator/innovator op de Koningin Juliana School in Schravenpolder. Arco vertelt over zijn keuze voor de Chromebook en de Google educatie omgeving en zijn ervaringen daarmee in zijn klas en zijn school. In 22 mi...


Gartners Hype Cycle, Dashboards en recent technologie nieuws

Luister  

Kennisnet-podcast  /  27-11-2015

In deze podcast bespreken Olaf de Groot (coördinator leergemeenschap doorbraakproject), Wietse van Bruggen (expert maker movement, programmeren en learning analytics) en Michael van Wetering (expert ict-innovatie en ict-infrastructuur) recente ontwikkelingen in technologie en hun toepassing in onde...


Praktijkonderwijs, voorloper in maatwerk?

Luister  

Kennisnet-podcast  /  01-11-2015

In deze podcast vertellen Hans van Vliet (docent en stagebegeleider bij praktijkschool Bladergroen in Purmerend en Olav van Doorn (teamleider research bij PROFIJT hoe maatwerk in het praktijkonderwijs vorm wordt gegeven met behulp van ict. In dit 18 minuten durende gesprek vertellen Hans en Olvav ho...


Google en Microsoft aankondigingen, migreren naar Windows 10 en de start van de Codeweek

Luister  

Kennisnet-podcast  /  14-10-2015

In deze podcast bespreken Olaf, Wietse en Michael de ontwikkelingen van de afgelopen weken. Daarin kondigden zowel Google als Microsoft diverse nieuwe producten aan. Achtereenvolgens bespreken we: Wat betekenen de steeds grotere en krachtigere mobiele telefoons voor het  onderwijs als ze straks in...


Alfons ten Brummelhuis plaatst OECD onderzoek in perspectief: benut ict gericht en gedoseerd

Luister  

Kennisnet-podcast  /  05-10-2015

Veel media stelden naar aanleiding van een onlangs verschenen rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat we beter kunnen stoppen met ict in het onderwijs, omdat dat niets zou opleveren. Onterecht, zegt Alfons ten Brummelhuis (strategisch adviseur onderzoek Ke...


iPad Pro, Apple TV in de klas & SXSWedu presentatie voorstellen

Luister  

Kennisnet-podcast  /  27-09-2015

In deze podcast bespreken Olaf, Wietse en Michael ontwikkelingen van de afgelopen weken, m.n. de Apple Keynote van 9 september jl., achtereenvolgens komen aan de orde: Hoe laat de nieuwe, veel grotere iPad Pro zich vergelijken met Microsofts Surface Pro, zijn het eigenlijk wel vergelijkbare apparate...


Astrid Poot: door zelf te maken wordt de wereld weer van onszelf

Luister  

Kennisnet-podcast  /  12-09-2015

In deze podcast vertelt Astrid Poot (creatief directeur bij FONK en directeur van de Stichting ‘Lekker Samen Klooien’ hoe ‘zelf maken’ scholen en gezinnen weer dichter bij hun nieuwsgierigheid en creativiteit kan brengen.   In deze 16 minuten durende podcast vertellen Astrid en Wietse hoe z...


Over bandbreedte en goede wifi voor scholen en programmeren in scratch

Luister  

Kennisnet-podcast  /  06-09-2015

  In deze podcast bespreken Olaf, Wietse en Mike onder andere de bandbreedte die scholen nodig hebben en de scratch conferentie in Amsterdam over ervaringen met programmeren in het onderwijs.   In deze nieuwe podcast nemen we de tijd om belangrijke ict-ontwikkelingen in het onderwijs in meer detai...


Eduard Beck: Bestuurders steunen bij transformatie Onderwijs

Luister  

Kennisnet-podcast  /  23-08-2015

Eduard Beck: Bestuurders steunen bij transformatie Onderwijs   Eduard Beck leidt het onderwijsteam bij Microsoft Nederland. In deze podcast vertelt Eduard over ‘gereedschapskist’ Office365 en hoe daarmee de transformatie van Onderwijs kan worden ondersteund.   Van automatiseren naar transform...


Peter Riezebos: Onderwijs in China leerzaam voor Nederland

Luister  

Kennisnet-podcast  /  18-06-2015

Keynotespreker Peter Riezebos op de Onderzoeksconferentie van 24 juni nam met Frans, Michael en Wietse twee podcasts op over zijn boek en zijn werk in Shanghai. Dit is de eerste podcast, waarin zijn eigen turbulente schoolloopbaan centraal staat.  Peter vertelt dat hij zich niet thuis voelde in...


Ontwerpend Leren met Emer Beamer en Erwin Bomas

Luister  

Kennisnet-podcast  /  10-06-2015

Frans, Michael en Wietse spreken in dit nieuwe, kortere format met Emer Beamer van Unexpect en Kennisnet collega Erwin Bomas over Design Thinking in Onderwijs. Wat kun je bereiken in de klas en de school door ontwerp denken toe te passen? Hoe pak je dat aan in de praktijk? En het allerbelangrijkst...


Stappenplan voor een succesvol big dataproces

Luister  

Kennisnet-podcast  /  26-05-2015

In deze nieuwe podcast na de meivakanties spreken Frans, Wietse en Michael met Roel Steendijk over de mogelijkheden die Big Data biedt in het onderwijs. Hoe onderscheidt ‘Big Data’ zich van wat we gewend zijn? Hoe pak je een Big Data project aan binnen het eigen bestuur of de instelling? Luis...


In gesprek met Gráinne Phelan van Google

Luister  

Kennisnet-podcast  /  20-04-2015

In deze nieuwste editie van de Kennisnet Innovatie podcast spreken we met Gráinne Phelan, landmanager en partnermanager bij Google in Nederland voor hun onderwijsproducten. Met haar hebben we het over wat Google binnen het onderwijs doet in Nederland met chromebooks, Google Apps for Education en G...


Seks en geweld op internet filteren?

Luister  

Kennisnet-podcast  /  03-04-2015

In onze Kennisnetstand op de NOT 2015 nemen we dagelijks podcasts op met interessante gasten uit het onderwijs. Aan bod komen thema’s als toekomstgericht onderwijs, jongeren en digitale media, leermiddelen, innovatiekracht en data & privacy. De podcasts kun je hier beluisteren. Voor deze podcast s...


Klaas Hiemstra School & Veiligheid, NOT-podcast Tabula Rasa (aflevering 10)

Luister  

Kennisnet-podcast  /  27-03-2015

In onze Kennisnetstand op de NOT 2015 namen we dagelijks podcasts op met interessante gasten uit het onderwijs. Aan bod kwamen thema’s als toekomstgericht onderwijs, jongeren en digitale media, leermiddelen, innovatiekracht en data & privacy. De podcasts kun je hier beluisteren. In deze podcast ho...


Design thinking, visies & mantra's en een bak inspiratie

Luister  

Kennisnet-podcast  /  18-03-2015

De tweede podcast over de SXSWedu conferentie in Austin, Texas. Erwin en ik bespreken de laatste twee dagen van de conferentie Op de SXSWedu conferentie worden in 4 dagen honderden talks en sessies gehouden over onderwijs en onderwijstechnologie en nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. In deze podcas...


SXSWedu: privacy en gepersonaliseerd leren

Luister  

Kennisnet-podcast  /  13-03-2015

Deze keer een podcast over de SXSWedu conferentie in Austin, Texas. Op de SXSWedu conferentie worden in 4 dagen honderden talks en sessies gehouden over onderwijs en onderwijstechnologie en nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. In deze podcast bespreken we de hoogtepunten van de sessies die we zelf h...


In gesprek met Martijn Luijks

Luister  

Kennisnet-podcast  /  09-03-2015

In een eerdere aflevering van de Kennisnet Innovatie podcast spraken we al eens met Martijn Luijks. Toen spraken we met hem over Schooltas. Daarnaast is hij betrokken geweest bij PulseOn, een adaptief leerplatform.  Tijd voor een hernieuwde kennismaking. Deze keer gaan we in gesprek over zijn ni...


Han van der Maas en Herman Rigter, NOT-podcast Tabula Rasa (aflevering 9)

Luister  

Kennisnet-podcast  /  03-03-2015

In onze Kennisnetstand op de NOT 2015 nemen we dagelijks podcasts op met interessante gasten uit het onderwijs. Aan bod komen thema’s als toekomstgericht onderwijs, jongeren en digitale media, leermiddelen, innovatiekracht en data & privacy. De podcasts kun je hier beluisteren. Aan tafel Han van d...


Maurits Huigsloot PO-Raad, NOT-podcast Tabula Rasa (aflevering 8)

Luister  

Kennisnet-podcast  /  27-02-2015

In onze Kennisnetstand op de NOT 2015 namen we dagelijks podcasts op met interessante gasten uit het onderwijs. Aan bod kwamen thema’s als toekomstgericht onderwijs, jongeren en digitale media, leermiddelen, innovatiekracht en data & privacy. De podcasts kun je hier beluisteren. Aan tafel Maurits...


Hein van Asseldonk VO-raad, NOT-podcast Tabula Rasa (aflevering 7)

Luister  

Kennisnet-podcast  /  20-02-2015

In onze Kennisnetstand op de NOT 2015 namen we dagelijks podcasts op met interessante gasten uit het onderwijs. Aan bod kwamen thema’s als toekomstgericht onderwijs, jongeren en digitale media, leermiddelen, innovatiekracht en data & privacy. De podcasts kun je hier beluisteren. Hein van Asseldonk...


Huib Gardeniers van de Tafel van privacy, NOT-podcast Tabula Rasa (aflevering 6)

Luister  

Kennisnet-podcast  /  17-02-2015

In onze Kennisnetstand op de NOT 2015 namen we dagelijks podcasts op met interessante gasten uit het onderwijs. Aan bod kwamen thema’s als toekomstgericht onderwijs, jongeren en digitale media, leermiddelen, innovatiekracht en data & privacy. De podcasts kun je hier beluisteren. Huib Gardeniers is...


Maria Michels van De Nieuwste School, NOT-podcast Tabula Rasa (aflevering 5)

Luister  

Kennisnet-podcast  /  09-02-2015

In onze Kennisnetstand op de NOT 2015 namen we dagelijks podcasts op met interessante gasten uit het onderwijs. Aan bod kwamen thema’s als toekomstgericht onderwijs, jongeren en digitale media, leermiddelen, innovatiekracht en data & privacy. De podcasts kun je hier beluisteren. Michael van Weteri...


Roel Bakker van Thieme Meulenhoff, NOT-podcast Tabula Rasa (aflevering 4)

Luister  

Kennisnet-podcast  /  06-02-2015

In onze Kennisnetstand op de NOT 2015 namen we dagelijks podcasts op met interessante gasten uit het onderwijs. Aan bod kwamen thema’s als toekomstgericht onderwijs, jongeren en digitale media, leermiddelen, innovatiekracht en data & privacy. De podcasts kun je hier beluisteren. Voor deze podcast...


Jos Cöp en Hans Prins, NOT-podcast Tabula Rasa (aflevering 3)

Luister  

Kennisnet-podcast  /  31-01-2015

In onze Kennisnetstand op de NOT 2015 nemen we dagelijks podcasts op met interessante gasten uit het onderwijs. Aan bod komen thema’s als toekomstgericht onderwijs, jongeren en digitale media, leermiddelen, innovatiekracht en data & privacy. De podcasts kun je hier beluisteren. Aan tafel Jos Cöp...


Wim Kokx en Frans Schouwenburg, NOT-podcast Tabula Rasa (aflevering 2)

Luister  

Kennisnet-podcast  /  30-01-2015

In onze Kennisnetstand op de NOT 2015 nemen we dagelijks podcasts op met interessante gasten uit het onderwijs. Aan bod komen thema’s als toekomstgericht onderwijs, jongeren en digitale media, leermiddelen, innovatiekracht en data & privacy. De podcasts kun je hier beluisteren. Wim Kokx is dire...


Jelmer Evers en Frans Schouwenburg, NOT-podcast Tabula Rasa (aflevering 1)

Luister  

Kennisnet-podcast  /  29-01-2015

In onze Kennisnetstand op de NOT 2015 nemen we dagelijks podcasts op met interessante gasten uit het onderwijs. Aan bod komen thema’s als toekomstgericht onderwijs, jongeren en digitale media, leermiddelen, innovatiekracht en data & privacy. De podcasts kun je hier beluisteren. Jelmer Evers is...


In gesprek met Ilja Klink

Luister  

Kennisnet-podcast  /  26-01-2015

In deze editie van de Kennisnet Innovatie podcast gaan we in gesprek met Ilja Klink. Tot voor kort rector van het Hyperion Lyceum in Amsterdam en sinds kort directeur van de Nederlandse School. Op deze nieuwe opleiding, die in september 2015 van start zal gaan, kunnen docenten in het voortgezet...


'Besteed meer aandacht in de klas aan geweldsbeelden'

Luister  

Kennisnet-podcast  /  07-01-2015

"Scholen moeten kinderen ook leren omgaan met wat er in het wereldnieuws gebeurt", zegt bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding Peter Nikken, verbonden aan het Nederlands Jeugdinstituut. Daarom is het nodig dat in de klas aandacht wordt besteed voor gewelds- en oorlogsbeelden die op sociale media te zie...


Effectieve samenwerking tussen onderwijsinstelling en startup

Luister  

Kennisnet-podcast  /  18-12-2014

Te gast bij de laatste Kennisnet Innovatie podcast van dit jaar isNiels Roos. Niels is mede-oprichter van Simulise, een gepersonaliseerde kennisleeromgeving die veel aandacht heeft voor het meetbaar en volgbaar maken van 21st century skills en het betrekken van de kennis en ervaring die lerenden bu...


Online publiceren: kans voor het onderwijs?

Luister  

Kennisnet-podcast  /  04-12-2014

Online publiceren is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Ook duiken er steeds meer publicatieplatforms op. Wat betekenen ontwikkelingen op dit gebied voor het onderwijs, maar ook voor een organisatie als Kennisnet? In deze podcast vertelt Hans Pronk, een adviseur die al sinds het begin bij Kennisnet...


De ideale onderwijswerkplek met ict

Luister  

Kennisnet-podcast  /  27-11-2014

In deze aflevering zijn Arno Staal en Bart van Maarseveen vanDivider te gast. Met hen praten we deze aflevering onder andere over de ict infrastructuur van scholen, de ontwikkeling daarin, welke uitdagingen hier liggen voor het onderwijsveld, wat verschuivingen naar steeds meer cloud diensten bete...


Jeroen Clemens: 'Onderwijs nodig over online tekstbegrip'

Luister  

Kennisnet-podcast  /  03-11-2014

Deze keer is Jeroen Clemens, docent Nederlands op het Helen Parkhurst in Almere en promoverend onderzoeker, te gast bij de Kennisnet Innovatie podcast. Hij neem ons mee in zijn onderzoek naar online tekstbegrip. Hij pleit voor onderwijs in online tekstbegrip, omdat veel online teksten niet lineair z...


Stichting leerKRACHT: onderwijs van 'goed' naar 'excellent'

Luister  

Kennisnet-podcast  /  20-10-2014

Een jaar geleden spraken we in onze podcast met Jaap Versfelt over Stichting LeerKRACHT. Ongeveer een jaar later na onze vorige ontmoeting praten we weer met hem in de Kennisnet Innovatie podcast. Hoe gaat het een jaar later met Stichting LeerKRACHT? Wat is geleerd en wat zijn de plannen en wensen v...


Lotte de Rooij over Schoolinc en meer

Luister  

Kennisnet-podcast  /  26-09-2014

gast in de podcaststudio is Lotte de Rooij. En hoewel we haar hebben uitgenodigd om te praten over haar initiatief Schoolinc komen we ook te spreken over het Schoolwaardenkompas en Open Onderwijs Data. Olaf gooit er aan het einde van de uitzending ook nog een paar links in die het bezoeken waar...


Elly Loman over eigentijdse vaardigheden

Luister  

Kennisnet-podcast  /  04-09-2014

Hoe leer je als school je leerling eigentijdse vaardigheden aan en hoe kun je dit faciliteren? Wat werkt? En waarom? Als gast in de Innovatie podcast hebben we Elly Loman, rector van het Vathorst College in Amersfoort. Zij vertelt wat zij op haar school doet om haar leerlingen deze vaardigheden bi...


NMC Horizon Report: trends, uitdagingen en technologieën

Luister  

Kennisnet-podcast  /  30-06-2014

Het Horizon Report behandelt belangrijke trends, uitdagingen en technologische ontwikkelingen in het onderwijs. Dit jaar worden online cursussen, tablets, games en gamification, learning analytics, 3D-printen en wearable technology als belangrijke trends genoemd. Al deze ontwikkelingen worden besp...


Van onderwijs startups tot toekomstvisies van Google, Microsoft en Apple

Luister  

Kennisnet-podcast  /  16-06-2014

In de podcaststudio hebben we het over de grote drie: Google, Microsoft en Apple. In mei en juni hebben zij hun jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars en daar krijgen we een glimps van hun visie op de toekomst. Verder ging Wietse naar The Next Web conferentie, zeg maar een SXSW in het klein van N...


Steve Joordens: ‘Leer kinderen van jongs af aan kritisch en creatief denken’

Luister  

Kennisnet-podcast  /  05-06-2014

Leerlingen die elkaars werk beoordelen, en leraren die profiteren van elkaars werk en opdrachten, dát is volgens de Canadese professor Steve Joordens de toekomst van het onderwijs. Joordens is hoofd van het ‘Advanced Learning Technologies’ Lab van de ‘University of Toronto Scarborough’...