Podcast Zoeker

Kletsheads [Nederlandse editie]

Kletsheads [Nederlandse editie]

Kinderen & Familie  |  24 afleveringen

De podcast over meertalige kinderen

Kletsheads beantwoordt jullie vragen [Seizoen 2, Aflevering 10]Luister  

In deze aflevering - de laatste van seizoen 2 - beantwoord ik jullie vragen over meertalige kinderen.De vragen gaan over uiteenlopende onderwerpen: hoe schrijf je nou een family language plan, kan een meertalig kind accentloos worden in beide talen, en wat doe je als je kind naar de logopedist mo…

Meertalige baby’s [Seizoen 2, Aflevering 9]Luister  

Kinderen beginnen met praten als ze rond één jaar oud zijn. We weten echter uit onderzoek dat ze daarvoor al bezig zijn met taal. In deze aflevering leren we wat precies baby's weten over taal. En we horen over de vernuftige manieren die wetenschappers hebben ontwikkeld om dit te kunnen ontdekken…

Tussentaalinvloed [Seizoen 2, Aflevering 8]Luister  

"You're wobbling the whole time the table!" Dit zei mijn meertalige zoontje tegen zijn zus toen ze samen een bordspel zaten te spelen. Ze zaten aan een tafel en grote zus was kennelijk ook met de tafelpoot aan het spelen. De boodschapvan mijn zoontje was duidelijk. Grote zus hield ermee op en het…

Drietalig opvoeden [Seizoen 2, Aflevering 7]Luister  

Veel kinderen in de wereld groeien op met drie talen. Bijvoorbeeld omdat hun ouders beiden een andere taal spreken en op school leren ze een derde taal. Of omdat ze thuis een taal spreken en ze zitten op een tweetalige school waar ze twee nieuwe talen leren. Er zijn ook veel landen in de wereld waa…

Meertaligheid en schoolsucces [Seizoen 2, Aflevering 6]Luister  

Elke drie jaar worden 15-jarigen overal in de wereld getoetst op hun reken- en leesvaardigheden als deel van het PISA programma. Wat de PISA data laten zien is dat er in veel landen -- ook in Nederland en België -- grote verschillen zijn tussen leerlingen. Deze verschillen hebben te maken met de o…

Meertalige gezinnen in lockdown [Seizoen 2, Aflevering 5]Luister  

Net zoals veel landen in de wereld zitten Nederland en België in een lockdown. En als gevolg zijn de scholen dicht en kinderen krijgen onderwijs, online en/of door hun ouders. Wat een jaar geleden ongehoord zou zijn geweest, is inmiddels helaas normaal geworden. Maar normaal betekent natuurlijk ni…

Meertalige broers en zussen [Seizoen 2, Aflevering 4]Luister  

In meertalige gezinnen zie je vaak verschillen tussen broers en zussen in hoe goed ze hun twee talen kunnen spreken en hoe vaak ze ze gebruiken. Ouders merken vaak op dat hun oudste kind meer meertalig is dan hun jongste. Of dat hun jongste in ieder geval beter is in het Nederlands en vaak een voor…

Boeken over meertalige kinderen [Seizoen 2, Extra aflevering 2]Luister  

Ben je op zoek naar een boek over meertalige kinderen om aan iemand te geven deze feestdagen? Of misschien heb je gewoon zin in een nieuw boek om zelf te lezen, vooral nu dat we allemaal thuis moeten blijven. Dan is deze speciale aflevering van Kletsheads zeker iets voor jou! Want samen met een pan…

Meertaligheid in het onderwijs: Translanguaging (Seizoen 2, Aflevering 3)Luister  

Op school spreken we Nederlands en thuis een andere taal. Dit is de realiteit voor de meeste meertalige kinderen in Nederland en Vlanderen. Thuis spreken kinderen vaak ook Nederlands, soms omdat dit ook de moedertaal is van één van hun ouders. Maar op school de andere taal spreken? Dat gebeurt ze…

De meertalige kinderopvang (Seizoen 2, Aflevering 2)Luister  

Momenteel kan in Nederland alleen Nederlands gebruikt worden als voertaal in de dagopvang of op de peuterspeelzaal. Daar waar Fries of een erkende regionale taal wordt gesproken mag dat ook. Maar verder blijft het taalgebruik in de vele kindercentra in Nederland op een enkele uitzonderingen na het …

Kletsheads lezen voor (Seizoen 2, Extra aflevering 1)Luister  

In deze extra editie vanKletsheads, speciaal samengesteld voor het Drongo talenfestival en in het kader van de Kinderboekenweek, horen we van drie kinderen met verschillende taalachtergronden over hoe zij hebben leren lezen in hun thuistaal, over hun lievelingsboeken in die taal, en wat ze zelf d…

Meertalig opgroeien met dialect: Limburgs (Seizoen 2, Aflevering 1)Luister  

Voor de eerste aflevering van Seizoen 2 van Kletsheads gaan we op pad naar het zuiden van Nederland, naar Limburg. Het Limburgs is een erkende regionale taal van Nederland en in feite een verzamelnaam voor de vele verschillende dialecten die in de provincie worden gesproken. Volgens recentelijk ond…

How to plan for a bilingual baby? [English edition]Luister  

Note about this episode This is a 100% English-language version of Episode 9, which was already released in Dutch. More English-language episodes are in the make and will be released later in 2020 as part of our plans for a new English-language edition of Kletsheads. In the meantime, find out more …

Hoe gaat het meertalige hoofdje om met woorden uit twee talen? (Seizoen 1, Aflevering 10)Luister  

Meertalige kinderen komen niet altijd even snel op het juiste woord en zeggen dingen soms net iets anders dan eentalige kinderen. Meertalige volwassenen trouwens ook. In deze aflevering van Kletsheads - de laatste van dit eerste seizoen - leggen we uit waarom dit zo is want we gaan op zoek naar het…

We verwachten een baby en hebben niet dezelfde moedertaal: Wat nu? (Seizoen 1, Aflevering 9)Luister  

Ben jij of je partner in verwachting, en hebben jullie niet dezelfde moedertaal? Dan is de kans groot dat er niet alleen zomaar een baby op komst is, maar ook een meertalige baby! Althans dat hopen veel ouders-in-spé als ze verschillende talen van elkaar spreken. Maar hoe je het meertalig opvoeden…

Hoe zorg je ervoor dat je meertalig kind in beide talen kan lezen?(Seizoen 1, Aflevering 8)Luister  

Kinderen die in Nederland naar school gaan leren lezen in het Nederlands, ook meertalige kinderen. Maar niet alle meertalige kinderen leren ook lezen in hun andere taal. Soms is dit omdat ouders het niet nodig of niet belangrijk vinden, maar vaak komt dit doordat ouders niet zo goed weten hoe ze he…

Moet een kind beide talen spreken om meertalig te worden? (Seizoen 1, Aflevering 7)Luister  

“Help! Mijn kind praat alleen Nederlands met me!” Dit is een van de meest gehoorde zorgen van ouders in Nederland die hun kinderen meertalig opvoeden. Je doet echt je best, praat consequent jouw taal met je kind, en toch spreekt zij of hij vooral Nederlands terug. Sommige ouders vinden dit niet…

Hoe ga ik om met meertalige kinderen in mijn klas? (Seizoen 1, Aflevering 6)Luister  

Er zijn steeds meer meertalige kinderen in Nederland. Volgens sommige inschattingen heeft zelfs een derde van alle basisschoolleeringen een meertalig achtergrond. Wat doe je als leerkracht als je meertalige kinderen in je klas hebt zitten? Bij aankomst op de basisschool kan het ene kind nauwelijks …

Zijn meertalige kinderen slimmer dan eentalige kinderen? (Seizoen 1, Aflevering 5)Luister  

Als je “meertalig opvoeden” en “voordelen” in Google tikt, kom je vrij snel allerlei artikelen tegen waarin staat dat het leren van twee talen je kan helpen om je hersenen te trainen en dat “meertaligheid je slimmer maakt”. In het Engels wordt dit “the bilingual advantage” genoemd,…

Hoe weet je of een meertalig kind een taalachterstand heeft? (Seizoen 1, Aflevering 4)Luister  

Net zoals met zindelijk worden, leren fietsen, of tanden krijgen, gaat de taalontwikkeling bij het ene kind soms makkelijker dan bij het andere. Verschillen tussen kinderen zijn dus normaal. Maar wat doe je als ouder of leerkracht als het allemaal niet zo soepel loopt met de taalontwikkeling van ee…

Hoeveel taal moet je horen om meertalig te worden? (Seizoen 1, Aflevering 3)Luister  

Meertalige kinderen groeien op in allerlei verschillende omstandigheden. In sommige gezinnen wordt thuis naast een andere taal ook het Nederlands gesproken. In andere gezinnen wordt er thuis alleen een andere taal gesproken en komt het kind alleen buitenshuis in contact met het Nederlands. Er zijn…

Zijn meertalige kinderen beter in communiceren? (Seizoen 1, Aflevering 2)Luister  

Meertalige kinderen leren om in twee talen te communiceren. Ze kunnen dus twee (en soms meer) talen praten. Volgens sommige mensen zijn meertalige kinderen ook beter in communiceren in het algemeen. Beter communiceren - of “effectief” communiceren zoals het vaak wordt genoemd - zou één van de…

Is het praten van twee talen door elkaar reden tot zorg? (Seizoen 1, Aflevering 1)Luister  

Meertalige kinderen gebruiken hun twee talen vaak door elkaar. Ze beginnen soms een zin in de ene taal en eindigen met de andere. Of ze gooien er af en toe een Nederlands woord tussendoor als ze hun andere taal praten. Voor veel ouders is dit vaak reden tot zorg. Het zou laten zien dat hun kind gee…

Over Kletsheads (Aflevering 0)Luister  

Kletsheads is een podcast over meertalige kinderen voor ouders, leerkrachten en logopedisten. Wil je meer weten? Luister dan naar deze inleiding van je host, taalwetenschapper Sharon Unsworth.