Stand van Nederland

#2 - Zorgen om de mantelzorg

Stand van Nederland
06-04-2019

We bespreken de zorgen van de mantelzorg met Kim Putters - directeur van het Centraal en Cultureel Planbureau, Evert-Jan Slootweg - lid van de Tweede Kamer voor het CDA en Liesbeth Hoogendijk - Directeur van Mantelzorg Nederland.