StroomOP, de Podcast

StroomOP, de Podcast

Gezondheid & Fitness  |  13 afleveringen

StroomOP, de podcast voor steeds betere jeugdhulp. Hierin gaan we op zoek hoe we kinderen met complexe problemen de juiste steun en begeleiding kunnen geven, waardoor ze stevig in het leven kunnen staan. Ook willen we leren wat ervoor nodig is om complexe problemen zo veel mogelijk vóór te blijven. In acht afleveringen zullen bevlogen jeugdhulpverleners vertellen hoe volgens hen de jeugdhulp beter kan. Vandaag beter dan gisteren, en morgen beter dan vandaag.

Verras mij  


Hoe kunnen professionals beter samenwerken in crisissituaties?

Luister  

StroomOP, de Podcast  /  20-12-2021

Hoe kunnen professionals beter samenwerken in crisissituaties?Maartje Snelders is orthopedagoog en projectleider Veilige Start bij William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.Jeroen Steenmeijer is kinder- en jeugdpsychiater en geneesheer-directeur kinder en jeugd bij GGz Centraal.Juist i...


Hoe kunnen jeugdhulpprofessionals in een wijkteam goed samenwerken met belangrijke naasten?

Luister  

StroomOP, de Podcast  /  13-12-2021

Hoe kunnen jeugdhulpprofessionals in een wijkteam goed samenwerken met belangrijke naasten?Anne van Dorp is gezinswerker buurtteam Jeugd & Gezin bij Lokalis in Utrecht en ambassadeur jeugdhulpSaadeldin Berkhout is projectmedewerker van JongerenGarage. Hij had een JIM (jouw Ingebrachte Mentor) en i...


Hoe voorkomen we een jungle van instanties?

Luister  

StroomOP, de Podcast  /  06-12-2021

Hoe voorkomen we een jungle van instanties? En hoe kunnen we het zó inrichten dat alle kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben?Sandra Kortekaas is jeugdpsycholoog in een Ouder en Kind Team in Amsterdam. Daarnaast geeft ze als onafhankelijk gedragswetenschapper wel, of niet, instemmingsverklari...


Gezinsgericht en integraal werken in de jeugdhulp

Luister  

StroomOP, de Podcast  /  29-11-2021

Gezinsgericht en integraal werken in de jeugdhulp: Het hele gezin is cliëntGezinsgericht en integraal werken betekent: het hele gezin is cliënt, en alle bij een gezin betrokken hulpverleners maken samen de analyse en vormen samen één team. Daardoor zijn de lijnen kort, is er een gedeelde analyse...


Professionele nabijheid

Luister  

StroomOP, de Podcast  /  15-11-2021

Inleven in jongeren en kunnen meebewegen, maar hoe dan?Nabijheid is er letterlijk zijn, tussen de jongens en meiden, maar wel op een professionele manier, vertellen Halil Osman en Eva Mulder. Halil Osman is jeugdzorgwerker bij Via Almata, een instelling voor gesloten jeugdzorg en Eva Mulder is progr...


Op welke school je ook zit, alle kinderen verdienen gelijke onderwijskansen

Luister  

StroomOP, de Podcast  /  08-12-2020

Voor de onderwijskansen van kinderen mag het niet uitmaken of ze regulier of speciaal onderwijs volgen, vindt Martijn Zaal (regiodirecteur bij iHUB, een organisatie die onderwijs en zorg integreert). En hulpverleners moeten begrijpen dat goed onderwijs belangrijk bijdraagt aan mentale veiligheid. Wa...


Elk perspectief en alle kennis telt

Luister  

StroomOP, de Podcast  /  01-12-2020

Hulpverleners zijn niet alwetend als het om hulpverlenen gaat, ook al hebben ze ervoor doorgeleerd. Ervaringen van mensen zijn net zo goed bronnen van kennis, zegt Mohini Awadhpersad (ggz-agoog en ervaringsprofessional). Het is daarnaast belangrijk om ieders perspectief mee te nemen. Oók het perspe...


Kinderen en ouders behandel je samen

Luister  

StroomOP, de Podcast  /  26-11-2020

Het heeft zelden zin om kinderen los van hun ouders te behandelen, zeggen Femy Wanders (klinisch psycholoog, behandelaar bij Accare) en Jessica Vervoort (orthopedagoog-generalist bij Koraal en onderzoeker). Want kinderen met problemen hebben vaak ouders die ook hulp kunnen gebruiken. Samen en gelijk...


Elk kind verdient een thuis

Luister  

StroomOP, de Podcast  /  23-11-2020

Jongeren die worden doorgeschoven van de ene naar de andere jeugdinstelling, verdienen een plek waar ze onvoorwaardelijk mogen blijven. Waar ze boos, moeilijk en vervelend mogen zijn, zonder risico op straf of overplaatsing. Alleen zo kunnen ze vertrouwen opbouwen in de buitenwereld en zichzelf, en...


Vroegsignalering en vroeghulp kunnen ontwikkelingsproblemen voorkomen

Luister  

StroomOP, de Podcast  /  17-11-2020

Hulpverleners moeten het niet pluis-gevoel van ouders serieus nemen, en zich bij alarmsignalen niet beperken tot watchful waiting. Tegelijk is het ook onverstandig om problemen op voorhand te medicaliseren. Dat zeggen Iris Servatius (Karakter, Nijmegen) en Anne-Riet van Haaren (regionaal ambassadeur...


Hulp op maat geef je samen

Luister  

StroomOP, de Podcast  /  03-11-2020

Wie ouders en kinderen goed wil helpen, moet twee dingen doen, zeggen Maya Hofhuis (orthopedagoog-generalist bij KOOS Utrecht, specialistische jeugdhulp) en Janine de Winkel (procesregisseur Jeugdwet gemeente Nijkerk). Een: ga naast gezinnen staan. Twee: werk samen met iedereen – zowel binnen als...


Voor veilig opgroeien bestaat geen recept

Luister  

StroomOP, de Podcast  /  27-10-2020

Besef als hulpverlener dat je werk doet waarin maakbaarheid een illusie is en veiligheid veel definities heeft, zeggen Sanne Eggen (Team Jeugd gemeente Brunssum) en Anita Kraak (Nederlands Jeugdinstituut). Wat daarbij niet helpt: uit angst voor je eigen veiligheid de boel op papier dichttimmeren. Wa...


Hoe minder JeugdzorgPlus, hoe beter

Luister  

StroomOP, de Podcast  /  20-10-2020

Hoe ontredderd, boos of onaangepast jongeren zich ook gedragen, ze horen niet achter gesloten deuren. De beste JeugdzorgPlus is een JeugdzorgPlus die niet meer bestaat, zeggen Suzan Terweij (Parlan) en Joost Richards (Via Jeugd). Kleinschalig wonen of een behandelbus voor de voordeur zijn betere opt...