Tech Update | BNR

Microsoft en Apple trekken hun plek terug uit het bestuur van OpenAI

Tech Update | BNR
10-07-2024

Microsoft stopt met de observerende plek die het sinds november heeft in het bestuur van OpenAI. Dat plekje zag toe op het beleid, maar had geen stemrecht. Ook Apple zou eind dit jaar aanschuiven met een vergelijkbare rol in het bestuur, maar ziet daar toch vanaf. 
Volgens Bloomberg gaat het om een verandering in de manier waarop OpenAI haar partners betrekt bij het bestuur. In plaats van een observerende rol zullen regelmatig meeting met de belangrijke partners worden georganiseerd. 
Een mogelijke andere reden voor de verandering is het onderzoek dat de Europese Commissie heeft ingesteld naar de exlusiviteit van deals tussen Microsoft en OpenAI, en in hoeverre die bedrijven een voorkeursbehandeling krijgen ten opzichte van concurrenten. 
Namens Apple zou Phill Schiller in het bestuur een observerende plek nemen. Dat gaat nu niet meer door. Apple heeft niet gereageerd op het nieuws. Microsoft nam initieel plaats na het incident met het ontslag en de rectificatie van CEO Sam Altman.
Verder in deze Tech Update:
Samsung verlengt 3-daagse staking met onbepaalde tijd AI-systeem Tesla zelfrijdende auto's speciaal aangepast op influencers en Elon Musk  
 
See omnystudio.com/listener for privacy information.