Podcast Zoeker

Uit de Ivoren Toren

De Stad als Mijn: Urban Mining komt eraan

Uit de Ivoren Toren

24-03-2021

Urban mining is met de opkomst van de circulaire economie een hot topic. Het belooft een duurzamere oplossing te zijn voor de groeiende vraag aan grondstoffen ten gevolge van onder andere bevolkingsgroei en verstedelijking. Wat is de stand van zaken? In deze aflevering ga ik in gesprek met Ester van der Voet, universitair hoofddocent bij de studie Industriële Ecologie bij het Instituut voor Milieuwetenschappen in Leiden.

Weten we inmiddels al meer over de hoeveelheid materialen die is opgeslagen in de stedelijke mijn? En wanneer kunnen we beginnen met graven? Ester is een van de wetenschappers die meewerkte aan de Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021 (PBL), waarin de balans op werd gemaakt van de stedelijke mijn in Nederland. Zij vertelt ons meer over het schatten van de voorraden en hoe het in beeld beeld brengen van materiaal voorraden kan helpen om meer grip te krijgen op de kansen voor een circulaire economie.

Archiefmateriaal:

  • Deze aflevering bevat een fragment van VPRO's Tegenlicht uit 2015 over Urban Mining. 

----
Host: Deborah Sumter

Meer informatie: Website Centre for Sustainability

Productie: Klaenk
Artwork: Visual Friday