Podcasts van Inholland

Een andere kijk op het netwerk van dak- en thuislozen mensen

Podcasts van Inholland
09-05-2023

In deze podcast presenteren we de initiële resultaten van ons tweejarig onderzoek genaamd 'Social Network First?'. We bieden een alternatieve kijk op de netwerken van daklozen en thuislozen. We delen hoe een netwerkondersteuner deze netwerken benadert en laten ook een cliënt aan het woord die zijn perspectief op zijn eigen netwerk deelt. Deze podcast is gemaakt door het Lectoraat Empowerment en Professionalisering. De presentatoren zijn Josine Steenvoorde en Niels Hermens.