Stand Van Zaken

Blijven de vastgoedprijzen stijgen?

Stand Van Zaken
06-07-2022

De Belgische woningprijzen stijgen al bijna 40 jaar. Blijft dat de komende jaren ook zo?
Hoofdeconoom Koen De Leus denkt van wel, maar merkt op dat de betaalbaarheid van de leningen onder druk staat door de oplopende rente. Volgens hoofdstrateeg Philippe Gijsels is een daling van de nominale prijzen niet uitgesloten.
Deze aflevering van ‘Stand van Zaken’ werd opgenomen op woensdag 22 juni 2022.
Boeken
Ben Wilson, Metropolis: A History of the City, Humankind's Greatest Invention (2020)
Andro Linklater, Owning the Earth: The Transforming History of Land Ownership (2015)