Podcast Zoeker

Radio Rechtsstaat

Radio Rechtsstaat

Nieuws & Politiek  |  19 afleveringen

Radio Rechtsstaat, de podcast over waarom de rechtsstaat ook jou aangaat. Nienke Venema, Jelle Klaas en Andreas Willemse geven (en krijgen) aan de hand van gesprekken met deskundigen meer duidelijkheid over wat de rechtsstaat inhoudt en over hoe en waarom deze ook in Nederland onder druk staat. Zo hopen ze aan luisteraars van deze podcast over te brengen dat de rechtsstaat een groot goed is dat actief beschermd moet worden. De afleveringen in het eerste seizoen bestrijken de rechtsstaat zelf, inburgering, media en strafrecht, de vrijheid van meningsuiting, digitale rechten en vrouwenquota. De afleveringen in het tweede seizoen gaan over de advocaat, kinderrechten, de politie, onderzoeksjournalistiek, burgerlijke ongehoorzaamheid en anti terreurbeleid. De afleveringen van het derde seizoen zetten we er een voor een op. De eerste gaat over het recht op demonstratie. Voor meer info, kijk op www.radiorechtsstaat.nl

Radio Rechtsstaat S03E07 - Ongedocumenteerden en de Rechtsstaat met Hidaya en Savannah KoolenLuister  

Ongedocumenteerden, de rechtsstaat en COVID-19. Welke rechten heb je wel (en niet) als je geen verblijfsvergunning hebt? Hoe heeft deze groep met de pandemie en de maatregelen te maken gehad? We gingen erover in gesprek met Hidaya Nampiiima, actief op dit thema en zelf ongedocumenteerd en Savannah …

Radio Rechtsstaat S03E06 - Coronaregels en mensenrechten met Monique Steijns en Jurjen van den BerghLuister  

Wat vinden mensenrechtenorganisaties en -bewegingen van de Coronaregels? Zijn ze kritisch? Wat vinden ze van de avondklok, de democratische controle en het vaccinatiepaspoort? In deze nieuwe aflevering van Radio Rechtsstaat gaan we in gesprek met Monique Steijns, voorzitter van het Nederlands Jurist…

Radio Rechtsstaat S03E05 - Recht Op Protest in Coronatijden met Jelle KlaasLuister  

RadioRechtsstaat S03E05: Het recht op demonstratie in Coronatijden. Ondanks (en soms zelfs door) de Corona maatregelen hebben we tal van demonstraties voorbij zien komen de afgelopen weken, van Black Lives Matter tot Viruswaanzin. Sommige werden toegestaan, maar de meeste werden beperkt of zelfs ver…

RadioRechtsstaat S03E04: Toegang tot het Recht in tijden van coronacrisis.Luister  

RadioRechtsstaat S03E04: Toegang tot het Recht in tijden van coronacrisis. Wat zijn de gevolgen van de corona-tijd voor rechtszekerheid en rechtsgelijkheid op lokaal niveau? Staat de toegankelijkheid van juridische hulp- en dienstverlening onder druk? Wat houdt dat recht precies in? Waarom is het b…

RadioRechtsstaat S03E03: Covid-19 surveillance en je recht op privacy.Luister  

RadioRechtsstaat S03E03: Covid-19 surveillance en je recht op privacy. Moeten we nieuwe apps tegen Covid-19 gewoon accepteren? Zijn Nederlanders slechter in opkomen voor hun rechten op dit vlak dan burgers in andere landen? Hoe voorkomen we dat het nieuwe normaal een controle-samenleving wordt? Me…

RadioRechtsstaat S03E02 Climate Justice Met Eefje De KroonLuister  

Arme mensen, eilandbewoners en mensen in landen met minder beschikbare middelen worden bovenmatig getroffen door de gevolgen van klimaatverandering, terwijl zij er relatief weinig aan of tegen kunnen doen. Onrechtvaardig, zegt Eefje de Kroon van Greenpeace. Als campagneleider op klimaat en energie z…

Radiorechtsstaat S03E01 Recht Op Demonstratie met Jelle KlaasLuister  

In de eerste aflevering van seizoen 3 van Radio Rechtsstaat gaat Nienke, deze keer samen met Andreas, in gesprek met co-host Jelle. Jelle Klaas is, naast presentator van Radio Rechtsstaat, namelijk ook mensenrechtenadvocaat voor het PILP-NJCM en voert rechtszaken over(onder andere) het recht op beto…

RadioRechtsstaat S02E06 Kinderrechten met Carla Van OsLuister  

S02E06: Kinderrechten met Carla van Os Kinderen lijken minder rechten te hebben dan volwassenen. Zo mogen ze niet stemmen, niet drinken, en voor het grootste deel van hun kindertijd niet autorijden of een huis kopen. Waarom kent de rechtsstaat deze groep burgers eigenlijk mindere of andere rechten t…

RadioRechtsstaat S02E05 De Politie met Sinan ÇankayaLuister  

S02E05: De politie met Sinan Çankaya Kan een goed functionerende rechtsmacht eigenlijk zonder politie? En is het politieagenten ooit geoorloofd om mensen te profileren op uiterlijk? Zou er een beroepsverbod moeten komen voor agenten die er discriminerende en zelfs racistische ideeën op nahouden? K…

RadioRechtsstaat S02E04 Burgerlijke Ongehoorzaamheid met Robin CelikatesLuister  

S02E04: Burgerlijke ongehoorzaamheid met Robin Celikates Wanneer ben je als burger ‘ongehoorzaam’ en wanneer crimineel? Bestaat er eigenlijk wel verschil? De zoutmars van Gandhi, de freedom rides tijdens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, de demonstraties van de suffragettes: allemaal bekend…

RadioRechtsstaat S02E03 Onderzoeksjournalistiek met Eric SmitLuister  

S02E03: Onderzoeksjournalistiek met Eric Smit Wat is de rol van onderzoeksjournalistiek in tijden van desinformatie, clickbait en politici die deze beroepsgroep keihard ondermijnen? Hoe ziet de toekomst van de ‘vierde macht’ van onze democratische rechtsstaat eruit nu abonnees en advertentie-ink…

RadioRechtsstaat S02E02 Anti Terreurbeleid met Doutje LettingaLuister  

S02E02: Anti terreurbeleid met Doutje Lettinga Angst voor terrorisme houdt mensen behoorlijk bezig. Toch veroorzaakt terrorisme om ons heen relatief weinig doden en gewonden. Wat verklaart de nadruk die er in de politiek en in het publieke debat op dit onderwerp ligt? En hoe ver mag de staat gaan in…

RadioRechtsstaat S02E01 De Advocaat met Sidney SmeetsLuister  

S02E01: De rol van de advocaat met Sidney Smeets De rol van de advocaat is het beschermen van de cliënt, maar hoever gaat deze verantwoordelijkheid eigenlijk? Waarom heeft iedereen recht op een advocaat, zelfs mensen die zonder twijfel schuldig zijn? Bestaan er grenzen aan het beroepsgeheim? En ku…

RadioRechtsstaat S01E06 Vrouwenquota Met Anniek De RuijterLuister  

Seizoen 1, Aflevering 6: Anniek de Ruijter over Vrouwenquota De helft van de wereldbevolking is vrouw, maar die verdeling zien we ook in Nederland niet terug bij mensen op invloedrijke posities. Of het nu om het parlement gaat of de besturen van grote bedrijven, qua representatie van vrouwen (en me…

RadioRechtsstaat S01E05 Digitale Rechten Met Nani Jansen ReventlowLuister  

Seizoen 1, Aflevering 5: Nani Jansen Reventlow over Digitale Rechten Wat zijn digitale rechten precies en hoe verhouden die zich tot de rechtsstaat? Hierover hebben we het deze aflevering met Nani Jansen Reventlow, mensenrechtenadvocaat en directeur van het Digital Freedom Fund. We bespreken onder …

RadioRechtsstaat S01E04 Vrijheid Van Meningsuiting Met Wouter VeraartLuister  

Seizoen 1, Aflevering 4: Wouter Veraart over de Vrijheid van Meningsuiting Over het bekendste mensenrecht in Nederland hebben we het met Wouter Veraart, rechtsfilosoof en professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Waarom is nu juist dit grondrecht zo populair? Waar komt het vandaan? Wat zijn ev…

RadioRechtsstaat S01E03 Media En Strafrecht Met Chris KlompLuister  

Seizoen 1, Aflevering 3: Chris Klomp over Media en Strafrecht Hoe gaan media en politiek om met strafzaken, verdachten, slachtoffers en daders? Welke rol zouden journalisten hierbij moeten spelen en doen ze dat ook? Hierover praten we met Chris Klomp, rechtbankverslaggever en journalist bij het Alg…

RadioRechtsstaat S01E02 Inburgering Met Tamar De WaalLuister  

Seizoen 1, Aflevering 2: Tamar de Waal over Inburgering De rechtsstaat beschermt burgers tegen machtsmisbruik door de overheid. Maar hoe zit dat met nieuwkomers? Wanneer mogen zij gebruik maken van deze bescherming? Hoe verhoudt inburgering zich tot de rechtsstaat en de democratie? En waarom gaat d…

RadioRechtsstaat S01E01 De Rechtsstaat Met Alex BrenninkmeijerLuister  

Seizoen 1, Aflevering 1: Alex Brenninkmeijer over de Rechtsstaat. In onze allereerste aflevering is niemand minder dan Alex Brenninkmeijer te gast. Als jurist, voormalig rechter, voormalige Nationale Ombudsman, hoogleraar rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht en  lid van de Europese Rekenkamer i…