Podcast Zoeker

Tijd met Jezus

Tijd met Jezus

Religie & Spiritualiteit  |  100 afleveringen

De Tijd met Jezus Podcast brengt je nieuwe inspiratie voor het volgen van Jezus in je dagelijkse leven. Dagelijks (om 5.00 uur) is er een Bijbelmoment om je te helpen luisteren naar de stem van de Heer in de stilte van de Jezusruimte. Elke dag een bijbelmoment van drie minuten. Met stilte. Omdat de stilte veelzeggend is. Drie keer per week (maandag, woensdag en vrijdag om 8.00 uur) is er de Ommetje met Jezus Podcast: tijdens een wandeling van 20 minuten kun je op de manier van de lectio divina bezig zijn met een bijbelwoord. Elke week vind je hier op zondag (om 17.00 uur) een preek om naar te luisteren. De podcast maakt onderdeel uit van het online platform Leven in de kerk | School voor spiritualiteit. http://www.levenindekerk.nl

Bijbelmoment | Psalm 119:55Luister  

Bijbelmoment | Psalm 119:48Luister  

Bijbelmoment | Psalm 119:45Luister  

Bijbelmoment | Psalm 119:43Luister  

Vrienden voor het Leven. Anko Oussoren over: geloven als een millennialLuister  

Bijbelmoment | Psalm 119:37Luister  

Bijbelmoment | Psalm 119:32Luister  

Bijbelmoment | Psalm 119:24Luister  

Bijbelmoment | Psalm 119:16Luister  

Bijbelmoment | Psalm 119:14Luister  

Preekpodcast #zomerstop | De preekpodcast gaat tot september 2021 in de pauzestandLuister  

Preekpodcast #19 | De Geest van Jezus brengt je echt geluk | Matteüs 5:3-12Luister  

Bijbelmoment | Psalm 119:11Luister  

Bijbelmoment | Psalm 119:1Luister  

Millennials zijn gezegend met wat meer gevoel voor zin dan generaties boven hen - In gesprek met Tim VreugdenhilLuister  

In deze podcastaflevering ga ik in gesprek met Tim Vreugdenhil over millennials. Een paar citaten om je alvast warm te maken voor een inspirerende luistersessie:  Ik denk dat de eerlijkheid gebiedt om eerst te zeggen dat de millennial een aan alle kanten overstresst mens-soort is. De absolute kr…

Bijbelmoment | Kolossenzen 3:17Luister  

Bijbelmoment | Kolossenzen 3:16Luister  

Geloven als een millennial? Gesprek met Nadia KroonLuister  

In het kader van mijn studieverlof over 'Geloven als een millennial' had ik een inspirerend gesprek met Nadia Kroon, zelf ook millennial. Nadia is theoloog en kerkelijk werker in de Protestantse Kerk in Nederland. Naast haar missionaire en diaconale werkzaamheden, houdt ze zich veel bezig met kloost…

Bijbelmoment | Kolossenzen 3:15Luister  

Bijbelmoment | Kolossenzen 3:14Luister  

Bijbelmoment | Kolossenzen 3:13Luister  

Preekpodcast #18 | Ongelukkigheid als vindplaats van geluk | Romeinen 5:1-11Luister  

Bijbelmoment | Kolossenzen 3:12Luister  

Bijbelmoment | Kolossenzen 3:4Luister  

Bijbelmoment | Kolossenzen 3:3Luister  

Bijbelmoment | Kolossenzen 3:2Luister  

Bijbelmoment | Kolossenzen 3:1Luister  

Bijbelmoment | Romeinen 12:11Luister  

Bijbelmoment | Romeinen 8:10Luister  

Preekpodcast #17 | Geluk is de hemel op aarde zien | Handelingen 1:4-11 en Kolossenzen 3:1-4Luister  

Bijbelmoment | Galaten 5:25Luister  

Bijbelmoment | Romeinen 5:5Luister  

Ommetje met Jezus op pauze (vanaf 21 mei 2021)Luister  

Na 36 afleveringen is er nu een zomerstop. In september 2021 begint een nieuw seizoen 'Ommetje met Jezus'!

Ommetje met Jezus #36 | Romeinen 8:13-14Luister  

"Als u uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God." Wandel jij ook 20 minuten per dag? Gebruik je ommetje dan ook eens om volgens de stappen van de lectio divina te luisteren naar de stem van je Heer! 1. Lezen 2. Meditere…

Zin in bidden | aflevering #20 - Amen | Doen | DwaasLuister  

Deze podcastaflevering maakt deel uit van de online cursus in podcastvorm 'Zin in bidden. Nieuwe inspiratie voor je gebedsleven'. Kijk ook hier: https://www.levenindekerk.nl/zin-in-bidden-20/ 

Bijbelmoment | Romeinen 8:9Luister  

Bijbelmoment | Johannes 20:22Luister  

Ommetje met Jezus #35 | Romeinen 8:11Luister  

"Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft." Wandel jij ook 20 minuten per dag? Gebruik je ommetje dan ook eens om volgens de stappen van de lectio divina te …

Zin in bidden | aflevering #19 - Authentiek | Offline | SchoonheidLuister  

Deze podcastaflevering maakt deel uit van de online cursus in podcastvorm 'Zin in bidden. Nieuwe inspiratie voor je gebedsleven'. Kijk ook hier: https://www.levenindekerk.nl/zin-in-bidden-19/ 

Bijbelmoment | Psalm 19:15Luister  

Bijbelmoment | Psalm 19:14Luister  

Ommetje met Jezus #34 | Romeinen 8:1-2Luister  

"Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood." Wandel jij ook 20 minuten per dag? Gebruik je ommetje dan ook eens om volgens de stappen van de lectio divina te luisteren naar…

Zin in bidden | aflevering #18 - Zin | Jezusruimte | InstrumentLuister  

Deze podcastaflevering maakt deel uit van de online cursus in podcastvorm 'Zin in bidden. Nieuwe inspiratie voor je gebedsleven'. Kijk ook hier: https://www.levenindekerk.nl/zin-in-bidden-18/ 

Bijbelmoment | Psalm 19:13Luister  

Preekpodcast #16 | Geboren voor het geluk | Psalm 1Luister  

Bijbelmoment | Psalm 19:12Luister  

Bijbelmoment | Psalm 19:11Luister  

Zin in bidden | aflevering #17 - Eerbiedig | Ademen | VuurLuister  

Deze podcastaflevering maakt deel uit van de online cursus in podcastvorm 'Zin in bidden. Nieuwe inspiratie voor je gebedsleven'. Kijk ook hier: https://www.levenindekerk.nl/zin-in-bidden-17/ 

Ommetje met Jezus #33 | Handelingen 1:11Luister  

Handelingen 1:11 | "Wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan."

Bijbelmoment | Psalm 19:10Luister  

Bijbelmoment | Psalm 19:9Luister  

Moderne Devotie en Lectio Divina - spiritueel bijbellezenLuister  

Op dinsdagavond 11 mei 2021 sprak ik online via Zoom voor het Ontmoetingshuis Moderne Devotie - een Zwolse pioniersplek, over het thema Moderne Devotie en lectio divina. Hans Tissink, protestants predikant en collega in Zwolle had me uitgenodigd om een verhaal te houden over spiritualiteit en medit…

Zin in bidden | aflevering #16 | Geest | Werken | OvergaveLuister  

Deze podcastaflevering maakt deel uit van de online cursus in podcastvorm 'Zin in bidden. Nieuwe inspiratie voor je gebedsleven'. Kijk ook hier: https://www.levenindekerk.nl/zin-in-bidden-16/ 

Ommetje met Jezus #32 | Lucas 24:50-51Luister  

Lucas 24:50-51 | "Jezus hief zijn handen op en zegende zijn leerlingen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel." Wandel jij ook 20 minuten per dag? Gebruik je ommetje dan ook eens om volgens de stappen van de lectio divina te luisteren naar de stem van je Heer!…

Bijbelmoment | Psalm 19:8Luister  

Bijbelmoment | Psalm 86:15Luister  

Op zoek naar stilte, ruimte, diepte. Gesprek met Mirjam Kerkhof (van de band Sela)Luister  

Op woensdagavond 5 mei 2021 had ik een gesprek met Mirjam Kerkhof, de zangeres van de band Sela. Het gesprek was bedoeld om in verkorte vorm een plek te krijgen in de Selapodcast, in de rubriek 'Op de koffie'. Maar het leek me leuk om van het hele gesprek ook zelf een podcastaflevering te maken. En …

Zin in bidden | aflevering #15 | Onophoudelijk 2 | Bos | MorgengebedLuister  

Deze podcastaflevering maakt deel uit van de online cursus in podcastvorm 'Zin in bidden. Nieuwe inspiratie voor je gebedsleven'. Kijk ook hier: https://www.levenindekerk.nl/zin-in-bidden-15/ 

Ommetje met Jezus #31 | Psalm 47:2-3Luister  

Psalm 47:2-3 | "Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang: geducht is de HEER, de Allerhoogste, machtige koning van heel de aarde." Wandel jij ook 20 minuten per dag? Gebruik je ommetje dan ook eens om volgens de stappen van de lectio divina te luisteren naar de stem van je Heer! 1.…

Bijbelmoment | Psalm 86:11Luister  

Preekpodcast #15 | Ik wil dat jij gelukkig bent | Jeremia 29:11Luister  

Bijbelmoment | Psalm 86:6-7Luister  

Bijbelmoment | Psalm 86:5Luister  

Bidden met heel je gevoel. Gesprek met Nikolaas Sintobin over bidden, onderscheiden en ignatiaanse spiritualiteitLuister  

In deze aflevering kun je luisteren naar het gesprek dat ik had met Nikolaas Sintobin, jezuïet, priester en internetpastor. De ignatiaanse spiritualiteit is zijn grote inspiratiebron.  Samen gingen we op maandagavond 3 mei 2021 tijdens een webinar op YouTube in gesprek over bidden met heel je gev…

Zin in bidden | aflevering #14 | Onophoudelijk 1 | Contemplatio | OmhelzingLuister  

Deze podcastaflevering maakt deel uit van de online cursus in podcastvorm 'Zin in bidden. Nieuwe inspiratie voor je gebedsleven'. Kijk ook hier: https://www.levenindekerk.nl/zin-in-bidden-14/ 

Ommetje met Jezus #30 | Galaten 5:24-25Luister  

Galaten 5:24-25 | "Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst." Wandel jij ook 20 minuten per dag? Gebruik je ommetje dan ook eens om volg…

Bijbelmoment | Psalm 86:3-4Luister  

Bijbelmoment | Psalm 86:2Luister  

Zin in bidden | aflevering #13 - Luisteren | Oratio | JezusLuister  

Deze podcastaflevering maakt deel uit van de online cursus in podcastvorm 'Zin in bidden. Nieuwe inspiratie voor je gebedsleven'. Kijk ook hier: https://www.levenindekerk.nl/zin-in-bidden-13/ 

Ommetje met Jezus #29 | Galaten 5:13-14Luister  

Galaten 5:13-14 | "Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’" Wandel jij ook 20 minuten per dag? Gebruik je om…

Bijbelmoment | Psalm 86:1Luister  

Bijbelmoment | Psalm 63:9Luister  

Zin in bidden | aflevering #12 - Koninkrijk | Meditatio | GelukLuister  

Deze podcastaflevering maakt deel uit van de online cursus in podcastvorm 'Zin in bidden. Nieuwe inspiratie voor je gebedsleven'. Kijk ook hier: www.levenindekerk.nl/zin-in-bidden-12/

Ommetje met Jezus #28 | Galaten 5:1Luister  

"Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen." Wandel jij ook 20 minuten per dag? Gebruik je ommetje dan ook eens om volgens de stappen van de lectio divina te luisteren naar de stem van je Heer! 1. Lezen 2. Mediteren…

Bijbelmoment | Psalm 63:8Luister  

Preekpodcast #14 | Ik wens jullie vrede! | Johannes 20:21-23Luister  

Bijbelmoment | Psalm 63:7Luister  

Bijbelmoment | Psalm 63:6Luister  

Zin in bidden | aflevering #11 - Ons | Lectio | LuisterLuister  

Deze podcastaflevering maakt deel uit van de online cursus in podcastvorm 'Zin in bidden. Nieuwe inspiratie voor je gebedsleven'. Kijk ook hier: www.levenindekerk.nl/zin-in-bidden-11/

Ommetje met Jezus #27 | Psalm 119:105Luister  

Wandel jij ook 20 minuten per dag? Gebruik je ommetje dan ook eens om volgens de stappen van de lectio divina te luisteren naar de stem van je Heer! 1. Lezen 2. Mediteren 3. Bidden 4. Stil zijn

Bijbelmoment | Psalm 63:4Luister  

Bijbelmoment | Psalm 63:2Luister  

De Jezusruimte Podcast #6 | PauzeLuister  

Dit is voorlopig even de laatste aflevering. Luister naar de podcast, dan hoor je waarom. Intussen kun je hier terecht: De Tijd met Jezus Podcast - Dagelijks Bijbelmoment De Ommetje met Jezus Podcast De Preekpodcast  

Zin in bidden | aflevering #10 - Uw | Acrostichon | VruchtLuister  

Deze podcastaflevering maakt deel uit van de online cursus in podcastvorm 'Zin in bidden. Nieuwe inspiratie voor je gebedsleven'. Kijk ook hier: www.levenindekerk.nl/zin-in-bidden-10/

Ommetje met Jezus #26 | Psalm 119:111Luister  

"Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, want u geeft mij ruimte." Wandel jij ook 20 minuten per dag? Gebruik je ommetje dan ook eens om volgens de stappen van de lectio divina te luisteren naar de stem van je Heer! 1. Lezen 2. Mediteren 3. Bidden 4. Stil zijn  

Bijbelmoment | Psalm 71:20Luister  

Bijbelmoment | Psalm 71:19Luister  

Zin in bidden | aflevering #9 - Babbelbidden | Haiku | EénLuister  

Deze podcastaflevering maakt deel uit van de online cursus in podcastvorm 'Zin in bidden. Nieuwe inspiratie voor je gebedsleven'. Kijk ook hier: www.levenindekerk.nl/zin-in-bidden-9/

Ommetje met Jezus #25 | Psalm 119:32Luister  

"Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, want u geeft mij ruimte." Wandel jij ook 20 minuten per dag? Gebruik je ommetje dan ook eens om volgens de stappen van de lectio divina te luisteren naar de stem van je Heer! 1. Lezen 2. Mediteren 3. Bidden 4. Stil zijn  

Bijbelmoment | Psalm 71:17Luister  

Preekpodcast #13 | Toon mijn liefde. Dien de ander | Johannes 13:14Luister  

Bijbelmoment | Psalm 71:15Luister  

Bijbelmoment | Psalm 71:14Luister  

Ommetje met Jezus #24 | Marcus 3:33-35Luister  

"Jezus vroeg: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’ Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: ‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.’" Wandel jij ook 20 minuten per dag? Gebruik je ommet…

Zin in bidden | aflevering #8 - Hypocriet | Popcorn | FocusLuister  

Deze podcastaflevering maakt deel uit van de online cursus in podcastvorm 'Zin in bidden. Nieuwe inspiratie voor je gebedsleven'. Kijk ook hier: www.levenindekerk.nl/zin-in-bidden-8/ 

Bijbelmoment | Psalm 71:12Luister  

Bijbelmoment | Psalm 71:5Luister  

Ommetje met Jezus #23 | Marcus 1:15Luister  

"Jezus ging naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’" Wandel jij ook 20 minuten per dag? Gebruik je ommetje dan ook eens om volgens de stappen van de…

Zin in bidden | aflevering #7 - Vroeger | Voorbede | LiefdeLuister  

Deze podcastaflevering maakt deel uit van de online cursus in podcastvorm 'Zin in bidden. Nieuwe inspiratie voor je gebedsleven'. Kijk ook hier: www.levenindekerk.nl/zin-in-bidden-7/

Bijbelmoment | Psalm 71:3Luister