Podcast Zoeker

Leren wat ertoe doet

Leren wat ertoe doet

Onderwijs  |  22 afleveringen

'Leren wat ertoe doet’ - Podcast van Tijl Koenderink, oprichter van onder andere Novilo en School of Understanding. Een podcast voor professionals die nóg meer uit de begeleiding van kinderen willen halen rondom de thema's talentbegeleiding en toekomstgericht onderwijs - lessen uit onze praktijk toepasbaar in die van jou.

Hoe stimuleer je creativiteit?Luister  

UPDATE 26-5 (Tijd: 15:56) : DEZE AFLEVERING HAD EEN STORING. INMIDDELS IS DEZE VERHOLPEN. EXCUSES VOOR HET ONGEMAKLeren wat ertoe doet’ - Podcast van Tijl Koenderink (Novilo en School of Understanding)Dé podcast voor professionals die nóg meer uit de...

Zelfvertrouwen als doelLuister  

Leren wat ertoe doet’ - Podcast van Tijl Koenderink (Novilo en School of Understanding)Dé podcast voor professionals die nóg meer uit de begeleiding van kinderen willen halen - lessen uit onze praktijk toepasbaar in die van jou. Aflevering 21  :...

Mijn dochters zijn fan van deze podcast!Luister  

Tijl Koenderink vertelt in deze podcast vol trots hoe zijn dochters hem op een grappige en treffende manier feedback geven op zijn werk, zijn you-tube optredens en ook op deze podcast. Ook kinderen kunnen iets leren van deze podcasts, namelijk als vorm van psychoeducatie. Wil je weten wat dat is? Lu…

Moet het speciaal onderwijs worden afgeschaft? Luister  

Leren wat ertoe doet’ - Podcast van Tijl Koenderink (Novilo en School of Understanding)Dé podcast voor professionals die nóg meer uit de begeleiding van kinderen willen halen - lessen uit onze praktijk toepasbaar in die van jou. Aflevering 19  : 'Moet...

De fases van een hoogbegaafdenbegeleiderLuister  

In deze aflevering behandelt Tijl Koenderink de 7 fases waar een begeleider in terecht komt bij de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Waar je vaak begint met de drang om hoogbegaafden zoveel mogelijk kennis bij te brengen, krijg je ook te maken met de 7 uitdagingen van een hoogbegaafden en is he…

Is matchen - of - stretchen nu kindermishandeling? Luister  

Tijl Koenderink betoogt in deze podcast erg overtuigend dat deze vraag hem tegen de borst stuit en dat deze discussie helemaal niet relevant is. Hij vertelt dat een goede balans tussen de opvoedstijlen 'matchen', 'stretchen' en soms zelf 'scratchen' juist bevorderlijk is als je daarbij de ondersteun…

Toekomstgericht leren met een model van 50 jaar geledenLuister  

In deze aflevering staat Tijl Koenderink stil bij hoe je leren op een betere manier aan kunt pakken door te stoppen met het zoeken naar het juiste antwoord. Door te focussen op het verbeterproces leer je meer en kun je je in meerdere situaties staande houden!

Gezakt op de internationale Pisa ranglijst? Feestje!Luister  

In deze aflevering staat Tijl Koenderink stil bij een interessante correlatie die professor KH Kim ontdekt heeft tussen de landen die hoog scoren op de PISA ranglijst en hun scores op autonomie en creativiteit.

Innoveren is makkelijker voor anderenLuister  

‘Leren wat ertoe doet’ - Podcast van Tijl Koenderink (Novilo en School of Understanding)Dé podcast voor professionals die nóg meer uit de begeleiding van kinderen willen halen - lessen uit onze praktijk toepasbaar in die van jou. Aflevering 14  :...

levenslessen op schoolkampLuister  

‘Leren wat ertoe doet’ - Podcast van Tijl Koenderink (Novilo en School of Understanding)Dé podcast voor professionals die nóg meer uit de begeleiding van kinderen willen halen - lessen uit onze praktijk toepasbaar in die van jou. Aflevering 13  :...

Ben jij een geleerde of een lerende?Luister  

Tijl Koenderink maakt in deze aflevering van ‘leren wat ertoe doet’ een onderscheid tussen leren en studeren. Studeren gaat over het onthouden en reproduceren van kennis, leren gaat over iets nieuws doen en daarvan iets te leren. Ben jij een geleerde of een lerende?

Levensles in de praktijk: De PleisterlesLuister  

In deze aflevering geeft Tijl Koenderink een voorbeeld van een levensles zoals die wordt gegeven op de School of Understanding en hij legt daarbij uit welke les geleerd wordt. Heb vertrouwen dat iemand je precies geeft wat jij nodig hebt, ook al lijkt dat misschien oneerlijk.

Timemanagement in het onderwijs, een hopeloze zaak?Luister  

In deze podcast is Tijl Koenderink zeer enthousiast over timemanagement. Hoewel alles efficiënter kan, hebben we in de afgelopen 100 jaar het onderwijs behoorlijk geoptimaliseerd om het maximale uit deze vorm van het onderwijssysteem te kunnen halen. Het belangrijkste is, ook in het onderwijs, om d…

Is het huidige onderwijssysteem eigenlijk wel wetenschappelijk onderbouwd?Luister  

Tijl Koenderink wijst er in deze podcast op dat er vooral onderzoek gedaan wordt naar het jaar-klas- methode systeem en het optimaliseren daarvan en maar beperkt naar de innovatieve vormen van onderwijs.

Alle Kinderen moeten leren programmeren... of niet?Luister  

In deze aflevering benadrukt Tijl Koenderink de moeilijkheden die ontstaan bij het vaststellen van één onderwijscurriculum, omdat de ideeën in de onderwijswereld veelzijdig en niet eenduidig zijn.

Hoe draag je op school bij aan welbevinden?Luister  

In deze podcast behandelt Tijl Koenderink de 5 typen geluk op basis van de motivatiemodellen van Seligman en Hsieh uit de positieve psychologie en geeft daarbij voorbeelden hoe hij deze modellen toepast in zijn dagelijkse onderwijspraktijk.

Het onderwijssysteem is een stuurloos schipLuister  

In deze aflevering stelt Tijl Koenderink dat mensen in alle lagen van het onderwijssysteem beweren geen controle te hebben op het hele onderwijssysteem en dit dus ook niet kunnen veranderen. In het licht hiervan pleit hij voor eigen verantwoordelijkheid om het onderwijs beter op je eigen plek beter …

De wens tot autonomie en het vermogen tot zelfregulatieLuister  

In deze aflevering legt Tijl Koenderink uit dat de behoefte aan autonomie en het vermogen tot zelfregulatie twee totaal verschillende dingen zijn. Daarnaast betoogt hij dat we rekening moeten houden met de grootte van de wereld van het kind om maximaal leerrendement te kunnen behalen.

Moeten we de term 'hoogbegaafd' afschaffen?Luister  

In deze aflevering stelt Tijl Koenderink de term hoogbegaafdheid ter discussie en pleit hij voor een andere benadering. Kijk niet naar WAT het kind is, maar kijk naar de specifieke behoefte van het kind en probeer je aanbod op deze ondersteuningsvraag aan te passen.

Wat gaat de toekomst vragen van het onderwijssysteem?Luister  

In deze aflevering vertelt Tijl Koenderink over zijn existentiële angst over de toekomst en hoe deze angst hem dwingt om zo snel mogelijk het onderwijssysteem dusdanig te veranderen dat onze kinderen goed voorbereid worden op de maatschappelijke verschuivingen die zeker gaan plaatsvinden ten gevolg…

Innovatie in het onderwijs, is dat wel nodigLuister  

“Is innovatie in het onderwijs wél nodig?’ In deze aflevering legt Tijl Koenderink zeer overtuigend uit dat het noodzakelijk is om het reguliere schoolsysteem te veranderen, omdat het doel van onderwijs is om kinderen voor te bereiden op hun toekomst.

De Podcast begintLuister  

Introductie van de podcast over leren, talentbegeleiding en onderwijsgericht onderwijs!