The Our Daily Bottle Podcast

Wijn en taalkunde met prof Freek van de Velde-The Our Daily Bottle podcast

The Our Daily Bottle Podcast
11-03-2021

Professor Freek van de Velde doceert historische taalkunde aan de KULeuven. We hebben het met Freek over wijn en taal. Waarom is wijn zo’n intimiderend onderwerp en waarom is het zo moeilijk is om zintuiglijke gewaarwordingen om te zetten in taal. Is het door de overdaad aan metaforen of is onze taal, het Nederlands, gewoon te beperkt? Welkom in de derde aflevering van de Our Daily Bottle podcast.