Vogelverhalen

Vogelverhalen

Wetenschap & Geneeskunde  |  18 afleveringen

Sovon is het kenniscentrum over aantallen, verspreiding en ecologie van vogelpopulaties in Nederland. Samen met duizenden vrijwilligers brengt Sovon de ontwikkelingen in aantallen en verspreiding van vogels in kaart. Door verklarend onderzoek krijgen we inzicht in de oorzaken van deze veranderingen.

Verras mij  


Vogelverhalen 17: De Tureluur

Luister  

Vogelverhalen  /  19-01-2024

De Tureluur leek het als weidevogel minder slecht te doen dan bijvoorbeeld de Grutto, de Scholekster en de Kievit. Marcel gaat bij tureluurexpert Wim Tijsen op bezoek op Wieringen om te vragen hoe dat zit. Ondertussen gaat Roos naar het Verdronken Land van Saefthinge, een hotspot voor de Tureluur. E...


Vogelverhalen: eindejaarsaflevering 2023

Luister  

Vogelverhalen  /  21-12-2023

Het jaar loopt op zijn eind: tijd voor een terugblik. Wat voor jaar was 2023 voor de vogels? En voor de vogelaars? Marcel en Roos nemen in deze extra eindejaarsaflevering van Vogelverhalen het vogeljaar met je door.


Vogelverhalen 16: De Gierzwaluw

Luister  

Vogelverhalen  /  28-09-2023

De Gierzwaluw is een Nederlandse zomervogel bij uitstek. In april komen de eerste vogels binnen uit Afrika en in augustus vertrekken ze alweer. In de tussentijd verlevendigen ze 'skriënd' het luchtruim in onze steden en dorpen. Wat weten we eigenlijk over deze sierlijke luchtacrobaat? Marcel praat...


Vogelverhalen 15: De Rode Wouw

Luister  

Vogelverhalen  /  04-07-2023

We vroegen aan onze luisteraars welke vogelsoort zij graag een keer aan bod wilden hebben. De Rode Wouw scoorde hoog en dus gaan we het deze keer hebben over 'de stofzuigers van het landschap'. Marcel praat met kenner Arend van Dijk over historie en toekomst van de soort in Nederland. Roos gaat op p...


Vogelverhalen 14: Drieteen waar vlieg je allemaal heen?

Luister  

Vogelverhalen  /  01-05-2023

De aan zout water gebonden Drieteenstrandloper duikt maar weinig in het binnenland op. Langs de kust is hij een bekende gast op de Noordzeestranden en dus moeten Marcel en Marwa voor deze aflevering van Vogelverhalen naar het strand. Marwa gaat met Hein Verkade op zoek naar de Drieteenstrandloper in...


Vogelverhalen 13: Scholekster pechvogel van het jaar

Luister  

Vogelverhalen  /  24-03-2023

In 2023 is het Jaar van de Scholekster. De Scholekster kan wel wat hulp gebruiken. Waar de vogel ook broedt, overwintert of naar voedsel zoekt: de bedreigingen zijn niet van de lucht. Marwa gaat op pad met Willem Overweg die meedoet met het onderzoek naar de effectiviteit van broedplatforms. Ondertu...


Vogelverhalen 12: Zeearend waar kom je vandaan?

Luister  

Vogelverhalen  /  09-12-2022

De grootste roofvogel van Nederland komt nog helemaal nog niet zo lang voor in ons land. In 2006 broedde het eerste paar in de Oostvaardersplassen, maar sindsdien ging het snel. Inmiddels kent ons land meer dan 20 broedparen. Marcel praat met Zeearend-deskundige Dirk van Straalen over de opmars van...


Vogelverhalen 11: Kleine Mantelmeeuw welkom in de stad

Luister  

Vogelverhalen  /  06-10-2022

De Kleine Mantelmeeuw heeft een slechte reputatie, maar het is een ontzettend interessante vogel. Marcel praat met meeuwenkenner Albert de Jong over de komst van deze vogel naar Nederland. En over de uitbreiding van de verspreiding naar de stad. Marwa gaat met Anouk Spelt op pad in Amsterdam, waar z...


Vogelverhalen 10: Kievit waarom lukt het niet?

Luister  

Vogelverhalen  /  14-07-2022

De Kievit is een van de meest kenmerkende vogels van het boerenland. Een prachtige vogel met een parmantige kuif en een roep die thuis lijkt te horen in een computerspel. Lang dachten we dat de Kievit zich thuis kon blijven voelen in het veranderende boerenland, maar helaas; de Kievit brengt onvoldo...


Vogelverhalen 9: Lepelaar kom maar!

Luister  

Vogelverhalen  /  03-06-2022

Waarom ligt de vriezer van onderzoeker Camilla Dreef vol met lepelaarkots? Je hoort het in deze aflevering van Vogelverhalen over de iconische Lepelaar. Deze vogel is op steeds meer plaatsen te zien, tot in de stad aan toe. Sven Prins neemt ons mee naar een broedkolonie aan de Oosterschelde waar hij...


Vogelverhalen 8: Raaf wat ben je gaaf

Luister  

Vogelverhalen  /  28-04-2022

We gaan op zoek naar de iconische aaseter: de Raaf. Marcel praat met ravenkenner Rob Vogel, onder andere over de herintroductie van de soort in Nederland in de jaren zestig van de vorige eeuw. Ondertussen gaat Marwa op bezoek bij Aaldrik Pot in Drenthe. Samen gaan ze op zoek naar ravennesten. Credit...


Vogelverhalen 7: Oehoe wat kom je doen?

Luister  

Vogelverhalen  /  07-03-2022

Wie het geluk heeft een Oehoe te zien, staat oog in oog met de grootste uil van Nederland. Zelfs groter dan een Buizerd. In het begin van de twintigste eeuw kwam de Oehoe niet meer voor in Nederland, maar inmiddels nemen de aantallen weer flink toe. Marcel praat met Scipio van Lierop van Oehoewerkgr...


Vogelverhalen 6: Kolgans ben je gevlogen?

Luister  

Vogelverhalen  /  13-01-2022

Het is hartje winter en daarmee het ideale moment om het te hebben over de kolgans. Maximaal vertoeven er bijna 900.000 Kolganzen in ons land, meer dan driekwart van de wereldpopulatie. Marcel praat met ganzenkenner Kees Koffijberg over de jaarlijkse ganzentrek. Marwa gaat op bezoek bij Anneke Zeins...


Vogelverhalen 5: Wespendief waar ben je nou?

Luister  

Vogelverhalen  /  06-12-2021

Welkom bij de eerste aflevering van het tweede seizoen Vogelverhalen! We hebben de podcast in een splinternieuw jasje gestoken. Deze aflevering gaat meteen over een hele mysterieuze vogel: de Wespendief. We gaan in gesprek met Willem van Manen over hoe we de stiekemerd kunnen herkennen en spreken we...


Vogelverhalen 4: Merel wat is er nou?

Luister  

Vogelverhalen  /  29-03-2021

Het is de talrijkste broedvogel van ons land: de Merel. De laatste jaren lopen de aantallen terug en we weten niet goed waarom. In het Jaar van de Merel 2022 doen Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland onderzoek naar de Merel. Muziekcredits: Artifact by Kevin McLeod Link: incompetech.fil...


Vogelverhalen 2: vogels tellen van Noorwegen tot Zuid-Afrika

Luister  

Vogelverhalen  /  24-04-2020

Eens in de drie jaar worden de trekvogels langs de hele transatlantische trekroute geteld. Een huzarenstuk. Meer dan 1.500 vrijwilligers in 33 tellen tegelijkertijd de miljoenen strandlopers, grutto's, lepelaars, kanoeten en vele andere soorten. Coördinator Marc van Roomen vertelt over het onderzoe...


Vogelverhalen 1: hoe gaat het met de Huiszwaluw?

Luister  

Vogelverhalen  /  05-11-2019

Een bijzonder interessante vogel waar we nog opvallend weinig over weten. Waar komen de huiszwaluwen vandaan als ze in mei ineens boven onze dijken, sloten en vooral –dorpen- verschijnen? Hoe gaat het met deze insecteneter en wat is zijn ideale leefwereld? Een gesprek met vogelonderzoekers Loes va...


Vogelverhalen 3: wat wil het Paapje?

Luister  

Vogelverhalen  /  25-11-2010

Het paapje staat al lange tijd op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels. Er zijn nog ongeveer 300 broedparen in Nederland en de aantallen lopen al jaren terug. De doelstellingen van Natura 2000 om de soort in natuurgebieden in stand te houden, worden slechts in enkele gebieden nog gehaald. Vogel...