Zangers uit het Groot Omroepkoor over hun werk aan de uitvoeringen van het requiem van Mozart.