Over recht gesproken

Over recht gesproken

Zakelijk  |  68 afleveringen

'Over recht gesproken' is de podcast van KienhuisHoving advocaten en notarissen. In deze podcast bespreken de specialisten van KienhuisHoving in wisselende samenstelling juridische actualiteiten. De ene keer aan de hand van een uitspraak, de andere keer naar aanleiding van een interessante juridische ontwikkeling, maar steeds helder en laagdrempelig.

Verras mij  


Ontbinding van een rechtspersoon: verandering op komst!

Luister  

Over recht gesproken  /  24-05-2023

Een rechtspersoon kan op grond van de huidige wetgeving op twee manieren worden ontbonden, te weten de ‘gewone’ ontbindingsprocedure en de zogeheten turboliquidatie. De ‘gewone’ procedure is een tijdsintensief en kostbaar proces van minimaal twee maanden. De turboliquidatie regelt een versne...


Influencers inzetten? Houd hier rekening mee!

Luister  

Over recht gesproken  /  10-05-2023

Het inzetten van influencers is niet meer weg te denken als marketing tool. Maar welke regels gelden er zoal voor influencers? Waar moet je als opdrachtgever rekening mee houden als je een influencer inschakelt? We bespreken het in deze aflevering van de podcast Over recht gesproken. 


Veranderingen op de arbeidsmarkt op komst: bereid je voor!

Luister  

Over recht gesproken  /  25-04-2023

Onlangs stuurde onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (minister Van Gennip) weer een brief aan de Tweede Kamer. Onderwerp: de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt. Er staan nogal wat veranderingen op stapel. Werknemers zouden meer zekerheid moeten krijgen. Tegelijkertijd moeten bedr...


Bouwen per 1 januari 2024: wat verandert er allemaal?

Luister  

Over recht gesproken  /  11-04-2023

Met de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) wijzigt vanaf 1 januari 2024 onder meer de aansprakelijkheid van aannemers en wordt de kwaliteitsborger geïntroduceerd. Daarnaast krijgen aannemers extra verplichtingen en wordt de consument-opdrachtgever beter beschermd. Ro...


Kan ik nog werken met ZZP'ers?

Luister  

Over recht gesproken  /  28-03-2023

Op vrijdag 24 maart 2023 deed de Hoge Raad uitspraak in de Deliveroo-zaak (ECLI:NL:HR:2023:443). Waren de bezorgers van Deliveroo werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht (als ZZP'er dus)? Of op basis van een arbeidsovereenkomst (als werknemer dus)? Deliveroo vond het eerste, FNV het twee...


Wat is het B Corp certificaat en wat betekent dit?

Luister  

Over recht gesproken  /  27-02-2023

Steeds meer bedrijven zijn bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er is sprake van een toenemende rol van duurzaamheidbeleid binnen ondernemingen. Over wat deze ontwikkelingen betekenen voor bijvoorbeeld de corporate governance van de onderneming, ,waaronder de taken en verantwoordelijkhe...


Vertegenwoordiging in de zorg en de rol van de cliëntenraad

Luister  

Over recht gesproken  /  30-01-2023

In deze podcast spreken Astrid Kiewiet (advocaat gezondheidsrecht bij KienhuisHoving) en gastspreker Marika Biacsics, directeur-bestuurder van Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ), over vertegenwoordiging in de zorg. Zij geven antwoord op onder meer de volgende vragen: wanneer is er sprake van vertege...


Afbreken van onderhandelingen: zonder meer mogelijk?

Luister  

Over recht gesproken  /  18-01-2023

Wellicht zou je het op het eerste gezicht niet verwachten, maar aan het afbreken van onderhandelingen zitten onder bepaalde omstandigheden de nodige haken en ogen. Dat komt terug in een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Deze zaak ging over een aandelentransactie, waarbij de kopende pa...


Slapende dienstverbanden; the final act?

Luister  

Over recht gesproken  /  09-01-2023

Slapende dienstverbanden. Het thema leek toch echt afgehandeld na de invoering van de compensatieregeling en de uitspraak van de Hoge Raad in 2019. Niets bleek minder waar, er waren toch nog een aantal zaken onduidelijk met als gevolg dat er kort na de uitspraak van de Hoge Raad maar liefst twee pro...


Bekendheid met algemene voorwaarden

Luister  

Over recht gesproken  /  19-12-2022

Het gebruiken van algemene voorwaarden is misschien wel dé manier om op een eenvoudige en laagdrempelige wijze jouw (juridische) belangen veilig te stellen. Vanzelfsprekend is het dan wel belangrijk dat de juridische regels omtrent het hanteren van algemene voorwaarden juist worden toegepast. Zo mo...


Eén jaar Didam-arrest: een uitspraak vol verrassingen?

Luister  

Over recht gesproken  /  05-12-2022

Robert de Vries en Pieter Schut nemen je mee in het juridische landschap na het zogendaamde “Didam-arrest”. Dit arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 heeft het stof doen opwaaien in de vastgoedpraktijk en is zowel voor de advocatuur als voor het notariaat van belang gebleken. Een korte an...


De ontwikkeling van windparken; financiële aspecten

Luister  

Over recht gesproken  /  21-11-2022

In deze derde aflevering in de serie 'De ontwikkeling van windparken' bespreken Pieter Schut en Anna Tenhagen de financiële aspecten van de realisatie van een windpark. Tevens zullen zij onthullen wat de kosten van een windmolen nou eigenlijk zijn. Vaak wordt een windmolen gefinancierd door een kr...


De ontwikkeling van windparken; juridische aspecten

Luister  

Over recht gesproken  /  24-10-2022

In de tweede aflevering in de serie over de ontwikkeling van windparken bespreken Pieter Schut en Anna Tenhagen de juridische oplossingen die worden toegepast bij de ontwikkeling van windparken. In de vorige aflevering zijn al een aantal problemen gesignaleerd, zoals natrekking en kabels en leidinge...


De ontwikkeling van windparken; een drieluik

Luister  

Over recht gesproken  /  10-10-2022

In deze podcast bespreken Pieter Schut, notaris commercieel vastgoed, en Anna Tenhagen, kandidaat-notaris ondernemingsrecht, de verschillende aspecten van de ontwikkeling van windparken. Deze drieluik wordt behandeld in een drietal onderwerpen; een inleiding, de juridische aspecten en de financierin...


Het circus van aanbestedingen: oorzaak van personeelsproblemen?

Luister  

Over recht gesproken  /  26-09-2022

Geregeld verschijnen in het nieuws berichten dat werknemers de dupe zouden zijn van aanbestedingen. Dit geldt met name voor thuiszorgmedewerkers, beveiligers en schoonmakers. Werknemers zouden steeds opnieuw geconfronteerd worden met onzekerheid over de vraag of zij na een aanbesteding hun werk kunn...


Betaalt de werkgever de rekening voor het 'in slaap houden' van een dienstverband?

Luister  

Over recht gesproken  /  08-09-2022

Slapende dienstverbanden. Een onderwerp waar al veel over is gezegd en geschreven. Met de uitspraak van onze hoogste rechter in november 2019 leek de discussie over slapende dienstverbanden afgedaan. De werkgever moet afwikkelen en een ontslagvergoeding betalen. Deze vergoeding kan de werkgever teru...


Het studiekostenbeding: wie betaalt de rekening voor de opleiding van de werknemer?

Luister  

Over recht gesproken  /  22-08-2022

Per 1 augustus 2022 is er een wetswijziging doorgevoerd in het arbeidsrecht; De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze wet heeft gevolgen voor onder meer de inhoud van de arbeidsovereenkomst, de informatie die verstrekt moet worden aan werknemers, het nevenwerkzaamhedenbeding en h...


De distributieovereenkomst: aandachtspunten bij beëindiging

Luister  

Over recht gesproken  /  08-08-2022

De distributieovereenkomst is een veelvoorkomende vorm van een wederverkoop overeenkomst. De overeenkomst is als zodanig niet in de wet geregeld en juist daarom is het extra belangrijk dat de partijen goed stil staan bij wat ze willen afspreken. Een punt dat daarbij vaak over het hoofd wordt gezien...


Ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag maar wél een transitievergoeding

Luister  

Over recht gesproken  /  25-07-2022

In deze aflevering bespreken Imke Lintsen en Erik Hollander een arrest van de Hoge Raad over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Het is een vervolg op een eerdere aflevering. Centraal staat: bestaat er wel of geen recht op een transitievergoeding bij ontslag wegens seksueel grenso...


De contractuele boete: mag het een onsje minder zijn?!

Luister  

Over recht gesproken  /  11-07-2022

Wie loopt er nu graag het risico om een (contractuele) boete te verbeuren? Vrijwel niemand verwachten wij. Toch zien wij steeds vaker boeteclausules terug in B2B en B2C overeenkomsten. De boeteclausule vormt vaak een effectief instrument om ervoor te zorgen dat de contractspartij zich wel twee keer...


Besturen onderneming en eigen belangen; hoe ga je daarmee om?

Luister  

Over recht gesproken  /  20-06-2022

Iedere bestuurder van een rechtspersoon kan ermee te maken krijgen: het tegenstrijdig belang. Oftewel: je wilt als bestuurder voor de onderneming een besluit nemen waarbij je zelf ook een belang hebt. Als dan de juiste procedures niet worden gevolgd, kan dit voor problemen bij besluitvorming zorgen....


Hoe erg is grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?

Luister  

Over recht gesproken  /  23-05-2022

In deze aflevering nemen Imke Lintsen en Erik Hollander je mee door het onderwerp (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Bestaat er recht op een transitievergoeding als het grensoverschrijdende gedrag leidt tot een einde van de arbeidsovereenkomst. Bestaan hiervoor vuistregels? Wat k...


Automatische ontbinding arbeidsovereenkomst; utopie of realiteit?

Luister  

Over recht gesproken  /  28-04-2022

Deze aflevering gaat over de 'ontbindende voorwaarde' in de arbeidsovereenkomst. Kan je met een werknemer afspreken dat zijn arbeidsovereenkomst automatisch eindigt als hij niet langer zijn werkzaamheden kan uitoefenen, bijvoorbeeld omdat hij zijn opleiding niet haalt, zijn rijbewijs verliest of nie...


Het eigen belang van de bemiddelaar: openheid van zaken geboden

Luister  

Over recht gesproken  /  11-04-2022

Tweezijdige bemiddeling:Een bemiddelaar is als tussenpersoon betrokken bij het tot stand brengen van overeenkomsten tussen verschillende partijen. Denk aan makelaars, verzekeringsadviseurs en handelsagenten. Hoewel bemiddeling in de praktijk veel voorkomt, stelt de Nederlandse wet belangrijke voorwa...


Frustratie bij reorganisatie: de strategische ziekmelding.

Luister  

Over recht gesproken  /  28-03-2022

Je wilt reorganiseren. Eén van de werknemers die voor ontslag in aanmerking komt, meldt zich plotseling “ziek”. Met de ziekmelding lijkt deze werknemer de boel flink te kunnen frustreren. De hoofdregel is nu eenmaal dat de werknemer tijdens ziekte ontslagbescherming geniet. Toch?Zo zwart wit is...


De zieke werknemer; alles over het inkomen van de werknemer

Luister  

Over recht gesproken  /  14-03-2022

Ziekte en arbeidsongeschiktheid is een thema dat (helaas) veel voorkomt op de arbeidsmarkt. Arbeidsongeschiktheid leidt vaak tot lastige vraagstukken op de werkvloer. In deze podcast vertellen we je alles over de 'financiële kant' van arbeidsongeschiktheid. Hoe zit het ook alweer met loonbetaling t...


De zieke werknemer; omvang van de re-integratieverplichtingen

Luister  

Over recht gesproken  /  28-02-2022

Arbeidsongeschiktheid van werknemers is een lastig thema. Als werkgever is het soms moeilijk bewegen in re-integratietrajecten. Welke re-integratieverplichtingen rusten er ook ook alweer op een werkgever? Wat moet (en mag) je als werkgever doen? In deze podcast vertellen Ilse van der Woude en Astrid...


De notaris weet hoe het moet: de verschillende manieren van overdracht van vastgoed

Luister  

Over recht gesproken  /  14-02-2022

Veel mensen kennen de overdracht van vastgoed op een manier die zeer gebruikelijk is: een pand wordt overgedragen van de één naar de ander. Er wordt een koopovereenkomst gesloten en bij de notaris wordt de leveringsakte getekend. Het onderwerp van deze transactie? Het pand, ofwel de stenen. Daarna...


De intentieovereenkomst: serie bedrijfsovernames (M&A)

Luister  

Over recht gesproken  /  31-01-2022

In deze tweede aflevering in de serie bedrijfsovernames (M&A) bespreken M&A advocaten Mark Huizenga en Tom Pool de intentieovereenkomst en de mogelijkheid om onderhandelingen af te breken. Deze tweede aflevering betreft een vervolg op de eerste aflevering in deze serie, waarin de geheimhoudingsovere...


Rechten in de creatieve industrie

Luister  

Over recht gesproken  /  17-01-2022

In deze podcast zit er een nieuw gezicht aan tafel! Roy Ensink, eigenaar van Roy Ensink Photography en Roykesart.nl, zit in deze aflevering aan tafel met onze eigen Ramon Steenbergen (advocaat IE-, ICT -en privacyrecht). Roy is fotograaf en kunstenaar. Tijdens zijn werkzaamheden ziet hij verschillen...


Een nieuw jaar; een terugblik op 2021

Luister  

Over recht gesproken  /  04-01-2022

In deze aflevering kijken Vincent de Groot en Tom Profijt samen met een aantal collega's terug op het afgelopen podcastjaar en vooruit naar het komende jaar en onze plannen met de podcast voor 2022.


De toekomst van de arbeidsmarkt: het coalitieakkoord 2021 - 2025

Luister  

Over recht gesproken  /  16-12-2021

#Vers van de pers! Op woensdag 15 december 2021 presenteerden de nieuw beoogde kabinetspartijen het coalitieakkoord 2021 - 2025 onder de titel: "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst". Het coalitieakkoord bevat uiteraard ook plannen voor de arbeidsmarkt. Hoe wil de nieuw beoogde regerin...


Corona en thuiswerken; daar gaan we weer...

Luister  

Over recht gesproken  /  06-12-2021

Net als eerder in de coronapandemie is het thuiswerkadvies door de overheid aangescherpt. Dat betekent dat veel werknemers thuis hun werkzaamheden verrichten. Hoe zit dat ook alweer juridisch? Eerder verscheen in de serie Over recht gesproken al eens een aflevering over thuiswerken. Inmiddels is er...


Projectontwikkeling; een verdere terreinafbakening

Luister  

Over recht gesproken  /  22-11-2021

In hun tweede podcast nemen Pieter Schut (notaris vastgoed) en Robert de Vries (advocaat bouwrecht) je mee in het fenomeen van het park management.


De geheimhoudingsovereenkomst: serie bedrijfsovernames (M&A)

Luister  

Over recht gesproken  /  08-11-2021

In deze aflevering gaan M&A advocaten Mark Huizenga en Tom Pool in op wat veelal de eerste stap is bij bedrijfsovernames: het sluiten van een geheimhoudingsovereenkomst. Wat staat er in deze overeenkomst? En wat zijn de 'dos and don'ts' bij het opstellen? Uiteraard geven Mark en Tom ook handige tips...


Wet bestuur en toezicht: houd je statuten tegen het licht!

Luister  

Over recht gesproken  /  25-10-2021

De eerste volledig notariële aflevering is een feit! In deze aflevering bespreken Matthijs van Rozen (notaris Ondernemingsrecht) en Anna Tenhagen (kandidaat-notaris Ondernemingsrecht) de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, afgekort ook wel de WBTR. De WBTR is op 1 juli 2021 ingevoerd en brengt...


Projectontwikkeling; de eerste piketpalen geslagen ????

Luister  

Over recht gesproken  /  11-10-2021

In deze aflevering nemen Robert de Vries en Pieter Schut je, in hun allereerste podcast, mee in de wereld van projectontwikkeling. Robert is specialist bouwrecht en werkt regelmatig met Pieter, notaris vastgoed, samen in projectontwikkelingsvraagstukken. Overweeg je te investeren in een stuk grond o...


Ontslag op staande voet: de gevolgen

Luister  

Over recht gesproken  /  26-09-2021

In deze vierde aflevering in de serie over het ontslag op staande voet bespreken Tom Profijt en Vincent de Groot de gevolgen van een ontslag op staande voet. Wanneer eindigt het dienstverband, welke bedragen moet de werkgever aan de werknemer betalen en omgekeerd? Maar ook de WW-uitkering waar een...


De cliëntenraad en juridische geschillen; wie betaalt de kosten rechtsbijstand?

Luister  

Over recht gesproken  /  13-09-2021

In een korte podcastserie over de Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) praten Yvonne Nijhuis en Astrid Kiewiet (advocaten gezondheidsrecht) je samen met gastspreker Marika Biacsics (directeur Netwerk Cliënt- en-Raad Zorg (NCZ)) bij over diverse onderdelen van deze wet. In deze...


De FG (en AVG); wat moet je ermee?

Luister  

Over recht gesproken  /  30-08-2021

In deze aflevering spreken Ramon Steenbergen (Advocaat privacyrecht) en Vincent de Groot (Advocaat arbeidsrecht) over de rol van de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Wanneer moet je een FG aanstellen en wanneer niet? Welke vereisten zijn er om de rol van de FG te beschermen?Deze en ande...


"Je bekijkt het maar!"; een opzegging van de werknemer of niet?

Luister  

Over recht gesproken  /  16-08-2021

In deze podcast spreken Imke Lintsen en Tom Profijt over de opzegging van een arbeidsovereenkomst door een werknemer. Mag de werkgever uitlatingen van een werknemer als: "Je bekijkt het maar!", "Ik pak mijn zooitje en kom nooit meer terug!" of "Ik zeg hierbij mijn arbeidsovereenkomst op." als een o...


Ontslag op staande voet: hoe snel moet je zijn?

Luister  

Over recht gesproken  /  02-08-2021

In deze derde aflevering in de serie over het ontslag op staande voet vertellen Vincent de Groot en Tom Profijt je over de 'onverwijldheidseis'. Hoe snel moet je als werkgever handelen als je weet dat je een werknemer een ontslag op staande voet wilt geven? Wat is eigenlijk het moment waarop je d...


Boetes na privacyschendingen in de zorg: lessen voor de praktijk

Luister  

Over recht gesproken  /  19-07-2021

Dat het verwerken van persoonsgegevens aan (strenge) wet- en regelgeving gebonden is, zal voor velen geen verrassing meer zijn. Toch komt het nog vaak genoeg voor dat de wet- en regelgeving niet correct wordt nageleefd. Dat blijkt onder meer uit een tweetal situaties binnen de zorgsector, waarin de...


Ontslag op staande voet: de dringende reden

Luister  

Over recht gesproken  /  05-07-2021

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het zover! In deze tweede aflevering in de serie over het ontslag op staande voet vertellen Vincent de Groot en Tom Profijt (beide advocaat arbeidsrecht) je over de dringende reden. Wanneer is er sprake van een gegronde reden voor een ontslag op staande voet...


De verwerkersovereenkomst: tekenen bij het kruisje?

Luister  

Over recht gesproken  /  21-06-2021

‘’Wilt u onze verwerkersovereenkomst nog even ondertekenen?’’. Het is een veelvoorkomende vraag aan organisaties die persoonsgegevens ontvangen en verwerken. Maar lang niet altijd terecht: want organisaties die persoonsgegevens verwerken zijn niet per definitie verwerker. In de praktijk blij...


Good governance in de zorg en de Wmcz 2018

Luister  

Over recht gesproken  /  07-06-2021

In een korte podcastserie over de Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) praten Yvonne Nijhuis en Astrid Kiewiet (advocaten gezondheidsrecht) je samen met gastspreker Marika Biacsics (directeur Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ)) bij over diverse onderdelen van deze wet. In deze...


Medezeggenschapsregeling cliëntenraden: ready to go?

Luister  

Over recht gesproken  /  25-05-2021

In een korte podcastserie over de Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) praten Yvonne Nijhuis en Astrid Kiewiet (advocaten gezondheidsrecht) je samen met gastspreker Marika Biacsics (directeur Netwerk Cliënt- en-Raad Zorg (NCZ)) bij over diverse onderdelen van deze wet. In deze...


WHOA: hét vaccin tegen faillissement?

Luister  

Over recht gesproken  /  10-05-2021

In deze podcast bespreken Manon Egberink en David Bos (beiden advocaat insolventierecht) de basis van de WHOA. Een nieuwe regeling die ondernemers kan helpen bij het oplossen van schulden en het voorkomen van een faillissement.#WHOA #faillissement #insolventie


Waaraan kent de rechter meer gewicht toe: rapport verzekeringsarts of arboarts?

Luister  

Over recht gesproken  /  26-04-2021

Zowel de arboarts als de verzekeringsarts hebben de taak vast te stellen of er sprake is van een ziektebeeld van werknemer en zo ja, wat de medische beperkingen van deze werknemer zijn. Astrid Kiewiet (advocaat gezondheidsrecht) en Ilse van der Woude (advocaat arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht...


Ontslag op staande voet: hoe doe je dat goed?

Luister  

Over recht gesproken  /  12-04-2021

In deze eerste aflevering in een serie van afleveringen over het ontslag op staande voet nemen Tom Profijt (advocaat arbeidsrecht) en Vincent de Groot (advocaat arbeidsrecht) je aan de hand van twee recente uitspraken mee in de regels rondom het ontslag op staande voet.Zij bespreken kort de belangri...


De positie van de statutair bestuurder: een introductie en more to come

Luister  

Over recht gesproken  /  30-03-2021

In deze aflevering lichten Berdine van Eerden (advocaat Arbeidsrecht) en Mark Huizenga (advocaat Ondernemingsrecht) een eerste tipje van de sluier op over de positie van de statutair bestuurder. Hierbij kunnen zowel ondernemingsrechtelijke als arbeidsrechtelijke vragen spelen.Berdine en Mark present...


Koop je een kat in de zak? Contract in de prullenbak!

Luister  

Over recht gesproken  /  22-03-2021

Stel, je sluit een contract maar de andere partij komt haar verplichtingen niet na. Soms wil je het contract dan weer ongedaan maken. In deze aflevering bespreken Ramon Steenbergen en Tom Pool een mogelijkheid hiervoor: de ontbinding van een contract.Hoe werkt ontbinding? Wanneer kun je een contrac...


Combineren van ontslaggronden; maakt dat ontslag écht makkelijker?

Luister  

Over recht gesproken  /  07-03-2021

In deze podcast nemen Imke Lintsen (advocaat arbeidsrecht) en Vincent de Groot (ook advocaat arbeidsrecht) je mee in de recente rechtspraak rond de combinatiegrond (of ook wel de cumulatiegrond of i-grond). Deze grond bestaat sinds 1 januari 2020 en is onderdeel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WA...


Europese rechter grijpt in; Nederlands bestuursrecht op de kop?

Luister  

Over recht gesproken  /  22-02-2021

Voor onder meer milieuvergunningen en bestemmingsplannen geldt in het Nederlandse bestuursrecht dat alleen beroep kan worden ingesteld als eerder in de voorbereidende fase van het besluit een zienswijze bij het bestuursorgaan is ingediend. Oftewel: als je geen zienswijze hebt ingediend is je ka...


#COVID-19: een streep door de avondklok?

Luister  

Over recht gesproken  /  16-02-2021

Een super actuele bonusaflevering over de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 16 februari 2021. De rechtbank oordeelde eerder vandaag naar aanleiding van een vordering van Viruswaarheid dat er een streep door de avondklok moet. Het gerechtelijke geweld is losgebarsten. Het gerechtshof heeft de u...


#COVID-19: alle werknemers verplicht langs de prikpost?

Luister  

Over recht gesproken  /  08-02-2021

Er wordt druk gevaccineerd tegen COVID-19. Met horten en stoten worden steeds meer mensen ingeënt. Het vaccineren is onderdeel van de 'exit-strategie'; de strategie om uit de lockdown te komen. Ondertussen sta je als ondernemer te trappelen om eindelijk weer 'normaal' aan de slag te kunnen. Daarbi...


Blockchain unchained: praktische toepassingen

Luister  

Over recht gesproken  /  27-01-2021

Blockchain is hot. Blockchain wordt beschouwd als veilig en fraudebestendig, en de technologische mogelijkheden lijken eindeloos. Hetzelfde geldt voor de juridische uitdagingen waarmee bedrijven zich al geconfronteerd zien. De mogelijke toepassingen van blockchain worden op dit moment uitvoerig onde...


Algemene voorwaarden: kleine lettertjes van groot belang

Luister  

Over recht gesproken  /  25-01-2021

In deze Podcast bespreken advocaten Ramon Steenbergen en Tom Pool een voor iedere ondernemer relevant onderwerp: algemene voorwaarden. Wat zet je erin? Hoe gebruik je ze met succes? Wat te doen als je contractspartij juist zijn/haar algemene voorwaarden wil gebruiken, in plaats van die van jou? Ramo...


Nog 1 keertje terugkijken dan; 8 arbeidsrechtelijke hoogtepunten uit 2020

Luister  

Over recht gesproken  /  11-01-2021

In deze speciale en extra lange editie van de podcastserie nemen twee 'oude' en twee 'nieuwe' stemmen je mee terug naar 2020. Imke, Joost, Vincent en Tom bespreken 8 (recht)spraakmakende arbeidsrechtelijke uitspraken van onze hoogste Nederlandse rechter (de Hoge Raad).Is het nu echt gedaan met ZZP'e...


De tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts

Luister  

Over recht gesproken  /  21-12-2020

In deze aflevering bespreken Ilse van der Woude (advocaat arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht) en Astrid Kiewiet (advocaat gezondheidsrecht) de rol van de bedrijfsarts in het re-integratietraject. Ze nemen daarbij het medische tuchtrecht tot uitgangspunt. Het wat? Het medische tuchtrecht... Ofte...


Voorkom duurkoop bij (aandelen) inkoop!

Luister  

Over recht gesproken  /  07-12-2020

Je ziet een investeringskans: een veelbelovende en hard groeiende onderneming. Je ziet jezelf al als medeaandeelhouder... Aandelen kopen dan maar? Of toch niet?Op verzoek van een luisteraar gaan Nelleke Jans en Tom Pool deze keer uitgebreid in op de koop van aandelen in een bestaande onderneming. W...


Re-integreren kan je leren; over zieke werknemers en de bedrijfsarts

Luister  

Over recht gesproken  /  23-11-2020

Yes! Het podcastteam is uitgebreid met Astrid Kiewiet (advocaat gezondheidsrecht) en Ilse van der Woude (advocaat arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht) ??. In hun eerste podcast hebben Astrid en Ilse het over de zieke werknemer. Voor zowel werknemer, werkgever als de bedrijfsarts niet altijd een...


Exit werknemer: weet wat je (niet) vertelt...

Luister  

Over recht gesproken  /  09-11-2020

In deze podcast nemen advocaten arbeidsrecht Vincent de Groot en Tom Profijt je mee in de wereld van de beëindigingsovereenkomst. Met deze overeenkomst worden in Nederland heel wat dienstverbanden beëindigd. Maar dat is niet zonder risico's. Wat vertel je als werkgever in een onderhandelingstraje...


Start-up: ready for take-off!?

Luister  

Over recht gesproken  /  22-10-2020

In deze aflevering bespreken Tom Pool en Nelleke Jans een onderwerp op verzoek van een luisteraar! Tom en Nelleke zetten in vogelvlucht uiteen met welke (juridische) vraagstukken een (startende) ondernemer te maken kan krijgen. Zij sluiten af met enkele tips & tricks uit de praktijk.Deze podcast is...


#COVID-19: huiswerk voor thuiswerk!

Luister  

Over recht gesproken  /  08-10-2020

In deze (alweer 4e) podcast hebben Vincent de Groot en Tom Profijt het over de thuiswerkdiscussie in deze vreemde tijden. Vincent vanuit de studio in het KienhuisHoving pand in Enschede. Tom in thuisquarantaine. Een podcast op afstand. Helemaal van deze tijd. De podcast draait om de vraag: Wat te do...


Neuzen in (andermans) gegevens?

Luister  

Over recht gesproken  /  24-09-2020

In deze podcast zijn Nelleke Jans en Tom Pool aan het woord. Zij zijn beide advocaat ondernemingsrecht bij KienhuisHoving. Nelleke en Tom bespreken hoe je informatie bij een ander kunt bemachtigen. Mis je informatie waarvan je weet of vermoedt dat een ander die heeft, luister dan vooral naar deze po...


Het concept: wat is nu eigenlijk de bedoeling?

Luister  

Over recht gesproken  /  18-09-2020

In deze zogenaamde '0-podcast' leggen Nelleke Jans, Tom Pool, Vincent de Groot en Tom Profijt, allen advocaat bij KienhuisHoving, het concept van de podcast uit. De vrijdagmiddagborrel wordt uitgesteld om de luisteraar mee te nemen in het idee achter "Over recht gesproken. Hoe is het idee eigenlijk...


NOW 3.0

Luister  

Over recht gesproken  /  11-09-2020

In deze eerste inhoudelijke podcast bespreken Vincent de Groot en Tom Profijt, allebei advocaat arbeidsrecht bij KienhuisHoving, de nieuw aangekondigde NOW 3.0.