Podcasts van Inholland

Een teamlid op expeditie

Podcasts van Inholland
25-10-2022

Volgens Williams en Parr (2004) zijn er vier innovatiestrategieën. Welke strategie het beste werkt, hangt volgens hen af van het wel of niet duidelijk zijn van zowel de aanpak als het beoogde eindresultaat. Als zowel de aanpak als het beoogde eindresultaat niet duidelijk zijn, dan spreekt hij over ‘een expeditie’. Mijn naam is Manon Joosten en ik ben op zo’n expeditie. Reis je even met me mee? Misschien zelfs wandelend? Het is een aanrader, zeker als je vandaag nog niet buiten bent geweest kan dit je moment zijn. Vanuit het lectoraat Design Thinking van Guido Stompff aan de Hogeschool Inholland heb ik als docent onderzoeker ruim 1,5 jaar mee gekeken en meegedaan met expedities van 3 verschillende teams: De Master Leren & Innoveren, het leernetwerk Anders Afronden van domein Creative Business en de Nieuwe Leraren Academie. Deze laatste club heeft als innovatieopdracht het curriculum van de Inholland pabo meer responsief, meer divers, meer aantrekkelijk, meer ruimte en meer samen te maken. Voor meer info mail naar manon.joosten@inholland.nl Voor het model kijk op: