Podcast Zoeker

Podcast Publiek Werk

s01e06 - In gesprek met Ageeth Telleman over versterking van democratie en tweebenige samenwerking

Podcast Publiek Werk

10-02-2019

Op een van de laatste werkdagen van het jaar 2018, tussen de borrels door en met uitzicht op de kerstvakantie, spreken we met Ageeth Telleman. Ageeth is managing partner van de overheidsgroep bij Twynstra Gudde. Ze werkt tegenwoordig als adviseur, maar was zelf jarenlang ambtenaar. Met Ageeth blikken we terug op haar loopbaan en de keuzes die ze daarin (al dan niet bewust) heeft gemaakt. Ageeth heeft een sterke drive om de Nederlandse democratie, en alles wat daarbij hoort, te versterken. Zo praten we met haar over de ‘tweebenige overheid’: aan de ene kant worden overheden uitgedaagd om wendbaar te zijn, samen te werken met allerhande partners, waaronder ook bewoners, en daarin maatwerk te leveren. Aan de andere kant is het ook zaak dat de overheid betrouwbaar is, regels naleeft, iedereen gelijk behandeld en democratisch afreken baar is. Deze twee benen bestaan binnen één organisatie en staan nogal eens op gespannen voet met elkaar. We spreken met Ageeth over het gedachtegoed van tweebenige samenwerking en hoe zij dat in de praktijk ervaart. Natuurlijk zoomen we in op hoe je hiermee om kunt gaan en hoe belangrijk de waarde van het politiek bestuur hierin is. Boeiend en inspirerend op een van de donkerste dagen van het jaar!