Pakhuis Nostalgia Podcast

1. Welkom - met o.a. Gladys Tsutsumi, Nescio en Hélène Cals

Pakhuis Nostalgia Podcast
13-11-2019

Pakhuis Nostalgia - een podcast vol opgeslagen herinneringen, rondslingerende weemoed en dozen vol melancholie. Stellingen vol weetjes, verhalen, gedichten en klanken. En vooral veel oude 78-toerenplaten. In deze eerste aflevering: * Japanse toeristen en onsterfelijkheid * De zoektocht naar de achtergronden bij het oude Japans volksliedje 'Tonko Bushi' - hoe Fay Lovsky en een onbekende Japanse meneer uitkomst boden * Over correct Engels, Engelse tuinen en honden * Fragment uit 'Dichtertje'van Nescio (pseudoniem voor Jan Hendrik Frederik Grönloh) * Het korte leven van zangeres Thérèse Cals Foto's van de hoofdrolspelers uit deze aflevering verschijnen op www.facebook.com/pakhuisnostalgia http://www.pakhuisnostalgia.nl Reacties zijn welkom op pakhuis@radionostalgia.nl