Podcast Zoeker

Licht op Legal

Licht op Legal

Zakelijk  |  61 afleveringen

Licht op Legal is de tweewekelijkse podcast van Van Benthem & Keulen met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over dé belangrijkste juridische thema’s van dit moment pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door Van Benthem & Keulens eigen experts.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.


60. Europese Richtlijn Modernisering Consumentenbescherming: Wat betekent dit voor de kortingsacties van retailers per 28 mei 2022?Luister  

Dit is aflevering 60 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Anouk Lankhaar, advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, in op de regels over kortingsacties zoals opgenomen in de Europese Richtlijn Modernisering Consumentenbescherming.Per 28 mei 2022 treedt de …

59. Grensoverschrijdend gedrag en overeenkomsten: Waar moet u op letten?Luister  

Dit is aflevering 59 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Marcel Ruygvoorn, partner en advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen en tevens hoogleraar contractenrecht aan de Universiteit Utrecht, in op grensoverschrijdend gedrag in relatie tot bestaande en n…

58. Natuur en Stikstof: Wat zijn de laatste ontwikkelingen?Luister  

Dit is aflevering 58 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Mathilde van Velzen-de Boer, advocaat Omgevings- en Bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen, in op Natuur en Stikstof.Dat stikstof in de praktijk voor problemen zorgt, heeft iedereen de afgelopen jaren wel gemerkt. In deze podcast bespr…

57. De Grossmann-doctrine: Hoe zat het ook alweer en welke veranderingen zie je in de praktijk?Luister  

Dit is aflevering 57 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Walter Engelhart, partner en advocaat Aanbestedingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op de Grossmann-doctrine.Aanbestedingen verlopen niet altijd vlekkeloos. Het komt regelmatig voor dat partijen die meedoen aan een aanbesteding het n…

56. Concurrentiebeding: Waar moet u op letten als bedrijfsjurist en HR manager?Luister  

Dit is aflevering 56 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Lisa Schouten, advocaat Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op het concurrentiebeding.In de huidige arbeidsmarkt kunnen werknemers eenvoudig switchen van werkgever en dus ook bij concurrenten aan de slag gaan. Maar kan dat zomaar…

55. Transparantie verplicht bij grondverkoop: Wat zijn de gevolgen voor overheden, projectontwikkelaars en bedrijfsjuristen?Luister  

Dit is aflevering 55 van Licht op Legal. In deze aflevering gaan Alrik Bijkerk, advocaat Omgevingsrecht en Gebiedsontwikkeling en Anne Kusters, advocaat Aanbestedingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op het Didam-arrest.De Hoge Raad heeft in het Didam-arrest van 26 november 2021 bepaald dat overhed…

54. Het overgangsrecht: Waar moet u straks rekening mee houden als de Omgevingswet in werking treedt?Luister  

Dit is aflevering 54 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Merel Holtkamp, advocaat Omgevings- en Bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen, in op belangrijke regels en inzichten over het overgangsrecht van de Omgevingswet.In februari 2022 is bekend geworden dat de Omgevingswet opnieuw wordt uit…

53. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie: Waar moet u op letten?Luister  

Dit is aflevering 53 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Elze ‘t Hart, advocaat Information Technology en Privacy bij Van Benthem & Keulen, in op de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie (EU). In deze podcast legt Elzeuitwat onder doorgifte, waaronder het toegang geven t…

52. Gedoogplichten: Wat verandert er als de Omgevingswet in werking treedt?Luister  

Dit is aflevering 52 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Carmen Corsten, advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op gedoogplichten onder de Omgevingswet.Naar alle verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Ook gedoogplichten maken onderdeel u…

51. Fraude en misbruik van vennootschappen: Hoe herkent u dit en wat kunt u er tegen doen?Luister  

Dit is aflevering 51 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Juliette Wareman, advocaat Corporate/M&A bij Van Benthem & Keulen, in op fraude en misbruik van vennootschappen.Nederland kent veel BV’s waarin een onderneming wordt gedreven. Op grond van de wet is de BV aansprakelijk voor haar verp…

50. Onvoorziene omstandigheden: Waar moet u op letten en wat kunt u doen?Luister  

Dit is aflevering 50 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Joris den Hartog, advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, in op onvoorziene omstandigheden.Door de coronapandemie en de huidige stijging van grondstofprijzen en (bouw)materialen is het leerstuk v…

49. Medisch tuchtrecht: Voor welk (medisch) handelen kunt u tuchtrechtelijk worden aangesproken?Luister  

Dit is aflevering 49 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Jonna De Clerck, advocaat bij Van Benthem & Keulen, in op het medisch tuchtrecht.Wanneer een patiënt het niet eens is met de medische behandeling of vindt dat een zorgverlener zich buiten de behandeling niet naar behoren gedraagt, dan…

48. Rechtsbescherming achteraf: Wat zijn uw mogelijkheden?Luister  

Dit is aflevering 48 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Walter Engelhart, partner en advocaat Aanbestedingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op rechtsbescherming bij aanbestedingen in het geval er onterecht geen aanbestedingsprocedure is georganiseerd. Walter bespreekt de verschillende sit…

47. Onteigening: Wat verandert er onder de Omgevingswet?Luister  

Dit is aflevering 47 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Alrik Bijkerk, advocaat bestuurs- en omgevingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op onteigening onder de Omgevingswet.Naar alle verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Onderdeel van deze wet is de aanvullingswet …

46. Zorgfraude: Over de Wet Bibob en andere mogelijkheden voor fraudebestrijding in het sociaal domein.Luister  

Dit is aflevering 46 van Licht op Legal. In deze aflevering spreekt Wouter Koelwijn, partner en advocaat Zorg & Sociaal domein, over de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten bij het voorkomen en bestrijden van zorgfraude.Op 1 augustus 2020 is de reikwijdte van de Wet Bibob uitgebreid en kan een i…

45. Thuiswerken: Waar moet u op letten en welke afspraken moet u maken?Luister  

Dit is aflevering 45 van Licht op Legal. In deze aflevering gaan Anne Haverkort, partner en advocaat Arbeidsrecht en Petra klein Gunnewiek, partner en advocaat Aansprakelijkheid & Verzekering bij Van Benthem & Keulen, in op thuiswerken.Sinds 25 september 2021 is het thuiswerkadvies van de overheid …

44. Fraudefacturen: Wat zijn de (juridische) consequenties?Luister  

Dit is aflevering 44 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Gert Jan Boeve, advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, in op fraudefacturen en de juridische consequenties daarvan.Cybercrime, waaronder digitale fraudefacturen, komt steeds vaker voor. Deze toe…

43. Algemene Voorwaarden: Hoe zat het ook al weer en waar moet u op letten als u ze van toepassing verklaart of ter hand stelt?Luister  

Dit is aflevering 43 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Mariska Nijenhof-Wolters, partner en advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, in op de Algemene Voorwaarden. Mariska bespreekt hoe u de algemene voorwaarden gebruikt, waar u op moet letten en wanne…

42. Wat is de arbeidsrechtelijke positie van de bestuurder van een vennootschap of stichting?Luister  

Dit is aflevering 42 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Arno van Beurden, partner en advocaat Arbeid & Pensioen bij Van Benthem & Keulen, in op de arbeidsrechtelijke positie van een bestuurder van een vennootschap of een stichting. Arno bespreekt de positie van de bestuurder en de veranderi…

41. Failliete bedrijven en lopende overeenkomsten: Wat moet u weten als wederpartij?Luister  

Dit is aflevering 41 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Linde van Dieren-Muller, advocaat Herstructurering & Insolventie bij Van Benthem & Keulen, in op de gevolgen van een faillissement voor lopende overeenkomsten. Aan de hand van voorbeelden bespreekt Linde welke rechten en plichten er zi…

Nieuw Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI): Fraudebestrijding en gegevensverwerking door banken en verzekeraars.Luister  

Dit is aflevering 40 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Mark Murris, advocaat Banking & Finance bij Van Benthem & Keulen, in op het nieuwe Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem FinanciëleInstellingen (PIFI). Het PIFI regelt hoe en wanneer banken en verzekeraars gegevens mogen verwerken …

39. Exoneratieclausules: De achtergrond en de do’s en don’tsLuister  

Dit is aflevering 39 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Marcel Ruygvoorn, partner en advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, in op de exoneratieclausule. Marcel bespreekt in deze podcast de achtergronden van exoneratieclausules, de do’s en don’ts b…

38. Digital Services Act (DSA): Wat gaat deze platformregulering betekenen voor online tussenpersonen, hosting providers en online platforms en ‘Big Tech’?Luister  

Dit is aflevering 38 van Licht op Legal. In deze aflevering bespreekt Jan Brölmann, partner en advocaat Information Technology bij Van Benthem & Keulen, het voorstel voor de Digital Services Act (DSA).De Digital Services Act is een voorstel van de Europese Commissie waarin regels zijn opgenomen die…

37. Vijf maanden na inwerkingtreding van de WHOA: Wat zijn de lessen?Luister  

Dit is aflevering 37 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Frank Nowee, partner en advocaat Herstructurering & Insolventie bij Van Benthem & Keulen, in op de lessen die we kunnen trekken na vijf maanden Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). De WHOA is op 1 januari 2021 in werking getreden…

36. Nadeelcompensatie: Wat verandert er als de Omgevingswet in werking treedt?Luister  

Dit is aflevering 36 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Frank Mulder, partner en advocaat bestuurs- en omgevingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op nadeelcompensatie. Als de omgevingswet in 2022 in werking treedt, heeft dit impact op nadeelcompensatie. In deze podcast bespreekt Frank wat …

35. Aanbestedingen en raamovereenkomsten: waar moet u op letten?Luister  

Dit is aflevering 35 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Walter Engelhart, partner en advocaat Aanbestedingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op aanbestedingen en raamovereenkomsten. Een aanbesteder sluit een raamovereenkomst wanneer hij weet dat er een vraag gaat komen, maar nog niet exact…

34. Nieuwe Europese Verordeningen Medische Hulpmiddelen (MDR & IVDR). Wat gaat er per 26 mei 2021 veranderen?Luister  

Licht op Legal: Nieuwe Europese Verordeningen Medische Hulpmiddelen (MDR & IVDR). Wat gaat er per 26 mei 2021 veranderen?Dit is aflevering 34 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Jonna De Clerck, advocaat bij Van Benthem & Keulen, in op de Europese Verordeningen voor Medische Hulpmiddelen en…

33. Distressed M&A: Aandachtspunten en risico’sLuister  

Dit is aflevering 33 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Gijs van Rooijen, advocaat Corporate/M&A bij Van Benthem & Keulen, in op distressed M&A.Als een bedrijf in financiële noodverkeert,kan een bedrijf verkocht en dus ook overgenomen worden. In zo’n situatie is er sprake van distress…

32. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: Wat gaat er veranderen?Luister  

it is aflevering 32 van Licht op Legal. In deze aflevering bespreekt Mariël Vrielink, partner en notaris bij Van Benthem & Keulen, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) die per 1 juli 2021 in werking treedt. Mariël gaat in op de belangrijkste wijzigingen die de WBTR met zich meebrengt v…

31. Wet verbetering poortwachter: Hoe voorkom ik een loonsanctie door het UWV?Luister  

Dit is aflevering 31 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Anne Haverkort, partner en advocaat Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op de Wet verbetering poortwachter en loonsancties door het UWV.Als werkgever ben je verplicht om het loon van zieke medewerkers twee jaar door te betalen. …

30. Tips voor het opstellen van AVG-beleid naar aanleiding van de boete van de AP aan het OLVGLuister  

Dit is aflevering 30 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Elze ‘t Hart, advocaat Information Technology en Privacy bij Van Benthem & Keulen, in op het boetebesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens ('AP') van 11 februari 2021. De AP heeft een boete van €440.000,- opgelegd aan Stichting O…

29. Werkgeversaansprakelijkheid: Wat is uw verantwoordelijkheid als werkgever?Luister  

Dit is aflevering 29 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Petra klein Gunnewiek, advocaat en partner Aansprakelijkheid & Verzekering en Zorg & Sociaal domein, in op werkgeversaansprakelijkheid. Petra bespreekt aan de hand van praktijkvoorbeelden wat werkgevers moeten doen om hun werknemers zo…

28. De Wet Franchise: wat betekent dit voor de franchisebranche?Luister  

Dit is aflevering 28 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Mariska Nijenhof-Wolters, partner en advocaat Commercial Contracts & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, in op de Wet Franchise die per 1 januari 2021 in werking is getreden. Mariska gaat in deze podcast in op de verplichtinge…

27. Past performance als uitsluitingsgrond bij aanbestedingen: Hoe zat dat ook alweer?Luister  

Dit is aflevering 27 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Anne Kusters, advocaat Aanbestedingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op de uitsluitingsgrond past performance. Anne bespreekt welke uitsluitingsgronden het aanbestedingsrecht kent, wanneer je te maken hebt met uitsluitingsgronden, wa…

26. Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: Waar moet u op letten?Luister  

Dit is aflevering 26 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Merel Holtkamp, advocaat Omgevings- en Bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen, in op het huidige bestemmingsplan en de veranderingen die komen als gevolg van de Omgevingswet die (zover nu bekend) per 1 januari 2022 in werking treedt.I…

25. Ontslag op staande voet: Waar moet u op letten?Luister  

Dit is aflevering 25 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Arno van Beurden, partner en advocaat Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op ontslag op staande voet.In deze podcast legt Arno uit wat ontslag op staande voet precies is. Daarnaast bespreekt hij wanneer en hoe je ontslag op staa…

24. Is de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid waardoor een onderhandeling open- of afgebroken kan worden?Luister  

Dit is aflevering 24 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Marcel Ruygvoorn, partner en advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, in op de vraag: in hoeverre vormt de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid waardoor onderhandelingen, ook nog in een ver g…

23. Secundaire aansprakelijkheid: Wat betekent dit voor bedrijven, instellingen en zorgverzekeraars?Luister  

Dit is aflevering 23 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Kirsten Maes, advocaat Aansprakelijkheids- en Contractenrecht bij Van Benthem & Keulen, in op haar proefschrift ‘secundaire aansprakelijkheid’, het onderwerp waarop zij op 30 oktober 2020 aan de Universiteit Utrecht promoveerde.Se…

22. Spoedwet aanpak stikstof: wat betekent dit voor u?Luister  

Dit is aflevering 22 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Mathilde van Velzen-de Boer, advocaat omgevings- en bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen, in op de Spoedwet aanpak stikstof (SAS) die per 1 januari 2020 is ingegaan. Het doel van die wet is de stikstofbelasting op Natura 2000-gebiede…

21. De WHOA: Herstructurering nieuwe stijl (deel 2)Luister  

Dit is aflevering 21 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Frank Nowee, partner en advocaat Herstructurering & Insolventie bij Van Benthem & Keulen, in op het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze aflevering is deel 2 van een tweeluik over het wetsvoorstel.Er ontstaat d…

20. De WHOA: Herstructurering nieuwe stijl (deel 1)Luister  

Dit is aflevering 20 van Licht op Legal.In deze aflevering gaat Alice van der Schee, partner en advocaat Herstructurering & Insolventie bij Van Benthem & Keulen, in op het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).Deze aflevering is deel 1 van een tweeluik over het wetsvoorstel.Er on…

19. Werknemersparticipatie via certificering van aandelen: Welke voordelen biedt dit ondernemers?Luister  

Dit is aflevering 19 van Licht op Legal. In deze aflevering gaan Steven Storm, advocaat en partner Corporate M&A bij Van Benthem & Keulen en Martijn van Steensel kandidaat-notaris en partner bij Van Benthem & Keulen in op de werknemersparticipatieregeling via certificering van aandelen.Er is een to…

18. Knelpunten in de wetgeving bij 18-/18+: hoe zorg je dat jong volwassenen de juiste zorg vanuit de gemeente krijgen?Luister  

Dit is aflevering 18 van Licht op Legal. In deze aflevering gaan Bastiaan Wallage, advocaat Zorg & Sociaal domein en Bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen, en gedragswetenschapper Yvonne den Boer in op de knelpunten in de wetgeving bij 18-/18+ rond de overgang van jeugdwet naar Wmo.Met 18 jaar gaan…

17. Grip op data: hoe zorg je ervoor dat je als onderneming zeggenschap en controle over data houdt?Luister  

Dit is aflevering 17 vanLicht op Legal. In deze aflevering bespreekt Jan Brölmann, partner en advocaat Information Technology bij Van Benthem & Keulen, in hoeverre data beschermd is door wet- en regelgeving.Ondernemingen komen in de dagelijkse bedrijfsvoering in aanraking met grote hoeveelheden d…

16. Wetsvoorstel Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020: wat betekent de wet voor schuldeisers en schuldenaars?Luister  

Dit is aflevering 16 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Alice van der Schee, partner en advocaat Herstructurering & Insolventie bij Van Benthem & Keulen, in op het wetsvoorstel Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020.Het wetsvoorstel Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 biedt een schuldenaar de…

15. Reorganisaties: waar moet u op letten?Luister  

Dit is aflevering 15 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Anne Haverkort, partner en advocaat Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op het thema reorganiseren. In deze podcast bespreekt Anne de drie belangrijkste punten rond een reorganisatie: Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO), de rol…

14. De Omgevingswet: wat gaat er veranderen?Luister  

Dit is aflevering 14 van Licht op Legal. In deze aflevering gaatMonique Rus, partner en advocaat omgevings- en bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen, in op de Omgevingswet. Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking.Wat betekent deze wet en wat zijn de veranderingen die de Omgevingswet m…

13. Rechtsbescherming tijdens de aanbestedingsprocedure: wat zijn de mogelijkheden?Luister  

Dit is aflevering 13 vanLicht op Legal. In deze aflevering gaat Walter Engelhart, partner en advocaat Aanbestedingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op rechtsbescherming tijdens de aanbestedingsprocedure.Walter bespreekt de mogelijkheden van rechtsbescherming nog vóór de gang naar de rechter. H…

12. De Wmcz 2018 treedt per 1 juli 2020 in werking. Wat betekent deze wet voor zorgaanbieders en wat moeten zij vanaf 1 juli 2020 geregeld hebben?Luister  

Dit is aflevering 12 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Bas van Schelven, advocaat Zorg & Sociaal Domein bij Van Benthem & Keulen, in op de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) die per 1 juli 2020 in werking treedt.De vernieuwde Wmcz is bedoeld om cliëntmedeze…

11. De AVG en verwerkersovereenkomsten: wanneer is een verwerkersovereenkomsten noodzakelijk?Luister  

Dit is aflevering 11 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Elze ‘t Hart, advocaat Information Technology bij Van Benthem & Keulen, in op de AVG en verwerkersovereenkomsten.Bedrijven zijn dagelijks bezig met uitwisselen van persoonsgegevens. Het verdient aanbeveling om hierover afspraken te …

10. Digitaal vergaderen vanaf nu mogelijk: wat betekent dit voor uw aandeelhoudersvergadering?Luister  

Dit is aflevering 10 van Licht op Legal. Vandaag, 24 april 2020, is de Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid in werking getreden. In deze aflevering gaan Mariel Vrielink partner en notaris bij Van Benthem & Keulen en Sander Marges partner en advocaat Corporate/M&A bij Van Benthem & Keulen i…

9. Overmacht en de coronacrisis: In hoeverre levert de coronacrisis overmacht op onder contracten en kan ik als schuldeiser onder mijn overeenkomst uit?Luister  

Dit is aflevering 9 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Marcel Ruygvoorn, partner en advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen in op de vraag: In hoeverre levert de coronacrisis overmacht op onder contracten en kan ik als schuldeiser onder mijn overeenkoms…

8. Deal or No Deal: wanneer komt een overeenkomst tot stand?Luister  

Dit is aflevering 8 van Licht op Legal. In deze aflevering bespreekt Marcel Ruygvoorn, partner en advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, wanneer er een overeenkomst tot stand komt. Dat lijkt een eenvoudige vraag, maar de praktijk is een andere. Er wordt over d…

7. Aanbesteding: wat als er na gunning een wijziging plaatsvindt?Luister  

Dit is aflevering 7 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Walter Engelhart, partner en advocaat Aanbestedingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op het leerstuk van de wezenlijke wijziging. Walter bespreekt waar je op moet letten bij een mogelijke wijziging na gunning in de opdracht of in de pe…

Special | Het coronavirus: dé juridische aandachtspunten op de werkvloerLuister  

Dit is een Special vanLicht op Legal over het coronavirus.De impact van het coronavirus op de wereldwijde economie groeit. De gevolgen voor Nederlandse werkgevers en werknemers worden steeds concreter. Bij Van Benthem & Keulen zijn de afgelopen dagen veel vragen van werkgevers binnengekomen over h…

6. Flexwerken onder de WAB: wat zijn de drie belangrijkste wijzigingen?Luister  

Dit is aflevering 6 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Anne Haverkort, partner en advocaat Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op flexwerken onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Anne bespreekt de drie belangrijkste wijzigingen sinds 1 januari 2020: payrolling, oproep en premiedi…

5. Doorverkoop ebooks is in strijd met het auteursrecht: wat zijn de gevolgen voor de praktijk en wat betekent het arrest voor andere digitale werken zoals muziek, films en software?Luister  

Dit is aflevering 5 van Licht op Legal. In deze aflevering bespreekt Jan Brölmann, partner en advocaat in de praktijkgroep Information Technology, het baanbrekende arrest dat recentelijk is gewezen door het Europese Hof van Justitie over de doorverkoop van ebooks als ‘tweedehands’ exemplaren. H…

4. Het UBO-register: wat zijn de gevolgen voor bedrijven en de UBO zelf?Luister  

Dit is aflevering 4 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Sander Marges, partner en advocaat Corporate/M&A bij Van Benthem & Keulen, in op het wetsvoorstel rond het UBO-register.Hoogstwaarschijnlijk zal nog dit voorjaar het UBO-register in Nederland ingevoerd worden. Dit betekent dat ongeveer…

3. De AVG: wanneer ben je gezamenlijk verantwoordelijk en wat moet je regelen? Luister  

Dit is aflevering 3 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Elze 't Hart, advocaat Information Technology bij Van Benthem & Keulen, in op het leerstuk gezamenlijke verantwoordelijkheid.Sinds inwerkingtreding van de AVG dienen partijen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn een onderlinge regelin…

2. Afgebroken onderhandelingen; hoe zat het ook alweer? Wat is de laatste jurisprudentie en waar moet je op letten?Luister  

Dit is aflevering 2 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Marcel Ruygvoorn, partner en advocaat Commercial Contracting en Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, in op het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen.Dagelijks vinden er binnen organisaties onderhandelingen plaats. Vaak gaa…

1. Ontslagrecht en de WAB: wat betekent dat voor de onderhandelingspositie?Luister  

Dit is aflevering 1 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Anne Haverkort, partner en advocaat Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op het ontslagrecht onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).De WAB leidt tot een betere onderhandelingspositie voor werkgevers. Tegelijk moet wel rekening …