Ons goed recht. Grondrechten hier en nu

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu

Wetenschap & Geneeskunde  |  23 afleveringen

De Nederlandse podcast over grondrechten. Door Ingrid Leijten. Samen met experts uit de wetenschap en praktijk ga ik op zoek naar de hedendaagse rol en betekenis van onze meest fundamentele rechten.

Verras mij  


#5 (S2) Ondernemingen, mensenrechten en verantwoordelijkheid – Dr. Lucas Roorda

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  24-01-2022

Lucas Roorda is universitair docent bij het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) van de Universiteit Utrecht. Hij is geïnteresseerd in de intersectie van mensenrechten en aansprakelijkheid en doet onderzoek naar transnationale rechtszaken tegen ondernemingen die zich schuldig...


#4 (S2) Mensenrechten en mega-sporting events – Dr. Daniela Heerdt

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  16-11-2021

Daniela Heerdt promoveerde op een onderzoek naar mensenrechten en mega-sporting events. Met wat voor schendingen hebben we te maken in die context, en wie is daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk? Kunnen grote sportevenementen zoals een WK of de Olympische Spelen ook zorgen voor meer mensenrech...


#3 (S2) Polen en de rechtsstaat – Prof. dr. Rick Lawson

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  04-11-2021

Met Rick Lawson, hoogleraar Europees recht in Leiden, praat ik over de Poolse rechtsstaat. Het conflict tussen Polen en de EU is hoogst actueel. En beperkt zich bovendien niet tot de relatie tussen Polen en de Europese Commissie. De rechtsstatelijke tekortkomingen in Polen worden ook veroordeeld bi...


#2 (S2) Mensenrechten en civic space – Prof. dr. Antoine Buyse

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  30-08-2021

Het onderzoek van hoogleraar Antoine Buyse richt zich op Europese mensenrechten, en in het bijzonder de positie van civil society. Wat bedoelen we met ‘shrinking civic space’, en wat heeft dit te maken met mensenrechten? Waarom is de publieke ruimte zo belangrijk voor het beschermen die rechten?...


#1 (S2) Grondrechten in crisistijd - Mr. Adriaan Wierenga

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  24-06-2021

Adriaan Wierenga is noodrechtspecialist en houdt zich bezig met de juridische aspecten van openbare-ordehandhaving, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het zal niet verbazen dat hij een druk jaar achter de rug heeft, waarin de Coronacrisis zijn agenda bepaalde. In deze eerste aflevering van het t...


#Bedankt en tot volgend jaar!

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  18-12-2020

Aan het einde van een veelbewogen 2020 een korte terugblik, enkele afsluitende woorden en heel veel dank aan alle gasten en luisteraars. Tot volgend jaar!


#15 Zuinig zijn op het EVRM – Em. prof. mr. Egbert Myjer

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  14-12-2020

Met Egbert Myjer, voormalig rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), praat ik over het belang van mensenrechten als afspraken die Staten met elkaar hebben gemaakt. We spreken over mensenrechten in het strafrecht, en natuurlijk over het Europees Verdrag voor de Rechten van de M...


#14 Gender en mensenrechten - Mr. dr. Alexandra Timmer

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  27-11-2020

Alexandra Timmer houdt zich in haar onderzoek bezig met gender justice. Maar wat is dat eigenlijk en hoe kan het recht helpen gendergelijkheid te bewerkstelligen? Alexandra legt uit dat gender justice niet alleen gaat over gelijkheid, maar raakt aan verschillende mensenrechten. Ook spreken we over s...


#13 De rechtspolitieke context van grondrechten – Mr. dr. Paul van Sasse van Ysselt

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  09-11-2020

Als plaatsvervangend hoofd van de Afdeling Constitutionele Zaken bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en docent-onderzoeker aan de VU-Amsterdam houdt Paul van Sasse van Ysselt zich dagelijks bezig met grond- en mensenrechten. Met welke standaarden moet de overheid allema...


#12 Het verbod van rassendiscriminatie - Mr. dr. Karin de Vries

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  26-10-2020

Karin de Vries is expert op het gebied van migratierecht en non-discriminatie. Zij legt uit waarom grondrechten pas echt hun doel bereiken, als ze voor iedereen werken. In het bijzonder staan we stil bij het verbod van rassendiscriminatie; bij actuele discussies over politiegeweld maar ook bij de la...


#11 Grondrechten en de Nationale ombudsman – Mr. Reinier van Zutphen

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  12-10-2020

Met Reinier van Zutphen praat ik over de link tussen grondrechten en het werk van de Nationale ombudsman. Hij vertelt over de thema’s waar de Nationale ombudsman zoal mee te maken krijgt; over woonwagenbeleid, de toeslagenaffaire en de zogenoemde Coronawet. Waarom is fatsoenlijke bejegening van de...


#Wrap up Afleveringen 1-10

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  28-09-2020

Tien afleveringen gemaakt, tijd voor een 'wrap up'! Hebben de eerste tien gesprekken kunnen bijdragen aan een duidelijker beeld van grondrechten en welke lessen kunnen we eruit trekken? En hoe bevalt het eigenlijk om Ons goed recht te maken? Luister ook als je benieuwd bent naar de volgende afleveri...


#10 De rol van de rechter - Prof. mr. Jerfi Uzman

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  07-09-2020

Hoogleraar Staatrecht Jerfi Uzman vertelt over de rol van de rechter. Waar komt het debat over ‘dikastocratie’ vandaan en is het goed dat we deze discussie voeren? We spreken over de political question-doctrine en of die van nut kan zijn bij het afbakenen van de ruimte voor recht en politiek. Is...


#09 Vreemdelingen en (sociale) grondrechten - Mr. dr. Lieneke Slingenberg

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  20-08-2020

Kunnen vreemdelingen zich beroepen op mensenrechten? Lieneke Slingenberg is universitair hoofddocent en hoofd van de Sectie Migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en vertelt in deze aflevering hoe dit zit. We spreken over de spanning tussen soevereiniteit en grondrechtenbescherming, en s...


#08 Het recht op gezondheid - Prof. mr. Brigit Toebes

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  23-07-2020

Brigit Toebes is hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief en weet alles van het recht op gezondheid. Waar vinden we dat recht en waar hebben we nu eigenlijk recht op? Welke verplichtingen heeft de Staat – bijvoorbeeld in tijden van een pandemie? Bescherming van dit recht betekent...


#07 De toekomst van de Grondwet - Mr. dr. Manon Julicher

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  09-07-2020

Manon Julicher promoveerde onlangs op een proefschrift waarin de toekomst van de Nederlandse grondrechtenbescherming centraal staat. Naast het recht op een eerlijk proces vindt zij dat we ook een recht op behoorlijk bestuur in de Grondwet moeten opnemen. En is het niet ook tijd voor duidelijke, tech...


#06 De invloed van grondrechten op het bestuursrecht - Prof. mr. Tom Barkhuysen

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  25-06-2020

Tom Barkhuysen is als geen ander in staat de impact door de jaren heen van grond- en mensenrechten op het bestuursrecht te duiden. Die rechten hebben gezorgd voor verdergaande procedurele en materiële eisen, maar ook geleid tot een grotere rol voor toetsing door de bestuursrechter. Moeten grondrech...


#05 Gemeenten en grondrechten - Em. prof. mr. Roel de Lange

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  15-06-2020

Volgens Roel de Lange vormen grondrechten een wezenlijk onderdeel van de deal tussen de overheid en haar burgers. Bij het verwezenlijken van die rechten spelen ook gemeenten een belangrijke rol. Als we kijken naar de taken van gemeenten en hoe die door de jaren heen zijn veranderd, zien we dat de na...


#04 Mensenrechtensteden en de rechtsstaat - Prof. mr. Barbara Oomen

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  04-06-2020

Als hoogleraar sociologie van de mensenrechten onderzoekt Barbara Oomen wat mensenrechten betekenen in de praktijk. In de lokale praktijk ook, want steeds meer steden en gemeenten gaan actief aan de slag met grondrechtenbescherming op basis van internationale normen, bijvoorbeeld op het terrein van...


#03 Strategisch procederen over grondrechten - Mr. Jelle Klaas

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  28-05-2020

Jelle Klaas weet alles van strategisch procederen. Als advocaat en litigation director bij het Public Interest Litigation Project (PILP) van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) probeert hij de grondrechtenbescherming in Nederland naar een hoger plan te tillen. Maar waarom op...


#02 Rechten realiseren en het College voor de Rechten van de Mens - Mr. dr. Jan-Peter Loof

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  22-05-2020

Jan-Peter Loof is ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. We spreken over het verschil tussen rechterlijke toetsing aan grondrechten en het – veel bredere – realiseren van die rechten. Over de rol van het College daarin en hoe die tot uiting komt in tijden van Corona. Wordt...


#01 Het bijzondere karakter van grondrechten - Prof. mr. Janneke Gerards

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  14-05-2020

In deze eerste echte aflevering spreek ik met Janneke Gerards. Zij is hoogleraar Fundamentele Rechten aan de Universiteit Utrecht en dé expert op het terrein van grondrechten en grondrechtenrechtspraak. We praten over de ontwikkeling die grondrechten hebben doorgemaakt, over de uitdijing van grond...


#Trailer Ons goed recht

Luister  

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu  /  11-05-2020

Welkom bij Ons goed recht. Een korte introductie: waar gaat deze podcast over? Ik ga werken aan een beter en eerlijker beeld van grondrechten, zodat we op basis daarvan de discussie aan kunnen gaan.