levend-verlies.nl podcastserie

Afl. 2 Hester van der Lugt, moeder van een zoon met lichamelijke beperking

levend-verlies.nl podcastserie
23-02-2019

De zoon van Hester kwam levenloos ter wereld. Hij werd gereanimeerd en hield er ernstige motorische beperkingen aan over. Hij kan zijn rolstoel bedienen maar is verder fysiek totaal afhankelijk van anderen. Met zijn verstand is niets mis. Zowel Hester als haar inmiddels 21-jarige zoon ervaren levend verlies, maar elk op een eigen manier. Een verhaal over Hester’s geloof in haar zoon en haar inspanningen om hem een zelfstandig leven te laten leiden, de kloof tussen het leven met een gehandicapt kind en het ‘gewone leven’ en het gevoel dat ze niet steeds over haar verdriet tegen anderen mag beginnen. En een verhaal over kracht en trots. Kijk voor meer informatie over onze podcastserie op https://levend-verlies.nl