Podcast Zoeker

Preken ds. J. IJsselstein

Preken ds. J. IJsselstein

Religie & Spiritualiteit  |  381 afleveringen

Preken met beeld op https://leespreken.nl. Audio-opnames van gehouden preken, meest in de Gereformeerde Gemeente van Kapelle-Biezelinge en Kampen. De meeste preken zijn ook te lezen op https://leespreken.nl. #preken ijsselstein #preek ijsselstein #preken #preek #sermons #sermon #preek catechismus #catechismuspreken #catechismus zondag

Preek Kolossenzen 3:1-3 (2021)Luister  

Thema preek: Met Christus opgewekt 1. Wat dat is 2. Wat daarbij hoort 3. Wat reden daarvan is Website: htpps://leespreken.nl/zoek-dingen-boven-zijn

Johannes 20:17 (voor jongeren - 2021)Luister  

Thema: Heb je Jezus lief? (Johannes 21) 1. Wie het vraagt 2. Waar de vraag over gaat 3. Hoe je het antwoord kunt weten op deze vraag 4. Hoe bijzonder de liefde is (waarnaar gevraagd wordt) Website: https://leespreken.nl/preek-jongeren

Preek 1 Petrus 1:3 (2021)Luister  

Thema: Wedergeboren tot levende hoop 1. Onze lof aan God 2. De reden van onze lof Website: https://leespreken.nl/wedergeboren-levende-hoop

Preek Johannes 20(2021)Luister  

Thema preek Johannes 20: Petrus en Johannes bij het graf 1. Ze komen 2. Ze zien 3. Ze geloven Leespreek: https://leespreken.nl/petrus-johannes-graf/

Preek Johannes 19:20 (2021)Luister  

Thema preek Johannes 19: Het is volbracht 1. Tegen wie wordt dat gezegd? 2. Wat het inhoudt/betekent 3. Wat de boodschap is voor ons leespreek: https://leespreken.nl/het-is-volbracht/

Preek Zondag 6 (2021)Luister  

Zie website: https://leespreken.nl/zondag-6/

Preek Mattheus 26:75 (2021)Luister  

Thema preek: Verloochening Petrus 1. Gewaarschuwd 2. Gevallen 3. Gebogen Website: https://leespreken.nl/verloochening-petrus

Preek Lukas 22:31-32(2021)Luister  

Thema preek: Zeer begeerd ziften – Ik heb voor u gebeden 1. De begeerte van satan 2. De voorbede van Christus 3. De opdracht aan Petrus Website: https://leespreken.nl/begeerd-ziften-tarwe/

Preek 1 Thessalonicenzen 5:17 (2021)Luister  

Preek 1 Thessalonicenzen 5:17 (2021) by ds. J. IJsselstein

Preek Ezra 9: 15 (biddag 2021)Luister  

Thema preek: het gebed van Ezra 1. De voorbereiding op zijn gebed 2. De inhoud van zijn gebed 3. De houding van zijn hart in zijn gebed Website: https://leespreken.nl/gebed-ezra/

Preek Lukas 11:13 (2021)Luister  

Thema: Een betrouwbare belofte doop (dooppreek) 1. Hoe wij zijn 2. Hoe God is Website: https://leespreken.nl/betrouwbare-belofte-doop/

Preek Galaten 6:14 (2021)Luister  

Thema preek Galaten 6:14: De prediking van het kruis De roem van het kruis De vrucht van het kruis Website: https://leespreken.nl/prediking-kruis

Preek Johannes 17:11 (2021)Luister  

Thema preek Johannes 17: Hoe de Heere Jezus bidt: 1. Het gevaar dat Hij schetst 2. De eerbied die Hij uitstraalt 3. De vraag die Hij stelt 4. Het argument dat Hij gebruikt 5. Het verlangen dat Hij uitspreekt Website: https://leespreken.nl/bewaar-in-uw-naam/

Preek Psalm 46:11 (2021)Luister  

Thema: De HEERE regeert! 1. Oproep om te buigen 2. Belofte om te hopen Zie: https://leespreken.nl/laat-af-weet-ik-god-ben/

Preek Johannes 3:30 (2021)Luister  

Thema preek: Niet ik, niet wij, maar Hij 1. De Heere Jezus moet groot worden 2. Wij moeten verdwijnen Zie: https://leespreken.nl/hij-moet-wassen

Preek Jesaja 40:1-2 - Lukas 2:25 (2020)Luister  

Thema: De Vertroosting Israëls 1. Verdriet voor de troost 2, Troost voor het verdriet Lees preek: https://leespreken.nl/vertroosting-israels

Preek Psalm 40:7-9 (2020)Luister  

Thema preek Psalm 40: Advent in hemel - Zie Ik kom! 1. Voor de tijd (ik bedoel: in de eeuwigheid) 2. In de tijd (ik bedoel: vroeger en nu) Zie leespreek: htts://leespreken.nl/zie-ik-kom

Preek Exodus 8:19 (2020)Luister  

Thema preek Exodus 8: Gods vinger in de derde plaag / corona-epidemie 1. Wat er gebeurt 2. Wat ze ervan zeggen 3. Wat het met ze doet Leespreek: https://leespreken.nl/gods-vinger-corona-epidemie/

Preek Efeze 5: 25 (2020)Luister  

Thema preek Efeze 5: De liefde van Christus voor Zijn Gemeente 1. Aard van Zijn liefde 2. Doel van Zijn liefde Toegepast op huwelijk tussen man en vrouw Leespreek: https://leespreken.nl/christus-zich-overgegeven

Preek 2 Samuël 7:18 (2020)Luister  

Thema preek 2 Samuël 7: Wie ben ik, Heere HEERE? Hoe David dankdag houdt: 1. De plaats waar hij dankt 2. De woorden waarmee hij dankt Leespreek: https://leespreken.nl/wie-ben-ik-heere

Preek Markus 5:18-20 (2020)Luister  

Thema: De genezing van de bezetene uit Gadara 1. Ontmoeting 2. Confrontatie 3. Reactie Leespreek: https://leespreken.nl/bezetene-gadara

Preek Jeremia 14:7 (2020)Luister  

Thema: Gebed Jeremia: Doe het om Uws Naams wil 1. Schuldbelijdenis 2. Smeekbede 3. Pleitgrond

Preek 1 Koningen 18 : 41-46 (2020)Luister  

Thema preek 1 Koningen 18 (7): Gebed van Elia (curatorium) 1. verborgen 2. ootmoedig 3. vasthoudend Leespreek: https://leespreken.nl/gebed-elia-karmel/

Preek 1 Koningen 18: Gebed Elia (curatorium)(2015)Luister  

Thema preek 1 Koningen 18 (7): Gebed van Elia (curatorium) 1. verborgen 2. ootmoedig 3. vasthoudend Leespreek: https://www.leespreken.nl/1-koningen-18-gebed-elia/

Preek Spreuken 30:24-28 (2020)Luister  

Thema preek Spreuken 30: mieren, konijnen, sprinkhanen, spin Word, kinderen, zo wijs als deze vier kleine dieren: 1. Mieren 2. Klipdassen 3. Sprinkhanen 4. Spin of hagedis Leespreek: https://leespreken.nl/mieren-konijnen-sprinkhanen-spin/

Preek Numeri 10 (2020)Luister  

Thema preek: De keus van Hobab: 1. Het eerste verzoek van Mozes 2. Het afwijzende antwoord van Hobab 3. Het herhaalde, dringende verzoek van Mozes Leespreek: https://leespreken.nl/hobab-mozes/

Preek Jeremia 3 (2020)Luister  

Thema preek Jeremia 3: Keert weder, afkerige kinderen Kan het nog wel goed komen? 1. Zo kan het niet 2. Zo kan het wel Leespreek: https://leespreken.nl/afkerige-kinderen/

Preek Psalm 4 (2020)Luister  

Thema preek Psalm 4: Vooruit kijken in een moeilijke tijd 1. Naar beneden kijken 2. Naar boven kijken Voor meer preken kijk op: https://leespreken.nl

Preek Psalm 77:11-12 (2020)Luister  

Thema preek Psalm 77: Ik zal de daden des HEEREN gedenken Een lied in de nacht 1. Klagen in somberheid 2. Herdenken in verwondering Zie: https://leespreken.nl/daden-heeren-gedenken/

Preek 2 Samuël 12:7 (2008)Luister  

Thema preek 2 Samuël 12: Zonde en genade 1. Verborgen en bestraft 2. Beleden en vergeven Leespreek: https://leespreken.nl/david-bathseba-nathan

Preek Psalm 13 (2019)Luister  

Thema preek Psalm 13: Hoe lang, HEERE?, een klagend lied vol geloof 1. vermoeidheid van geloof (1-3) 2. instinct van geloof (4) 3. argumenten geloof (4-5) 4. anker geloof (6) Leespreek: https://leespreken.nl/hoe-lang-heere

Preek Mattheüs 7:13-14 (2019)Luister  

Thema preek Mattheüs 7: Brede en smalle weg Op weg naar een andere wereld 1. Twee poorten 2. Twee wegen 3. Twee eindbestemmingen 4. Een dringende raad Leespreek: https://leespreken.nl/brede-smalle-weg

Preek Zondag 34-43: Inleiding op Tien Geboden (2013)Luister  

Thema preek Zondag 34-43: Inleiding op Tien Geboden Met Hem: a. gestorven b. leven Zie: https://leespreken.nl/zondag-34-inleiding-wet/

Preek Johannes 20:24-29 (2013)Luister  

Thema preek Johannes 20: Verschijning Jezus aan Thomas 1. Een afwezige Thomas (vers 24-25) 2. Een komende Jezus (vers 26-28) Of: 2 vragen: wie is Thomas? Wie is Jezus? Leespreek: https://leespreken.nl/thomas-ongelovig/

Preek Exodus 13 (2014)Luister  

Thema preek Exodus 13: Wolkkolom en vuurkolom De wolk- en vuurkolom als beeld van het werk van de Heilige Geest 1. Beeld 2. Betekenis Leespreek: https://leespreken.nl/wolkkolom-vuurkolom/

Preek Handelingen 2:21 (2010)Luister  

Thema preek Handelingen 2: Ieder die Naam des Heeren zal aanroepen De evangeliebelofte voor de laatste dagen 1. Wanneer zij klinkt (in de laatste dagen) 2. Voor wie zij geldt (voor een iegelijk die de Naam des Heeren zal aanroepen) 3. Wat zij inhoudt (die zal zalig worden) Leespreek:https://leesprek…

Preek Johannes 6:44 (2011)Luister  

Thema preek Johannes 6: Niemand komt tot de Vader dan door Mij 1. De ernst van onze geestelijke toestand 2. De grootheid van Gods barmhartigheid Leespreek: https://leespreken.nl/niemand-komt-vader-trekke/

Preek Handelingen 17:30-31 (2019)Luister  

Thema preek Handelingen 17: Paulus op Areopagus De drieledige boodschap van Paulus in Athene 1. Gods geduld in het verleden 2. Gods bevel in het heden 3. Gods oordeel in de toekomst Leespreek: https://leespreken.nl/areopagus-onbekende-god/

Preek Lukas 24:41 (2017)Luister  

Thema preek Lukas 24: Zij meenden dat zij een geest zagen De eerste verschijning van de opgestane Heere Jezus aan Zijn elf discipelen 1. Zijn verschijning is overduidelijk echt 2. Zijn verschijning vervult hen met vrees en blijdschap 3. Zijn verschijning lijkt te groot om waar te zijn Leespreek: htt…

Preek Numeri 11 (2014)Luister  

Thema preek Numeri 11: Eldad en Medad profeteren Mozes’ gebed om de komst van de Heilige Geest 1. Het mopperen van het volk 2. Het antwoord van de Heere 3. De reactie van de mensen 4. Het gebed van Mozes Leespreek: https://leespreken.nl/eldad-medad/

Preek Markus 1:29-31 (2020)Luister  

Thema preek Markus 1: Genezing schoonmoeder Petrus Het Evangelie van de hemelse Dokter. 1. Zijn patiënt 2. Zijn karakter 3. Zijn werk 4. De gevolgen daarvan Leespreek: https://leespreken.nl/schoonmoeder-petrus/

Preek 1 Korinthe 7:29-31 (2018)Luister  

Thema preek 1 Korinthe 7: De tijd is voorts kort De tijd is kort en de wereld gaat voorbij 1. Aangetoond dat dat zo is 2. Lessen daaruit getrokken Leespreek: https://leespreken.nl/tijd-voorts-kort/

Preek Psalm 30:6 (2018)Luister  

Thema preek Psalm 30: ’s Avonds geween, ’s morgens is er gejuich Zegen en het nut van wegen van tegenspoed en duisternis 1. Het donker van de nacht 2. Het aanbreken van de morgen Leespreek: https://leespreken.nl/avond-geween-morgen-gejuich/

Preek Mattheüs 19: Jezus en de rijke jongeman (2018)Luister  

Thema preek Mattheüs 19: Het gesprek tussen Jezus en de rijke jongeman 1. Wie hij is en wat hij vraagt 2. Wat Jezus hem antwoordt 3. Hoe het uiteindelijk afloopt Leespreek: https://leespreken.nl/rijke-jongeling/

Preek Mattheüs 21: Gelijkenis twee zonen (2018)Luister  

Thema preek Mattheüs 21: De gelijkenis van de twee zonen 1. Eerste zoon 2. Tweede zoon Leespreek: https://leespreken.nl/gelijkenis-twee-zonen/

Preek Lukas 14: Discipel zijn van Jezus (belijdenis)(2017)Luister  

Thema preek Lukas 14: Discipel zijn van Jezus Christus 1. Wie Jezus is 2. Wat Jezus vraagt Zie: https://leespreken.nl/belijdenis-discipel-jezus/

Preek Johannes 11: Opwekking van Lazarus (2017)Luister  

Thema preek Johannes 11: Opwekking van Lazarus Jezus Christus, de Opstanding en het Leven 1. De troost van de tweede opstanding na dit leven 2. De noodzaak van de eerste opwekking in dit leven Leespreek: https://leespreken.nl/lazarus/

Preek Numeri 20: Sterven van hogepriester Aäron (2017)Luister  

Thema preek Numeri 20: Sterven van hogepriester Aäron 1. De reden waarom Aäron sterven moet 2. De wijze waarop Aäron sterven gaat 3. De rust waarmee hij sterven kan Leespreek: https://leespreken.nl/sterven-aaron/

Preek Hebreeën 13: Apostolische zegenbede (afscheid Kampen 2017)Luister  

Thema: Apostolische zegenbede 1. De Heere die aanbeden wordt (of: wat God in Christus gedaan heeft) 2. De genade waarom gebeden wordt (of: wat God doet in degenen aan Christus gegeven) Zie: https://leespreken.nl/grote-herder-schapen/

Preek Lukas 23: Vader, vergeef het hun (2017)Luister  

Thema preek Lukas 23: Vader, vergeef het hun Een innig gebed bij een dodelijke vergissing 1. De aanspraak van dit gebed (Vader) 2. De inhoud van dit gebed (vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen) 3. De lessen van dit gebed Leespreek: https://leespreken.nl/vader-vergeef-hun/

Preek Markus 10: Ambtsdragers, dienaars van Christus (2017)Luister  

Thema preek Markus 10: Hoe dienaars van Christus behoren te zijn 1. Een vraag vol hoogmoed 2. Een antwoord vol onderwijs Zie: https://leespreken.nl/dienaar-zijn/

Preek Lukas 23: Simon van Cyrene draagt kruis Jezus (2017)Luister  

Thema preek Lukas 23: Simon van Cyrene draagt kruis Jezus 1. Wie hij is 2. Waar hij toe gedwongen wordt a. Wat betekent dat voor Jezus? b. Wat betekent dat voor hemzelf? Leespreek: https://leespreken.nl/simon-cyrene-kruis/

Preek Jesaja 53: Als lam ter slachting geleid (2017)Luister  

Tekst avondmaalspreek Jesaja 53:7: Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. Zie: https://leespreken.nl/lam-s…

Preek Jesaja 53: De verhoogde Knecht (2017)Luister  

Thema preek Jesaja 53: De verhoogde Knecht des HEEREN 1. Zijn zaad 2. Zijn kennis 3. Zijn buit Zie: https://leespreken.nl/welbehagen-gelukkig-voortgaan/

Preek Jesaja 53: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen (2017)Luister  

Voorbereiding Heilig Avondmaal over Jesaja 53:4-6: Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. Zie: https://leespreken.nl/krankheden-smarten-gedragen/

Preek Jesaja 53: Hij had geen gedaante noch heerlijkheid (2017)Luister  

Thema preek Jesaja 53:1-3: Hij had geen gedaante noch heerlijkheid De lijdende Knecht des HEEREN. 1. Zijn Woord 2. Zijn herkomst 3. Zijn ontvangst Leespreek: https://leespreken.nl/geen-gedaante-heerlijkheid/

Preek Lukas 18: De farizeeër en de tollenaar (biddag 2017)Luister  

Thema preek biddag Lukas 18: De farizeeër en de tollenaar 1. De Farizeeër 2. De tollenaar 3. Toepassing Leespreek: https://leespreken.nl/farizeeer-tollenaar/

Preek Daniël 9: Het gebed van Daniël (biddag 2017)Luister  

Thema preek Daniël 9: Het gebed van Daniël (biddag) 1. Het aanbidden van Gods grootheid 2. Het belijden van zijn schuld 3. Het pleiten op Gods ontferming Leespreek: https://leespreken.nl/gebed-daniel/

Preek Zacharia 13: Een fontein geopend voor Davids huis (2017)Luister  

Thema dooppreek Zacharia 13: Fontein geopend voor Davids huis Gewassen van onreinheid 1. Stromende tranen 2. Levend water Leespreek: https://leespreken.nl/fontein-geopend/

Preek Jesaja 54: Bergen zullen wijken (2017)Luister  

Thema preek Jesaja 54: Bergen zullen wijken, heuvels wankelen De toekomst van de Kerk 1. Alles?, bijna alles wankelt en zal wankelen 2. Eén ding wankelt nooit Leespreek: https://leespreken.nl/bergen-wijken-heuvels-wankelen/

Preek Psalm 4: Wie zal ons goede doen zien? (2017)Luister  

Thema preek Psalm 4: Wie zal ons het goede doen zien? 1. Naar beneden kijken 2. Naar boven kijken Leespreek: https://leespreken.nl/wie-zal-goede-doen-zien/

Preek Lukas 2: Bezig in dingen des Vaders (2017)Luister  

Thema of stelling preek over ambt Lukas 2:49: Bezig zijn in de dingen des Vaders. Het is de roeping van iedere christen, in het bijzonder van iedere ambtsdrager om Christus na te volgen in het ‘bezig zijn in de dingen des Vaders’. Leespreek: https://leespreken.nl/bezig-dingen-vaders/

Preek Lukas 4: Drie verzoekingen door duivel (2017)Luister  

Thema preek Lukas 4: Drie verzoekingen door de duivel in de woestijn 1. het gevaar in de omstandigheden 2. de inhoud van de verzoeking 3. het antwoord van de Heere Jezus Leespreek: https://leespreken.nl/verzoeking-woestijn-duivel/

Preek Psalm 72: Zolang zon en maan zijn (2017)Luister  

Thema preek Psalm 72: Zolang zon en maan zijn Gods blijvende verbondstrouw 1. Wat de Heere doet 2. Hoe lang de Heere dat doen zal Leespreek: https://leespreken.nl/zolang-zon-maan/

Preek Lukas 5: De hemelse Medicijnmeester (2017)Luister  

Thema preek Lukas 5: De hemelse Dokter – Medicijnmeester 1. Ziek zijn 2. Een dokter nodig hebben Leespreek: https://leespreken.nl/gezond-medicijnmeester-ziek

Preek Lukas 10: Voor de wijzen verborgen (2017)Luister  

Thema preek Lukas 10: Voor de wijzen verborgen Gods manier van werken 1. Voor de wijzen en verstandigen verborgen 2. Aan de kinderen geopenbaard 3. Door Christus geprezen Leespreek: https://leespreken.nl/wijzen-verborgen/

Preek Lukas 9: Hoe Jezus volgen (2017)Luister  

Thema preek Lukas 9: Hoe men Jezus volgen moet (zending) Hoe men Jezus volgen moet. 1. niet: enthousiast, maar ondertussen toch ondoordacht 2. niet: goedwillend, maar ondertussen toch traag 3. niet: halfslachtig. Maar wel: met een volkomen hart Leespreek: https://leespreken.nl/volgen-jezus-hand-ploe…

Preek Lukas 9: Kruis dragen van en achter Jezus (2017)Luister  

Noodzakelijk lijden 1. Van de Zoon des mensen 2. Van hen die achter Hem komen Leespreek: https://leespreken.nl/zelf-verloochenen-kruis-opnemen/

Preek Zefanja 3: Troost voor arm en ellendig volk (2019)Luister  

Thema preek Zefanja 3: Troost voor arm en ellendig volk 1. Voor wie die woorden bedoeld zijn 2. Wat die woorden zijn Leespreek: https://leespreken.nl/ellendig-arm-volk-zwijgen-liefde/

Preek 2 Petrus 3: De wederkomst van Zoon des mensen (2016)Luister  

Thema preek 2 Petrus 3: De wederkomst van Zoon des mensen De verwachting van de tweede komst van de Heere Jezus Christus. 1. Zijn komst is zeker 2. Zijn geduld is liefdevol 3. Zijn genade vervult ons (als het goed is) met verwachting, heiligheid en ijver Leespreek: https://leespreken.nl/dingen-verga…

Preek 1 Timotheüs 1: Alle aanneming waardig (2016)Luister  

Thema preek 1 Timotheüs 1: Alle aanneming waardig Het Evangeliewoord van Christus’ komst in wereld 1. De inhoud van dat woord 2. De vastheid van dat woord Leespreek: https://leespreken.nl/aanneming-waardig/

Preek Lukas 2: Herders in velden Efratha: Ere zij God (2016)Luister  

Thema preek Lukas 2: Herders in velden Efratha: Ere zij God Een hemels geboortebericht 1. De geadresseerden van het bericht 2. De inhoud van het bericht 3. De bevestiging van het bericht Leespreek: https://leespreken.nl/engelen-ere-zij-god/

Preek Psalm 23: De HEERE is mijn Herder (2016)Luister  

Avondmaalspreek Psalm 23:1-3: Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil. Zie: https://lees…

Preek Johannes 10: Schapen horen Mijn stem (2016)Luister  

Thema nabetrachting preek Johannes 10: Mijn schapen horen Mijn stem De blijvende zorg van de Herder 1. Het karakter van schapen 2. De gift aan schapen 3. De zekerheid voor de schapen Leespreek: https://leespreken.nl/schapen-horen-mijn-stem/

Preek Jesaja 30: HEERE zal wachten, om genadig te zijn (2016)Luister  

Thema preek Jesaja 30: HEERE zal wachten, om genadig te zijn Hopen op Gods ontferming 1. De wachtende God 2. Een wachtend volk Leespreek: https://leespreken.nl/heere-zal-wachten-genadig/

Preek Psalm 139: Als een borduursel gemaakt (2016)Luister  

Thema preek Psalm 139: Als een borduursel gemaakt Leven voor Gods aangezicht 1. Voor het aangezicht van de Alwetende 2. Voor het aangezicht van de Alomtegenwoordige 3. Voor het aangezicht van onze Schepper en Maker Leespreek: https://leespreken.nl/borduursel-ongevormde-klomp/

Preek Ezechiël 34: Herder zal verlorene zoeken (2016)Luister  

Thema preek Ezechiël 34:16: Het liefdewerk van de komende Herder der schapen 1. Zoeken – Hij zal het verlorene te zoeken 2. Terugbrengen – Hij zal het weggedrevene terugbrengen 3. Verbinden – Hij zal het gebrokene verbinden 4. Sterken – Hij zal het kranke sterken Leespreek: https://leesprek…

Preek Jesaja 40: Hij zal Zijn kudde weiden gelijk Herder (2016)Luister  

Thema preek Jesaja 40: Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een Herder De goede boodschap van het Evangelie is: 1. Vol van drang 2. Vol van majesteit 3. Vol van zorg Leespreek: https://leespreken.nl/kudde-weiden-herder/

Preek 2 Koningen 5: Het dienstmeisje van NaämanLuister  

Thema preek 2 Koningen 5: Het dienstmeisje van Naäman De boodschap van redding door het water van de Jordaan 1. De man die de boodschap krijgt 2. Het meisje dat de boodschap brengt 3. De boodschap niet begrepen 4. De boodschap toch gehoord Leespreek: https://leespreken.nl/dienstmeisje-naaman/

Preek Markus 12: Penningen weduwe (dankdag 2016)Luister  

Thema Markus 12: Penningen van de weduwe (dankdag) Wat je op dankdag geeft, wordt: 1. Door mensen geteld 2. Door de Heere gewogen Leespreek: https://leespreken.nl/weduwe-penningen/

Preek Hosea 2: Gods zorg (dankdag 2016)Luister  

Thema preek Hosea 2:4-13: Gods onbegrijpelijke zorg (dankdag) 1. Driemaal miskend 2. Driemaal bewezen Leespreek: https://leespreken.nl/lokken-voeren-woestijn/

Preek Richteren 16: Delila en Simsons dood (2016)Luister  

Thema preek Richteren 16: Delila en Simsons dood Het laatste van Gods kind en knecht Simson 1. Simsons ondergang 2. Gods overwinning Leespreek: https://leespreken.nl/simson-delila-dagon/

Preek Richteren 15-16: Simson in Gaza (2016)Luister  

Thema preek Richteren 15-16: Simson in Gaza 1. gevallen 2. gevangen 3. gezegevierd Leespreek: https://leespreken.nl/simson-stadspoort-gaza

Preek Richteren 15: Simsons overwinning (2016)Luister  

Thema preek Richteren 15: Simsons overwinning over de Filistijnen 1. Vurige fakkels 2. Vurige wraak 3. Onheilig vuur 4. Verterend vuur 5. Brandende dorst en een vurig gebed Leespreek: https://leespreken.nl/simson-dorst-lechi/

Preek Richteren 14: Simson, vier geheimen (2016)Luister  

Thema preek Richteren 14: Simson, vier geheimen 1. Het geheim van Gods bedoeling 2. Het geheim van het doden van de leeuw 3. Het geheim van de honing 4. Het geheim van het raadsel Leespreek: https://leespreken.nl/simson-honing-leeuw/

Preek Lukas 19: Zacheüs, de tollenaar (aangepaste kerkdienst)(2016)Luister  

Thema Lukas 19: Zacheüs, de tollenaar

Preek Mattheüs 27: Waarom hebt U Mij verlaten? (2016)Luister  

Tekst avondmaalspreek Mattheüs 27:46: En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI ! dat is: Mijn God ! Mijn God ! Waarom hebt Gij Mij verlaten! Zie: https://leespreken.nl/waarom-gij-mij-verlaten/

Preek Ezechiël 36: Belofte nieuw hart (2016)Luister  

Thema preek Ezechiël 36: Belofte nieuw hart en nieuwe geest De grote belofte van het genadeverbond. 1. Gebogen onder Gods recht 2. Gewassen met rein water zonden 3. Geheiligd tot nieuw leven Leespreek: https://leespreken.nl/nieuw-hart-geest/

Preek Ezechiël 36: Belofte van schaamte en walging (2016)Luister  

Thema preek Ezechiël 36: Belofte van schaamte en walging 1. Het fundament van de ontvangen genade 2. De zegen van die genade 3. De vrucht van die genade 4. Het blijvende gebed om die genade Leespreek: https://leespreken.nl/belofte-walging-schaamte/

Preek Mattheüs 7: Bidden, zoeken, kloppen (2016)Luister  

Thema preek Mattheüs 7:7-8: Bidden, zoeken, kloppen De plicht van het gebed en de rijke bemoediging om te 1. Vragen 2. Zoeken 3. Kloppen Leespreek: https://www.leespreken.nl/bid-gegeven-zoek-vinden

Preek Handelingen 16: Bekering stokbewaarder (2016)Luister  

Thema preek Handeling 16: Bekering stokbewaarder 1. Een vraag vol nood 2. Een antwoord vol genade 3. Een leven vol toewijding Leespreek: https://leespreken.nl/stokbewaarder/

Preek Hebreeën 11: Offer van Izak (2016)Luister  

Thema preek Hebreeën 11: Het offer van de eniggeboren zoon. 1. Wat God doet 2. Wat God vraagt 3. Wat Abraham doet 4. Wat Abraham leert Leespreek: https://leespreken.nl/door-geloof-izak-geofferd/

Preek Mattheüs 13: Gelijkenis van de Zaaier (2016)Luister  

Thema preek Mattheüs 13: Gelijkenis van de Zaaier Waar viel zaad Woord in uw hart? 1. Bij de weg? 2. Op steenachtige grond? 3. Onder de doornen? 4. In de goede aarde? Leespreek: https://leespreken.nl/gelijkenis-zaaier/

Preek Mattheüs 13: Gelijkenis visnet (2016)Luister  

Thema preek Mattheüs 13: Gelijkenis van het visnet 1. mensenwerk 2. Gods werk 3. engelenwerk Leespreek: https://leespreken.nl/gelijkenis-visnet/

Preek Lukas 19: Zacheüs, de tollenaar (2016)Luister  

Thema preek Lukas 19: De bekering van Zacheüs, de tollenaar Jezus zoekt Zacheüs 1. Zacheüs: zijn persoon, zijn moeilijkheden 2. Jezus: Zijn blik, Zijn woorden, Zijn werk Leespreek: https://leespreken.nl/zacheus-tollenaar/

Preek Handelingen 16: Bekering Lydia, purperverkoopster (2016)Luister  

Thema preek Handelingen 16: Bekering Lydia, de purperverkoopster 1. Haar achtergrond 2. Haar bekering Leespreek: https://leespreken.nl/lydia-purperverkoopster/

Preek Hooglied 3: Op weg naar Koninklijke bruiloft (2016)Luister  

Thema preek Hooglied 3: Op weg naar de bruiloft 1. De komst van de bruid 2. De komst van de Bruidegom 3. De dag van de bruiloft Leespreek: https://leespreken.nl/kroon-salomo-moeder/

Preek Richteren 13: Moeder Simson, voorbeeld moederschap (2016)Luister  

Thema preek Richteren 13: Moeder van Simson, voorbeeld van moederschap. 1. Wie zij is 2. Waartoe zij geroepen wordt Leespreek: https://leespreken.nl/moeder-simson/

Preek Hooglied 3: Zocht Hem, maar vond Hem niet (2016)Luister  

Thema preek Hooglied 3: Zocht Hem, maar vond Hem niet 1. Gemist 2. Gezocht 3. Gevonden 4. Gewaarschuwd Leespreek: https://leespreken.nl/zocht-hem-ziel-liefheeft/

Preek Hooglied 2: Tot de schaduwen vlieden (2016)Luister  

Thema preek Hooglied 2: Tot de schaduwen vlieden De tijd van geestelijke ondertrouw tussen Christus en Zijn Kerk 1. Een dreigend gevaar 2. Een vaste grond 3. Een heerlijke toekomst Leespreek: https://leespreken.nl/schaduwen-vlieden-bergen-bether/

Preek Hooglied 2: Sta op en kom (2016)Luister  

Thema preek Hooglied 2: Sta op en kom, Hij komt, springende op de bergen Bijbellezing, vers voor vers behandeling van dit Schriftgedeelte. Leespreek: https://leespreken.nl/hij-komt-springende-bergen/

Preek Hooglied 2: Roos Saron, Lelie dalen (2016)Luister  

Thema preek Hooglied 2: Roos van Saron, Lelie der dalen Vers voor vers behandeling, met als titel: De hartelijke en wederzijdse verbondenheid tussen Christus en Zijn Kerk. Leespreek: https://leespreken.nl/roos-saron-lelie-dalen/

Preek Hooglied 2: Duif in kloven steenrots (2016)Luister  

Thema preek Hooglied 2: Duif in kloven steenrots (avondmaalsdienst) Liefdevolle nodiging van Christus voor weggekropen bruid 1. Wie aangesproken wordt 2. Waar zij zich verbergt 3. Hoe ze genodigd wordt Zie: https://leespreken.nl/duif-kloven-steenrots/

Preek Johannes 20: Raak Mij niet aan (2016)Luister  

Thema preek Johannes 20: Raak Mij niet aan, Maria Magdalena Ik vond Hem, ik hield Hem vast… 1. Een andere verhouding tot Christus 2. Een andere verhouding tot God 3. Een andere verhouding tot de broeders Leespreek: https://leespreken.nl/raak-niet-aan-zeg-broeders/

Preek Romeinen 6: Met Hem begraven (volwassendoop)(2016)Luister  

Thema volwassendoop Romeinen 6: Met Hem begraven De innige band tussen Christus en de gelovige, uitgedrukt in teken/zegel volwassendoop 1. Met Hem begraven door doop 2. Door Hem opgestaan tot een nieuw leven. Zie: https://leespreken.nl/begraven-doop/

Preek Johannes 20: Wie zoekt u? (Maria Magdalena I)(2016)Luister  

Thema preek Johannes 20: Maria Magdalena, vrouw, wie zoekt u? 1. Het verdriet van Maria (vers 11) 2. De vraag van de engelen (vers 12 en 13) 3. De vraag van Jezus (vers 14 en 15) 4. Zijn ontmoeting met haar (vers 16) Leespreek: https://leespreken.nl/maria-magdalena/

Preek Lukas 23: De bekering van de moordenaar (2016)Luister  

Thema preek Lukas 23: De bekering van de moordenaar 1. Het grote gevaar van uitstel van bekering 2. Het onbegrijpelijke wonder van genade en vergeving Leespreek: https://leespreken.nl/bekering-moordenaar-kruis/

Preek Mattheüs 26: Instelling Heilig Avondmaal (2016)Luister  

Thema avondmaalspreek Mattheüs 26: Instelling van het Heilig Avondmaal Brood en wijn, teken en zegel, van… 1. Christus’ gebroken lichaam 2. Zijn vergoten bloed Zie: https://leespreken.nl/instelling-avondmaal/

Preek Psalm 79: Om Uws Naams wil doe verzoening (biddag)(2016)Luister  

Thema preek Psalm 79: Om Uws Naams wil doe verzoening Een ootmoedig smeekgebed 1. Een berouwvolle roep uit de diepte 2. Een vaste pleitgrond in de hemel Leespreek: https://leespreken.nl/om-uw-naam-verzoening/

Preek 1 Petrus 4: Lijden als een christen (2016)Luister  

Thema preek 1 Petrus 4: Lijden om de Naam van Christus 1. Wat we mogen verwachten 2. Wat we mogen doen Leespreek: https://leespreken.nl/lijden-gesmaad-om-christus/

Preek Psalm 127: Zo de HEERE het huis niet bouwt (2016)Luister  

Thema preek Psalm 127: Zo de HEERE het huis niet bouwt Twee manieren van leven 1. Zinloos ploeteren 2. Gerust slapen Leespreek: https://leespreken.nl/vergeefs-arbeiden-waken-slaap/

Preek Mattheüs 26: Ben ik het, Heere? (voorbereiding)(2016)Luister  

Thema Mattheüs 26: Ben ik het, Heere? Een persoonlijke oproep tot zelfonderzoek 1. Het gesprek tussen Jezus en Zijn discipelen 2. Het gesprek tussen Jezus en Judas Leespreek: https://leespreken.nl/ben-ik-het-heere/

Preek Psalm 68: Haasten tot het Woord (2016)Luister  

Thema preek Psalm 68: Uitgestrekte handen aan het einde van de aarde. 1. Doorleefde ellende 2. Begeerde verlossing 3. Ootmoedige dank Leespreek: https://www.leespreken.nl/ot/psalm-68-morenland-haasten/

Preek Handelingen 3: Genezing kreupele, preek Petrus (2016)Luister  

Thema preek Handelingen 3: Genezing kreupele, preek Petrus De Christusprediking van Petrus 1. Een moordenaar in plaats van de Zaligmaker 2. De Zaligmaker in de plaats van moordenaars Leespreek: https://leespreken.nl/genezing-kreupele-petrus/

Preek 2 Koningen 2: Waar is de God van Elia? (2016)Luister  

Thema preek 2 Koningen 2: Waar is de God van Elia? Waar is de God van Elia? 1. De les van de heengaande dienaar 2. De troost van de blijvende Zender Leespreek: https://leespreken.nl/mantel-elia-water-jordaan/

Preek Jesaja 44: Water op dorstige, stromen op droge (2016)Luister  

Thema preek Jesaja 44: Water op dorstige, stromen op droge Wat betekent Pinksteren? Wat gebeurt er met Pinksteren? Drie vragen en drie antwoorden: 1. Hoe was daarvoor? 2. Wat deed God toen? 3. Wat gebeurde toen? Leespreek: https://leespreken.nl/water-dorstige-stromen-droge/

Preek Johannes 14: Een belijdend leven (belijdenis)(2016)Luister  

Thema belijdenisdienst Johannes 14: Een belijdend leven Een belijdend leven 1. Wat veronderstelt 2. Wat vraagt 3. Waartoe leidt Zie: https://leespreken.nl/geboden-bewaren/

Preek Psalm 103: Zoals een vader zich ontfermt (2016)Luister  

Thema preek Psalm 103: Zoals vader zich ontfermt over zijn kind (vaderdag) Vader en kind 1. Wie is het kind? 2. Wat doet de Vader? Leespreek: https://leespreken.nl/vader-ontfermt-kinderen/

Preek Psalm 68: De hemelvaart van Heere Jezus Christus (2016)Luister  

Thema preek Psalm 68: De hemelvaart van de Heere Jezus Christus 1. Zijn triomf 2. Zijn buit 3. Zijn uitdeling Leespreek: https://leespreken.nl/opgevaren-hoogte-gaven-wederhorigen/

Preek 2 Koningen 2: De hemelvaart van Elia (2016)Luister  

Thema preek 2 Koningen 2: De hemelvaart van Elia Elia’s hemelvaart. 1. Een naderend levenseinde 2. Een bijzondere profetie Leespreek: https://www.leespreken.nl/hemelvaart-elia

Preek Mattheüs 28: Gaat dan henen, onderwijst al de volken (2016)Luister  

Thema preek Mattheüs 28:19: De zendingsopdracht Het begin van een nieuwe tijd 1. De grote aanspraak 2. De grote opdracht 3. De grote troost Leespreek: https://www.leespreken.nl/pasen/mattheus-28-zendingsopdracht/

Preek Mattheüs 28: Ik ben met ulieden al de dagen (2010)Luister  

Thema preek Mattheüs 28: Ik ben met ulieden al de dagen Die belofte is a. Opmerkelijk (en zie) b. Wonderlijk (Ik ben met u) c. Eindig (of oneindig) (al de dagen tot de voleindig wereld, amen) Leespreek: https://leespreken.nl/ik-ben-met-ulieden/

Preek Psalm 72: Van kind tot kind (2016)Luister  

Thema preek Psalm 72: Van kind tot kind, zolang als er de zon is De toekomst van het koninkrijk van de verhoogde Christus 1. het geheel van deze psalm 2. de betekenis van vers 17 Leespreek: https://leespreken.nl/kind-tot-kind/

Preek Kolossenzen 3: Hemelgericht leven (weeszondag)(2016)Luister  

Thema preek Kolossenzen 3: Hemelgericht leven Hemelgericht leven kent drie tijden: 1. Verleden 2. Heden 3. Toekomst Leespreek: https://leespreken.nl/leven-verborgen-met-christus/

Preek Handelingen 4: Met Jezus geweest (2017)Luister  

Thema preek Handelingen 4: Met Jezus geweest 1. Wie Johannes en Petrus waren 2. Wie Jezus was 3. Dat betekent: Zij met Hem geweest zijn Zie: https://leespreken.nl/met-jezus-geweest/

Preek Mattheüs 22: Zonder bruiloftskleed (2016)Luister  

Thema preek Mattheüs 22: Gelijkenis bruiloft, zonder bruiloftskleed 1. Afschuwelijke arrogantie 2. Zekere ontmaskering 3. Verschrikkelijke straf Leespreek: https://leespreken.nl/zonder-bruiloftskleed

Preek 2 Koningen 1: Gods geduld met Ahazia (2016)Luister  

Thema preek 2 Koningen 1: Gods geduld met Ahazia 1. Zijn ziekte 2. Zijn bestraffing 3. Zijn reactie Leespreek: https://www.leespreken.nl/ahazia-hoofdman-vuur-hemel

Preek Mattheüs 16: Ga achter Mij satanas! (2016)Luister  

Thema preek Mattheüs 16: Ga achter Mij satanas! Persoonlijk onderwijs voor Petrus en de andere discipelen 1. Noodzakelijk lijden (21) 2. Nadrukkelijk protest (22) 3. Resolute bestraffing (23) Leespreek: https://leespreken.nl/ga-achter-mij-satanas/

Preek Jesaja 9: Volk in duisternis wandelt, zal groot licht zien (2016)Luister  

Thema preek Jesaja 9: Volk, dat in duisternis wandelt, zal groot licht zien (preek kerst) Jezus, het Licht der wereld 1. Voor de meest verachten 2. Voor de meest hopelozen Leespreek: https://leespreken.nl/volk-duisternis-wandelt/

Preek Hosea 11: Ik heb Mijn zoon uit Egypte geroepen (2016)Luister  

Thema preek Hosea 11: Ik heb Mijn zoon uit Egypte geroepen 1. Naar Egypte 2. In Egypte 3. Uit Egypte Leespreek: https://www.leespreken.nl/mijn-zoon-uit-egypte-geroepen

Preek Richteren 15: Simsons overwinning op Filistijnen (2016)Luister  

Thema preek Richteren 15: Simsons overwinning over de Filistijnen 1. Vurige fakkels 2. Vurige wraak 3. Onheilig vuur 4. Verterend vuur 5. Brandende dorst en een vurig gebed Leespreek: https://www.leespreken.nl/ot/richteren-15-ramath-lechi/

Preek Openbaring 21: God zal alle tranen ogen afwissen (2016)Luister  

Thema preek Openbaring 21: God zal alle tranen van hun ogen afwissen De Grote Nieuwjaarsmorgen 1. Wat er niet meer is 2. Wat er wel is Leespreek: https://leespreken.nl/tranen-ogen-afwissen/

Preek Efeze 3: De minste ambtsdrager (2016)Luister  

Korte overdenking voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen naar aanleiding van drie Bijbelgedeelten. Zie: https://leespreken.nl/minste-apostel/

Preek Mattheus 28: Vrouwen op de dag van de opstanding (2014)Luister  

Thema preek Mattheüs 28: Vrouwen op de dag van de opstanding: 1. Hun zoeken 2. Hun dwalen 3. Hun troost Leespreek: https://leespreken.nl/vrouwen-graf-hij-opgestaan/

Preek Mattheüs 11: De twijfel van Johannes Doper (2015)Luister  

Thema preek Mattheüs 11: De twijfel van Johannes Doper Bent U het echt? 1. De twijfel van Johannes de Doper 2. Het antwoord van Jezus Leespreek: https://www.leespreken.nl/doper-gevangenis

Preek Johannes 1: Hij staat midden onder u (2015)Luister  

Thema preek Johannes 1: Hij staat midden onder u Johannes de Doper, de vriend van de Bruidegom 1. Wie hij is? 2. Wat hij zegt? Leespreek: https://leespreken.nl/staat-midden-onder-u/

Preek Hebreeën 11: De keus van Mozes (2015)Luister  

Thema preek Hebreeën 11: De keus van Mozes Mozes aan hof farao in Egypte 1. Prototype (voorbeeld) voor ieder belijdend christen (24-25) 2. Type (beeld) van komende Christus (25-26) Leespreek: https://leespreken.nl/keus-mozes-zoon-farao/

Preek Markus 6: Johannes de Doper onthoofd (2015)Luister  

Thema preek Markus 6: Johannes de Doper onthoofd Het lugubere verjaardagsfeest Herodes of: Het einde van Johannes de Doper. Over de vier hoofdfiguren uit deze geschiedenis: 1. Herodes Antipas 2. Herodias en Salome (moeder en dochter) 3. Johannes de Doper 4. Samenvattende toepassing Leespreek: https:…

Preek Leviticus 1: Het plaatsvervangende brandoffer (2015)Luister  

Thema preek Leviticus 1: Het plaatsvervangende offerdier of: Het bloed der verzoening 1. De keus van het dier 2. De schuld van het dier 3. De dood van het dier 4. Enkele persoonlijke vragen beantwoord Leespreek: https://leespreken.nl/brandoffer/

Preek Markus 14: Jezus, Hij zweeg stil (2015)Luister  

Thema preek Markus 14: Jezus, Hij zweeg stil Het zwijgende Godslam 1. Veelbetekenend zwijgen 2. Plaatsbekledend zwijgen 3. Voorbeeldig zwijgen Leespreek: https://leespreken.nl/jezus-zweeg-stil/

Preek 2 Koningen 4: Wilde kolokwinten (biddag)(2015)Luister  

Thema preek 2 Koningen 4: Wilde kolokwinten 1. Zelf gekookt 2. Van God gekregen Leespreek: https://leespreken.nl/wilde-kolokwinten/

Preek Lukas 23: Tranen om de lijdende Jezus (2015)Luister  

Thema preek Lukas 23: Tranen om de lijdende Jezus 1. Geen tranen 2. Veel tranen 3. Andere tranen Leespreek: https://leespreken.nl/tranen-dochters-jeruzalem/

Preek Jesaja 64: Och, dat U de hemel scheurde (biddag)(2015)Luister  

Thema preek Jesaja 64: Het gebed van Jesaja 1. Herinnering aan Gods trouw (63:7-11a) 2. Klacht om Gods verberging (63:11b-19) 3. Roep om Gods ingrijpen (64:1-5) 4. Belijdenis onze rechteloosheid (64:6-7) 5. Beroep op Vaderschap God (64:8-12) Leespreek: https://leespreken.nl/hemel-scheurde-wegwerpeli…

Preek Lukas 23: Teken gescheurde voorhangsel (2015)Luister  

Thema preek Lukas 23 (avondmaalsdienst): Teken van gescheurde voorhangsel Het teken van het gescheurde voorhangsel. 1. Verboden toegang 2. Geopende toegang Leespreek: https://leespreken.nl/voorhangsel-gescheurd/

Preek Lukas 23: Hoofdman over honderd op Golgotha (2015)Luister  

Thema preek Lukas 23: Hoofdman over honderd op Golgotha Vijf soorten van mensen op Golgotha 1. Hoofdman honderd 2. Scharen 3. Joodse leiders 4. Zijn bekenden 5. Vrouwen die Hem gevolgd waren Leespreek: https://leespreken.nl/hoofdman-over-honderd/

Preek Zacharia 12: De doorstoken Middelaar (2015)Luister  

Thema preek Zacharia 12: De doorstoken Middelaar 1. Voorzegd door Zacharia 2. Vervuld op Golgotha 3. Voltooid in het laatste der dagen Leespreek: https://leespreken.nl/doorstoken-rouwklagen/

Preek Lukas 23: Begrafenis Jezus door Jozef van Arimathea (2015)Luister  

Thema preek Lukas 23: Begrafenis Jezus door Jozef van Arimathea Zij stonden op Golgotha 1. eerst van verre 2. nu toch dichterbij Leespreek: https://leespreken.nl/begrafenis-jozef-arimathea/

Preek Lukas 24: Wat zoekt u de Levende bij de doden? (2015)Luister  

Thema preek Lukas 24: Wat zoekt u de Levende bij de doden? Opgestaan van de doden 1. De vrouwen zoeken 2. De engelen hebben een boodschap 3. De discipelen geloven hen niet Leespreek: https://leespreken.nl/zoekt-levende-bij-doden/

Preek Efeze 2: Opgewekt met Christus (2015)Luister  

Thema preek Efeze 2: Levend gemaakt met Christus 1. Door ons de dood 2. Door God het leven Leespreek: https://leespreken.nl/levend-gemaakt-christus/

Preek Ruth 1: Een hartelijke keus (belijdenis) (2015)Luister  

Thema belijdenisdienst Ruth 1: Een hartelijke keus 1. De keus van Orpa 2. De keus van Ruth Leespreek: https://www.leespreken.nl/ruth-orpa

Preek Genesis 21: Ismaël, kind van het verbond (2015)Luister  

Thema preek Genesis 21: Ismaël, kind van het verbond 1. Weg van de plaats van de belofte 2. Gedronken van het water in de woestijn 3. Toch doorgegaan op eigen wegen. Leespreek: https://leespreken.nl/hagar-dorst-ismael/

Preek Lukas 24: Jezus en de Emmaüsgangers (2015)Luister  

Thema preek Lukas 24: Jezus en de Emmaüsgangers De openbaring van de Heere Jezus aan de Emmausgangers 1. Hun vragen 2. Zijn antwoord Leespreek: https://leespreken.nl/emmausgangers/

Preek 1 Koningen 18: Elia ontmoet Obadja en Achab (2015)Luister  

Thema preek 1 Koningen 18 (5): Elia ontmoet Obadja en Achab Twee ontmoetingen: 1. Tussen Elia en Obadja 2. Tussen Elia en Achab Leespreek: https://www.leespreken.nl/obadja-achab-elia

Preek Lukas 24: Eerste verschijning discipelen: Vrede zij u! (2015)Luister  

Thema preek Lukas 24: Eerste verschijning discipelen: Vrede zij u! De verschijning van de Heere Jezus aan de 10 discipelen. 1. Hun schrik 2. Zijn antwoord Leespreek: https://leespreken.nl/verschijning-discipelen-vrede/

Preek Lukas 24: De zendingsopdracht (2015)Luister  

Thema preek Lukas 24: De grote evangelieopdracht 1. Wat? 2. Waar? 3. Van waaruit? 4. Wie? 5. Hoe? Leespreek: https://leespreken.nl/onder-alle-volken/

Preek 1 Koningen 18: Elia op berg Karmel (2015)Luister  

Thema preek 1 Koningen 18 (6): Elia op berg Karmel Elia de profeet doet… 1. een beroep op het geweten van het volk 2. een beroep op hun verstand 3. een beroep op hun hart Leespreek: https://leespreken.nl/elia-baalpriesters-karmel/

Preek Lukas 24: Hemelvaart van Heere Jezus (2015)Luister  

Thema preek Lukas 24: De hemelvaart van de Heere Jezus Christus. 1. Zijn heengaan 2. Zijn ingaan 3. Het nut daarvan Leespreek: https://leespreken.nl/handen-opheffende-zegende-hen/

Preek Jakobus 3 en Handelingen 2: Tongen als van vuur (2015)Luister  

Thema preek Jakobus 3 en Handelingen 2: Tongen als van vuur Sprekende tongen, een leven of dood 1. Geestelijke tongen 2. Geesteloze tongen Leespreek: https://leespreken.nl/jakobus-tong-vuur/

Preek Handelingen 2: Geneesmiddel voor verwonde harten (2015)Luister  

Thema preek Handelingen 2:38: Geneesmiddel voor verwonde harten 1. Evangeliebevel 2. Evangeliebelofte Leespreek: https://leespreken.nl/bekeert-u-word-gedoopt/

Preek Handelingen 2: Prik in je hart (2015)Luister  

Thema preek Handelingen 2: Een prik in je hart 1. Wat is dat? 2. Hoe gaat dat? 3. Wie doet dat? Leespreek: https://leespreken.nl/verslagen-prik-hart/

Preek Handelingen 2: U komt de belofte toe, en uw kinderen (2015)Luister  

Thema preek Handelingen 2: U komt de belofte toe, en uw kinderen De belofte voor u en uw kinderen 1. het verband van het vorige vers 2. de inhoud van de belofte 3. het adres van de belofte 4. het voorrecht van de belofte Leespreek: https://leespreken.nl/komt-belofte-toe-kinderen/

Preek 1 Koningen 19: Elia onder jeneverboom (2015)Luister  

Thema preek 1 Koningen 19 (8): Elia onder jeneverboom Een tafel aangericht in de woestijn 1. de droeve toestand van Elia (1-4) 2. de trouwe zorg van de God van Elia (5-8) Leespreek: https://leespreken.nl/elia-jeneverboom/

Preek Handelingen 8: Simon de Tovenaar (2015)Luister  

Thema preek Handelingen 8: Simon de Tovenaar 1. Toverij Simon (9-11) 2. Woord Filippus (12-13) 3. Reactie Simon (18-19) 4. Antwoord Petrus (20-24) Leespreek: https://leespreken.nl/simon-tovenaar/

Preek 1 Koningen 19: Elia bij Horeb (2015)Luister  

Thema 1 Koningen 19 (9): Elia bij Horeb (voorbereiding) Gods verschijning aan Elia bij de berg Horeb 1. De vraag van de Heere 2. Het antwoord van Elia Leespreek: https://leespreken.nl/elia-spelonk-horeb/

Preek 1 Koningen 19: Suizen zachte stilte (2015)Luister  

Thema avondmaalspreek 1 Koningen 19 (10) – Suizen zachte stilte Elia bij de berg Horeb Zie: https://leespreken.nl/elia-horeb-suizen-stilte/

Preek Mattheüs 11: Gelijkenis kinderen op markt (2015)Luister  

Thema preek Mattheüs 11: Gelijkenis kinderen op markt 1. Het beeld van de gelijkenis 2. De betekenis van het beeld in de gelijkenis Leespreek: https://leespreken.nl/kinderen-fluit-klaagliederen/

Preek 1 Koningen 19: Roeping Elisa (2015)Luister  

Thema preek 1 Koningen 19 (11): Roeping Elisa Een ervaren knecht en een jonge broeder 1. Elia: Hoe de Heere Elia leidt om Hem te dienen en te vrezen 2. Elisa: Hoe de Heere Elisa leidt om Hem te dienen en te vrezen Leespreek: https://leespreken.nl/roeping-elisa/

Preek Mattheüs 5: Gelijkenis zout der aarde (2015)Luister  

Thema preek Mattheüs 5: Gelijkenis zout der aarde 1. Wie zijn ‘het zout der aarde’? 2. Wat betekent dat ‘zout der aarde’ zijn? Leespreek: https://leespreken.nl/zout-der-aarde/

Preek Jesaja 40: Goddelijke belofte voor krachteloos volk (2015)Luister  

Thema preek Jesaja 40: Goddelijke belofte voor krachteloos volk 1. Sterk maar krachteloos 2. Krachteloos maar sterk Leespreek: https://leespreken.nl/heere-verwachten-kracht-vernieuwen/

Preek Lukas 13: Gelijkenis vijgenboom in wijngaard (2015)Luister  

Thema preek Lukas 13: Gelijkenis vijgenboom in wijngaard De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. 1. Beeld van de gelijkenis 2. Betekenis van het beeld, in vier vragen: a. Wie is de onvruchtbare vijgenboom en waar is de wijngaard? b. Wat betekent het dat de vijgenboom onnut de grond beslaat? c.…

Preek Psalm 84: De mus een huis, de zwaluw een nest (2015)Luister  

Thema preek Psalm 84: De mus een huis, de zwaluw een nest Wonen bij het altaar 1. een huis voor de mus 2. een nest voor de zwaluw Leespreek: https://leespreken.nl/mus-huis-zwaluw-nest/

Preek Jesaja 40: Alle vlees is gras (2015)Luister  

Thema preek Jesaja 40: Alle vlees is gras Hemelse opdracht tot een krachtige roep! 1. De kortheid van het leven 2. Het blazen van de Geest 3. De weg tot het leven Leespreek: https://leespreken.nl/alle-vlees-gras/

Preek 1 Korinthe 1: Rijk in genade, rede en kennis (2015)Luister  

Thema preek 1 Korinthe 1: Rijk in genade, rede en kennis Paulus dankt… 1. Voor wat hen gegeven is: genade 2. Voor wat hen dat gebracht heeft: rijkdom in alle rede en kennis Leespreken: https://leespreken.nl/genade-rede-kennis/

Preek Psalm 78: Kinderen opvoeden (2015)Luister  

Thema preek begin catechisatieseizoen Psalm 78: Kinderen opvoeden tot Gods eer 1. Wat God deed 2. Wat Asaf doet 3. Wat Gods doel daarmee is 4. Wat dat voor ons betekent Leespreek: https://leespreken.nl/niet-verbergen-christelijke-opvoeding

Preek 1 Korinthe 1: De prediking van Gekruisigde (2015)Luister  

Thema preek 1 Korinthe 1: De prediking van de Gekruisigde 1. De ergernis van het kruis 2. De overwinning van het kruis 3. De roem van het kruis Leespreek: https://leespreken.nl/prediking-gekruisigde/

Preek Hooglied 1: Trek mij, wij zullen U nalopen (2015)Luister  

Thema preek Hooglied 1: Trek mij, wij zullen U nalopen! De bruid gebracht tot de Bruidegom. 1. Het verlangen van de bruid 2. Het gebed van de bruid 3. De blijdschap van de bruid Leespreek: https://leespreken.nl/trek-mij-zullen-nalopen/

Preek Hooglied 1: De Koning aan Zijn ronde tafel (2015)Luister  

Thema avondmaalspreek Hooglied 1: De Koning aan Zijn ronde tafel Zeven lessen vanuit Hooglied 1:12 voor de bediening van het Heilig Avondmaal: 1. De Koning is het Middelpunt. 2. De Koning is de Gastheer. 3. Dus moet alles en iedereen op hem gericht zijn. 4. Om de Koning te ontmoeten, is het nodig da…

Preek Hooglied 1: Bundeltje mirre (2015)Luister  

Thema preek Hooglied 1: Bundeltje mirre, tros van Cyprus, in de wijngaarden van En-gedi Beurtzang van liefde 1. Wat de bruid zegt over haar Liefste 2. Wat de Bruidegom zegt over Zijn liefste 3. Het afsluitende antwoord daarop van de bruid. Leespreek: https://leespreken.nl/bundeltje-mirre/

Preek Hooglied 1: Zwart, doch liefelijk (2015)Luister  

Thema preek Hooglied 1: Zwart, doch liefelijk Bijbellezing over Hooglied 5-11: vers 5-6: Bruid tegen dochters Jeruzalem vers 7: bruid tegen Bruidegom vers 8-11: Bruidegom tegen bruid Leespreek: https://leespreken.nl/zwart-liefelijk/

Preek 1 Korinthe 2: Geestelijke en natuurlijke mensen (2015)Luister  

Thema preek 1 Korinthe 2: Geestelijke en natuurlijke mensen Twee soorten mensen 1. Geestelijke mensen (zij hebben ontvangen, weten, spreken) 2. Natuurlijke mensen (zij weigeren te ontvangen, vinden het dwaasheid en begrijpen het niet. Leespreek: https://leespreken.nl/geestelijke-natuurlijke-mens/

Preek Genesis 5: Geboorte Noach (2015)Luister  

Thema preek advent Genesis 5: Geboorte Noach De geboorte van de kleine Noach. 1. In een wereld vol ellende 2. In uitgesproken verwachting Leespreek: https://leespreken.nl/geboorte-noach/

Preek 1 Korinthe 3: Fundament van de gemeente (2015)Luister  

Thema preek 1 Korinthe 3: Fundament van de gemeente Zorgdragen voor de gemeente Gods 1. de leden van de gemeente 2. de dienaars van de gemeente 3. het fundament van de gemeente Leespreek: https://leespreken.nl/paulus-apollos-fundament/

Aangepaste dienst: Het dienstmeisje van Naäman (2015)Luister  

Thema aangepaste dienst 2 Koningen 5: Het dienstmeisje van Naäman De boodschap van redding door het water van de Jordaan 1. De man die de boodschap krijgt 2. Het meisje dat de boodschap brengt 3. De boodschap niet begrepen 4. De boodschap toch gehoord Leespreek: https://leespreken.nl/dienstmeisje-n…

Preek 1 Korinthe 4: De zonde van hoogmoed (2015)Luister  

Thema preek 1 Korinthe 4: De zonde van hoogmoed 1. Het karakter van hoogmoed 2. De vragen aan hoogmoed Leespreek: https://leespreken.nl/zonde-hoogmoed/

Preek 1 Korinthe 5: Zuiver de oude zuurdesem uit (2015)Luister  

Thema preek 1 Korinthe 5: Zuiver de oude zuurdesem uit Drie stukken zijn nodig te weten! 1. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn 2. Hoe ik daarvan verlost wordt 3. Hoe ik Gode daarvoor dankbaar zal zijn Leespreek: https://leespreken.nl/oude-zuurdesem/

Preek Jesaja 60: Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt (2015)Luister  

Thema preek Jesaja 60: Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt De komende Zon der gerechtigheid 1. De schaduw van de dood 2. Het Licht van het leven 3. Het heil voor de wereld Leespreek: https://leespreken.nl/word-verlicht-licht-komt/

Preek 1 Koningen 21: De wijngaard van Naboth (2015)Luister  

Thema preek 1 Koningen 21: De wijngaard van Naboth Achab en Naboth 1. Onrecht over Naboth 2. Ingrijpen van God Leespreek: https://leespreken.nl/naboth-wijngaard-izebel/

Preek Openbaring 20: Witte troon en doden klein en groot (2015)Luister  

Thema preek 31 december Openbaring 20: Witte troon en doden klein en groot Johannes ziet… (drie dingen) 1. De troon 2. De doden 2. De boeken Leespreek: https://leespreken.nl/doden-klein-groot-boeken/

Preek Mattheüs 2: Rachel en kindermoord Bethlehem (2015)Luister  

Thema preek Mattheüs 2: Rachel en kindermoord Bethlehem Tranen en troost: 1. De historische lijn 2. De geestelijke lijn Leespreek: https://leespreken.nl/kindermoord-bethlehem/

Preek Mattheüs 2: Wijzen uit Oosten en ster in Bethlehem (2015)Luister  

hema preek Mattheüs 2: Wijzen uit Oosten en ster in Bethlehem (kerstpreek) Vers voor vers eenvoudige uitleg, preek bijzonder gericht op kinderen (die met Kerst al meerdere keren in de kerk gezeten hebben) Leespreek: https://leespreken.nl/wijzen-oosten/

Preek 1 Korinthe 6: Rechtszaken tussen broeders (2015)Luister  

Thema preek 1 Korinthe 6: Rechtszaken tussen broeders 1. De praktijk in de gemeente 2. De reactie van Paulus 3. Het voorbeeld van Christus Leespreek: https://leespreken.nl/rechtszaken-broeders/

Preek Psalm 22: Op God geworpen van baarmoeder af (2015)Luister  

Thema preek Psalm 22: Op God geworpen van de baarmoeder af 1. Een wonderlijk geschenk 2. Een hoopvolle toewijding 3. Een heerlijke belijdenis Leespreek: https://leespreken.nl/geworpen-baarmoeder-af/

Preek Psalm 130: Uit de diepten (2015)Luister  

Thema preek Psalm 130: Uit de diepten (advent) Doorleefde schuld leert: 1. Roepen 2. Bidden 3. Belijden Leespreek: https://leespreken.nl/uit-diepten-roep-ik/

Preek Psalm 130: Maar bij U is vergeving (2015)Luister  

Thema preek Psalm 130:4-6: Maar bij U is vergeving De door God aan schuld ontdekte zondaar leert… 1. Kennen 2. Vrezen 3. Wachten Leespreek: https://leespreken.nl/bij-u-is-vergeving/

Preek Psalm 130: Hij zal Israël verlossen (2015)Luister  

Thema preek Psalm 130: Hij zal Israël verlossen Ontvangen genade leert... 1. Spreken over de hoop (vers 7a) 2. Uitzien naar de vervulling (vers 7b-8) Leespreek: https://leespreken.nl/hopen-verlossing/

Preek Jesaja 61: Christus is gezalfd tot... (2015)Luister  

Thema preek Jesaja 61: Christus is gezalfd tot… 1. Profeet 2. Priester 3. Koning 4. Trooster Zie: https://leespreken.nl/gazalfd-blijde-boodschap/

Preek Lukas 2: Gewonden in doeken (2015)Luister  

Thema preek Lukas 2: Gewonden in doeken Zeven betekenissen van “gewonden in doeken” 1. Bewijs van onze zonde 2. Teken Heere Jezus een ‘echt kind’ was 3. Teken van diepe armoede en vernedering 4. Teken van heel erg gewillig zijn 5. Teken dat Hij niets van ons wil hebben 6. Bedoeld als troost …

Preek 1 Koningen 17: Zoon weduwe Zarfath sterft (2015)Luister  

Thema 1 Koningen 17 (4): Zoon weduwe Zarfath sterft De geloofsbeproeving van de weduwe in Zarfath. 1. Het verdriet van de weduwe (vers 17) 2. De vraag van de weduwe (vers 18) 3. Het antwoord van de profeet (vers 19) 4. Het gebed van de profeet (vers 20 en 21) 5. Het antwoord van de Heere (vers 22 en…

Preek Exodus 2: Mozes in biezen kistje Nijl (2015)Luister  

Thema preek Exodus 2: Mozes in biezen kistje Nijl 1. Geboren in een tijd van verdrukking 2. Gezien met een oog van geloof 3. Gelegd in een ark op de plaats van de dood Leespreek: https://leespreken.nl/mozes-biezen-kistje/

Preek Johannes 1: Het Woord is vlees geworden (2015)Luister  

Thema preek Johannes 1: Het Woord is vlees geworden Het vleesgeworden Woord 1. Zijn komst 2. Zijn huis 3. Zijn volheid Leespreek: https://leespreken.nl/woord-vlees-geworden/

Preek Hebreeën 13: Christus gisteren heden Dezelfde (2015)Luister  

Thema preek Hebreeën 13: Christus is gisteren en heden Dezelfde 1. Waarin is Hij onveranderlijk? 2. Voor wie is Hij onveranderlijk? Leespreek: https://leespreken.nl/gisteren-heden-dezelfde/

Preek Johannes 1: Andreas ambtsdrager (2015)Luister  

Thema preek Johannes 1: Andreas ambtsdrager Een ambtsdrager, dat is iemand die… 1. Met Jezus geweest is 2. Van Jezus getuigt. 3. Anderen tot Jezus brengt Zie: https://leespreken.nl/andreas-leidt-simon/

Preek Romeinen 8: Hemelvaart-troost voor achterblijvende kinderen (2014)Luister  

Thema preek Romeinen 8:34: Hemelvaart-troost achterblijvende kinderen 1. De troost van Vaderlijke leiding 2. De troost van genadige verkiezing 3. De troost van de liefde van de Vader 4. De troost van de voorbede van de Zoon Leespreek: https://leespreken.nl/die-ook-voor-ons-bidt/

Preek Doopformulier (10): Farao en de Rode Zee (2014)Luister  

Thema preek Doopformulier (10): Farao en de Rode Zee Doorgang door Rode Zee als beeld van sacrament Heilige Doop 1. Gods leiding met Zijn volk Israël 2. Verzet en einde Farao 3. Bede die daaruit voortvloeit Zie: https://leespreken.nl/farao-verdronken-rode-zee/

Preek Jesaja 58: Het vasten dat God verkiest (2014)Luister  

Thema preek Jesaja 58: Het vasten dat God verkiest Hemelse boodschap op bijzondere boetedag 1. Ongevraagd vasten 2. Oprechte bekering Zie: https://leespreken.nl/vasten-boetedag/

Preek Handelingen 2: Zij zijn vol van zoete wijn (2014)Luister  

Thema preek Handelingen 2: Zij zijn vol van zoete wijn Twee soorten van reactie op spreken van de grote werken van God 1. Geraakt 2. Geërgerd Leespreek: https://leespreken.nl/vol-zoete-wijn/

Preek Galaten 5: De vrucht van werk Heilige Geest (11) (2014)Luister  

Thema preek Galaten 5:1-12: De vrucht van werk Heilige Geest Zijn werk: 1. maakt in Christus vrij van wet 2. werkt verlangen naar Zijn komst 3. maakt werkzaam door de liefde Zie: wandelen-geest-hoop-rechtvaardigheid

Preek 1 Korinthe 6: Lichaam is tempel Heilige Geest (2014)Luister  

Thema preek 1 Korinthe 6: Lichaam is tempel Heilige Geest Christen zijn is een zaak van het hele leven. Zeven lessen vanuit 1 Korinthe 6:9-20. Leespreek: https://leespreken.nl/lichaam-tempel/

Preek Galaten 6: Onze roem in kruis (14) (2014)Luister  

Thema preek Galaten 6:14-18: Onze roem in het kruis 1. Roemen in vlees 2. Roemen in kruis Zie: https://leespreken.nl/roemen-kruis/

Preek Galaten 5: Door de Geest leven en wandelen (12) (2014)Luister  

Thema preek Galaten 5:13-26: Kenmerken ware Avondmaalganger 1. door de Geest leven 2. door de Geest wandelen Zie: https://leespreken.nl/door-geest-leven-wandelen/

Preek Galaten 6: Apostolische vermaningen (13) (2014)Luister  

Thema preek Galaten 6:1-13: Apostolische vermaningen Verschillende vermaningen van de apostel Paulus bestemd voor de gemeenten in Galatie. Preek gehouden in week van voorbereiding voor het Heilig Avondmaal. Zie: https://leespreken.nl/wie-meent-iets-zijn/

Preek Romeinen 8: Aanneming tot kinderen (2014)Luister  

Thema preek Romeinen 8:14-16: Aanneming tot kinderen Drie aspecten van het werk van de Heilige Geest in het hart Gods van Gods kinderen 1. Zijn leiding 2. Zijn troost 3. Zijn verzekering Zie: https://leespreken.nl/aanneming-kinderen/

Preek Mattheüs 25: Gelijkenis wijze en dwaze maagden (2014)Luister  

Thema preek Mattheüs 25: Gelijkenis wijze en dwaze maagden 1. Het beeld 2. De betekenis van het beeld Leespreken: https://leespreken.nl/wijze-dwaze-maagden/

Preek 1 Samuël 9-10: Saul zoekt ezelinnen (10) (2014)Luister  

Thema preek 1 Samuël 9-10 (10): Ezelinnen Saul Gods verborgen werk 1. Voorzienigheid en trouw 2. Roeping en bevestiging 3. Waarschuwing en vooruitblik Leespreek: https://leespreken.nl/saul-ezelinnen/

Preek 1 Samuël 8: De spiegel van het koningschap (9) (2014)Luister  

Thema preek 1 Samuël 8: De spiegel van het koningschap 1. Een eigen koning gevraagd 2. De koning afgewezen 3. Andere koning toegezegd Leespreek: https://leespreken.nl/koning-gevraagd/

Preek Lukas 18: Weduwe en onrechtvaardige rechter (2014)Luister  

Thema preek Lukas 18: Gelijkenis weduwe en onrechtvaardige rechter 1. Het beeld 2. De betekenis van het beeld Leespreek: https://leespreken.nl/weduwe-onrechtvaardige-rechter/

Preek Spreuken 23: Geef Mij uw hart (2014)Luister  

Thema preek Spreuken 23: Een liefdevol aanzoek van Christus aan het hart van een zondaar 1. Wie doet het aanzoek? 2. Aan wie wordt het aanzoek gedaan? 3. Wat is de inhoud van het aanzoek? 4. Een viertal persoonlijke vragen Leespreek: https://leespreken.nl/zoon-geef-hart/

Preek Johannes 4: De Samaritaanse vrouw (1) (2014)Luister  

Thema preek Johannes 4: De Samaritaanse vrouw (deel I) Gods werk in leven Samaritaanse vrouw 1. Hoe Hij haar tot Zich trekt 2. Hoe Hij haar verzet breekt 3. Hoe Hij aan haar ziel openbaart Leespreek: https://leespreken.nl/samaritaanse-vrouw/

Preek 1 Samuël 10: Gods spreken in Mizpa (11) (2014)Luister  

Thema preek 1 Samuël 10: Gods spreken in Mizpa 1. Gods Woord is scherp 2. Gods Woord wijst aan 3. Gods Woord is blijvende regel 3. Gods Woord brengt verdeeldheid Leespreek: https://leespreken.nl/mizpa-saul-samuel/

Preek 1 Samuël 11-12: Hoogtepunt koning Saul, afscheid Samuël (12) (2014)Luister  

Thema preek 1 Samuël 11 – 12:5: Hoogtepunt koning Saul, afscheid Samuël 1. De haat van de vijand 2. Het werk van de Geest 3. De verlossing door de Koning 4. Het afscheid van Samuel Leespreek: https://www.leespreken.nl/afscheid-samuel

Preek Johannes 4: De Samaritaanse vrouw (2) (2014)Luister  

Thema preek Johannes 4:28-29: De Samaritaanse vrouw (2) 1. wat ze doet 2. wat ze zegt 3. wat dat bewerkstelligt Leespreek: https://leespreken.nl/kom-zie-mens-christus/

Preek Johannes 3: Nicodemus en de wedergeboorte (2014)Luister  

Thema preek Johannes 3:3: Jezus en Nicodemus over wedergeboorte 1. De vraag van Nicodemus 2. Het antwoord van Jezus 3. De reactie van Nicodemus 4. Het onderwijs van Jezus Leespreek: https://leespreken.nl/nicodemus-wedergeboren/

Preek Johannes 5: Verlamde badwater Bethesda (2014)Luister  

Thema preek Johannes 5:1-18: Genezing 38-jaar verlamde badwater Bethesda 1. Zijn ziekte 2. Zijn genezing 3. Zijn antwoord Leespreek: https://leespreken.nl/genezing-verlamde-bethesda/

Preek Doopformulier (11): Bidden voor je kinderen (2014)Luister  

Thema preek Doopformulier (11): Bidden voor je kinderen Bidden om de nieuwe geboorte van onze pasgeborenen Zie: https://leespreken.nl/grondeloze-barmhartigheid/

Preek 1 Korinthe 11: Zelfonderzoek voor Heilig Avondmaal (1) (2014)Luister  

Thema preek 1 Korinthe 11:27-28: Zelfonderzoek Heilig Avondmaal De voorbereiding voor het Heilig Avondmaal 1. wat het betekent: jezelf beproeven 2. wat het betekent: onwaardiglijk eten en drinken Leespreek: https://leespreken.nl/onwaardiglijk-eten-drinken/

Preek 1 Korinthe 11: Zelfonderzoek voor Heilig Avondmaal (2) (2014)Luister  

Thema preek1 Korinthe 11:29-34: Zelfonderzoek Heilig Avondmaal 1. oordeel van God 2. veroordeling van onszelf 3. verwachting van elkaar Leespreek: https://leespreken.nl/onszelf-oordelen/

Preek 1 Korinthe 11: Tot Mijn gedachtenis (2014)Luister  

Preek (vers-voor-vers) bij de bediening van het Heilig Avondmaal over 1 Korinthe 11:23-26: Doe dat tot Mijn gedachtenis. Zie: https://leespreken.nl/tot-mijn-gedachtenis/

Preek Ruth 1: Lijm aan je hart (2014)Luister  

Thema preek aangepaste dienst over Ruth 1:14: Lijm aan je hart 1. Lijm aan het hart van Naomi 2. Lijm aan het hart van Orpa 3. Lijm aan het hart van Ruth 4. Lijm aan jouw hart…? Zie: https://leespreken.nl/ruth-kleefde/

Preek Efeze 1: Lofzang op de verkiezing (2014)Luister  

Thema preek Efeze 1:3-5: Lofzang op Gods verkiezende genade Een lofzang op Gods verkiezende genade! Zeven antwoorden op zeven vragen Zie: https://leespreken.nl/verkiezing/

Preek Genesis 3: Adam, waar zijt gij? (2014)Luister  

Thema preek Genesis 3: Adam, waar zijt gij? 1. Adams val 2. Gods roep 3. Adams antwoord 4. Gods belofte Leespreek: https://leespreken.nl/adam-waar-zijt-gij/

Preek Doopformulier (12): Drie doopvragen (2014)Luister  

Thema preek Doopformulier (12): Drie doopvragen Een plechtige belofte om je kind op te voeden in de leer des Heeren 1. Welk kind? 2. Welke leer? 3. Welke opvoeding? Zie: https://leespreken.nl/doopvragen/

Preek Spreuken 8: Vroeg zoeken en vinden (2014)Luister  

Thema preek Spreuken 8: Vroeg zoeken en vinden De opperste Wijsheid spreekt 1. Troost voor liefhebbers 2. Aansporing voor zoekers Leespreek: https://leespreken.nl/vroeg-zoeken-zullen-vinden/

Preek Psalm 63: Ik zoek U in de dageraad (2014)Luister  

Thema preek Psalm 63: Ik zoek U in de dageraad Een lied uit de woestijn 1. zoekend in huidige tijden van verlating 2. terugverlangend naar vroeger tijden van zegen 3. hopend op toekomstige tijden van verlossing Leespreek:https://leespreken.nl/zoek-dageraad/

Preek 1 Koningen 17: Komst van profeet Elia (1) (2014)Luister  

Thema preek 1 Koningen 17 (1): De komst van profeet Elia 1. Een tijd vol afval 2. Een stem vol kracht Leespreek: https://www.leespreken.nl/komst-elia-thisbiet

Preek Lukas 15: Gelijkenis verloren penning (2014)Luister  

Thema preek Lukas 15:8-10: Gelijkenis verloren penning 1. Een verloren penning 2. Een gezochte penning 3. Een gevonden penning Leespreek: https://leespreken.nl/verloren-penning/

Preek 2 Koningen 22: Reformatie onder koning Josia (2014)Luister  

Thema preek 2 Koningen 22: Reformatie onder koning Josia Restauratie of Reformatie 1. Vervallen tijd 2. Verborgen werk 3. Vergeten wetboek 4. Vernederd hart Leespreek: https://leespreken.nl/reformatie-wetboek-josia/

Preek Doopformulier (13): Dankgebed (2014)Luister  

Thema preek Doopformulier (13): Dankgebed Het dankgebed van het Doopformulier 1. Danken 2. Bidden 3. Belijden Zie: https://leespreken.nl/dankgebed-doopformulier/

Preek Lukas 12: Gelijkenis rijke dwaas (2014)Luister  

Thema preek Lukas 12: Gelijkenis rijke dwaas 1. Zijn zegen 2. Zijn plannen 3. Zijn gedachten 4. Zijn einde 5. De les van deze gelijkenis Leespreek: https://leespreken.nl/rijke-dwaas/

Preek Lukas 12: Wees niet bezorgd (2014)Luister  

Thema preek Lukas 12: Wees niet bezorgd; een viervoudige aansporing 1. Let toch op Goddelijke zorg? 2. Denk toch aan Vaderlijke wetenschap? 3. Zoek toch het hemelse Koninkrijk? 4. Hoor toch de troostvolle verzekering? Leespreek: https://leespreken.nl/wees-niet-bezorgd/

Preek 1 Koningen 17: Elia bij beek Krith (2) (2014)Luister  

Thema preek 1 Koningen 17: Elia bij de beek Krith 1. Een moeilijke opdracht 2. Een bijzondere belofte 3. Stille gehoorzaamheid 4. Hemels onderwijs Leespreek: https://www.leespreken.nl/elia-krith

Preek Filippenzen 3: Balans van verlies en winst (2014)Luister  

hema preek Filippenzen 3:7-8: Balans van verlies en winst De balans van winst en verlies in het leven van Paulus a. Verdienen b. Verliezen c. Verlangen Leespreek: https://leespreken.nl/acht-schade-drek/

Preek Jesaja 42: Het gekrookte riet (2014)Luister  

Thema preek Jesaja 42: Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken De Knecht des Heeren, de Messias der Schriften. 1. Zijn hoge afkomst 2. Zijn bijzondere werking Leespreek: https://leespreken.nl/gekrookte-riet-rokende-vlaswiek/

Preek Mattheüs 15: Kananese vrouw (2014)Luister  

Thema Mattheüs 15:21-28: Christus in de ontmoeting met de Kananese vrouw 1. Zijn zwijgen 2. Zijn beproeven 3. Zijn verhoren Leespreek: https://leespreken.nl/kananese-vrouw/

Preek Jesaja 42: Blinde ogen openen (2014)Luister  

Thema preek Jesaja 42: Blinde ogen openen Het werk van de komende Christus voor… 1. Blind, gebonden, in duisternis, in de gevangenis 2. Ziende gemaakt, gebracht tot het licht en vrijgelaten Zie: https://leespreken.nl/openen-blinde-ogen/

Preek Jesaja 42: Ik zal de blinden leiden (2014)Luister  

Thema avondmaalspreek Jesaja 42: blinden leiden door de weg, die zij niet geweten hebben 1. Een heerlijke belofte 2. Een blijvende belofte Zie: https://leespreken.nl/blinden-leiden-weg/

Preek 1 Koningen 17: Elia bij weduwe Zarfath (2014)Luister  

Thema preek 1 Koningen 17 (3): Elia bij weduwe Zarfath 1. Een nieuwe opdracht 2. Een pijnlijke vraag 3. Een heerlijke belofte 4. Een rijke vervulling Leespreek: https://leespreken.nl/weduwe-zarfath/

Preek Jesaja 43: Al moet u door water (2014)Luister  

Thema preek Jesaja 43: Al moet u gaan door water, door vuur Een hemelse bemoediging 1. de Goddelijke oorsprong (1) 2. de Troostvolle inhoud (2-4) 3. het Heerlijke vooruitzicht (5-6) 4. het Verheven doel (7) Leespreek: https://leespreken.nl/gaan-door-water-vuur/

Preek Johannes 1: Gekomen tot Zijne (2014)Luister  

Thema preek Johannes 1: Gekomen tot Zijne, niet aangenomen De komst van het Woord. 1. Het Woord verworpen 2. Het Woord aangenomen Leespreek; https://leespreken.nl/gekomen-niet-aangenomen/

Preek Jesaja 9: Een Kind is ons geboren (2014)Luister  

Thema preek Jesaja 9: Een Kind is ons geboren Het blijde geboortebericht van Jezus Christus. 1. Het adres van dit bericht 2. De inhoud van dit bericht 3. De namen op dit bericht Leespreek: https://leespreken.nl/want-kind-ons-geboren/

Preek Lukas 2: En zij baarde haar eerstgeboren Zoon (2014)Luister  

Thema preek Lukas 2: En zij baarde haar eerstgeboren Zoon Een leespreek met vers-voor-vers uitleg van Lukas 2:1-7, daarna vooral gericht op de betekenis van ‘eniggeboren Zoon’. Leespreek: https://leespreken.nl/eerstgeboren-zoon/

Preek Openbaring 22: Geest en bruid (2014)Luister  

Thema oudejaars preek Openbaring 22: De Geest en de bruid zeggen: Kom! 1. De Geest en de bruid roepen om de komst van Christus 2. De Geest en de bruid kloppen op het hart van zondaars Leespreek: https://leespreken.nl/geest-bruid-kom/

Preek Romeinen 10: Belijden met mond en hart (2014)Luister  

Thema belijdenisdienst Romeinen 10:9: Met mond en hart Enige weg ter zaligheid 1. Doodlopende weg (1-5) 2. Geopende weg (6-11) 3. Toepassing tekst (op belijdenis) Zie: https://leespreken.nl/mond-belijden-hart-geloven/

Preek Mattheüs 26: Petrus en oor Malchus (2014)Luister  

Thema preek Mattheüs 26: Petrus en het oor van Malchus De nachtelijke overval 1. Het verraad (47-50) 2. De tegenaanval (51-53) 3. De overgave (54-56) Leespreek: https://leespreken.nl/petrus-oor-malchus/

Preek Galaten 4: Kind van Hagar of Sarai? (10) (2014)Luister  

Thema preek Galaten 4:20-31: Kind van Hagar of van Sarai? Kind van Abraham zijn, is niet bepalend. Waar het om gaat is: Wie is je moeder? Sara? Ben je kind van de belofte? Of Hagar, product van eigen werk? Zie: https://leespreken.nl/hagar-sara/

Preek Johannes 13: Jezus wast voeten discipelen (2014)Luister  

Thema preek Johannes 13: Jezus wast voeten Zijn discipelen De Liefde van de Meester 1. blijft (1) 2. wordt geweigerd (2) 3. buigt (3-5) 4. wordt niet begrepen (6-11) 5. vraagt (om navolging) (12-17) Leespreek: https://leespreken.nl/johannes-13-voetwassing/

Preek Mattheüs 26: Zalving door Maria in Bethanië (2014)Luister  

Thema preek Mattheüs 26: De zalving van de Heere Jezus in Bethanië 1. De liefde van Maria 2. De verontwaardiging van de discipelen 3. Het antwoord van Jezus Leespreek: https://leespreken.nl/zalving-maria-bethanie/

Preek Psalm 34: Jonge leeuwen en zoekers (2014)Luister  

Thema preek Psalm 34: Jonge leeuwen en zoekers Twee soorten van levenshouding: 1. Zelf doen 2. De Heere zoeken Leespreek: https://leespreken.nl/heere-zoeken-geen-gebrek/

Preek Handelingen 9: Saulus van Tarsen bidt (2014)Luister  

Thema preek Handelingen 9: Saulus van Tarsen bidt a. Wie het is die bidt: hij b. Wat het wil zeggen: hij bidt c. Wie het opmerken, als gezegd wordt: want zie, hij bidt Leespreek: https://leespreken.nl/saulus-tarsen-bidt/

Preek Doopformulier (9): Noach gered (2014)Luister  

Thema preek Doopformulier (9): Noach gered door water zondvloed 1. De tijd van Noach 2. De tijd van de Heere Jezus Christus 3. De tijd waarin wij leven: nu Zie: https://leespreken.nl/noach-zondvloedgebed

Preek Micha 7: Wie is aan God gelijk? (8) (2014)Luister  

Thema preek Micha 7: Wie is aan God gelijk? Zie: https://leespreken.nl/wie-god-gelijk/

Preek Jesaja 12: Danklied van verlosten(2014)Luister  

Thema preek Jesaja 12: Het danklied van de verlosten Zevenvoudig danklied van verlosten Vers-voor-vers overdenking van Jesaja 12. Zie: https://leespreken.nl/water-scheppen-fontein-heil/

Preek Galaten 4: Kinderen en erfgenamen (9) (2014)Luister  

Thema preek Galaten 4: Kinderen en erfgenamen Hernieuwde, dringende oproep te blijven bij genade 1. Blijde roem (1-7) 2. Scherp verwijt (8-11) 3. Liefdevol vermaan (12-19) Zie: https://leespreken.nl/abba-vader/

Preek Micha 7: Ware Avondmaalganger (7) (2014)Luister  

Thema voorbereidingspreek Micha 7:1-17: Vier kenmerken van de ware Avondmaalganger 1. beschuldigt zichzelf (1-6) 2. ziet uit en verwacht (7-8) 3. wordt vrijgesproken (9-13) 4. doet beroep op Gods kracht (14-17) Zie: https://leespreken.nl/uitzien-heere-wachten/

Preek Micha 6: Opnieuw opgeroepen Rechter (6) (2014)Luister  

Thema preek Micha 6: Opnieuw opgeroepen door Rechter 1. Oproep en aanklacht (1-5) 2. Antwoord en eis (6-8) 3. Huiszoeking en verwijt (9-16) Zie: https://leespreken.nl/twist-heere/

Preek Micha 5: En gij, Bethlehem Efratha! (5) (2014)Luister  

Thema preek Micha 5: En gij, Bethlehem Efratha! 1. Zijn komst (vers 1-5) 2. Zijn zegen (vers 6-8) 3. Zijn werk (vers 9-14) Leespreek: https://leespreken.nl/gij-bethlehem-efratha/

Preek Doopformulier (7): Doop in plaats besnijdenis (2014)Luister  

Thema preek Doopformulier (8): Doop in plaats van besnijdenis 1. De reden van de besnijdenis 2. Het einde van de besnijdenis 3. Het vervolg op de besnijdenis Zie: https://www.leespreken.nl/doop-besnijdenis

Preek Johannes 19: Zaligmaker en moordenaar (2013)Luister  

Thema preek Johannes 19: Stervende Zaligmaker en stervende moordenaar 1. Naast Hem gehangen 2. Tegen Hem gekeerd 3. Voor Hem gevallen 4. Door Hem gered Leespreek: https://leespreken.nl/moordenaar-kruis/

Preek Galaten 3: Tuchtmeester tot Christus (8) (2014)Luister  

Thema preek Galaten 3:19-29: Tuchtmeester tot Christus Vers-voor-vers uitleg van Galaten 3:19-29 Leespreek: https://leespreken.nl/tuchtmeester-christus/

Preek Micha 3-4:5: Bedreiging en belofte (3)(2014)Luister  

Thema preek Micha 3-4:5: Bedreiging en belofte 1. Bedreiging (Micha 3) 2. Belofte (Micha 4:1-5) Leespreek: https://leespreken.nl/micha-belofte-dreiging/

Preek Micha 4:6-5:1: Oordeel en genade (4) (2014)Luister  

Thema preek Micha 4:6-5:1: Driemaal oordeel en genade 1. Nu, waarom zou u zo groot geschrei maken 2. Nu, zijn wel vele heidenen tegen u verzameld 3. Nu, rot u met benden Leespreek: https://leespreken.nl/oordeel-genade/

Preek Micha 2: De Doorbreker (2) (2014)Luister  

Thema preek Micha 2: De Doorbreker 1. Denken in het donker 2. Preken met lucht 3. Wachten op de Doorbreker. Leespreek: https://leespreken.nl/doorbreker/

Preek Doopformulier (7): Laat kinderen komen (2014)Luister  

Thema preek Doopformulier (7): Laat de kinderen tot Mij komen Drie argumenten voor kinderdoop 1. Gods belofte aan Abraham en zijn nageslacht 2. Doop in plaats van besnijdenis gekomen 3. Daartussen deze verwijzing naar Markus 10:13-16 Zie ook: https://leespreken.nl/laat-kinderen-mij-komen/

Preek Filippenzen 2: Het gevoelen Christus Jezus (2014)Luister  

Thema preek Filippenzen 2: Het gevoelen dat in Christus Jezus was 1. Wie Hij was (6-7) 2. Wat Hij deed (8) 3. Wat Hij vraagt (5) Zie: https://leespreken.nl/gevoelen-christus-jezus/

Preek Galaten 3: Rechtvaardig door geloof (7)(2014)Luister  

Thema preek Galaten 3:10-18: Rechtvaardige zal leven door geloof Vers-voor-vers uitleg van Galaten 3:10-18: Rechtvaardige zal leven door geloof Leespreek: https://leespreken.nl/rechtvaardige-geloof-leven/

Preek Micha 1: Gods boodschapper Micha (1)(2014)Luister  

Thema preek Micha 1: Gods boodschapper Micha 1. Zegt woorden God 2. Ziet dreigende oordeel 3. Zoekt bekering Juda Leespreek: https://www.leespreken.nl/ot/micha-1-morastiet/

Preek Psalm 9: Hoog vertrek (2014)Luister  

Thema preek Psalm 9: Hoog vertrek in tijden benauwdheid 1. Wie God is? 2. Wat God doet? Leespreek: https://leespreken.nl/hoog-vertrek-benauwdheid/

Preek Johannes 18: In hof van Gethsémané (2013)Luister  

Thema preek Johannes 18: In de hof van Gethsémané 1. Een vrijwillige Arrestant 2. Een verharde verrader 3. Vrijgelaten gevangenen Leespreek: https://leespreken.nl/indien-mij-zoekt/

Preek 1 Samuël 5-6: Ark naar Beth Semes (7)(2013)Luister  

Thema preek 1 Samuël 5-6: De ark naar Beth Semes God spreekt tot Filistijnen en tot Israëlieten 1. Het spreken van Gods macht en het antwoord van de Filistijnen 2. Het spreken van Gods heiligheid en het antwoord van de Israëlieten Leespreek: https://leespreken.nl/ark-koeien-beth-semes/

Preek 1 Samuël 4: Ikabod (6)(2013)Luister  

Thema preek 1 Samuël 4: Ikabod, de eer is weggevoerd 1. Grote zonde 2. Groot verdriet Leespreek: https://leespreken.nl/ikabod/

Preek 1 Samuël 3: Roeping Samuël (5) (2013)Luister  

Thema preek 1 Samuël 3: De roeping Samuël, de stilte doorbroken 1. Gods Woord is schaars 2. Gods roep is geduldig 3. Gods boodschap is ernstig 4. Gods Woord is blijvend (of: onze verantwoordelijkheid is zwaar) Leespreek: https://leespreken.nl/roeping-samuel/

Preek 1 Samuël 2: Getrouwe priester (4)(2013)Luister  

Thema preek 1 Samuël 2: Belofte van getrouwe priester 1. Indringende vragen 2. Welgemeende dreiging 3. Heerlijke belofte Leespreek: https://leespreken.nl/getrouwe-priester-bestendig-huis/

Preek 1 Samuël 2: Hofni en Pinehas (3)(2013)Luister  

hema preek 1 Samuël 2: Hofni en Pinehas, crisis in de kerk 1. Grote goddeloosheid 2. Zachte fluistering 3. Dreigend oordeel Leespreek: https://leespreken.nl/hofni-pinehas/

Preek 1 Samuël 2: Het lied van Hanna (2) (2013)Luister  

Thema preek 1 Samuël 2: Het lied van Hanna Gods weg 1. Gods weg toen (in persoonlijke leven Hanna) 2. Gods weg nu (in Zijn besturing) 3. Gods weg straks Leespreek: https://leespreken.nl/lied-hanna/

Preek 1 Samuël 1: Tranen kinderloze Hanna (1) (2013)Luister  

Thema preek 1 Samuël 1: De tranen van de biddende (kinderloze) Hanna 1. Stille tranen 2. Uitgegoten tranen 3. Gedroogde tranen Leespreek: https://leespreken.nl/hanna-peninna-kinderloos/

Preek Psalm 138: De HEERE zal voleinden (2013)Luister  

Thema preek Psalm 138: Drie soorten overdenking na bediening Heilig Avondmaal 1. innig danken 2. oprecht verlangen 3. hoopvol bidden Leespreek: https://leespreken.nl/voleinden-laten-varen/

Preek Psalm 119: Bezweken van verlangen (2013)Luister  

Thema preek Psalm 119: Bezweken van verlangen naar Uw heil Tekst-voor-tekst overdenking van Psalm 119:81-83: Mijn ziel is bezweken van verlangen naar Uw heil; op Uw woord heb ik gehoopt. Leespreek: https://leespreken.nl/bezweken-verlangen/

Preek Psalm 119: Ik hoop op Uw heil (2013)Luister  

Thema preek Psalm 119:166: Ik hoop op Uw heil Het juiste komen tot het Heilig Avondmaal 1. Hopend op heil Christus (ik hoop op Uw heil) 2. Ziende op trouw God (o HEERE) 3. Gehoorzaam aan Gods wet (en doe Uw geboden) Zie ook: https://leespreken.nl/hoop-heil-doe-geboden/

Preek Psalm 116: God heb ik lief (2013)Luister  

Thema preek Psalm 116: God heb ik lief Een liefdeband met de Heere 1. Waarom die er is 2. Hoe die blijkt Leespreek: https://leespreken.nl/god-heb-ik-lief/

Preek 1 Samuël 7: Reformatie in Mizpa (8) (2013)Luister  

Thema preek 1 Samuël 7: Reformatie in Mizpa Reformatie in Mizpa of een 7-voudige raad aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen Leespreek: https://www.leespreken.nl/samuel-reformatie-mizpa

Preek Mattheüs 13: Parel grote waarde (2013)Luister  

Thema preek Mattheüs 13: Gelijkenis parel grote waarde 1. Een koopman die zoekt 2. Een koopman die vindt 3. Een koopman die verkoopt 4. Een koopman die koopt Leespreek: https://www.leespreken.nl/parel-grote-waarde/

Preek Lukas 15: Gelijkenis verloren zoon (1) (2013)Luister  

Thema preek Lukas 15:11-19: Gelijkenis verloren zoon (1) De gelijkenis van de vader en zijn twee zoons 1. De jongste zoon 2. De vader Leespreek: https://leespreken.nl/gelijkenis-verloren-zoon/

Preek Jesaja 7: Maagd zal zwanger worden (2011)Luister  

Thema preek Jesaja 7: Immanuël, maagd zal zwanger worden Het teken van Immanuël 1. Voor een goddeloos volk 2. Voor een benauwd volk Leespreek: https://leespreken.nl/immanuel-maagd-zoon-baren/

Preek Exodus 14: Israël voor de Rode Zee (2010)Luister  

Thema preek Exodus 14: Israël voor de Rode Zee Gods wegen hoger dan onze wegen. 1. Een doodlopende weg 2. Een gebaande weg Leespreek: https://leespreken.nl/uittocht-rode-zee-schelfzee/

Preek Galaten 1: Inleiding Galatenbrief (1)Luister  

Thema preek Galaten 1:1-5: Inleiding Galatenbrief Dreigend onweer 1. Van wie (wie is de afzender?) 2. Aan wie (wie is de geadresseerde?) 3. Wanneer (wat is de datum van de brief?) 4. Waarover (wat is het onderwerp van de brief?) Leespreek: https://leespreken.nl/inleiding-galatenbrief/

Preek Galaten 1: Geen mensen behagen(2)Luister  

Thema preek Galaten 1:6-10: Eén Evangelie 1. Het afwijken ervan is verbazingwekkend 2. Het afwijken brengt Gods vloek 3. Het brengen ervan behaagt God Leespreek: https://leespreken.nl/mensen-behagen/

Preek Galaten 1: De herkomst Evangelie (3)Luister  

Thema preek Galaten 1:11-24: De herkomst van Evangelie vrije genade 1. Niet van onderwijs of opleiding 2. Niet van broeders 3. Maar van Jezus Christus Leespreek: https://leespreken.nl/evangelie-niet-naar-mens/

Preek Galaten 2: Gestorven aan de wet (5)Luister  

Thema preek Galaten 2:16-21: Gestorven aan de wet De rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. 1. Gestorven aan wet 2. Gode leven Leespreek: https://leespreken.nl/gestorven-wet-gode-leven/

Preek Lukas 8: Bloed vloeiende vrouw (2013)Luister  

Thema preek Lukas 8: Wonder genezing bloed vloeiende vrouw 1. Verborgen geloof 2. Plotselinge genezing 3. Openbare belijdenis Leespreek: https://leespreken.nl/bloed-vloeiende-vrouw/

Preek Lukas 13: Samengebogen vrouw (2013)Luister  

Thema preek Lukas 13: Genezing 18-jaar zieke vrouw 1. Het wonder zelf (wat gebeurt?) 2. De betekenis wonder (waarom doet Jezus wonderen?) 3. De uitwerking wonder (wat gevolg? wat gebeurt er daarna?) Leespreek: https://leespreken.nl/samengebogen-vrouw

Preek Galaten 2: Confrontatie Paulus-Petrus (4)Luister  

Thema preek Galaten 2: Confrontatie tussen Paulus en Petrus! Confrontatie in Jeruzalem en Antiochie 1. Persoonlijke ontmoeting (1-10) 2. Publieke bestraffing (11-15) 3. Heilzame conclusie (16) Leespreek: https://leespreken.nl/paulus-bestraft-petrus/

Preek Lukas 17: Genezing tien melaatsen (2013)Luister  

Thema preek Lukas 17: Wonder genezing tien melaatsen Dankbaar zijn of echt danken... Leespreek: https://leespreken.nl/genezing-tien-melaatsen/

Preek Psalm 50: Offer Gode dank (2013)Luister  

Thema preek Psalm 50: Offer dank aan God 1. dank ijverige christen 2. dank uiterlijke christen 3. dank ware christen Leespreek: https://leespreken.nl/offert-gode-dank/

Preek Markus 9: Genezing maanzieke knaap (2013)Luister  

Thema voorbereidingspreek Markus 9:24: Wonder genezing maanzieke knaap Een gebed om hulp in de nood. 1. De aanleiding tot gebed 2. De inhoud van gebed Leespreek: https://leespreken.nl/vader-maanzieke-geloof/

Preek Galaten 3:1-9: Wie heeft u betoverd? (2013)Luister  

Thema preek Galaten 3:1-9: Wie heeft u betoverd? Doordeweekse Bijbellezing in voorbereidingsweek over ‘Wie heeft u betoverd?’ Leespreek: https://leespreken.nl/uitzinnige-galaten-betoverd/

Preek Mattheüs 7: Gelijkenis huis rots en zand (2013)Luister  

Thema preek Mattheüs 7: Gelijkenis huis rots en zand De gelijkenis huis van de twee bouwers 1. Bouw 2. Resultaat bouw Leespreek: https://www.leespreken.nl/huis-rots-zand

Preek Mattheüs 11: Vermoeid en belast (2013)Luister  

Thema preek Mattheüs 11: Vermoeid en belast (avondmaal) Een Liefdevolle nodiging van Christus om tot Hem te komen. Zie ook: https://leespreken.nl/vermoeid-belast/

Preek Mattheüs 11: Neem Mijn juk op u (2013)Luister  

Thema preek Mattheüs 11: Neem Mijn juk op u Oproep tot navolging Christus 1. Zijn juk – Neemt Mijn… 2. Zijn les – en leert van Mij… Zie ook: https://leespreken.nl/juk-zacht-last-licht/

Preek Psalm 67: Toekomst van zendingswerk (2010)Luister  

Thema preek Psalm 67: De toekomst van het zendingswerk (intrede GG Houten) 1. Zuchtend verlangen 2. Zekere verhoring Zie ook: https://leespreken.nl/volken-zullen-loven/

Preek Exodus 12: Onmisbaarheid bloed Lam (2010)Luister  

Thema preek Exodus 12: De onmisbaarheid van het bloed van het Lam 1. Zonder het bloed 2. Onder het bloed Zie ook: https://www.leespreken.nl/bloed-paaslam/

Preek Markus 10: Blinde Bartimeüs (2010)Luister  

Thema preek genezing Markus 10:46-52: Genezing blinde Bartimeüs Wat is bidden? Eenvoudige preek, speciaal gehouden met het oog op de kinderen van de gemeente. Leespreek: https://leespreken.nl/blinde-bartimeus/

Preek Doopformulier (2): Teken en zegel (2013)Luister  

Thema Doopformulier (2): Teken en zegel 1. Doop is teken zegel afwassing zonde 2. Doop is teken en zegel Gods genadeverbond Zie: https://leespreken.nl/teken-zegel/

Preek Doopformulier (4): Rein water sprengen(2013)Luister  

Thema preek Doopformulier (4): Ik zal rein water op u sprengen Oproep tot nieuwe gehoorzaamheid 1. Eis Gods liefde 2. Trouw Gods liefde Zie: https://leespreken.nl/afwassing-zonden/

Preek Doopformulier (3): Begraven door de doop (2013)Luister  

Preek Doopformulier (3): Met Hem begraven door doop in dood Thema: geen Zie: https://leespreken.nl/begraven-dood/

Preek Doopformulier (5): Nieuwe gehoorzaamheid (2013)Luister  

Thema preek Doopformulier (5): Een oproep tot nieuwe gehoorzaamheid 1. Eis Gods liefde 2. Trouw Gods liefde Zie: https://leespreken.nl/nieuwe-gehoorzaamheid/

Doopformulier (1): Wie zal reine geven uit de onreine? (2013)Luister  

Thema Doopformulier (1): Wie zal een reine geven uit de onreine? 1. Doop is teken zegel afwassing zonde 2. Doop is teken en zegel Gods genadeverbond Zie: https://leespreken.nl/reine-uit-onreine/

Doopformulier (6): Verbond Abraham (2013)Luister  

Thema preek Doopformulier (6): Het verbond met Abraham De grond van de kinderdoop 1. Heilige Doop en de allerkleinsten 2. Heilige Doop en de gemeente Zie: https://leespreken.nl/verbond-abraham-zaad/

Preek Lukas 1: Maria en Elisabet(2013)Luister  

Thema preek Lukas 1: Maria en Elisabet in verwachting (advent) 1. Maria gaat op weg naar Elisabet 2. Maria komt bij Elisabet 3. Maria is samen met Elisabet Leespreek: https://leespreken.nl/in-verwachting-maria-elizabet/

Preek Lukas 1: Lofzang van Maria (2013)Luister  

Thema preek Lukas 1: De lofzang van Maria 1. De aanleiding tot haar lofzang 2. De inhoud van haar lofzang Leespreek: https://leespreken.nl/lofzang-maria-magnificat/

Preek Lukas 2: Geen plaats herberg (2013)Luister  

Thema preek Lukas 2: Geen plaats in herberg (kerst) 1. In de volheid des tijds 2. In diepe vernedering Leespreek: https://leespreken.nl/geen-plaats-herberg/

Preek Jesaja 53: Zie het Lam Gods (2009)Luister  

Thema preek Jesaja 53: Zie het Lam Gods 1. Zie Hem in Zijn verdrukking 2. Zie Hem in Zijn zwijgen Leespreek: https://leespreken.nl/lam-mond-niet-open/

Preek Lukas 2: Laat ons heengaan (2013)Luister  

Thema preek Lukas 2: Het Woord en de herders 1. Gehoord 2. Geloofd 3. Gezien 4. Geprezen Leespreek: https://leespreken.nl/herders-laat-ons-heengaan/

Preek 2 Korinthe 8: Arm geworden (2013)Luister  

Thema preek 2 Korinthe 8: Arm geworden, daar Hij rijk was 1. Het is verschrikkelijk dat het moet 2. Het is een wonder dat Jezus het doet Leespreek: https://leespreken.nl/arm-geworden-rijk-was/

Preek Hosea 3: Onnavolgbare liefde (2009)Luister  

Thema preek Hosea 3: Onnavolgbare liefde 1. (die) zoekt op 2. (die) koopt vrij 3. (die) brengt terug Leespreek: https://leespreken.nl/hosea-gomer-ontrouw/

Preek Haggai 1: Stel uw hart op uw wegen (2009)Luister  

Thema preek Haggai 1: De biddagpreek van Haggai. 1. De hoorders van de preek 2. De inhoud van de preek 3. De uitwerking van de preek Leespreek: https://leespreken.nl/haggai-stel-hart-wegen/

Johannes 20: Verschijning aan discipelen (2009)Luister  

Thema preek Johannes 20: Verschijning aan discipelen: 1. De vrees voor Zijn komst 2. De vrede door Zijn komst 3. De vreugde over Zijn komst Leespreek: https://leespreken.nl/deuren-gesloten-vreze-joden/

Preek Openbaring 5: Boek van Gods Raad (2013)Luister  

Thema preek oudejaarsdienst Openbaring 5: Het boek van Gods Raad Het boek van Gods Raad 1. In de handen van de rechtvaardige God 2. In de handen van de Middelaar Leespreek: https://leespreken.nl/lam-boek/

Preek Lukas 15: Verloren zoon (2)(2013)Luister  

Thema preek Lukas 15: Gelijkenis verloren zoon (deel 2): 1. Welkom bij vader 2. Weigering oudste zoon Leespreek: https://leespreken.nl/gelijkenis-oudste-zoon/

Preek Genesis 7: Ark Noach werd gesloten (2008)Luister  

Thema preek Genesis 7: Ark Noach werd gesloten 1. Buitengesloten: Er werden mensen buitengesloten 2. Binnengesloten: Noach en zijn gezin werden binnengesloten Leespreek: https://leespreken.nl/ark-noach/

Preek Catechismus Zondag 52: Laatste bede Onze VaderLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 52: De laatste bede van het Onze Vader 1. De laatste vraag 2. De laatste reden 3. De laatste hoop Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-52/

Preek Catechismus Zondag 51: Vergeef ons onze schuldenLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 51: Vergeving van schulden 1. Onze schulden 2. Andermans schulden Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-51/

Preek Catechismus Zondag 50: Ons dagelijks broodLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 50: Ons dagelijks brood 1. Wat we bidden. 2. Wat dat gebed betekent Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-50

Preek Catechismus Zondag 49: Uw wil geschiedeLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 49: Uw wil worde gedaan 1. Onze eigen wil verzaken 2. Gods wil zonder tegenspreken gehoorzaam zijn Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-49/

Preek Catechismus Zondag 48: Uw Koninkrijk komeLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 48: Het Koninkrijk der hemelen 1. Geregeerd 2. Bewaard 3. Voltooid Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-48/

Preek Catechismus Zondag 47: Uw Naam worde geheiligdLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 47: De heiliging van Gods Naam 1. Het recht kennen van Zijn Naam 2. Het grootmaken van Zijn Naam 3. Het leven tot eer van Zijn Naam Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-47/

Preek Catechismus Zondag 46: Onze VaderLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 46: De aanspraak van het volmaakte gebed. 1. Kinderlijke vrees en vertrouwen 2. Kinderlijke eerbied en verwachting Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-46/

Preek Catechismus Zondag 45: Het gebedLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 45: Het gebed 1. Waarom is het nodig? 2. Wat houdt het in? 3. Waarvoor mag het? Leespreek: https://www.leespreken.nl/zondag-45/

Preek Catechismus Zondag 44: Gij zult niet begerenLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 44: Het tiende gebod: Gij zult niet begeren 1. Zondig verlangen 2. Nieuw verlangen 3. Blijvend verlangen Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-44/

Preek Catechismus Zondag 43: Geen vals getuigenisLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 43: Wat wil God in het negende gebod? 1. Hoe erg het is (om daar niet naar te luisteren) 2. Hoe goed het is (om de Heere hierin wel te gehoorzamen) Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-43//

Preek Catechismus Zondag 42: Gij zult niet stelenLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 42: Wat wil God in het achtste gebod? 1. Hoe krijg je wat je hebt? 2. Hoe ga je ermee om? Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-42/

Preek Catechismus Zondag 41: Gij zult niet echtbrekenLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 41: Wat wil God in het zevende gebod? 1. Buiten het huwelijk 2. Binnen het huwelijk Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-41/

Preek Catechismus Zondag 40: Gij zult niet dodenLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 40: Wat wil God in het negende gebod? 1. Hoe erg het is 2. Hoe goed het is Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-40/

Preek Catechismus Zondag 39: Eer uw vader en moederLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 39: Wat wil God in het vijfde gebod? 1. de inhoud van het derde gebod 2. de waarschuwing van het derde gebod Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-39/

Preek Catechismus Zondag 38: Zegen van rustdagLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 38: De zegen van de door God gegeven rust 1. Op de eerste dag van de week 2. Op alle dagen van de week 3. En daarna Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-38/

Preek Catechismus Zondag 36-37: Zonde Heilige GeestLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 36-37 1: Bijbelse visie op: wat is de zonde tegen de Heilige Geest? 2: Zweert nimmer een valse eed. Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-36-37/

Preek Catechismus Zondag 36: VloekenLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 36: Misbruikt geenszins de Naam des HEEREN 1. de inhoud van het derde gebod 2. de waarschuwing van het derde gebod Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-36/

Preek Catechismus Zondag 35: Geen beelden dienenLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 35: Voor beeldendienst zult u u wachten 1. Niet afbeelden 2. Wel luisteren Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-35/

Preek Catechismus Zondag 34: God sprak al deze woordenLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 34: God sprak al deze woorden 1. De wet des Heeren en de indeling ervan 2. Het eerste gebod en de betekenis ervan Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-34/

Preek Catechismus Zondag 33: Twee zijden van echte bekeringLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 33: De twee zijden van de ene oprechte bekering 1. Het afsterven van de oude mens 2. de opstanding van de nieuwe mens Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-33/

Preek Catechismus Zondag 32: HeiligmakingLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 32: Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien 1. Moet het echt, goede werken doen? 2. Kan het echt niet, in de zonde blijven leven? Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-32/

Preek Catechismus Zondag 31: Sleutels van het HemelrijkLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 31: De Sleutels van het Hemelrijk 1. Welke sleutels er zijn en wat ze doen 2. Hoe de sleutels hun werk doen Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-31/

Preek Catechismus Zondag 30: Oproep tot zelfonderzoekLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 30: Een oproep tot zelfonderzoek 1. De roomsen verdwaald 2. De gelovigen genodigd 3. De goddelozen geweigerd Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-30/

Preek Catechismus Zondag 29: Tekenen van brood en wijnLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 29: De tekenen van brood en wijn 1. Wat het niet zijn 2. Wat ze wel betekenen Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-29/

Preek Catechismus Zondag 28: Sacrament Heilig AvondmaalLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 28: Het sacrament van het Heilige Avondmaal 1. Vermaand en verzekerd 2. Verkrijgen en verenigd wordend 3. Beloofd en vervuld Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-28/

Preek Catechismus Zondag 27: De troost van Heilige DoopLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 27: De troost van de Heilige Doop 1. Wat het doopwater niet doet 2. Wat het doopwater wel doet 3. Voor wie het doopwater bestemd is Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-27/

Preek Catechismus Zondag 26: De Heilige DoopLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 26: De betekenis van de Heilige Doop 1. Vermaand en verzekerd 2. Vergeven en vernieuwd 3. Toegezegd en vervuld Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-26/

Preek Catechismus Zondag 25: GenademiddelenLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 25: Het geloof en de genademiddelen 1. De oorsprong van het geloof 2. De versterking van het geloof 3. De bron van de zaligheid Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-25/

Preek Catechismus Zondag 24: Goede werkenLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 24: Goede werken 1. Hun tekort 2. Hun loon 3. Hun bron Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-24/

Preek Catechismus Zondag 23: Rechtvaardiging door geloofLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 23: Rechtvaardiging door het geloof 1. Wat heb je eraan? 2. Hoe kan dat? 3. Waarom zo? Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-23/

Preek Catechismus Zondag 22: Opstanding en eeuwig levenLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 22: Het blijde vooruitzicht 1. De opstandig van het lichaam 2. Het eeuwige leven Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-22/

Preek Catechismus Zondag 21: De christelijke KerkLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 21: De Kerk, het lichaam van Christus 1. Wat is dat voor een Kerk? 2. Wie vormen die Kerk? 3. Wat heeft die Kerk ontvangen Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-21/

Preek Catechismus Zondag 20: De Heilige GeestLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 20: Het geloof in de Heilige Geest. 1. Zijn Persoon 2. Zijn gave 3. Zijn troost Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-20/

Preek Catechismus Zondag 19: Laatste trappen van de verhogingLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 19: Laatste trappen van de verhoging 1. Reden van die verhoging 2. Nut van die verhoging 3. Troost van die verhoging Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-19/

Preek Catechismus Zondag 18: De hemelvaartLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 18: De hemelvaart van Christus 1. Het feit 2. Het nut Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-18/

Preek Catechismus Zondag 17: Opstanding uit doodLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 17: Het nut van de opstanding van Christus. 1. Recht maken (goed maken) 2. Heilig maken (nieuw maken) 3. Zalig maken (heerlijk maken) Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-17/

Preek Catechismus Zondag 16: Laatste van de vernederingLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 16: Het laatste van Zijn vernedering 1. Het moest 2. Het was echt 3. Het heeft nut 4. Het geeft troost Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-16/

Preek Catechismus Zondag 15: Geleden onder Pontius PilatusLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 15: In onze plaats 1. Het lijden 2. Het oordeel 3. Het kruis Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-15/

Preek Catechismus Zondag 14: Geboren uit de maagd MariaLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 14: Het mens-worden van de Zoon van God 1. het feit 2. het doel 3. het nut Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-14/

Preek Catechismus Zondag 13: Eniggeboren Zoon, onze HeereLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 13: Gods eniggeboren Zoon, onze Heere 1. Het Zoon zijn van Christus 2. Het kind zijn van de gelovigen 3. Het knecht zijn van de kinderen Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-13/

Preek Catechismus Zondag 11: Zijn Naam is JezusLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 11: De Naam Jezus 1. Betekenis van Zijn Naam 2. Verlossing door Zijn Naam Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-11/

Preek Catechismus Zondag 10: De voorzienigheid van GodLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 10: De voorzienigheid van God 1. Wat weten we van Gods voorzienigheid? 2. Wat is het doel van het weten van Gods voorzienigheid? Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-10/

Preek Catechismus Zondag 9: God de VaderLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 9: Het Vaderschap God 1. God de Vader en Zijn Zoon (de eeuwige Vader) 2. God de Vader en Zijn kinderen (de barmhartige Vader) Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-9/

Preek Catechismus Zondag 12: Christus en de christenLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 12: De zalving tot drie ambten 1. van de Christus 2. van de christen Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-12/

Preek Catechismus Zondag 8: Drie-eenheid van GodLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 8: De drie-enige God 1. Het werk van de drie-enige God 2. Het wezen van de drie-enige God Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-8/

Preek Catechismus Zondag 7: Het ware (echte) geloofLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 7: Het ware (echte) zaligmakende geloof 1. Noodzaak van het geloof 2. Definitie van het geloof 3. Inhoud van het geloof Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-7/

Preek Catechismus Zondag 6: De MiddelaarLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 6: De Middelaar 1. Wat Hij is 2. Wie Hij is 3. Waaruit we dat weten Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-6/

Preek Catechismus Zondag 5: Van des mensen verlossingLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 5: De weg van de verlossing 1. Naar Gods recht 2. Zonder ons 3. Door de Middelaar Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-5/

Preek Catechismus Zondag 4: Drie bedenkingenLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 4: Drie bedenkingen 1. Doet God niet oneerlijk? 2. Wil God de zonde echt straffen? 3. Is God ook niet barmhartig? Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-4/

Preek Catechismus Zondag 3: Verder onderzoekLuister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 3: Verder onderzoek 1. Hoe was het? 2. Wat gebeurde er? 3. Hoe is het nu? Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-3/

Preek Catechismus Zondag 2: Waaruit kent u uw ellende?Luister  

Thema preek Catechismus Heidelberg Zondag 2: Het kennen van onze zonden en ellende 1. De Heere leert het 2. Een kind van de Heere buigt ervoor Leespreek: https://leespreken.nl/zondag-2/

Preek Catechismus Zondag 1: Enige troostLuister  

Preek Catechismus Heidelberg Zondag 1: Enige troost Vraag 1: Wat is uw enige troost beide in leven en sterven? Vraag 2: Hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat u in deze troost zalig leven en sterven moogt? Leespreek: www.leespreken.nl/zondag-1

Preek Jesaja 46:10(2017)Luister  

Thema preek Jesaja 46:10: De zekerheid van Gods raad. De raad van de Heere: 1. Is vastgelegd in de stille eeuwigheid (werk God Vader) 2. Is uitgewerkt in volheid tijd (werk Heere Jezus) 3. Wordt toegepast in verloren mensenharten (werk Heilige Geest) Website: https://leespreken.nl/mijn-raad-zal-best…