Podcast Zoeker

Trees

De cultuur? - Depressie #2

Trees

20-09-2018

Volkan graaft steeds verder in de vraag hoe het komt het dat de Turks Nederlandse vrouwen vaker depressief zijn. Ligt het aan de zorg? Of aan iets anders? In de reportage worden verschillende onderzoeken aangehaald. Er zijn ook quotes verwerkt die afkomstig zijn uit het kwalitatieve GGZ-onderzoek van Reza Zandpour. Omwille het gegeven dat de interviews voor intern gebruik zijn bedoeld, is het niet mogelijk deze te publiceren. Het onderzoek is bekend bij de redactie. Hier vind je puntsgewijs de onderzoeken, cijfers en bevindingen die in de reportage worden genoemd: Nuray zegt dat er veel meer Turks Nederlandse vrouwen depressieve klachten ervaren dan de 26% uit ’t CBS-onderzoek. De cijfers van ‘t CBS vind je terug op bladzijde 12 uit het rapport Depressiviteit en antidepressiva in Nederland. bit.ly/CBSrapport Jeroen Knipscheer stelt dat uit onderzoek is gebleken dat psychotherapeutische behandelingen aan niet-Westerse patiënten niet altijd voldoende aanslaan. Jeroen haalt hoofdstuk 6 ‘Behandeling van etnische minderheden’ uit het onderzoek ‘Van mislukking naar succes in de psychotherapie’ aan. bit.ly/effectbehandeling Jeroen zegt dat niet-Westerse patiënten vaak hun behandeling niet afmaken. Het Trimbos instituut schrijft hier in 2009 een rapport over. bit.ly/trimbosinst Een van de weinige en kleine onderzoeken die de drop-out van niet-Westerse patiënten in cijfers uitdrukt vind je hier. Het onderzoek is uitgevoerd onder 355 patiënten van niet-Westerse afkomst. bit.ly/Drop-Out_Cijfers Ibrahim Akkaya spreekt over machtsafstand. Machtsafstand is de mate waarin de niet-Westerse patiënten in praktijkkamer verwachten en accepteren dat de macht tussen zorgverlener en patiënt ongelijk verdeeld is. Lees meer uitgebreid over machtsafstand en andere knelpunten in de zorg aan niet-Westerse patiënten. bit.ly/afstemming_zorg. In hetzelfde artikel wordt, aan de hand van verschillende cases, gesteld dat de obstakels in de zorg aan niet-Westerse patiënten overwonnen zouden kunnen worden met de cultuur sensitieve aanpak. De link naar hetzelfde artikel vind je hier. bit.ly/afstemming_zorg Tot slot. Er wordt in de reportage gesteld dat een Adana Kebab lekker is. Daar zijn geen harde cijfers over te vinden, wel deze foto > bit.ly/adanakebab