Podcast Zoeker

Stand Van Zaken

Wat we kunnen leren van Japan

Stand Van Zaken

04-06-2021

In deze aflevering gaan Koen De Leus en Philippe Gijsels na of de economische gevolgen van de coronacrisis tot een Japanisering van Europa kunnen leiden. De Japanse beurzen hebben al drie decennia het recordpeil van eind de jaren tachtig niet meer gehaald. De Japanse bevolking vergrijst, de staatsschuld is gigantisch en het land worstelt met deflatie. Gaat Europa ook die kant op en hoe kunnen we dat vermijden? Koen De Leus hoopt dat de Europese overheden geld blijven pompen in het systeem om Japanisering te voorkomen. Philippe Gijsels wijst op de gevolgen voor beleggers en noemt een aantal mogelijke opportuniteiten. Koen en Philippe vragen zich ook af of Europa door de massale inspanningen met overheidsgeld de Modern Monetary Theory in de praktijk brengt, en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn.