Podcast Zoeker

PiL in de praktijk

PiL in de praktijk

Gezondheid & Fitness  |  15 afleveringen

Podcast over farmacotherapie voor huisarts en apotheker

#15 Geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschapLuister  

In deze aflevering spreken Daan en Nancy met Loes de Vries, arts en wetenschappelijk onderzoeker bij Moeders van Morgen, over de weg naar veilig geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap en hoe huisarts en apotheker daaraan kunnen bijdragen. Daarnaast praten ze met Miriam de Kleijn, adviseur bij h…

#14 Geneesmiddelresten terugdringen in het milieuLuister  

Jaarlijks wordt zo’n 190 ton geneesmiddelresten in Nederlands oppervlaktewater geloosd. Wat zijn hiervan de gevolgen? En wat kun je als huisarts of apotheker zelf doen om dit te verminderen? Daan en Nancy praten erover met Hanneke Zwikker, adviseur bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IV…

#13 Stoppen van medicatie bij ouderen en medicatiebeoordelingLuister  

Farmacotherapie bij ouderen is het thema van de nieuwste editie van tijdschrift PiL. In deze podcastaflevering buigen Daan en Nancy zich over juist voorschrijven bij ouderen, de Ephorapp, én over twee aanvullende modules bij de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen: Minderen en stop…

#12 Constitutioneel eczeem bij kinderenLuister  

Constitutioneel eczeem heeft een hoge prevalentie. In de nieuwste editie van PiL – die in het teken staat van farmacotherapie bij kinderen – verschijnt deze maand een nascholingsartikel over de behandeling van constitutioneel eczeem bij kinderen. In deze aflevering praten Daan en Nancy met Karli…

#11 Preventie van nierstenen en de rol van voeding en voedingssupplementenLuister  

Daan en Nancy bespreken de behandeling en preventie van urinesteenlijden, naar aanleiding van het nascholingsartikel in tijdschrift PiL. Veel nieuwe inzichten blijken direct makkelijk toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Welke voedingsadviezen zijn belangrijk? En hoe kunnen eerste, tweede en derde …

#10 Toename suïcidaliteit bij het gebruik van antidepressiva?Luister  

De laatste jaren is er veel discussie over het verhoogde risico op suïcidaliteit als mogelijke bijwerking van antidepressiva. Naar aanleiding van het nascholingsartikel hierover in de septembereditie van PiL, gaan Daan en Nancy in gesprek met Rob Kok, ouderenpsychiater bij Parnassia. In hoeverre ku…

#9 Leefstijl, gezonde voeding en voedingssupplementenLuister  

Daan en Nancy verdiepen zich in deze aflevering in voedingssupplementen – het thema van de septembereditie van tijdschrift PiL. Ze gaan in gesprek met Sarah Terol, regulier huisarts en tevens natuurgeneeskundig arts. Het komt regelmatig voor dat patiënten vragen hebben over de veiligheid en inter…

#8 Restless legs syndromeLuister  

Op het gebied van farmacotherapie bij restless legs syndrome (RLS) en periodic limb movement disorder (PLMD) valt er veel nieuws te leren, ontdekken Daan en Nancy tijdens het lezen van het nascholingsartikel in de nieuwe editie van tijdschrift PiL. Ze bespreken de nieuwste behandelmogelijkheden en g…

#7 Medicamenteuze behandelingen van stoornissen in het gebruik van alcoholLuister  

Deze aflevering staat in het teken van farmacotherapie bij verslaving, het thema van de juni-editie van tijdschrift PiL. Daan en Nancy duiken in de wereld van medicamenteuze behandelingen van stoornissen in het gebruik van alcohol (SGA). Ze bespreken de nieuwste inzichten én buigen zich over de vra…

#6 Vallen en valpreventie, en: continuïteit in tijden van coronaLuister  

De crisis rond het coronavirus raakt ons allemaal in meer of mindere mate. Wat gebeurt er als je als huisarts of als apotheker zelf ziek wordt? En wat kunnen huisartsen en apothekers in zo’n situatie van elkaar verwachten? Verder in deze aflevering aandacht voor de relatie tussen vallen en antidep…

#5 HoofdpijnLuister  

Deze vijfde Pil in de praktijk gaat over hoofdpijn, dat in het eerste nummer van 2020 van PiL in meerdere artikelen centraal staat. Nancy en Daan bespreken met name migraine en clusterhoofdpijn en hoe zij daar in hun dagelijkse praktijk als huisarts en apotheker mee omgaan. Zij gaan ook in gesprek m…

#4 Acute behandeling en secundaire medicamenteuze preventie van een herseninfarctLuister  

In deze vierde Pil in de praktijk staat het herseninfarct centraal, waarover in het decembernummer 2019-4 van PiL een nascholingsartikel is verschenen, geschreven door apotheker-specialist Linda de Graaf en ziekenhuisapotheker in opleiding Tim Bognàr van het UMC Utrecht. Het artikel gaat nader in o…

#3 Problematisch gebruik van opioïdenLuister  

In het december 2019-nummer van PiL staat een nascholingsartikel over de problemen als gevolg van het chronisch gebruik van opioïden bij niet-kankergerelateerde pijn. Het gebruik hiervan is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In deze aflevering van de podcast PiL in de praktijk gaan Daan en Nancy …

#2 Succesvolle inhalatie-instructie en: supportive care, minstens zo belangrijk als chemotherapieLuister  

In deze aflevering aandacht voor de medicamenteuze behandeling van astma en COPD bij volwassenen en in het bijzonder voor de inhalatie-instructie. Waarom gaat inhaleren toch nog vaak niet goed, ondanks alle moeite die huisarts, POH, apotheker en apothekersassistent doen om de patiënt goed voor te l…

#1 Van biologische geneesmiddelen naar biosimilarsLuister  

Hoe kunnen apotheker en huisarts de omzetting van biologische geneesmiddelen naar (kostenbesparende) biosimilars het beste samen aanpakken? Waar moet je allemaal rekening mee houden en hoe maak je de omzetting samen tot een succes? Daan en Nancy gaan in gesprek met Marinka van Dalfsen van het IVM en…