PiL in de praktijk

PiL in de praktijk

Gezondheid & Fitness  |  25 afleveringen

Huisarts Daan van der Stap en apotheker Nancy Overmars-Zonneveld bespreken aan de hand van praktische voorbeelden hoe huisarts en apotheker efficiënter kunnen samenwerken. PiL in de praktijk is de podcast van tijdschrift PiL, het onafhankelijke en ongesponsorde nascholingstijdschrift over farmacotherapie in de eerste lijn. Meer info: www.pil-nascholing.nl.

Verras mij  


#25 Gewicht en leefstijl

Luister  

PiL in de praktijk  /  26-10-2023

In deze aflevering wordt aandacht besteed aan het doseren van geneesmiddelen bij mensen met obesitas. Voorspellingen blijken moeilijk te maken, maar er zijn wel betrouwbare bronnen om je keuzes op te baseren.  Samen met leefstijlapotheker Elly Zon van apotheek Zuiderhaaks en Bernhardplein in Den He...


#24 Oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie

Luister  

PiL in de praktijk  /  12-07-2023

Daan en Nancy spreken met Marieke van den Berk-Bulsink van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik over hoe normaal het is geworden dat studenten zonder ADHD de medicatie wel regelmatig gebruiken. Bijna één op de twintig studenten doet dit. Zij gebruiken de medicatie omdat ze denken zich hi...


#23 Nieuwe richtlijn Osteoporose

Luister  

PiL in de praktijk  /  06-04-2023

Recent is de nieuwe richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie verschenen. Een belangrijke verandering is nog meer aandacht voor fractuurpreventie die na elke fractuur dient plaats te vinden. Twee onderzoeken van Nederlandse bodem hebben aangetoond dat patiënten ouder dan 50 jaar met een recente fr...


#22 Verminderen van de regeldruk

Luister  

PiL in de praktijk  /  06-12-2022

In deze laatste aflevering van het jaar hebben Daan en Nancy twee gasten aan tafel: Miriam Stoks, apotheker en bestuurslid bij VvAA en Daisy Pors, huisarts en initiatiefnemer van ‘Help de huisarts verzuipt’. Met z’n vieren spreken ze over de regeldruk in zowel huisartsenpraktijk als apotheek,...


#21 Bewegingsstoornissen

Luister  

PiL in de praktijk  /  30-08-2022

Bewegingsstoornissen door medicijnen, en dan vooral antipsychotica, komen veel voor. Acute door psychofarmaca geïnduceerde bewegingsstoornissen zijn vrij goed te behandelen en vaak ook te voorkomen. Bij tardieve bewegingsstoornissen is dit een ander verhaal; die vergen vaak een specialistische beha...


#20 Endometriose

Luister  

PiL in de praktijk  /  20-06-2022

Eén op de tien vrouwen wordt getroffen door endometriose: een chronische ziekte, die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van weefsel buiten de baarmoeder, voornamelijk op bekkenorganen en weefsels, maar soms zelfs op de longen en darmen. Daan en Nancy spreken over deze veelvoorkomende en vervelen...


#19 Genderspecifieke farmacotherapie

Luister  

PiL in de praktijk  /  22-04-2022

Mannen en vrouwen verschillen van elkaar, verschillen die ook leiden tot een verschil in respons op medicatie. Vrouwen zijn de laatste jaren wel steeds meer vertegenwoordigd in medische (geneesmiddel)trials, maar het aandeel van vrouwen blijft nog altijd klein en de man-vrouwverschillen die hieruit...


#18 Stoppen met antidepressiva

Luister  

PiL in de praktijk  /  16-12-2021

Naar schatting gebruikt ongeveer 6% van de Nederlandse bevolking een antidepressivum. Ondanks dat honderdduizenden patiënten per jaar stoppen met het medicijn, neemt het langdurig antidepressivumgebruik nog steeds toe. Maar wanneer kan een patiënt stoppen? Wie kan er stoppen? En hoe kan een patië...


#17 Virusinfecties, vaccinatie en 40 jaar HIV

Luister  

PiL in de praktijk  /  28-10-2021

Deze aflevering staat in het teken van virusinfecties  – en dan hebben we het niet alleen over corona – en de bijbehorende vaccinaties. Wie bepaalt er welke vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma komt en hoe gaat dit proces in zijn werk? Daan en Nancy praten erover met Kees Groeneveld, wete...


#16. Expats in de apotheek, en nieuwe herregistratie-eisen

Luister  

PiL in de praktijk  /  02-09-2021

Welke geneesmiddelen gebruiken expats? En welke medicatie krijgen wij mee in het buitenland? Daan en Nancy gaan hierover in gesprek met Shams Alkilabe, apotheker bij Amsterdam Central Pharmacy op Amsterdam Centraal. Ook bespreken Daan en Nancy de actie #weslikkenhetnietlanger van beroepsvereniging O...


#15 Geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap

Luister  

PiL in de praktijk  /  06-07-2021

In deze aflevering spreken Daan en Nancy met Loes de Vries, arts en wetenschappelijk onderzoeker bij Moeders van Morgen, over de weg naar veilig geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap en hoe huisarts en apotheker daaraan kunnen bijdragen. Daarnaast praten ze met Miriam de Kleijn, adviseur bij h...


#14 Geneesmiddelresten terugdringen in het milieu

Luister  

PiL in de praktijk  /  30-04-2021

Jaarlijks wordt zo’n 190 ton geneesmiddelresten in Nederlands oppervlaktewater geloosd. Wat zijn hiervan de gevolgen? En wat kun je als huisarts of apotheker zelf doen om dit te verminderen? Daan en Nancy praten erover met Hanneke Zwikker, adviseur bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IV...


#13 Stoppen van medicatie bij ouderen en medicatiebeoordeling

Luister  

PiL in de praktijk  /  25-02-2021

Farmacotherapie bij ouderen is het thema van de nieuwste editie van tijdschrift PiL. In deze podcastaflevering buigen Daan en Nancy zich over juist voorschrijven bij ouderen, de Ephorapp, én over twee aanvullende modules bij de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen: Minderen en stop...


#12 Constitutioneel eczeem bij kinderen

Luister  

PiL in de praktijk  /  18-12-2020

Constitutioneel eczeem heeft een hoge prevalentie. In de nieuwste editie van PiL – die in het teken staat van farmacotherapie bij kinderen – verschijnt deze maand een nascholingsartikel over de behandeling van constitutioneel eczeem bij kinderen. In deze aflevering praten Daan en Nancy met Karli...


#11 Preventie van nierstenen en de rol van voeding en voedingssupplementen

Luister  

PiL in de praktijk  /  29-10-2020

Daan en Nancy bespreken de behandeling en preventie van urinesteenlijden, naar aanleiding van het nascholingsartikel in tijdschrift PiL. Veel nieuwe inzichten blijken direct makkelijk toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Welke voedingsadviezen zijn belangrijk? En hoe kunnen eerste, tweede en derde...


#10 Toename suïcidaliteit bij het gebruik van antidepressiva?

Luister  

PiL in de praktijk  /  25-09-2020

De laatste jaren is er veel discussie over het verhoogde risico op suïcidaliteit als mogelijke bijwerking van antidepressiva. Naar aanleiding van het nascholingsartikel hierover in de septembereditie van PiL, gaan Daan en Nancy in gesprek met Rob Kok, ouderenpsychiater bij Parnassia. In hoeverre ku...


#9 Leefstijl, gezonde voeding en voedingssupplementen

Luister  

PiL in de praktijk  /  03-09-2020

Daan en Nancy verdiepen zich in deze aflevering in voedingssupplementen – het thema van de septembereditie van tijdschrift PiL. Ze gaan in gesprek met Sarah Terol, regulier huisarts en tevens natuurgeneeskundig arts. Het komt regelmatig voor dat patiënten vragen hebben over de veiligheid en inter...


#8 Restless legs syndrome

Luister  

PiL in de praktijk  /  02-07-2020

Op het gebied van farmacotherapie bij restless legs syndrome (RLS) en periodic limb movement disorder (PLMD) valt er veel nieuws te leren, ontdekken Daan en Nancy tijdens het lezen van het nascholingsartikel in de nieuwe editie van tijdschrift PiL. Ze bespreken de nieuwste behandelmogelijkheden en g...


#7 Medicamenteuze behandelingen van stoornissen in het gebruik van alcohol

Luister  

PiL in de praktijk  /  28-05-2020

Deze aflevering staat in het teken van farmacotherapie bij verslaving, het thema van de juni-editie van tijdschrift PiL. Daan en Nancy duiken in de wereld van medicamenteuze behandelingen van stoornissen in het gebruik van alcohol (SGA). Ze bespreken de nieuwste inzichten én buigen zich over de vra...


#6 Vallen en valpreventie, en: continuïteit in tijden van corona

Luister  

PiL in de praktijk  /  27-03-2020

De crisis rond het coronavirus raakt ons allemaal in meer of mindere mate. Wat gebeurt er als je als huisarts of als apotheker zelf ziek wordt? En wat kunnen huisartsen en apothekers in zo’n situatie van elkaar verwachten? Verder in deze aflevering aandacht voor de relatie tussen vallen en antidep...


#5 Hoofdpijn

Luister  

PiL in de praktijk  /  27-02-2020

Deze vijfde Pil in de praktijk gaat over hoofdpijn, dat in het eerste nummer van 2020 van PiL in meerdere artikelen centraal staat. Nancy en Daan bespreken met name migraine en clusterhoofdpijn en hoe zij daar in hun dagelijkse praktijk als huisarts en apotheker mee omgaan. Zij gaan ook in gesprek m...


#4 Acute behandeling en secundaire medicamenteuze preventie van een herseninfarct

Luister  

PiL in de praktijk  /  30-01-2020

In deze vierde Pil in de praktijk staat het herseninfarct centraal, waarover in het decembernummer 2019-4 van PiL een nascholingsartikel is verschenen, geschreven door apotheker-specialist Linda de Graaf en ziekenhuisapotheker in opleiding Tim Bognàr van het UMC Utrecht. Het artikel gaat nader in o...


#3 Problematisch gebruik van opioïden

Luister  

PiL in de praktijk  /  28-11-2019

In het december 2019-nummer van PiL staat een nascholingsartikel over de problemen als gevolg van het chronisch gebruik van opioïden bij niet-kankergerelateerde pijn. Het gebruik hiervan is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In deze aflevering van de podcast PiL in de praktijk gaan Daan en Nancy...


#2 Succesvolle inhalatie-instructie en: supportive care, minstens zo belangrijk als chemotherapie

Luister  

PiL in de praktijk  /  31-10-2019

In deze aflevering aandacht voor de medicamenteuze behandeling van astma en COPD bij volwassenen en in het bijzonder voor de inhalatie-instructie. Waarom gaat inhaleren toch nog vaak niet goed, ondanks alle moeite die huisarts, POH, apotheker en apothekersassistent doen om de patiënt goed voor te l...


#1 Van biologische geneesmiddelen naar biosimilars

Luister  

PiL in de praktijk  /  26-09-2019

Hoe kunnen apotheker en huisarts de omzetting van biologische geneesmiddelen naar (kostenbesparende) biosimilars het beste samen aanpakken? Waar moet je allemaal rekening mee houden en hoe maak je de omzetting samen tot een succes? Daan en Nancy gaan in gesprek met Marinka van Dalfsen van het IVM en...