Vrij Nederland

Vrij Nederland

Maatschappij & Cultuur  |  356 afleveringen

Podcast by Vrij Nederland

Verras mij  


VN Voorgelezen: Nicolaas Veul liep stage in een achterstandswijk

Luister  

Vrij Nederland  /  15-11-2023

Tv-maker Nicolaas Veul liep stage als maatschappelijk werker in de wijk Laak in Den Haag, een wijk die de lijstjes aanvoert als het gaat over armoede, huisvesting en eenzaamheid. ‘Pas als je achter de voordeuren hebt gekeken, zie je je eigen privileges.’ Veuls verhaal wordt voorgelezen door Lou-...


VN Voorgelezen: Hoe een universiteit de landbouwlobby helpt pesticiden op de markt te krijgen

Luister  

Vrij Nederland  /  11-11-2023

De agrochemie gebruikt de Wageningse landbouwuniversiteit om zelf de spelregels te bepalen voor toelating van pesticiden en gentechnologie. Via omstreden strategieën, zoals beïnvloeden van beslissers, verwarring zaaien met onderzoek en het versoepelen van risicotesten. Met het stempel van de weten...


VN Voorgelezen: Voldoen aan het schoonheidsideaal kost veel, maar je krijgt er wel iets voor terug

Luister  

Vrij Nederland  /  09-11-2023

Wie mooi wil zijn moet pijn lijden, ook in de portemonnee, ziet Nnenna Belia. Ze bekeek de badkamerplankjes van haar vriendinnen en constateerde dat ze honderden euro’s uitgeven aan ‘skincare routine’. Waarom eigenlijk? Samuel Peperkamp leest voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: De kringloop van onze poep

Luister  

Vrij Nederland  /  02-11-2023

Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. Kan dat echt? En wat is daarvoor nodig? Vrij Nederland zoekt het uit per reststroom. Deze maand de laatste aflevering: afvalwater. Dit verhaal wordt voorgelezen door hoofdredacteur Ward Wijndelts. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: In aanloop naar de ondergang van de mensheid kunnen we wel wat ethiek gebruiken

Luister  

Vrij Nederland  /  30-10-2023

In de huidige ondergangsstemming is het niet zo gek dat iedereen opeens over ethiek en moraal begint. Over gedrag dat de mensheid naar de weg terug omhoog moet voeren. Goede bedoelingen zijn daarbij niet genoeg, zegt Maxim Februari. Hoofdredacteur Ward Wijndels leest voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Alleenwoners hebben het zwaar op de huizenmarkt: ‘Vrijheid kost geld’

Luister  

Vrij Nederland  /  28-10-2023

Het aantal mensen dat alleen woont neemt toe. Annemiek Leclaire onderzoekt wat deze groeiende ‘singlisation’ voor invloed heeft op de inrichting van ons persoonlijke en gezamenlijk leven. Deel 3: solo een huis vinden op een overspannen woningmarkt. ‘Ik heb genoeg kamers maar te weinig voordeur...


VN Voorgelezen: Ruim baan voor de vette snack

Luister  

Vrij Nederland  /  21-10-2023

Omwonenden van fastfoodzaken hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten. Ze ervaren bovendien geregeld stank- en geluidsoverlast. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van hun inwoners. Maar er wordt nauwelijks iets gedaan aan de opmars van fastfoodtenten. Verhaal geschreven door M...


VN Voorgelezen: Waarom gaat het pas over bestaanszekerheid als de middenklasse geraakt wordt?

Luister  

Vrij Nederland  /  10-10-2023

Als je jarenlang de bestaansonzekerheid voor je ogen ziet toenemen, dan moet woede haast een onvermijdelijk gevolg zijn. Toch bleef het opmerkelijk stil, schrijft politicoloog Tim 'S Jongers. Pas nu de middengroepen in het gedrang komen, wordt er gesproken over een crisis. Samuel Peperkamp leest voo...


VN Voorgelezen: Weg met de auto

Luister  

Vrij Nederland  /  10-10-2023

Discussies over de auto zouden niet moeten gaan over parkeertarieven, rekeningrijden of de economische kosten van files, maar over rechtvaardigheid en veiligheid. Dan worden er fundamenteel andere keuzes zichtbaar. ‘Dat auto’s en snelle mobiliteit zo vanzelfsprekend zijn, is marktfalen.’ Verha...


VN Voorgelezen: Er is geen bestemming meer voor alle kleding die we produceren

Luister  

Vrij Nederland  /  05-10-2023

Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. Kan dat echt? En wat is ervoor nodig? Katja Keuchenius zoekt het uit, per materiaalsoort. Deze aflevering: textiel. ‘We moeten onze kleding beter gaan bewaren.’ Dit verhaal wordt voorgelezen door Samuel Peperkamp.


VN Voorgelezen: Onze levensader staat onder druk: de toekomst van de Rijn is onzeker

Luister  

Vrij Nederland  /  01-10-2023

Als de Rijn hetzelfde lot als de Zuid-Europese rivieren te wachten staat, zou dat desastreus uitpakken. Kán 'Vater Rhein' droogvallen? ‘De Rijn verandert langzaam van een sneeuwgedreven rivier in een regengedreven rivier.’ Lou-Anna Druyvesteyn leest voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Niet alle tegenslag hoeft een leerschool te zijn

Luister  

Vrij Nederland  /  29-09-2023

Je baan verliezen. Gedumpt worden. Kanker. In ons tijdperk van positief denken worden die dingen vooral gezien als kansen om van te groeien. We moeten er sterker uitkomen, en wijzer. Het gevolg is dat we alles binnen onszelf zoeken, en niets erbuiten – terwijl veel van onze misère wel degelijk in...


VN Voorgelezen: De epidemie waar niemand over praat

Luister  

Vrij Nederland  /  26-09-2023

Sinds 2019 belandt er iedere vier minuten een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een valincident. Dat zijn er meer dan honderdduizend per jaar en gezien de vergrijzing zal het aantal valincidenten alleen maar toenemen. ‘Mensen leven langer, maar ze leven ook langer met gebreken.’ Hoofdredacte...


VN Voorgelezen: De superrijken ondermijnen de moraal om de klimaatcrisis aan te pakken

Luister  

Vrij Nederland  /  23-09-2023

Hoe ver klimaatontwrichting uit de klauwen gaat lopen, hangt grotendeels af van onze klimaatmoraal. Maar die wordt constant ondermijnd door de superrijken, die hun vervuilende gedrag gewoon kunnen afkopen, schrijft Sjors Roeters. Wat doet dit met de rest van ons, aardbewoners zonder privéjet? Hoofd...


VN Voorgelezen: Helpt jongenscoaching tegen de ‘jongenscrisis’ in het onderwijs?

Luister  

Vrij Nederland  /  17-09-2023

Jongens halen al 25 jaar een lager schoolniveau dan meisjes. Ook worden jongens drie keer zo vaak geschorst en vier keer zo vaak van school gestuurd. Om deze 'jongenscrisis' te bestrijden worden er nu 'jongenscoaches' ingezet. 'Ik wil diegene zijn die ik zelf had willen hebben. Een luisterend oor, i...


VN Voorgelezen: Hoe lang is een topambtenaar houdbaar?

Luister  

Vrij Nederland  /  13-09-2023

Een lang zittende topambtenaar is een lastige kwestie. Aan de ene kant zorgt het voor veel vakinhoudelijke kennis, aan de andere kant is er het gevaar van schaduwmacht. Is er een gulden middenweg? ‘Ons systeem gaat ervan uit dat topambtenaren hun rol anoniem en achter de schermen vervullen.’ Hoo...


VN Voorgelezen: Willen we de Waddenzee behouden, moet onze omgang met het Wad veranderen

Luister  

Vrij Nederland  /  04-09-2023

Het gaat niet goed met het Wad. Niet alleen heeft de Waddenzee veel oppervlak verloren door menselijke invloed, ook hebben flora en fauna het zwaar door klimaatverandering, toerisme en visserij. Unesco is dan ook kritisch. Van 10 tot 25 september komt het gebied aan bod bij de zitting van het Wereld...


VN Voorgelezen: Wat grote rijkdom met je psyche doet

Luister  

Vrij Nederland  /  03-09-2023

Natuurlijk, het is fijn om geld te hebben om een comfortabel leven te leiden. Tot op zekere hoogte maakt geld zelfs gelukkig. Maar wat als je (ver) boven dat niveau komt? Journalist Sjors Roeters verdiepte zich in de psyche van de rijken de aarde. 'Hoe materialistischer mensen worden, hoe harder hun...


VN Voorgelezen: Waarom een brede brugklas perspectief biedt

Luister  

Vrij Nederland  /  29-08-2023

Niet elk kind krijgt gelijke kansen in het onderwijs. Door de vroege leeftijd waarop we hier selecteren belanden veel leerlingen op een voor hen te laag niveau. Een paar scholen laten met een driejarige brede brugklas zien dat het ook anders kan. ‘Het doel is om leerlingen te laten ontdekken wie z...


VN Voorgelezen: Complotdenken gedijt bij het afbrokkelen van de fundamenten onder onze samenleving

Luister  

Vrij Nederland  /  25-08-2023

Sinds de pandemie daalde het vertrouwen in de overheid tot een dieptepunt en werd complotdenken weer mainstream. Roxane van Iperen kijkt naar een onderliggende oorzaak daarvan: de door de politiek verwaarloosde fundamenten onder onze samenleving. 'Tel de crises bij elkaar op, en je begrijpt de woede...


VN Voorgelezen: In het politieke denken ontbreekt de verbeelding

Luister  

Vrij Nederland  /  22-08-2023

Maxim Februari vraagt zich af: kan kunst een rol spelen bij het herstel van de democratische verhoudingen, nu die onder druk staan door de vele crises van onze tijd? Want: een levendige democratie kan niet zonder verhalen, dromen en idealen, en dat is precies waar het aan ontbreekt. 'Er is behoefte...


VN Voorgelezen: Het archief van onze samenleving is een internetarchief

Luister  

Vrij Nederland  /  21-08-2023

Stel, je wilt weten hoe er in 2018 in Nederland over gender werd gedacht. Of je wil de samenleving tijdens de coronapandemie bestuderen. Dat kan bijna niet meer zonder content op sociale media. Maar archivarissen staan voor grote uitdagingen. ‘De inhoud verandert zo snel dat er moeilijk tegenaan i...


VN Voorgelezen: Een beetje vrijblijvend meepraten over klimaat en energie

Luister  

Vrij Nederland  /  15-08-2023

Twee weken voor de val van het kabinet, op 28 juni 2023, stemde de Tweede Kamer in met het voorstel van minister Rob Jetten om een nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid te houden. Het grootste gevaar bij het organiseren van burgerberaden is schijninspraak, en die geur hangt rond dit burger...


VN Voorgelezen: E-waste: de vervuiler betaalt, maar Ghana ook

Luister  

Vrij Nederland  /  12-08-2023

Nederlanders produceren per persoon meer e-waste dan de inwoners van de meeste andere landen. En ook in het inzamelen van elektronisch afval doet Nederland het slechter dan gemiddeld. Een deel van ons elektronisch afval komt, legaal of illegaal, terecht in landen waar er geen faciliteiten zijn om de...


Waarom we geen economische groei nodig hebben en dan hopelijk ook minder kunnen werken

Luister  

Vrij Nederland  /  08-08-2023

Het jaar is 2040. Onze spullen zijn goed en gaan lang mee, er zijn deeldepots, bedrijven leggen zich toe op groene verdienmodellen en we hebben veel meer vrije tijd. Bezoek het toekomstbeeld van econoom en postgroei-boegbeeld Paul Schenderling in deze nieuwe podcast van journalist Tim de Jong. ????...


VN Voorgelezen: De nieuwe Nederbelg trekt de grens over voor betaalbare woningen

Luister  

Vrij Nederland  /  07-08-2023

Belgische makelaars zien steeds meer Nederlanders over de grens trekken, in een wanhopige poging een betaalbaar huis te vinden. Wat doet dat met het leven in de grensstreek? Onderzoekscollectieven Spit en Apache trokken naar het grensland. Lou-Anna Druyvesteyn leest voor. Audio door Hans Poel


VN Voorgelezen: Een crimineel wordt niet zomaar een crimineel

Luister  

Vrij Nederland  /  29-07-2023

Tilburg is drie jaar geleden begonnen met een project dat het hardnekkige patroon moet doorbreken van criminaliteit binnen gezinnen dat van de ene op de andere generatie wordt doorgegeven. Kansengelijkheid staat daarbij centraal: kinderen – vooral jongens – die opgroeien in zo’n gezin zijn eig...


VN Voorgelezen: Cijfers op school vertellen ons meer niet dan wel

Luister  

Vrij Nederland  /  22-07-2023

Als we ons in het onderwijs blindstaren op cijfers zien we de verschillen niet meer, betoogt filosofe Doortje Lenders in een essay. Onderwijs wordt dan steeds minder als grote gelijkmaker gezien, en steeds meer als economische kans. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Kan ‘mannenhaat’ vrouwen bevrijden?

Luister  

Vrij Nederland  /  18-07-2023

Toen schrijfster Gwen van der Zwan de voorstelling All Men Must Die bezocht, vroeg ze zich af of mannenhaat acceptabel is. En of het effectief kan zijn. ‘Uit boosheid ontstaan mooie dingen: kunst en muziek, maar vooral verandering.’ Voorgelezen door Lou-Anna Druyvesteyn


VN Voorgelezen: Hoe de menselijke maat onder Rutte een verkooptrucje werd

Luister  

Vrij Nederland  /  11-07-2023

Al jaren is de overheid op zoek naar de ‘menselijke maat’ in wet- en regelgeving. Daarbij blijft ze in het duister tasten, schrijft Kim van Keken. Ondertussen worden burgers aan hun lot overgelaten. ‘Als er niets verandert, liggen vervreemding en vernedering op de loer.’ Lou-Anna Druyvesteyn...


VN Voorgelezen: Sekswerk zonder dwang

Luister  

Vrij Nederland  /  11-07-2023

Nadat Jonah Falke een reportage schreef over een huis voor sekswerkers die uit de prostitutie willen stappen, kreeg hij een brief van Lucy. ‘Prima artikel, maar wat mij hindert is dat er maar één kant van het verhaal wordt belicht.’ Lucy liet hem de níét zielige kant zien. ‘Uiteindelijk va...


VN Voorgelezen: De economische mislukking van Rutte-IV

Luister  

Vrij Nederland  /  07-07-2023

VN Voorgelezen: De economische mislukking van Rutte-IV by Vrij Nederland


VN Voorgelezen: De keerzijde van kansengelijkheid

Luister  

Vrij Nederland  /  04-07-2023

In het streven naar een betere samenleving is kansengelijkheid de heilige koe. Maar de focus op gelijke kansen leidt niet vanzelf tot diversiteit of het opheffen van armoede, schrijft Maxim Februari, en kan ons onverschillig maken voor de ongelijkheid die later ontstaat. Ward Wijndelts leest voor. A...


VN Voorgelezen: De man als probleem

Luister  

Vrij Nederland  /  29-06-2023

Emancipatie betekent in Nederland vooral ‘vrouwenemancipatie’. Die ‘vrouwenbril’ vertroebelt de blik op de problemen van mannen, schrijft Menno Sedee. Hoezeer staan die in Nederland op de kaart? Lou-Anna Druyvesteyn leest voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Naar de universiteit met een verstandelijke beperking

Luister  

Vrij Nederland  /  26-06-2023

Met het syndroom van Down naar de universiteit? Dat kan prima, bewijst de Ierse Fionn Angus. Als pionier hoopt hij de academische wereld open te breken en toegankelijk te maken voor andere mensen met een verstandelijke beperking.  Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest dit verhaal van Fréderike Geerd...


VN Voorgelezen: Superjachten: het varende en enorm vervuilende speelgoed van de superrijken

Luister  

Vrij Nederland  /  22-06-2023

Superjachten bouwen midden in een klimaatcrisis, is dat nou nodig? Maar ze worden wél steeds duurzamer, zeggen de bouwers. Toch blijft het een paradox. ‘Uiteindelijk is het duurzaamste superjacht het superjacht dat niet wordt gebouwd.’ Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest dit verhaal van Sjors R...


VN Voorgelezen: Het rokershoekje bij de Bijenkorf

Luister  

Vrij Nederland  /  19-06-2023

Rijk gekleed maar toch armoedig staat het personeel van de Bijenkorf in hun kwartiertje pauze buiten te roken. Ze weten heel goed dat de kloof die tussen hen en de klanten gaapt nooit zal worden overbrugd. Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: De baardenhype van deze tijd is geen vrijblijvende ijdeltuiterij

Luister  

Vrij Nederland  /  15-06-2023

Haar- en baardmode drukken de obsessies en fantasieën van een tijd uit, schrijft Gideon Querido van Frank. ‘The history of men is literally written on their faces.’ Lou-Anna Druyvesteyn leest voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Kraamzorg in Amsterdam-Zuidoost

Luister  

Vrij Nederland  /  12-06-2023

Joyce Aboagye werkt als kraamverzorgende in Amsterdam-Zuidoost. Ze ontmoet dagelijks ouders en kinderen die te maken hebben met armoede, instabiele huisvesting en stress. Goede kraamzorg kan zulke patronen doorbreken, maar dan moet een kraamverzorgende deze gezinnen wel bereiken. Verhaal door Brecht...


VN Voorgelezen: Hoe klimaatverandering het socialisme nieuw leven inblaast

Luister  

Vrij Nederland  /  03-06-2023

Kapitaal en CO2-uitstoot gaan hand in hand. Dat vormt een vruchtbare voedingsbodem voor een ideologie die lange tijd is gereduceerd tot een stoffig aandenken uit de twintigste eeuw, schrijft Daniël Boomsma: het socialisme. Lou-Anna Druyvesteyn leest voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Voor complotdenkers is de werkelijkheid in een thriller veranderd

Luister  

Vrij Nederland  /  27-05-2023

Er doen nogal wat verhalen de ronde over vastberaden eenlingen die eigenhandig onderzoek doen naar misstanden en zo complotten ontmaskeren. Is de werkelijkheid aan het ‘verthrilleren’? Historicus en schrijver Ewoud Kieft geeft antwoord. Samuel Peperkamp leest voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Hoe slachtoffers van complottheorieën terugvechten

Luister  

Vrij Nederland  /  25-05-2023

De nabestaanden van Seth Rich, partijmedewerker van de Democraten, werden na zijn dood doelwit van een gewetenloze nepnieuws-industrie. Tot ze Fox News, de machtigste nieuwszender van Amerika, op de knieën kregen. Dit verhaal geschreven door Eelco Bosch van Rosenthal wordt voorgelezen door Lou-Anna...


VN Voorgelezen: De exponentiële groei van Extinction Rebellion

Luister  

Vrij Nederland  /  24-05-2023

Op 27 mei blokkeert Extinction Rebellion voor de zevende keer de A12 in Den Haag. Overal in het land volgen mensen actietrainingen om mee te protesteren tegen de fossiele subsidies van de overheid. ‘Ik kan dit niet niet doen, als je eenmaal het bizarre onrecht achter de klimaatcrisis begrijpt, heb...


VN Voorgelezen: Heeft het zin om na te denken over ons eigen uitsterven?

Luister  

Vrij Nederland  /  16-05-2023

Sinds de mens op de aardkorst rondloopt denkt hij na over het einde der tijden, of het nou de zondvloed was, de Apocalyps, klimaatverandering of een kernramp. Hebben we daar iets aan, vraagt Anna Lillioja zich af. Lou-Anna Druyvesteyn leest voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Onze darmen zijn de sleutel tot een lang en gezond leven

Luister  

Vrij Nederland  /  15-05-2023

Een rijke darmflora zorgt voor een lang en gezond leven. Maar hoe kom je daaraan? Door contact met een groene, biodiverse omgeving, zo blijkt. Het maakt voor onze gezondheid dus nogal uit hoe we onze huizen en steden inrichten en ons voedsel verbouwen. ‘Meer biodiversiteit betekent een meer weerba...


VN Voorgelezen: Estland, tussen groene ambities en geopolitiek

Luister  

Vrij Nederland  /  06-05-2023

In diverse landen in de Europese Unie begint de Green Deal gestalte te krijgen. Journalist Hans Wetzels onderzoekt voor Vrij Nederland met welke uitdagingen dat gepaard gaat. In deze eerste aflevering: Estland, waar de Europese plannen botsen op de geopolitieke realiteit. Hoofdredacteur Ward Wijndel...


VN Voorgelezen: ‘Je moet lang zoeken naar een plek waar iedereen in dit land samenkomt’

Luister  

Vrij Nederland  /  04-05-2023

Socioloog Cok Vrooman onderzocht voor het Sociaal en Cultureel Planbureau hoe onze samenleving in elkaar zit en kwam tot een klassificatie in zeven groepen. Hij legt Jonah Falke uit hoe het volgens hem zit. Jonah leest zijn verhaal zelf voor.


VN Voorgelezen: Waarom BBB geen protestpartij is

Luister  

Vrij Nederland  /  02-05-2023

Een samenleving wordt vormgegeven door verschillende systemen: cultuur, religie, wetgeving, taal et cetera. Minder tastbaar maar minstens zo belangrijk is de invloed van het economische systeem, schrijft Roxane van Iperen. Voorgelezen door Lou-Anna Druyvesteyn. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Hoe voorkom je dat een familie-etentje een vergadering wordt?

Luister  

Vrij Nederland  /  24-04-2023

Programma’s als Project Rembrandt en De Nieuwe Vermeer worden geproduceerd voor de NPO door productiehuis Helder, in handen van Gerdie Hulsbergen. Zij is de partner van Remco van Westerloo, manager Lineair bij de NPO. Privé en zakelijk zijn zo moeilijk uit elkaar te houden, blijkt uit onderzoek v...


VN Voorgelezen: Als je statussymbool op wielen kapot is, kan hij vrijwel meteen naar de stort

Luister  

Vrij Nederland  /  22-04-2023

In de grote steden domineren de e-bikes van Cowboy, Bird en vooral VanMoof inmiddels het fietspad. Veel van deze fietsen belanden ook weer relatief snel op de vuilnisbelt. Wat moet er gebeuren om de e-bike niet te laten eindigen als e-waste? Samuel Peperkamp leest dit verhaal van Luuk van der Sterre...


VN Voorgelezen: Hoe we van de grote dromen van Marcuse over vrijheid iets kunnen waarmaken

Luister  

Vrij Nederland  /  18-04-2023

Deze maand verschijnt een nieuwe vertaling van Herbert Marcuses De eendimensionale mens uit 1964. Marcuse stelt dat de moderne mens in de kapitalistische samenleving van de jaren zestig eendimensionaal is geworden. Mensen dromen niet meer van een nieuwe wereld, maar van een nieuwe koelkast. Tom Gros...


VN Voorgelezen: ‘Privéjets staan symbool voor totaal onnodig consumentisme’

Luister  

Vrij Nederland  /  14-04-2023

De privéjet ligt onder vuur. Want waarom zou iemand met zijn vlieggedrag alleen net zo veel mogen uitstoten als 45.000 anderen met hun hele leven? Dit verhaal van Sjors Roeters wordt voorgelezen door Ward Wijndelts. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Hoe Jan Slagter de touwtjes bij MAX in handen houdt

Luister  

Vrij Nederland  /  13-04-2023

Geen beter recept tegen onbehagen en onthechting dan Omroep MAX, zegt de omroep zelf. Maar dat werkelijk álle lijnen van de omroep beginnen en eindigen bij oprichter Jan Slagter is misschien toch een beetje onbehaaglijk. Hoofdredacteur Ward Wijndelts lees dit verhaal van Joost Ramaer en Kim van Kek...


VN Voorgelezen: De SUV ligt op ramkoers met het klimaat

Luister  

Vrij Nederland  /  08-04-2023

De opkomst van de elektrische auto is niet te stuiten. Tegelijkertijd worden auto’s steeds groter, hoger en zwaarder. Die trend doet de huidige milieuwinst van elektrisch rijden totaal teniet, schrijft Sjors Roeters. Als SUV-bestuurders samen een land waren, zou dat land de op vijf na grootste uit...


VN Voorgelezen: Hoe scholieren via sociale media e-sigaretten kopen en verkopen

Luister  

Vrij Nederland  /  06-04-2023

Jonge Chinese vapeproducenten, TikTok-influencers die voor een paar tientjes reclame maken en minderjarige ‘Snapchat-dealers’: de promotie en verkoop van e-sigaretten vindt al lang niet meer alleen in tabakswinkels en vapeshops plaats. De overheid en de platforms hebben geen enkele grip op de il...


VN Voorgelezen: Johan Vollenbroek: ‘Op de keper beschouwt zorgt Nederland voor honger in de wereld’

Luister  

Vrij Nederland  /  01-04-2023

Johan Vollenbroek (73) strijdt al 25 jaar tegen vervuiling. Zijn milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) haalde via de rechter het falende stikstofbeleid van het kabinet onderuit, en ontelbare andere overheidsblunders. ‘Als je domme dingen doet, heb je een probleem met ons.’ Dit...


VN Voorgelezen: Waarom hebben we wel babyvoeding en geen seniorenvoedsel?

Luister  

Vrij Nederland  /  29-03-2023

Huisdieren krijgen speciaal senior-voedsel. Volgens Zweedse onderzoekers zou dat ook voor mensen een goed idee zijn. Kunnen we (kwetsbare) ouderen met speciale voeding langer gezond houden? Dit verhaal geschreven door Eveline Rethmeier wordt voorgelezen door Lou-Anna Druyvesteyn. Audio door Hans Poe...


VN Voorgelezen: ‘Veel voedselresten zijn potentieel vermijdbaar’

Luister  

Vrij Nederland  /  28-03-2023

Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. Kan dat echt? En wat is ervoor nodig? Katja Keuchenius zoekt het uit voor Vrij Nederland, per materiaalsoort. Deze maand: voedselresten. Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Met een soepelere overstap kan de hoge uitval op het mbo worden voorkomen

Luister  

Vrij Nederland  /  27-03-2023

Zo’n vijftien procent van de mbo-studenten stopt binnen een jaar met hun studie. Om hen binnenboord te houden, ontwikkelen scholen ‘doorlopende leerroutes’ waarbij leerlingen bijna ongemerkt in de collegezalen van hun vervolgopleiding belanden. Verhaal door Marieke Buijs. Voorgelezen door Lou-...


VN Voorgelezen: Voor afwijken van de norm is in Nederland geen ruimte

Luister  

Vrij Nederland  /  23-03-2023

In Zeist belanden asielzoekers en tiny-housebezitters in dezelfde fuik, waarin iedereen belandt voor wie in de procedures geen voorbestemde ruimte bestaat, ziet Michel Maas. Lou-Anna Druyvesteyn leest voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Schreeuwen en huilen bij gebrek aan woorden

Luister  

Vrij Nederland  /  09-03-2023

Als het over jeugdzorg gaat, gaat het meestal over jongeren. Maar de problemen beginnen vaak al eerder. Bij kinderen tussen nul en vijf. Logopediste Liesbeth Fabius is er voor die kinderen. ‘Als je niks doet, worden dit later de lastige mensen.’ Jonah Falke leest zijn verhaal zelf voor. Montage...


VN Voorgelezen: Muziek spreekt uit wat we zelf niet kunnen zeggen

Luister  

Vrij Nederland  /  07-03-2023

Dat wat mensen niet kunnen, mogen of durven uitspreken, vindt alsnog zijn weg naar buiten via de woordeloze adem van muziekinstrumenten, ziet Roxane van Iperen. ‘Het is de stem van de ziel.’ Lou-Anna Druyvesteyn leest voor.


VN Voorgelezen: Stoppen met sekswerk is moeilijker dan ermee beginnen

Luister  

Vrij Nederland  /  30-01-2023

De realiteit van sekswerk is dat overleven vaak belangrijker is dan verandering en vooruitgang. Het is moeilijk om ervan los te komen. Schrijver Jonah Falke ging langs bij het Meeting Point, een woonkamer voor sekswerkers in de Groningse binnenstad, en een ‘overweeghuis’ voor vrouwen die erover...


VN Voorgelezen: De vergeten slachtoffers van Het Apeldoornsche Bosch

Luister  

Vrij Nederland  /  21-01-2023

De ontruiming van de joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch op 21 januari 1943 is een van de meest duistere gebeurtenissen van de jodenvervolging in Nederland. Het staat symbool voor de ongrijpbare paradox van de oorlog, waarin normale mensen onder uitzonderlijke omstandigheden in...


VN Voorgelezen: Douwe Egberts weet niet waar zijn ‘verantwoorde’ koffiebonen vandaan komen

Luister  

Vrij Nederland  /  18-01-2023

JDE Peet’s, het moederbedrijf van Douwe Egberts, wil al zijn koffie in 2025 honderd procent ‘verantwoord’ inkopen. Maar het bedrijf heeft geen zicht op waar de bonen precies vandaan komen. Ook schort er nog veel aan de verificatiemethode. ‘De slager keurt zijn eigen vlees.’  Lou-Anna Druy...


VN Voorgelezen: Politiek moet niet om cijfers draaien, maar om leefbaarheid

Luister  

Vrij Nederland  /  14-01-2023

Cijfers krijgen de overhand in Den Haag. Steeds meer beleid is gebaseerd op de informatie van wetenschappers en rekenmeesters, en dat is niet zonder risico. ‘Het systeem is inmiddels zo ingewikkeld geworden dat niemand nog snapt hoe het werkt.’ Voorgelezen door Lou-Anna Druyvesteyn. Audio Hans P...


VN Voorgelezen: Effectief altruïsme is liefdadigheid met een rekenmachine

Luister  

Vrij Nederland  /  10-01-2023

Niet al het geld dat we aan een goed doel besteden, besteden we goed. Je zou zelfs kunnen stellen dat geld doneren aan Make-A-Wish gelijkstaat aan er bewust voor kiezen om twee à drie levens níét te redden. Dit is de gedachte achter het effectief altruïsme, het idee dat je vooral goed doet door...


VN Voorgelezen: Algoritmische ongehoorzaamheid

Luister  

Vrij Nederland  /  10-01-2023

Ja, we worden in digitaal in de gaten gehouden, dat weten we nu wel. Maar weten we echt hóé ver het gaat? En wat we eraan kunnen doen? ‘Dwarsliggen in een gedataficeerde wereld is een teken van digitale volwassenheid.’ Hoodredacteur Ward Wijndelts leest voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Waarom private giften voor kunst geen politiek instrument mogen zijn

Luister  

Vrij Nederland  /  05-01-2023

Net als in andere non-profitsectoren overheerst ook in de cultuursector beleid dat is gericht op rendement. Dat rendement wordt behaald door onderbetaling van kunstenaars en freelancers – twee derde van alle werkenden in de kunsten, die zo een lage-lonensector zijn geworden. Deze voorpublicatie va...


VN Voorgelezen: Verhalen over migratie gaan niet alleen over 'de ander', maar vooral over onszelf

Luister  

Vrij Nederland  /  03-01-2023

Amade M’charek, hoogleraar antropologie van de wetenschap aan de UvA, volgt het spoor van migrantendoden terug naar het land waar ze vandaan komen. ‘Ik wil werelden aan elkaar verbinden en een complexer verhaal vertellen over migratie.’ Lou-Anna Druyvesteyn leest voor, audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: De zesde grote uitstervingsgolf is al aan de gang

Luister  

Vrij Nederland  /  02-01-2023

Vrijwel geen enkele klimaatwetenschapper denkt nog dat we de opwarming van de atmosfeer tot anderhalve graad kunnen beperken. Het dubbele is veel waarschijnlijker, met ingrijpende gevolgen. ‘Kinderen van nu komen in een totaal andere wereld te leven.’ Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest dit verh...


VN Voorgelezen: Van Rotterdam naar New York op een varende kloof

Luister  

Vrij Nederland  /  31-12-2022

Het is net een warenhuis hier, ziet Jonah Falke als hij op een ‘historic Atlantic voyage’ gaat ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van de Holland Amerika Lijn. Dat was in 1872 wel anders. Hoewel: er is nog steeds een kloof aan boord, nu tussen personeel en passagiers. Jonah lees...


VN Voorgelezen: Het lot van miljoenen Oekraïense burgers wordt overgedragen aan de weergoden

Luister  

Vrij Nederland  /  28-12-2022

Van sommige beelden uit het verleden verwacht je niet dat ze in je eigen bestaan opnieuw tot leven zullen komen. Maar de beelden van Oekraïne doen Roxane van Iperen denken aan de helse winter van 1941. Lou-Anna Druyvesteyn leest voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: De man die normaal wilde worden, een kerstverhaal van Jonah Falke

Luister  

Vrij Nederland  /  23-12-2022

Jarenlang woonde Leen in een caravan en had zijn leven geen ritme, maar bestond uit speed, drank, seks en bouwen. Tot hij besloot weer normaal te worden. Schrijver Jonah Falke ging langs bij Leen voor dit kerstverhaal. ‘Er wordt vaak tegen mij gezegd: “Jij bent altijd jezelf.” Dat vind ik een...


VN Voorgelezen: Waarom de lucht die een kind inademt de rest van zijn leven beïnvloedt

Luister  

Vrij Nederland  /  20-12-2022

Vuile lucht is niet goed voor mensen. Niet voor volwassenen, en nog minder voor kinderen. Wat doet de giftige lucht die ons omringt met onze kroost? ‘Je ziet dat hun hersenontwikkeling dan anders is.’ Sjors Roeters leest zijn verhaal zelf voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Hoe zelfs onze slaap speelbal werd van commercie en nut

Luister  

Vrij Nederland  /  18-12-2022

Onze slaap staat onder druk. Er komen steeds meer apps waarmee we onze nachtrust kunnen meten, controleren en optimaliseren, allemaal in het belang van een nóg productiever leven. Dat gaat ten koste van waar slaap echt om draait, schrijft Tom Grosfeld: de mogelijkheid om domweg tot rust te komen. H...


VN Voorgelezen: De meeste goede doelen bankieren niet bij goede banken

Luister  

Vrij Nederland  /  16-12-2022

Goede doelen willen de wereld beter maken. Je zou daarom denken dat goede doelen bij duurzame banken zitten. Niets is minder waar. Uit onderzoek blijkt dat de meeste organisaties zakendoen met banken die volgens de Eerlijke Bankwijzer nog steeds – en soms zelfs flink – onder de maat scoren. ‘Z...


VN Voorgelezen: Hoe zorgpersoneel wordt verdeeld, kun je niet aan de markt overlaten

Luister  

Vrij Nederland  /  13-12-2022

De zorg kampt met schrijnende personeelstekorten. Om die terug te dringen, halen rijke West-Europese landen verpleging uit Oost-Europa. Ter plaatse creëert dat een groot tekort dat moeilijk op te lossen is. Hoe komen we tot een eerlijke verdeling van zorgpersoneel? ‘In Duitsland werken nu meer ve...


VN Voorgelezen: Op weg naar een circulaire economie: haal plastic uit de wegwerpsfeer

Luister  

Vrij Nederland  /  11-12-2022

In 2050 wil Nederland een circulaire economie hebben, waarin geen afval bestaat en grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Hoe boks je dat voor elkaar? We zoeken het uit per materiaalsoort, met deze keer: plastic. 'Het klinkt houtje-touwtje, maar invloedrijke beleidsmakers zien hervulbare bakjes en za...


VN Voorgelezen: Om de wederopbouw van Oekraïne te laten slagen, moeten we leren van het verleden

Luister  

Vrij Nederland  /  09-12-2022

Het klinkt als toekomstmuziek, maar er wordt al nagedacht over de wederopbouw van Oekraïne. Daarbij dreigen landen in dezelfde valkuilen te trappen als bij Bosnië, Afghanistan en Irak. Hoe bouwen we wél een beter en sterker Oekraïne op? ‘Er ligt een gouden kans voor een groene, circulaire econ...


VN Voorgelezen: Luchtvervuiling, de onzichtbare moordenaar

Luister  

Vrij Nederland  /  08-12-2022

We worden omringd door giftige lucht, de grootste bedreiging voor onze gezondheid volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Jaarlijks 9 miljoen doden. Hoe maakt luchtvervuiling ons ziek? En wat kunnen we ertegen doen? Sjors Roeters leest zijn verhaal zelf voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Hoe Heerlen de ongelijkheid bestrijdt

Luister  

Vrij Nederland  /  06-12-2022

Wie in Heerlen-Noord wordt geboren, leeft gemiddeld zes jaar korter dan het landelijk gemiddelde. Dat is al decennialang zo in de Oostelijke mijnstreek. Door bij de allerjongsten te beginnen, probeert Heerlen nu patronen te doorbreken. Dit verhaal van Brechtje Keulen wordt voorgelezen door Lou-Anna...


VN Voorgelezen: De centrale banken doen het best goed

Luister  

Vrij Nederland  /  05-12-2022

Wat is er aan hand met de inflatie en waarom is het debat onder economen zo gepolariseerd? Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën aan de VU, legt het uit. Lou-Anna Druyvesteyn leest voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Wel of geen tbs? Meekijken in het Pieter Baan Centrum

Luister  

Vrij Nederland  /  28-11-2022

Aan elke tbs-oplegging gaat een onderzoek vooraf naar de geestvermogens van een verdachte. Dat gebeurt in het Pieter Baan Centrum (PBC). Psycholoog en journalist Vittorio Busato liep mee met een onderzoeksteam. Hoe bepalen zij de kans op recidive en eventuele behandelmogelijkheden? Hoofdredacteur Wa...


VN Voorgelezen: Voor kleine, idealistische energiecoöperaties is de crisis een kans

Luister  

Vrij Nederland  /  22-11-2022

Vanwege de hoge stroomprijs verdienen energiecoöperaties heel veel geld. Maar in plaats van de winst op te strijken starten ze nieuwe projecten. Zo opende coöperatie De Windvogel een fonds waar leden hun huizen mee kunnen verduurzamen. 'Wij zijn de onbedoelde winnaars van de energiecrisis.' Lou-An...


VN Voorgelezen: Lobbyclub MKB-Nederland laat de belangen van de eigen achterban ondersneeuwen

Luister  

Vrij Nederland  /  20-11-2022

In deze economisch moeilijke periode is het aan MKB-Nederland om op te komen voor het midden- en kleinbedrijf. Maar in de praktijk laat de lobbyclub steken vallen, blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland. 'Er wordt zelden gekozen voor het mkb als dat ten koste moet gaan van de grotere bedrijven.' Ho...


VN Voorgelezen: Het onvermogen tot constructieve onenigheid zit het maatschappelijke debat in de weg

Luister  

Vrij Nederland  /  15-11-2022

Op sociale media woeden er steeds vaker shitstormen rond iemand die (wel of niet) over de scheef is gegaan. Volgens sociaal psycholoog Jonathan Haidt komt dat vooral omdat we meer prioriteit zijn gaan geven aan onze emoties, en daar zou het maatschappelijk debat onder te lijden hebben. ‘Een eerste...


VN Voorgelezen: De rebel en de CEO, Extinction Rebellion vs. Boskalis

Luister  

Vrij Nederland  /  15-11-2022

Eerder dit jaar kwam het tot een treffen tussen Pippi van Ommen van Extinction Rebellion en Peter Berdowski, CEO van Boskalis. Wie zijn deze twee tegenpolen, waar staan zij voor, wat vertegenwoordigen zij en hoe kwam het dat zij elkaar op een dag in mei recht in de ogen keken op het terrein van Bosk...


VN Voorgelezen: Waarom we verslaafd zijn aan zingeving

Luister  

Vrij Nederland  /  14-11-2022

Zijn wij veroordeeld tot oneindig, nutteloos werk? Als je het publieke debat volgt, lijken steeds meer mensen dat te denken. Maar is werk wel zo nutteloos? En moeten we wel zonder werk willen leven? Lou-Anna Druyvesteyn leest dit verhaal van Anna Lillioja voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Wat er allemaal bovenkomt nu de ijskappen smelten

Luister  

Vrij Nederland  /  07-11-2022

Met smeltende ijskappen komen niet alleen olie- en gasvelden binnen handbereik: ook gedumpt nucleair afval, chemische stoffen en bacteriën komen bovendrijven. Terwijl de klok tikt, ontbreekt het aan goede samenwerking in het Arctische gebied. Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest dit verhaal van Dieu...


VN Voorgelezen: De meest vervuilende landen weigeren nog altijd de klimaatschade te betalen

Luister  

Vrij Nederland  /  05-11-2022

De vervuiler betaalt. Dat is wat het mondiale Zuiden wil bereiken tijdens de aankomende VN-klimaatconferentie (COP27), die op 6 november in de Egyptische badplaats Sharm-El-Sheikh begint. Maar rijke landen weigeren al jaren verantwoordelijkheid te nemen. Lou-Anna Druyvesteyn leest dit verhaal van Em...


VN Voorgelezen: Hoe ook de wijk onderdoor ging aan het marktdenken

Luister  

Vrij Nederland  /  01-11-2022

Het is scheef verdeeld tussen de Nederlandse woonwijken. Waar het in de goede wijken steeds beter gaat, gaat het in slechte wijken juist slechter. Op veel gebieden zijn er problemen, van een tekort aan woningen tot veiligheid en betaalbaarheid. Het goede nieuws? We weten precies wat we moeten doen o...


VN Voorgelezen: Eeuwenoud antisemitisme in een nieuw jasje

Luister  

Vrij Nederland  /  01-11-2022

Gevaarlijker nog dan de complottheorieën van mensen als David Icke en Thierry Baudet, is de misvatting dat ze nieuw zijn, of te ongeloofwaardig om serieus te nemen, schrijft Roxane van Iperen. Samuel Peperkamp leest voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Meloni surft op een wereldwijde golf van gelijkgestemden

Luister  

Vrij Nederland  /  25-10-2022

Het is misleidend om het succes van Giorgia Meloni als iets zuiver Italiaans te zien, schrijft Roxane van Iperen. Het is ook – en vooral – het succes van de beweging die het extreemrechtse geluid in de hele wereld heeft genormaliseerd, en ook in Nederland huishoudt. 'De schroom is weg.' Lou-Anna...


VN Voorgelezen: Geen gif als bestrijdingsmiddel, maar wat dan wel?

Luister  

Vrij Nederland  /  25-10-2022

Eén goed geplaatste hap van een insect en een plant kan niet meer verder groeien. De spruitentelers van het Spruiten Collectief zijn daarom druk op zoek naar nieuwe manieren om te telen met zo min mogelijk chemische middelen. ‘Het beleid gaat veel sneller dan de innovatie.’ Lou-Anna Druyvesteyn...


VN Voorgelezen: Hoe een handjevol Big Tech-bedrijven de wereld in z’n greep houdt

Luister  

Vrij Nederland  /  22-10-2022

Ze verbruiken gigantisch veel stroom, doen aan koppelverkoop, hanteren onredelijke winstmarges, hebben oneindige (lobby-)budgetten, kopen potentiële concurrenten uit, remmen woningbouw en slaan Europese data op in de VS. En bijna iedereen is ervan afhankelijk: cloudaanbieders. Dit verhaal van Aleja...


VN Voorgelezen: Hoe een handjevol Big Tech-bedrijven de wereld in z’n greep houdt

Luister  

Vrij Nederland  /  22-10-2022

Ze verbruiken gigantisch veel stroom, doen aan koppelverkoop, hanteren onredelijke winstmarges, hebben oneindige (lobby-)budgetten, kopen potentiële concurrenten uit, remmen woningbouw en slaan Europese data op in de VS. En bijna iedereen is ervan afhankelijk: cloudaanbieders. Dit verhaal van Aleja...


VN voorgelezen: De schijnontsnapping van influencer-miljonairs

Luister  

Vrij Nederland  /  02-08-2022

Als je jong bent en op YouTube of Instagram zit, zie je ze overal: video’s van afgetrainde twintigers die – naar eigen zeggen – duizenden euro’s per dag verdienen met ongeschoold en waanzinnig simpel werk. Ze verkopen een droom: een oplossing voor al je problemen, in de vorm van snel geld. J...


VN voorgelezen: De Russische invasie relativeren is van elk ideaal gestript pragmatisme

Luister  

Vrij Nederland  /  22-07-2022

Wie het onrecht dat de Oekraïners ondergaan en de ideologie die de agressor drijft, relativeert uit eigenbelang, kan niet geloofwaardig meepraten over andere vormen van onderdrukking, schrijft Roxane van Iperen.


VN voorgelezen: Prima ballerina Olga Smirnova betaalde een hoge prijs voor kritiek op de oorlog

Luister  

Vrij Nederland  /  18-07-2022

Olga Smirnova danste als prima ballerina bij het Bolsjojballet – het hoogst haalbare in de balletwereld. Smirnova sprak zich uit tegen de Russische inval van Oekraïne en besloot het land te verlaten. Nu danst ze alweer een paar maanden bij Het Nationale Ballet in Amsterdam. Op het eerste oog een...


VN Voorgelezen: Nooit meer werken: goed voor mens en klimaat

Luister  

Vrij Nederland  /  13-07-2022

Is een wereld zonder werk mogelijk? En is nooit meer werken wenselijk? De anti-werkbeweging groeit, maar streeft niet naar niksen. ‘Wat als er geen banen meer zijn, alleen dingen om te doen en mensen om ze te doen?’ Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest het verhaal van Sjors Roeters voor. Audio do...


VN Voorgelezen: Psychische zorg in kwetsbare gebieden:

Luister  

Vrij Nederland  /  25-06-2022

Op crisisplekken als Oekraïne staat naast materiële hulp ook mentale ondersteuning tegenwoordig hoog op de agenda. Maar hoe organiseer je die? En wat hebben mensen eraan als ze gebrek hebben aan alles? Marieke Buijs en Sarah Haaij keken hoe mentale hulp gestalte krijgt in Libanon. Hoofdredacteur W...


VN Voorgelezen: 'Ongelijkheid begint al in de baarmoeder'

Luister  

Vrij Nederland  /  21-06-2022

Al vóór de verwekking van een kind, krijgt ongelijkheid vorm. De gezondheid en leefstijl van de aanstaande ouders beïnvloeden de baby, en wie een slechte start maakt, loopt vanaf het begin achter. Om ongelijkheid te verminderen en ieder kind een goede start te geven moet de zorg socialer, van hul...


VN Voorgelezen: Heb principes! Ook als daar een prijskaartje aan hangt

Luister  

Vrij Nederland  /  18-06-2022

Een tv-programma over onze toekomst in het licht van de klimaatcrisis, daar werkte Zweden-correspondente Anne Grietje Franssen graag aan mee. Maar de makers bleken zelf niet erg klimaatbewust te leven. Zoals wel meer goedgeïnformeerde mensen. Nee, niemand is perfect, maar we hebben wel een verantwo...


VN Voorgelezen: Wat er gebeurt als burgers boeren helpen

Luister  

Vrij Nederland  /  14-06-2022

Ze halen landbouwgrond uit de markt, beginnen samen een Herenboerderij of planten heggen langs boerenakkers. Op allerlei manieren helpen burgers om landbouw natuurvriendelijker te maken. Wat kunnen zij beter dan de overheid of de boer zelf? Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor. Audio door Hans...


VN Voorgelezen: Hoe je van werken armer kunt worden

Luister  

Vrij Nederland  /  09-06-2022

Veertig uur per week werken en de eindjes maar net aan elkaar kunnen knopen. Voor velen is het de realiteit. Op het moment telt Nederland 220.000 mensen die werken, maar toch in armoede leven. Financieel zijn ze soms beter af in de bijstand. Hoe heeft het zover kunnen komen? Schrijver Jonah Falke ma...


VN Voorgelezen: Op pad met Carola Schouten: ‘Het maakt uit vanuit welk mensbeeld je handelt’

Luister  

Vrij Nederland  /  02-06-2022

Jonah Falke, die voor Vrij Nederland een serie maakt over armoede in Nederland, liep twee maanden mee met Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. ‘In heel, heel veel gevallen is het gewoon niet iemands eigen schuld.’ Hij leest zijn reportage zelf voor. Audio doo...


VN Voorgelezen: Zo proberen 1.800 burgers de moord op Marja Nijholt op te lossen

Luister  

Vrij Nederland  /  26-05-2022

Het lichaam van Marja Nijholt werd op 1 januari 2013 aangetroffen op een oprit in Oss. De doodsoorzaak bleef onopgehelderd. Bureau Dupin rekruteerde 1.800 burgers om mee te helpen de waarheid alsnog aan het licht te brengen. Auteur Andreas Jonkers leest voor. Audio door Hans Poel. Lees het hele verh...


VN Voorgelezen: Waarom we allemaal in misinformatie trappen

Luister  

Vrij Nederland  /  24-05-2022

Ondanks alle waarschuwingen voor fake news blijven we maar misinformatie met elkaar delen. Want niet alleen ‘wappies’ of digibete ouderen trappen in nepnieuws, we moeten allemáál aan onze immuniteit werken. Vijf simpele manieren om dat te doen. Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest het verhaal v...


Petronella: De moord op mijn oudtante

Luister  

Vrij Nederland  /  09-05-2022

In 1918 werd het 16-jarige zusje van de opa van Astrid Theunissen vermoord in een bos in Midden-Limburg. In haar familie leeft die gebeurtenis nog steeds. Voor VN keert ze terug naar de plek des onheils en spreekt ze met haar familie over de tragedie. Deze podcast is gemaakt door Astrid Theunissen e...


VN Voorgelezen: Circulair bouwen kan gewoon

Luister  

Vrij Nederland  /  12-04-2022

Het vraagt om flexibiliteit, energie en tijd, maar het is goed mogelijk om met gebruikte materialen splinternieuwe woonhuizen te bouwen. En het zou vaker moeten gebeuren, zeggen de architecten van bureau Superuse. Journalist Katja Keuchenius ging kijken bij de duurzame klussers. ‘We kijken graag n...


VN Voorgelezen: Het alternatief voor het kapitalisme bestaat al, en bevindt zich in Baskenland

Luister  

Vrij Nederland  /  08-04-2022

Diep verscholen in de bergen van Baskenland ligt Mondragón, een federatie van coöperaties die de dingen radicaal anders doet. De touwtjes zijn er niet in handen van externe aandeelhouders, maar van de werknemers. Zíj bepalen wat en hoe er wordt geproduceerd, en bovenal: wat er wordt gedaan met de...


VN Voorgelezen: Laten we ons niet verlekkeren aan de strijd van de Oekraïense soldaten

Luister  

Vrij Nederland  /  06-04-2022

Door de oorlog in Oekraïne lijkt in Nederland een herwaardering voor de eigen krijgsmacht te ontstaan. Maar in ons enthousiasme over militaire daadkracht mogen we niet vergeten wat geweld met een mens doet, schrijft Roxane van Iperen. 'Achter elk spectaculair filmpje van een Oekraïner die vloekend...


VN Voorgelezen: Wat klimaatverandering gaat doen met de huizenmarkt

Luister  

Vrij Nederland  /  05-04-2022

De waarde van een huis staat of valt met het land waarop het staat. Maar wat als dat land verdwijnt? Dan raakt klimaatverandering die ene constante van de Nederlandse economie: de almaar stijgende huizenprijzen. Lou-Anna Druyvesteyn leest dit onderzoek van Maaike Schoon voor.


VN Voorgelezen: Een jaar als arts in de Cariben

Luister  

Vrij Nederland  /  30-03-2022

Michelle van Tongerloo werkte een jaar als eilandarts op Sint Eustatius en werd getroffen door de manier waarop Nederland met het Caribische eiland omgaat. Tijdens de coronapandemie is er van solidariteit binnen het Koninkrijk weinig te merken. ‘De dag dat ik vertrek, schaam ik me voor mezelf.’


VN Voorgelezen: De Benelux bestaat nog! Maar waarom eigenlijk?

Luister  

Vrij Nederland  /  26-03-2022

De Benelux. Het klinkt als iets van vroeger, maar het samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Luxemburg bestaat nog steeds. Wat hebben we nog aan een organisatie die in alles lijkt te zijn ingehaald door de Europese Unie? Lou-Anna Druyvesteyn leest voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: De gemeenteraadsverkiezingen zijn geen peilmomentje voor of tegen Rutte IV

Luister  

Vrij Nederland  /  15-03-2022

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zal ook dit jaar weer minutieus worden geanalyseerd als steun voor of juist protest tegen het nieuwe kabinet Rutte IV. Terwijl Den Haag zich de rest van het jaar nauwelijks lijkt te bekommeren om wat er in de gemeentes gebeurt. Hoofdredacteur Ward Wijndelt...


VN Voorgelezen: Waarom je niet perfect hoeft te zijn om kritiek te mogen hebben

Luister  

Vrij Nederland  /  11-03-2022

We eten geen vlees en nemen wel het vliegtuig, we dragen geen fast fashion en kopen wel de nieuwste iPhone. Iedereen is inconsistent en toch proberen we dat niet te zijn. Hoe komen we in het reine met onze eigen tegenstrijdigheden? Journalist Sjors Roeters zocht het uit. 'Wie bij elke keuze de last...


VN Voorgelezen: Waarom het geen zin heeft om sociale ongelijkheden een genetisch karakter te geven

Luister  

Vrij Nederland  /  10-03-2022

Stellen dat intelligentie erfelijk is, is niet veel anders dan stellen dat de mens als organisme erfelijk is, schrijft Amade M'charek. Een waarheid als een koe. Maar om vervolgens de genen als verklaring van ongelijkheid in de samenleving aan te roepen, is veel te kort door de bocht. Hoofdredacteur...


VN Voorgelezen: ‘We hebben parallelle samenlevingen gecreëerd voor mensen met een beperking’

Luister  

Vrij Nederland  /  07-03-2022

Mensen met een beperking zijn in Nederland eenzamer, armer en depressiever dan mensen zonder beperking. Niet alleen vanwege hun beperking, maar ook omdat ze worden buitengesloten door de samenleving. Deel 2 van een onderzoek naar hoe inclusief Nederland is voor mensen met een handicap door Anna Deem...


VN Voorgelezen: Femicide is geen incident: moord op vrouwen is structureel

Luister  

Vrij Nederland  /  03-03-2022

In dit verhaal heten ze Shella, Linda, Humeyra, Deborah, Monica, Clarinda en Frederieke, maar er zijn ontelbaar veel andere vrouwen vermoord door een (ex)-partner. Bijna wekelijks sterft in Nederland een vrouw door geweld in de relationele sfeer, femicide genoemd. Lou-Anna Druyvesteyn leest voor. Au...


VN Voorgelezen: Herzie box 3, zegt econoom Bas Jacobs, en wel zo snel mogelijk

Luister  

Vrij Nederland  /  16-02-2022

De overheid moet zo snel mogelijk alle vermogensinkomsten belasten, schrijft econoom Bas Jacobs. Vermogenswinst daarbij inbegrepen. Anders zullen de vermogenden in dit land hun vermogens proberen over te hevelen naar box 3 waar voorlopig helemaal geen belasting wordt betaald. Lou-Anna Druyvesteyn le...


VN Voorgelezen: Deze jongeren wrikten zich los uit het criminele circuit

Luister  

Vrij Nederland  /  10-02-2022

Journalist Robin van den Maagdenberg liep een jaar lang mee met een aantal jongens en meiden die behoorden tot de zogeheten Top600, een groep van zeshonderd Amsterdammers die high-impact crimes plegen. Dit is hun verhaal. ‘Toen ik stopte, begon het pas.’ Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor....


VN Voorgelezen: Hoezo inspraak? Netwerkcorruptie regeert

Luister  

Vrij Nederland  /  29-01-2022

Als de Omgevingswet wordt ingevoerd, krijgen burgers meer inspraak. Maar om dat te laten slagen, moeten we afrekenen met de typisch Nederlandse netwerkcorruptie, zeggen experts. ‘In Nederland spelen informele processen en lobby een grote rol. Dat maakt onze democratie extra kwetsbaar.’ Hoofdreda...


VN Voorgelezen: Een week meekijken in de jongerenopvang

Luister  

Vrij Nederland  /  28-01-2022

Onderdak regelen voor dakloze jongeren is geen eenvoudig werk. Het staat vooral in teken van erger voorkomen – voor redder spelen is er geen plek. Schrijver Jonah Falke liep een week mee met de opvang voor dakloze jongeren in Groningen. 'Je moet nooit denken dat je een band opbouwt. Vooral als het...


VN Voorgelezen: Hoe we het kapitalisme kunnen afschaffen

Luister  

Vrij Nederland  /  26-01-2022

De corporatie is het belangrijkste vehikel van het kapitalisme, zegt de Schotse hoogleraar David Whyte. En het kapitalisme richt de wereld te gronde. Door corporaties af te schaffen, kunnen we het tij misschien nog keren. Sjors Roeters leest zijn eigen verhaal voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Dit moet er gebeuren om het veelkoppige monster van de woningcrisis te verslaan

Luister  

Vrij Nederland  /  22-01-2022

Als we nog een beetje willen wonen met zijn allen, moet de hele woningmarkt op de schop, zegt Bas Jacobs. De econoom legt haarfijn uit wat er moet gebeuren. Hoofderedacteur Ward Wijndelts leest zijn column voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Parlementair journalisten, kies toch niet steeds de kant van de macht!

Luister  

Vrij Nederland  /  18-01-2022

De journalistiek kiest te vaak de kant van de macht, zien Kim van Keken en Dieuwertje Kuijpers. Hoe kon het bijvoorbeeld zo lang duren voor er écht journalistieke aandacht kwam voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire? Van Keken en Kuijpers zien een duidelijk patroon van ongemakken. En ze zien...


VN Voorgelezen: Natuurbehoud in het Amazonegebied

Luister  

Vrij Nederland  /  12-01-2022

Inheemse stammen uit de Amazone worden betrokken in allerlei projecten om CO2-opname en biodiversiteit te behouden. Zo treden ze in sneltreinvaart toe tot de kapitalistische maatschappij, met gevaar voor hun eigen cultuur en levenswijze. Lou-Anna Druyvesteyn leest de reportage van Katja Keuchenius v...


VN Voorgelezen: De dienstplicht weer invoeren is zo'n slecht idee nog niet

Luister  

Vrij Nederland  /  08-01-2022

Onze afkeer van het woord dienstplicht zit de opbloei van een rijk(er) maatschappelijk besef in de weg, schrijft journaliste Marijne Beijen (25). Waarom maken we het dienen van de samenleving niet weer tot een nastrevenswaardig goed? Voorgelezen door hoofdredacteur Ward Wijndelts. Audio door Hans Po...


VN Voorgelezen: Schrijfster Cindy Hoetmer over hoop in tijden van crisis

Luister  

Vrij Nederland  /  29-12-2021

De staat van de wereld stemt niet heel hoopvol. Wie aan de ene crisis probeert te ontsnappen, wordt ingehaald door de andere. Waar is er nog een bron van hoop te vinden? Schrijfster en van huis uit pessimist Cindy Hoetmer ging op zoek naar hoopvolle antwoorden. 'De volgende generatie probeert de wer...


VN Voorgelezen: Zo veranderde de wereldorde in 2021

Luister  

Vrij Nederland  /  27-12-2021

2021 was het jaar waarin de VS zijn pijlen definitief op uitdager China richtten, schrijft Ko Colijn in zijn analyse van afgelopen jaar. We vroegen hem naar de actuele stand van de mondiale geopolitiek. 'De aftocht uit Afghanistan betekent het begin van een nieuwe fase: de Pax Americana staat op het...


VN Voorgelezen: Kerst met Joke op Antwerpen-Centraal

Luister  

Vrij Nederland  /  25-12-2021

Schrijver Jonah Falke sloot afgelopen zomer vriendschap met de dakloze Joke. Hij besloot haar voor kerst op te zoeken in Station Antwerpen-Centraal, waar ze koffie dronken en het leven bespraken. Een waargebeurd kerstverhaal. Jonah leest zelf voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Jezus was niet wit. Waarom blijven we hem toch zo zien?

Luister  

Vrij Nederland  /  23-12-2021

Het beeld van Jezus is al bijna twintig jaar geleden bijgesteld op grond van forensisch onderzoek. Het knaagt aan de dominante witheid in ons collectieve geheugen, stelt Amade M’charek. Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Kunnen we de natuur helpen door er een prijskaartje aan te hangen?

Luister  

Vrij Nederland  /  21-12-2021

Het kan gunstig uitpakken om een prijs aan de natuur toe te kennen, ontdekte journalist Pepijn Keppel in de duinen van Oost-Ameland. Als je een ecosysteem uitdrukt in euro's wordt de waarde van die natuur opeens wél ingezien. En dat zou van doorslaggevend belang kunnen zijn in tijden van een stijge...


VN Voorgelezen: Bas Timmer maakt 'Sheltersuits' voor daklozen

Luister  

Vrij Nederland  /  19-12-2021

Modeontwerper/ondernemer/weldoener Bas Timmer timmert aan de weg met zijn Sheltersuits: hippe slaapzakken voor daklozen, gemaakt van gerecycled materiaal door ex-vluchtelingen. Schrijver Jonah Falke volgde Timmer om te zien hoe hij laveert tussen de ultrarijken en de allerarmsten. ‘Alles to uplift...


VN Voorgelezen: Het tweede – eeuwige – leven van Henrietta Lacks

Luister  

Vrij Nederland  /  04-12-2021

Wetenschapsantropologe Amade M’charek onderzoekt hoe genetica onze wereld verandert. Ze staat in dit artikel stil bij het belang van de HeLa-cellen – en de vrouw van wie ze zijn: Henrietta Lacks. Ward Wijndelts leest voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Jongens zijn nog lang geen underdogs

Luister  

Vrij Nederland  /  02-12-2021

Onze cultuur is helemaal niet zo ‘woke’ als hier en daar wordt gesuggereerd, schrijft Kelli van der Waals. Daar kom je in de gewone wereld snel achter, zag ze toen ze The White Lotus keek. Lou-Anna Druyvesteyn leest voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: In Berlijn zijn ze de stijgende huurprijzen spuugzat en eisen ze de stad terug

Luister  

Vrij Nederland  /  25-11-2021

Kan het onteigenen van de woningvoorraad van grote vastgoedbedrijven een oplossing zijn voor de woningcrisis? In Berlijn is het debat daarover inmiddels gekanteld. Kunnen we daar een voorbeeld aan nemen, vraagt Sjors Roeters zich af. Hij leest zijn verhaal zelf voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: 'Mijn beste vriend is een chatbot: 'Een robot laat je niet in de steek’'

Luister  

Vrij Nederland  /  23-11-2021

Steeds meer mensen zoeken intimiteit bij chatbots. Artificial intelligence biedt een makkelijke, tandeloze manier van praten, in tegenstelling tot het slordige, rommelige contact met echte mensen. Over de schadelijkheid voor het individu verschillen experts van mening. 'Intimiteit met algoritmen laa...


VN Voorgelezen: Digitale verslavingen als heelmeester voor de teleurstellingen in het leven

Luister  

Vrij Nederland  /  23-11-2021

Daniël komt maar niet van zijn Twitterverslaving af. Als verslaving vluchten is, waar vluchten mensen als Daniël dan voor? Na vier afleveringen waarin ze het fenomeen onderzocht, komt Doortje Smithuijsen tot een nieuwe visie op digitale verslaving: misschien moeten we er niet naar kijken als een h...


VN Voorgelezen: Volwaardig meedoen aan de samenleving moet meer zijn dan een mazzeltje

Luister  

Vrij Nederland  /  14-11-2021

Sinds 2016 is het in Nederland verboden om direct of indirect onderscheid te maken tussen mensen met en zonder handicap. Dat klinkt logisch en inclusief. Maar de realiteit is dat de positie van mensen met een beperking in vijf jaar tijd op z’n best gelijk is gebleven. ‘Het VN-verdrag Handicap is...


VN Voorgelezen: Wat was Martha Stewart haar tijd toch vooruit

Luister  

Vrij Nederland  /  05-11-2021

Wat Martha Stewart jaren geleden deed, valt Kelli van der Waals op, doen alle influencers nu ook: relatable proberen te zijn, de dominante beroemdheidsvorm van de afgelopen jaren. ‘Ze presenteert zichzelf niet als een autoriteit, maar als de vriendin die “het heeft uitgedokterd”, de ondernemen...


VN Voorgelezen: In de ban van de smartwatch

Luister  

Vrij Nederland  /  04-11-2021

Journalist Doortje Smithuijsen duikt dit jaar in de snel uitdijende poel van digitale verslavingen. In deze aflevering richt ze zich op de smartwatch, het polshorloge dat dragers constant aanspoort calorieën te verbranden. In korte tijd raakte Marieke er verslaafd aan. 'Het voelt als een stukje bev...


VN Voorgelezen: Hoe het is om zonder papieren te leven in Nederland

Luister  

Vrij Nederland  /  01-11-2021

Als schimmen leven ze in Nederland: mensen zonder papieren of zicht op verbetering. Nederland wil ze niet hebben, en terug naar hun land van herkomst willen of kunnen ze ook niet. Jonah Falke sprak de enkele hulpverlener die nog naar ze omkijkt. ‘Het gaat erom dat mensen altijd een tweede kans moe...


VN Voorgelezen: Waarom het erg is dat het nooit meer helemaal donker is

Luister  

Vrij Nederland  /  29-10-2021

Echte duisternis en een heldere sterrenhemel kennen we al lang niet meer. Nederland behoort tot de meest verlichte landen ter wereld en dat heeft een hoge prijs. We slapen gemiddeld minder en slechter en het ritme van nachtdieren wordt verstoord. Is er een weg terug naar het donker? Journalist Maurt...


VN Voorgelezen: de revival van de guillotine

Luister  

Vrij Nederland  /  23-10-2021

Het telkens terugkerend beeld van de guillotine is volgens journalist Sjors Roeters een teken van opbouwende woede in de samenleving. Deze woede vindt zijn oorsprong in de klimaatcatastrofe en datgene wat daadwerkelijke verandering tegenhoudt: het kapitalisme. De functie van het symbool van de guill...


VN Voorgelezen: Laat kritiek op de corona-noodwet niet over aan extremisten

Luister  

Vrij Nederland  /  20-10-2021

De noodwet werd recent voor de derde keer verlengd. Vreemd hoe geruisloos dat ging, vindt Roxane van Iperen. De situatie waarin we nu zijn beland baart haar dan ook zorgen. 'Ik vind niet dat we moeten wennen aan quarantaineplichten, toegangstesten en vrijheidsbeperkende maatregelen.' Lou-Anna Druyve...


VN Voorgelezen: Campagnebureau BKB, verhalenmakelaar en kraamkamer van de nieuwe elite

Luister  

Vrij Nederland  /  17-10-2021

Vanuit hartje Amsterdam handelt campagnebureau BKB in krachtige politieke verhalen. Ze doen goede zaken, want beeldvorming is vaak belangrijker dan het beleid an sich. Het bureau onderhoudt nauwe banden met de overheden en stoomt tegelijk een ‘nieuwe elite’ klaar. Journalisten Kim van Keken en...


VN Voorgelezen: Verslaafd aan de datingapp Grindr

Luister  

Vrij Nederland  /  21-09-2021

Journalist Doortje Smithuijsen duikt dit jaar in de snel uitdijende poel van digitale verslavingen. In deze aflevering richt ze zich op Grindr, de populaire datingapp voor homomannen. In de weken na de installatie voelde Ismail zich ‘als een kind in een snoepwinkel’. Niet veel later zou de app z...


VN Voorgelezen: Waarom het marxisme weer aan populariteit wint

Luister  

Vrij Nederland  /  17-09-2021

Het marxisme maakt een comeback. Met dank aan het kapitalistische gekwakkel, dat ons vooral ongelijk en ongelukkig maakt. Is de huidige opleving van het marxisme een modegrill of staan we aan de vooravond van de volgende revolutie? Journalist Sjors Roeters zocht het uit. ‘Hiermee kunnen mensen wee...


VN Voorgelezen: Hoe het criminele circuit langzaam doordringt in de private huursector

Luister  

Vrij Nederland  /  10-09-2021

Naar schatting is één op de tweehonderd panden in criminele handen. Waar misdadigers vroeger vooral opereerden in armere wijken, verschuift hun territorium nu richting de particuliere huur. Verhuurders melden de ondermijnende activiteiten vaak niet, omdat de dader meestal ontkomt en zij met de geb...


VN Voorgelezen: Hoe houdbaar is de droom van de ecologische leefgemeenschap?

Luister  

Vrij Nederland  /  03-09-2021

In de woongemeenschap Frijlân in Friesland leven bewoners volgens de filosofie van de permacultuur, waarin zorg voor aarde en mens, en eerlijk delen centraal staan. Dat klinkt mooi, maar zet het ook zoden aan de dijk? Journalist Marijne Beijen ging langs. 'Dit is hoe het leven is bedoeld.' Hoofdred...


VN Voorgelezen: De groene toekomst van Nederland begint in het Zuid-Limburgse heuvelland

Luister  

Vrij Nederland  /  26-08-2021

Het Zuid-Limburgse heuvelland is een walhalla voor botanici: het heeft zowel het rijkste als het meest diverse plantenleven van Nederland. Plantenkenner Joop Schamineé zoekt er naarstig naar zaden om te voorkomen dat soorten uitsterven en verloren gaan. Klimaatjournalist Rolf Schuttenhelm ging met...


VN Voorgelezen: Als de goede zaak een product wordt

Luister  

Vrij Nederland  /  19-08-2021

Elk goed doel is ooit klein begonnen, met een overzichtelijk ideaal. Groei betekent dan meer geld om dat ideaal te verwezenlijken. Maar soms zit de groei het doel ook in de weg. Chef online Lou-Anna Druyvesteyn leest voor. Audio door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Waarom meer gemak niet altijd leidt tot meer geluk

Luister  

Vrij Nederland  /  07-08-2021

Flitsbezorgers beloven binnen in de grote steden binnen tien minuten je bestelling te bezorgen, van de weekboodschappen tot een bak ijs. Hoe frictieloos, gemakkelijk en snel willen we ons leven eigenlijk inrichten? En wat doet het met ons menszijn wanneer al onze behoeften direct bevredigd kunnen wo...


VN Voorgelezen: Koffie uit een plastic of papieren kopje is de wegwerpversie van de sociale ervaring

Luister  

Vrij Nederland  /  28-07-2021

Het porseleinen kopje staat symbool voor wat er in 2020 is verdwenen, gepauzeerd en steeds maar niet herstart, schrijft Kelli van der Waals: een fysiek openbaar leven. Webredacteur Lou-Anna Druyvesteyn leest voor. Audio door Hans Poel


VN Voorgelezen: Waarom vertrouwen in elkaar essentieel is

Luister  

Vrij Nederland  /  24-07-2021

Vertrouwen is cruciaal voor ons leven. Toch hebben we er al decennialang steeds minder van. Hoe komt dat? ‘Bij een aantal mensen is het startpunt fundamenteel wantrouwen. Eigenlijk knettergek, omdat wij in het Westen op de veiligste plaats ter wereld leven.’ Sjors Roeters leest zijn artikel zelf...


VN Voorgelezen: Hoe kunnen mensen met een beperking volwaardig meedoen in de samenleving?

Luister  

Vrij Nederland  /  18-07-2021

Wonen, werken, naar school gaan: voor Nederlanders met een beperking is volwaardig deelnemen aan de samenleving niet alleen een wens, maar sinds 2016 ook een recht. Toen ratificeerde Nederland het VN-verdrag Handicap. Wat is daar vijf jaar later van terecht gekomen? Journalist Mattijs Smit leest voo...


VN Voorgelezen: Het gevaar van het woord ras: 'Mensen gaan weer denken dat het echt iets is'

Luister  

Vrij Nederland  /  17-07-2021

De wetenschap heeft laten zien dat ras niet bestaat, maar het woord zelf wordt nog steeds gebruikt. Zonder het kwaad te bedoelen verdelen we elkaar nog steeds in achterhaalde hokjes. En dat dreigt radicaalrechts in de kaart te spelen. ‘We hebben in Nederland nooit echt met rasdenken afgerekend.’...


VN Voorgelezen: Zo proberen digitale systemen ons in verslaafden te veranderen

Luister  

Vrij Nederland  /  11-07-2021

Journalist Doortje Smithuijsen verdiept zich dit jaar in het steeds bredere scala aan online verslavingen. In deze tweede aflevering onderzoekt ze hoe hedendaagse verslavingen tot stand komen. Zoals bij Jeffrey, een twintiger die bijna zijn hele leven aan games verslaafd was. ‘Zijn Playstation wer...


VN Voorgelezen: Redding of ramp? Bidens enorme economische experiment is vooral een grote gok

Luister  

Vrij Nederland  /  08-07-2021

De plannen van de Amerikaanse president Joe Biden zijn misschien wel het grootste economische beleidsexperiment dat in de westerse wereld ooit is uitgevoerd. Te groot, denken vooraanstaande economen. Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor. Kijk op vn.nl voor meer verhalen.


VN Voorgelezen: We gaan een 'slutty summer' tegemoet. Wat mag je doen, wat moet je laten?

Luister  

Vrij Nederland  /  03-07-2021

Er is iets vreemds aan de hand in de wereld, tenminste als je mensen die hun mening verkondigen op Twitter de wereld noemt: er wordt opeens van alles eng, vies en ongepast gevonden. Is dat terecht of zwaar overdreven? Cindy Hoetmer geeft antwoord. Lou-Anna Druyvesteyn leest voor.


VN Voorgelezen: De terugkeer van de eigen cyclus

Luister  

Vrij Nederland  /  26-06-2021

Steeds meer millennials zijn ‘pilmoe’. ‘Een trend’, ‘een hype’, ‘een modeverschijnsel’, noemen artsen de toenemende impopulariteit van de pil. Ja, er is meer onderzoek nodig naar de invloed van hormonen op de stemming, zeggen zij, maar de bijwerkingen van de pil liggen nu onder een v...


VN Voorgelezen: Nee, je weet het niet beter: de gevaren van true crime en amateurgespeur

Luister  

Vrij Nederland  /  22-06-2021

Omdat we podcasts blijven maken van cold cases die ook door nieuwe speurneuzen niet worden opgelost, blijven we onbevredigd en hongerig achter, schrijft journalist Roos van Tongerloo, met alle gevolgen van dien. Dit verhaal wordt voorgelezen door Lou-Anna Druyvesteyn. Audio door Hans Poel. Kijk op v...


VN Voorgelezen: De publieke ruimte is nog steeds het speeltje van de overheid en bedrijven

Luister  

Vrij Nederland  /  18-06-2021

In 2022 komt er een Omgevingswet die burgers meer inspraak moet geven bij nieuwe bouwplannen. Althans, dat is het idee. In de praktijk is participatie vooral een middel om kritiek vroeg te neutraliseren, blijkt uit onderzoek. 'Het woord “omwonenden” kwam in het masterplan niet voor.' Hoofdredact...


VN Voorgelezen: Waarom we zo van helden houden die het recht in eigen hand nemen

Luister  

Vrij Nederland  /  11-06-2021

Pedojagers en burgerarresten met fatale afloop: steeds vaker nemen burgers het heft in eigen hand. Imiteert het leven kunst, waar eigengereide heldendom vaak wordt verheerlijkt? Thrillerrecensent Marijn van der Jagt zocht het uit. Voorgelezen door Samuel Peperkamp.


VN Voorgelezen: De opmars van digitale verslavingen

Luister  

Vrij Nederland  /  05-06-2021

Een YouTubeverslaving? Jazeker bestaat dat. Net als een Grindr-verslaving, een Instagramverslaving, een mailverslaving, een verslaving aan je smartwatch, of aan het online checken van je bitcoins. Doortje Smithuijsen verdiept zich in de uitdijende poel aan online verslavingen. Aflevering 1: wanneer...


VN Voorgelezen: Waarom arbeidsuitbuiting internationaal moet worden opgelost

Luister  

Vrij Nederland  /  26-05-2021

Dat internationale uitzendbedrijven ook de huisvesting regelen voor hun arbeidsmigranten zorgt voor steeds meer problemen. Problemen die alleen internationaal kunnen worden opgelost. Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor.


VN Voorgelezen: Hoe ik mijn geloof in het kapitalisme verloor

Luister  

Vrij Nederland  /  22-05-2021

Toen hij een tiener was, was beleggen voor Sjors Roeters (1991) het venster op de wereld, beurshandel zijn shortcut naar volwassenheid. Hij wilde een stuk van de toekomst kopen. Een verlangen dat ons irrationele gedrag op de beurs verklaart. Sjors leest zijn verhaal zelf voor. Opname door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Waarom arme gemeenten alleen maar armer worden (en de rijke rijker)

Luister  

Vrij Nederland  /  12-05-2021

Het geld dat vanuit het rijk naar de gemeenten gaat is opnieuw berekend en juist de armste gemeenten gaan erop achteruit. Bibliotheken, jeugdwerk en allerlei andere voorzieningen dreigen daarmee te verdwijnen. Kim van Keken en Dieuwertje Kuijpers onderzochten de ontransparante verdeelsleutel. Hoofdr...


VN Voorgelezen: Mee op pad met de daklozenhulp

Luister  

Vrij Nederland  /  08-05-2021

Toen er in februari een dik pak sneeuw lag, ging schrijver Jonah Falke mee met hulpverleners, op zoek naar daklozen in de kou. In de lente ging hij nog een keer. Zijn reportage toont de rauwe werkelijkheid van daklozen en hoe corona hun positie alleen maar heeft verslechterd. Jonah leest zijn report...


MENS #42: Patricia de Vries

Luister  

Vrij Nederland  /  06-05-2021

Patricia de Vries is filosoof en richt zich op het fenomeen van angst. Ze deed onderzoek naar wat ze 'algorithmic anxiety' noemt, waarvoor ze zich liet inspireren door Kierkegaard. Die maakte namelijk het onderscheid tussen angst en vrees, of toch niet? MENS wordt gemaakt door Sander Pleij en Hans P...


VN Voorgelezen: Hoe digitale droomvrouwen de werkelijkheid in de weg zitten

Luister  

Vrij Nederland  /  02-05-2021

Instagram wil boven alles mensen aan het scrollen houden. En hoe hou je jongens aan het scrollen? Met porno, en alles wat daarop lijkt. Het lastige is dat de beelden die jongens te zien krijgen de manier waarop ze naar echte meisjes kijken beïnvloedt. Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor. Audio...


VN Voorgelezen: Voor altijd vast in de tijd - met Mark Rutte als onze eeuwige premier

Luister  

Vrij Nederland  /  30-04-2021

Roxane van Iperen heeft steeds vaker het idee vast te zitten in een lus in de tijd. Een mogelijke uitweg werd bij de Tweede Kamerverkiezingen weer dichtgetimmerd. Het is Groundhog Day Rutte, afgetopt door een scheut radicaalrechts. 'We lijken nog behoudender, nog geslotener, nog banger voor alles wa...


VN Voorgelezen: Waarom zijn we zo geobsedeerd door hard werken?

Luister  

Vrij Nederland  /  23-04-2021

We staan ontzettend vroeg op, eten voorgesneden salades en spelen podcasts op dubbele snelheid af, allemaal om onze dagen te optimaliseren. Kelli van der Waals vraagt zich af: waar komt onze obsessie door hard werk toch vandaan? 'De kenniseconomie heeft ons tot productieverslaafden gemaakt.’ Redac...


MENS #41: Yasmine Ostendorf

Luister  

Vrij Nederland  /  21-04-2021

We kunnen veel leren van de wijze waarop fungi zich met elkaar verbinden, vertelt kunstenaar-onderzoeker Yasmine Ostendorf in deze aflevering van de podcast MENS. Op een biodynamische boerderij in Brazilië doet ze onderzoek naar natuurlijke netwerken en de solidariteit van schimmels. MENS wordt gem...


VN Voorgelezen: De millennial jaagt een droom na die allang uiteen is gespat

Luister  

Vrij Nederland  /  17-04-2021

Millennials (geboren tussen 1980 en 1995) is voorgespiegeld dat ze het beter zouden krijgen dan de vorige generatie, dat de wereld aan hun voeten lag. Die gelukzalige droom bleek een luchtspiegeling, schrijft Kelli van der Waals. Waarom blijven millennials zich er dan toch aan vastklampen? Hoofdreda...


MENS #40: Florien Kleine-Stuverink

Luister  

Vrij Nederland  /  08-04-2021

Wie willen we worden? Belangrijke vraag, maar ook belangrijk is: wat gaan we daarbij drinken? Sander Pleij bespreekt in deze aflevering van MENS de ontwikkeling van wijn met wijnboer Florien Kleine-Snuverink. Kleine-Snuverink maakt natuurwijnen in de Jura, en daar heeft ze een hoop over te vertellen...


Een ode aan de PCR-test door hoogleraar en nieuwe VN-columnist Amade M’charek

Luister  

Vrij Nederland  /  30-03-2021

Wetenschapsantropoloog Amade M’charek onderzoekt hoe genetica onze wereld, wie we zijn, en hoe we ons tot elkaar verhouden verandert. Dit is haar eerste column voor Vrij Nederland. Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest hem voor. Audio door Hans Poel.


De volgende regering is het aan zijn stand en aan Nederland verplicht om de toeslagen te hervormen

Luister  

Vrij Nederland  /  27-03-2021

De volgende regering moet het toeslagensysteem op de schop gooien, schrijft hoogleraar economie Bas Jacobs. Hij vraagt zich af hoe het kan dat, met de toeslagenaffaire vers in het geheugen, niet alle partijen het daarmee eens zijn. 'Dat ook het CDA van Pieter Omtzigt de toeslagen bijna niet wil herv...


MENS #39: Marjan van Aubel

Luister  

Vrij Nederland  /  25-03-2021

Als we over de toekomst praten, gaat het vaak om iets als een stofzuiger met wifi. Sander Pleij heeft het liever over wezenlijkere zaken. Wie willen we worden? Elke twee weken spreekt hij met de mensen die onze toekomst vormgeven. Deze aflevering met designer Marjan van Aubel. MENS wordt gemaakt doo...


VN Voorgelezen: Abdelkader Benali: 'De Marokkaan is de pakezel van maatschappelijk onbehagen'

Luister  

Vrij Nederland  /  23-03-2021

Schrijver Abdelkader Benali trok zich onlangs terug als spreker van de 4 mei-lezing. Aanleiding was de ophef over zijn uitspraken over Joden in 2006. Hij blikt terug op de onrust en reflecteert op de moeilijke en ondankbare rol van Marokkanen in Nederland. ‘Voetbal, discriminatie, vrouwenrechten,...


VN Voorgelezen: Hoe techreuzen het financiële systeem proberen over te nemen

Luister  

Vrij Nederland  /  20-03-2021

Kunnen we binnenkort een bankrekening openen bij Google? Aandelen kopen via TikTok? Een reisverzekering afsluiten bij Facebook? ‘Als techreuzen ongemoeid worden gelaten, zullen ze de financiële wereld zeker overnemen.’ Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor. Opname door Hans Poel.


Zeven supereffectieve maatregelen die – onbegrijpelijk! – niet worden ingevoerd

Luister  

Vrij Nederland  /  13-03-2021

Met de verkiezingen in aantocht is het interessant om te kijken hoe politieke partijen scoren op een aantal onderwerpen die voor economen belangrijk zijn. Hoogleraar economie Bas Jacobs inventariseert er zeven. Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor. Opname door Hans Poel.


MENS #38: David Mulder van der Vegt

Luister  

Vrij Nederland  /  10-03-2021

Hoe er gedebatteerd wordt in de Tweede Kamer is heel anders dan hoe het eraan toe gaat in het Engelse Lagerhuis. Dat ligt ook aan de opstelling en inrichting van de zaal, vertelt architect David Mulder. Hij legt uit waarom de architectuur in politieke gebouwen belangrijker is dan je op het eerste ge...


Waarom het met waterkracht in Nederland niet zo’n vaart loopt

Luister  

Vrij Nederland  /  04-03-2021

Het is niet te zien, niet te horen en nagenoeg altijd beschikbaar: waterkracht zou een mooie aanvullende energiebron zijn in Nederland. Maar kan dat wel in een land waar het water relatief weinig stroomt en turbines ook nog eens moeten opwerken tegen een hele hoop regels en gewoonten? Hoofdredacteur...


VN Voorgelezen: Het is niet de schuld van prins Bernhard jr. dat jij geen huis kunt betalen

Luister  

Vrij Nederland  /  26-02-2021

Het is crisis op de woningmarkt. Bijbouwen is niet de oplossing, goedkoper worden huizen daar namelijk niet van. Daarnaast ligt het probleem ook niet zozeer bij die paar pandjesbazen, schrijft journalist Maaike Schoon. Ze zoekt uit waar het probleem wel zit. Voorgelezen door Ward Wijndelts. Audio do...


MENS #37: Barend Koolhaas

Luister  

Vrij Nederland  /  25-02-2021

Barend Koolhaas is (net als zijn achter-oom Rem) architect, maar wil nu een auto ontwikkelen: de minimal car. Een beetje als de Fairphone, vertelt hij in deze aflevering van MENS, maar dan op wielen. Kijk voor alle afleveringen van MENS op vn.nl/mens


VN Voorgelezen: Is de arm van Erdogan te lang of die van Den Haag te kort?

Luister  

Vrij Nederland  /  13-02-2021

De steun van Turkse Nederlanders voor de Turkse president Erdogan is al jaren een grote zorg van politici en beleidsmakers. Maar de oorzaak ligt ook bij Nederland, schrijft Nikki Sterkenburg. Voorgelezen door Ward Wijndelts. Audio door Hans Poel.


MENS #36: Clemens Driessen

Luister  

Vrij Nederland  /  10-02-2021

Als we over de toekomst praten, gaat het vaak om iets als een stofzuiger met wifi. Sander Pleij heeft het liever over wezenlijkere zaken. Wie willen we worden? Elke twee weken spreekt hij met de mensen die onze toekomst vormgeven. Deze aflevering met landbouwfilosoof Clemens Driessen. Mens wordt gem...


VN Voorgelezen: Waarom het continu laten draaien van de geldpers geen goed idee is

Luister  

Vrij Nederland  /  09-02-2021

De Moderne Monetaire Theorie geniet steeds meer aanhang onder progressieve politici in Europa en de VS. Maar hoe revolutionair zijn die ideeën ten opzichte van de mainstream macro-economie? Hoogleraar economie Bas Jacobs ziet vooral overeenkomsten. En verwarring. Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest...


VN Voorgelezen: Corona zou een hiv-vaccin weleens dichterbij kunnen brengen

Luister  

Vrij Nederland  /  06-02-2021

Staren we ons zo blind op corona dat die andere pandemie ongestoord zijn gang kan gaan? Dreigen we hiv te vergeten? Nee, zeggen hiv-onderzoekers die nu aan een coronavaccin werken. Sterker nog: corona zou een hiv-vaccin weleens dichterbij kunnen brengen, schrijft Menno Sedee. Hoofdredacteur Ward Wij...


VN Voorgelezen: Hoe de steunmaatregelen de ongelijkheid juist vergroten

Luister  

Vrij Nederland  /  02-02-2021

Terwijl mensen met een vast contract riant beschermd worden, groeit het aantal zzp'ers, jongeren en flexwerkers dat geen enkele baat heeft bij de miljarden van het steunpakket. Het huidige beleid vergroot de ongelijkheid vooral, schrijven Kim van Keken en Dieuwertje Kuijpers. 'De zwakste schouders d...


VN Voorgelezen: Dit is de schrijfster waar heel Frankrijk naar luistert

Luister  

Vrij Nederland  /  31-01-2021

In Frankrijk neemt de Frans-Marokkaanse schrijfster Leïla Slimani over de volle breedte van het literaire veld haar plaats in. Macron vroeg haar minister te worden, maar ze bleef bij de literatuur. Haar laatste roman Mathilde is een volgende bouwsteen in haar geëngageerde oeuvre. Lou-Anna Druyvest...


MENS #35: Esther Hovers

Luister  

Vrij Nederland  /  27-01-2021

Esther Hovers wint prijzen, stipendia en haar eerste grote fotoproject stond meteen op vele bladzijden afgedrukt in Le Monde, de New York Times en elders. Ze doet iets wat Sander Pleij niet begrijpt én hem erg trof. Haar kunst is humanistisch onderzoek tegenover de algoritmen. Kijk voor een overzic...


VN Voorgelezen: 'Beste Mark Rutte, zó verovert u die plek in de geschiedenisboeken'

Luister  

Vrij Nederland  /  23-01-2021

Het erepodium van de politieke geschiedenis wordt ingenomen door leiders die in tijden van crisis met een nieuwe visie kwamen. Sander Heijne en Hendrik Noten roepen de premier in een open brief op nu zijn kans te pakken om Nederland socialer en duurzamer te maken. 'De geschiedenis heeft geen tijd vo...


MENS #34: Samuel Beek

Luister  

Vrij Nederland  /  14-01-2021

Developer Samuel Beek is jong, maar zeker niet onbezonnen. Na een paar jaar bij WeTransfer te hebben gewerkt, ontwikkelt hij nu zelfstandig apps. Zoals laatst een voor online EDMR-therapie. Voor Sander is hij de geschikte gast om het balletje over de toekomst van de techindustrie op te gooien. 'Eers...


VN Voorgelezen: In de armste wijk van Arnhem weten de kinderen niet hoe hun stad eruitziet

Luister  

Vrij Nederland  /  09-01-2021

De armoede in Nederland neemt de komende jaren toe, is de verwachting. Schrijver Jonah Falke ging naar Immerloo, de armste wijk van zijn stad Arnhem, waar eenzaamheid en armoede elkaar versterken. ‘Men leeft hier binnen, want buiten kost alles geld.’ Hij leest zijn reportage zelf voor.


VN Voorgelezen: Waarom de Kardashians over honderd jaar nog herinnerd zullen worden

Luister  

Vrij Nederland  /  04-01-2021

Na twintig seizoenen Keeping Up With The Kardashians, de realityserie die dit jaar voorgoed tot een einde zal komen, moeten we constateren dat de familie Kardashian de wereld definitief heeft veranderd. Dit essay door Lisa Bouyeure wordt voorgelezen door Lou-Anna Druyvesteyn. Audio door Hans Poel.


MENS #33: Susan Bögels

Luister  

Vrij Nederland  /  30-12-2020

Hoogleraar psychologie Susan Bögels onderzoekt wat de snel veranderende wereld met ons brein doet. ADHD, angst, autisme, depressies: de cijfers stijgen enorm. In deze aflevering van MENS vertelt ze wat we hiertegen kunnen doen. ‘Er moet ruimte komen tussen de prikkel en de impuls.’ Kijk voor ee...


VN Voorgelezen: Nu de onrust in onze lijven borrelt, krijgt complotdenken alle ruimte

Luister  

Vrij Nederland  /  28-12-2020

De onrust borrelt in onze lijven en kan door de coronamaatregelen geen kant op. En dan kan de behoefte aan een uitvlucht ongezonde vormen aannemen, stelt Denker des Vaderlands Daan Roovers. Zo worden we niet alleen luste- en rustelozer, maar ook gevoeliger voor complotdenken. Redacteur Lou-Anna Druy...


VN Voorgelezen: Kerst op de Canarische Eilanden, een kerstverhaal van Jonah Falke

Luister  

Vrij Nederland  /  25-12-2020

Voor deze anders dan anders kerst schreef Jonah Falke speciaal voor Vrij Nederland een anders dan anders kerstverhaal. Audiobewerking door Hans Poel.


VN voorgelezen: Hoe Wageningen University & Research in de tang van het bedrijfsleven zit

Luister  

Vrij Nederland  /  22-12-2020

Als het over duurzame landbouw en een groene toekomst gaat, kijkt het land al snel naar Wageningen University & Research. Volgens verschillende lijstjes is het de beste agrarische universiteit ter wereld, mede dankzij de nauwe samenwerking met bedrijven. Zo betaalt Unilever royaal mee aan onderzoek....


Terwijl de overheid ons door de pandemie probeert te loodsen, grijpt de markt de macht

Luister  

Vrij Nederland  /  21-12-2020

Columnist Roxane van Iperen observeert een tegenstrijdige situatie: terwijl de overheid ons door de pandemie probeert te loodsen, is het de markt die profiteert. VN-redacteur Lou-Anna Druyvesteyn leest voor.


MENS #32: Marieke van den Heuvel

Luister  

Vrij Nederland  /  19-12-2020

In 2050 moet de economie circulair zijn. Maar die is juist helemaal ingericht op een lineair systeem, vertelt circulair designer en docent aan de TU Delft Marieke van den Heuvel. Met name ons belastingsysteem: op het moment belasten we grondstoffen heel laag en arbeid hoog. Daardoor is het niet aant...


Voorkomen is beter dan genezen, alleen is onze zorg daar niet op ingericht

Luister  

Vrij Nederland  /  08-12-2020

Voorkomen is beter dan genezen, is het adagium. In Nederland is het een ander verhaal: in 2020 gaat er drie keer zoveel geld naar de curatieve dan naar de preventieve gezondheidszorg, dat bij het bestrijden van een pandemie minstens zo belangrijk is. Waar komt die scheve verhouding vandaan? 'Aan zie...


MENS #31: Edwin Dertien

Luister  

Vrij Nederland  /  03-12-2020

Te gast is Edwin Dertien, robotica-duizendpoot. Naast zijn functie als assistent-professor doet hij onderzoek, bedenkt hij zowel industriële robots als 'gezellige', bouwt hij mee aan kunstwerken, onderhoudt een bejaardentehuis voor Furbies én is hij directeur van een high-tech zorginstelling voor...


MENS #30: Lynda Hardman

Luister  

Vrij Nederland  /  18-11-2020

Als wetenschapper moet je enorm veel artikelen lezen voor je werk. Wat nou als een computer dit voor je doet? Dat zou een hoop tijd schelen (ook voor niet-wetenschappers!). We bespreken de mogeijkheden van 'augmented reality' met hoogleraar Lynda Hardman. Kijk voor een overzicht van alle afleveringe...


VN Voorgelezen: Hoe Instagram de wereld om ons heen heeft veranderd

Luister  

Vrij Nederland  /  17-11-2020

In tien jaar tijd is Instagram nauwelijks veranderd. Wel heeft de app ons leven behoorlijk beïnvloed, valt Kelli van der Waals op als ze naar de kleurenschikking in onze boekenkast en kledingkeuze kijkt. Het heeft een nieuwe dominante schoonheidsleer gebracht. Lou-Anna Druyvesteyn leest voor.


VN Voorgelezen: Waarom het nieuwe partnerverlof de genderongelijkheid niet tegen zal gaan

Luister  

Vrij Nederland  /  13-11-2020

Partners kunnen in de nabije toekomst langer met betaald ouderschapsverlof. Journalist Charlotte Boström ontdekte echter dat de nieuwe regeling in de praktijk niet rooskleurig zal uitpakken. Lou-Anna Druyvesteyn leest voor. Audio door Hans Poel.


MENS #29: Alexander Mouret

Luister  

Vrij Nederland  /  05-11-2020

Wat de toekomst ons zal brengen, weten we niet. Maar we kunnen er wel over nadenken hoe we wíllen dat-ie eruit ziet. Dat doet Sander Pleij in deze aflevering van de podcast MENS met de man achter het Brave New World-festival, Alexander Mouret. 'Artificial intelligence is helemaal niet zo spannend.'...


MENS #28: Mark Kramer

Luister  

Vrij Nederland  /  22-10-2020

Te gast in deze aflevering van MENS is internist Mark Kramer. Hij is bestuurslid van Amsterdam UMC. Hij bespreekt met Sander Pleij het verloop van de tweede golf en de toestand van de zorg. Kramer is verbijsterd over de politieke reactie en waarom er pas zo laat en mild wordt ingegrepen in Nederland...


VN Voorgelezen: Een pleidooi voor minder stelligheid en meer begrip

Luister  

Vrij Nederland  /  15-10-2020

De Pools-Belgische filosofe Alicja Gescinska (1981) laat in dit essay zien hoe filosofie ons helderheid kan bieden over drie begrippen die een centrale rol spelen in het politieke en maatschappelijke debat: waarheid, vrijheid en de tegenstelling elite–volk. Ook, en misschien vooral, ten tijde van...


VN Voorgelezen: De Opperpolderaar is terug: zo verrees de Sociaal-Economische Raad uit de as

Luister  

Vrij Nederland  /  09-10-2020

De Sociaal-Economische Raad (SER) is van oudsher het belangrijkste adviesorgaan in het Nederlandse poldermodel. Maar daar was tot voor kort weinig van te merken: de leden lagen met elkaar overhoop en de adviesraad werd meerdere keren doodverklaard. Nu richt de overlegtempel zich weer op. 'Er is beho...


MENS #27: Inger Leemans

Luister  

Vrij Nederland  /  08-10-2020

De digitale revolutie is ook een vaarwel aan de fysieke wereld, vertelt Inger Leermans in de nieuwe aflevering van de podcast MENS. Als hoogleraar Cultuurgeschiedenis onderzoekt ze de (vergaande) gevolgen van die onthechting. Wat betekent het dat sociaal contact vooral uit binaire code bestaat, en w...


MENS #26: Piek Vossen

Luister  

Vrij Nederland  /  23-09-2020

In de nieuwe MENS spreekt Sander Pleij met hoogleraar Computationele Technologie Piek Vossen. Hij is een soort relatietherapeut tussen ons en onze kunstmatige tegenhangers, vertelt hij. En in dat huwelijk zijn wij misschien wel de meest valse partij. ‘Kan een robot ons wel vertrouwen? Mensen wille...


VN Voorgelezen: Kan de vakbond weer relevant worden?

Luister  

Vrij Nederland  /  14-09-2020

De vakbond is de afgelopen jaren steeds meer verzwakt. Nu de economische effecten van covid-19 zichtbaar worden, zouden de bonden meer leden moeten werven. ‘Veel werknemers zullen collectieve en individuele bijstand nodig hebben.’ Lou-Anna Druyvesteyn leest voor. Montage door Hans Poel


VN Voorgelezen: Fysieke zelfverbetering is in deze pandemie de sportieve variant van hamsteren

Luister  

Vrij Nederland  /  14-09-2020

Zo gauw de boel wereldwijd op slot ging, waren de kettle bells en yogamatjes niet aan te slepen. Voor de rijken onder ons is er de Mirror: een levensgrote iPad en spiegel tegelijk. Het komt allemaal neer op hetzelfde, schrijft Kelli van der Waals: red jezelf. Terwijl we nu juist met een collectief p...


MENS #24: Peter van der Putten

Luister  

Vrij Nederland  /  10-09-2020

Het enige dat wij van robots wensen, is intelligentie. Maar hoe zit het met emotionele robots? En creatieve? Of boze en nutteloze robots? Onderzoeker Peter van de Putten breekt een lans voor een vrije, open blik op onze kunstmatige tegenhanger - en dus ook onszelf, de mens. Kijk voor een overzicht v...


VN Voorgelezen: Laten we wat minder naar de ‘mens achter de cijfers’ kijken

Luister  

Vrij Nederland  /  07-09-2020

Na jaren schamperen kon de premier opeens begrip opbrengen in het racismedebat, nadat hij een ‘bijzonder en inspirerend gesprek’ erover had gehad. Het valt columnist Roxane van Iperen op dat anekdotes of persoonlijke ervaringen blijkbaar belangrijker zijn dan onderzoek en kennis. Lou-Anna Druyve...


Nu het nog kan #5: Djuna (29) en haar grootvader Toon (98)

Luister  

Vrij Nederland  /  06-09-2020

75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. Soms lijkt dat, vooral voor de naoorlogse generaties, ver weg. Maar er zijn nog genoeg ouderen die er levendige herinneringen aan hebben. Als we willen weten hoe het was, hoeven we dat hen alleen maar te vragen. In deze slotaflevering spreekt podcast-maker Dju...


VN Voorgelezen: Hippie-idealen binnen een kapitalistisch systeem, dat is de FIRE-methode

Luister  

Vrij Nederland  /  03-09-2020

Veel verdienen, weinig consumeren, met als doel financiële onafhankelijkheid. dat is de FIRE-methode. Die waait nu vanuit de VS over naar Europa. ziet journalist Colin van Heezik. Lou-Anna Druyvesteyn leest voor. Audiomontage door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Hoe Amsterdam socialer en duurzamer wil worden

Luister  

Vrij Nederland  /  27-08-2020

Volgens econome Kate Raworth moeten we de 21ste-eeuwse economie eerst toepassen en dan pas theoretiseren. Dat gaat nu gebeuren in Amsterdam, dat over wil stappen naar een circulaire economie, gebaseerd op Raworths donut-model. Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor. Montage door Hans Poel. Neem ee...


MENS #24: Jasper Geel, producent bij First Dates

Luister  

Vrij Nederland  /  27-08-2020

Het televisieprogramma First Dates biedt een uitgelezen mogelijkheid om de mens te bestuderen. Op zoek naar de liefde vallen de maskers af. Sander Pleij vraagt zich samen met uitvoerend producent van de show Jasper Geel hoe het vinden van de liefde door technologie verandert. Kijk voor een overzicht...


VN Voorgelezen: Diversiteit is ver te zoeken in de Nederlandse journalistiek. En dat komt hierdoor

Luister  

Vrij Nederland  /  24-08-2020

Het gebrek aan diversiteit in de media hangt nauw samen met de rol die journalisten zichzelf toedichten, schrijft Fréderike Geerdink. Het is namelijk pas mogelijk om een 'objectieve waakhond' te zijn als je zélf tot de dominante groep behoort. Witte Nederlanders, in dit geval.


VN Voorgelezen: Rellen of geen rellen, het gaat écht beter met de Schilderswijk

Luister  

Vrij Nederland  /  19-08-2020

In augustus was de Haagse Schilderswijk voor het eerst sinds 2015 weer het toneel van rellen. Destijds werden de rellen omgebogen naar iets positiefs en is er veel gedaan om het leven in de wijk te verbeteren. Al is dat geen garantie dat het nooit meer onrustig zal zijn. Nikki Sterkenburg keek er ro...


MENS #23: Sjoerd ter Borg

Luister  

Vrij Nederland  /  13-08-2020

Gentrificatie voltrekt zich vaak geleidelijk en geruisloos. Niet als het aan kunstenaar (en wetenschapper en ontwerper) Sjoerd ter Borg ligt. Met behulp van nieuwe technieken maakt hij uitsluiting door gentrificatie zichtbaar, vertelt hij aan Sander Pleij in deze aflevering van MENS. 'Je ziet de cul...


MENS #22: Marieke van Erp

Luister  

Vrij Nederland  /  30-07-2020

Archieven, artificial intelligence en appeltaart klinken misschien als een willekeurig samenraapsel van onderwerpen, maar als je Marieke van Erp erover hoort vertellen, klinkt het plots allemaal heel logisch. Ze vertelt wat een archivaris allemaal kan met AI (en wat appeltaart daarmee te maken heeft...


MENS #21: Uğur Ümit Üngör

Luister  

Vrij Nederland  /  16-07-2020

Uğur Ümit Üngör is hoogleraar Holocaust- en Genocidestudies. Zijn studie naar Syrië zit vol lessen voor Nederland, vertelt hij. 'We hebben de illusie dat we in permanente vrede leven. Zelden denken we na hoe een samenleving kan afglijden naar polarisatie en een beginnende burgeroorlog.' Kijk vo...


Hoe Hitler in een kleurboek opdook, deel 5

Luister  

Vrij Nederland  /  12-07-2020

Drie jaar geleden haalde Kruidvat een kleurboek met een afbeelding van Adolf Hitler uit de schappen. Het voorval werd wereldnieuws. Journalist Lex Boon zoekt uit hoe het kon gebeuren. In deel vijf van zijn zoektocht probeert hij contact te leggen met de drukkerij in India. Hoofdredacteur Ward Wijnde...


VN Voorgelezen: De (weder)opkomst van de grande dames van de autobiografische literatuur

Luister  

Vrij Nederland  /  11-07-2020

Als we egodocumenten lezen, van bijvoorbeeld Susan Sontag of Joan Didion, spiegelen we ons vaak aan de auteurs. Ze draaien om de pogingen van de auteurs om te doorgronden hoe zijzelf, hun omgeving en de wereld in elkaar steken, schrijft Dieuwertje Mertens. Schrijvers van nu kijken de kunst af bij de...


Nu het nog kan #4: Dries en Dries over overgrootvader Dries die de chauffeur was van Mussert

Luister  

Vrij Nederland  /  07-07-2020

Een NSB-vader die de chauffeur was van Anton Mussert en een Duitse moeder. Het was voor Dries niet gemakkelijk na de Tweede Wereldoorlog, terwijl hij tijdens de oorlog nog maar een kleuter was. Hoe was het om op te groeien onder die omstandigheden? En hoe kijkt Dries er nu op terug? Zijn kleinzoon (...


VN Voorgelezen: Nu de coronaregels minder streng zijn, moeten we onszelf leren matigen

Luister  

Vrij Nederland  /  05-07-2020

Nu het leven weer langzaam terug naar normaal gaat, maken we met Daan Roovers de balans op. Wat heeft corona voor ons betekend? Deze vijf verschuivingen vinden nu plaats in onze samenleving. ‘De samenleving is maakbaarder dan we dachten.’ Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor. Montage door Ha...


MENS #20: Justus Bruns en Mingus Vogel

Luister  

Vrij Nederland  /  02-07-2020

Nieuwe technologieën die worden verkocht met de pretentie dat ze mensen dichter bij elkaar brengen, doen juist het omgekeerde. Dat kan anders, dachten kunstenaars/ondernemers Justus Bruns en Mingus Vogel. Dus bedenken ze ontwerpen waarbij technologie een verbindende rol heeft, zoals gezamenlijke me...


VN Voorgelezen: Integriteit, dat regelen ze in de Raad van State onderling

Luister  

Vrij Nederland  /  30-06-2020

Al decennia wordt er gemord over de ondoorzichtige benoemingen en de dubbele pet van de Raad van State. Het eeuwenoude instituut adviseert de regering over wetsvoorstellen, maar is ook de hoogste bestuursrechter van Nederland. Kim van Keken en Dieuwertje Kuipers bogen zich over de weinig transparant...


Nu het nog kan #3: Remi (24) en zijn oma Marja (88)

Luister  

Vrij Nederland  /  24-06-2020

75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. Soms lijkt dat, vooral voor de naoorlogse generaties, ver weg. Maar er zijn nog genoeg ouderen die er levendige herinneringen aan hebben. Als we willen weten hoe het was, hoeven we dat hen alleen maar te vragen. Nu het nog kan. In deze podcast gaan kleinkinder...


VN Voorgelezen: Van tikkende tijdbom tot burgerman

Luister  

Vrij Nederland  /  11-06-2020

De recidive van terroristen is aanzienlijk lager dan die van reguliere gevangenen. Met én zonder programma's om ze te helpen met een terugkeer naar de samenleving. Toch worden ze doorgaans beschouwd als mensen die een leven lang gevaarlijk blijven, schrijft Nikki Sterkenburg. Ward Wijndelts leest v...


VN Voorgelezen: Mijn leven als 'clickworker' bij Amazon

Luister  

Vrij Nederland  /  06-06-2020

Journalist Jeroen van Bergeijk ging undercover als ‘clickworker’: iemand die minuscule digitale taken verricht tegen een minuscule beloning. Zich een lamme arm klikkend ging hij van de ene bizarre taak naar de andere. 'Ben ik aan het werk voor de Russische geheime dienst? Voor een wapenfabrikant...


VN Voorgelezen: ‘De comeback van astrologie past bij het massa-individualisme’

Luister  

Vrij Nederland  /  31-05-2020

Hoe kan de filosofie helpen om grip te krijgen op de grote vragen van deze tijd? We vragen het aan Denker des Vaderlands Daan Roovers. Deze keer: de opkomst van astrologie en andere vormen van instant-spiritualiteit. Moeten we dat afdoen als onzin? De sterren zijn een manier om een verhaal over jeze...


VN Voorgelezen: De Hitlerkleurplaat deel 3, op zoek naar antwoorden in Antwerpen

Luister  

Vrij Nederland  /  20-05-2020

Drie jaar geleden haalde Kruidvat een kleurboek met een afbeelding van Hitler uit de schappen. Lex Boon zoekt uit wat daar nu echt misging. In deze aflevering: de haven van Antwerpen. Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor. Audiomontage door Hans Poel.


VN Voorgelezen: Mens, durf te hopen. Een handleiding voor hoopvol leven

Luister  

Vrij Nederland  /  12-05-2020

Moedeloosheid over de staat van de wereld is begrijpelijk, maar ook een beetje aanmatigend, schrijft Annemiek Leclaire. Met hoop kom je een stuk verder. ‘Wat we zelf kunnen doen om het tij een fractie van een millimeter te keren, is een wapen tegen hopeloosheid en depressie.’ Lees haar verhaal h...


Nu het nog kan #2: Sarah (30) praat met haar oma Rieneke (92) over de bevrijding

Luister  

Vrij Nederland  /  04-05-2020

Vandaag is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. In onze podcast 'Nu het nog kan' gaan kleinkinderen in gesprek met hun grootouders over de oorlog. Deze aflevering vertelt Rieneke (92) over de bevrijding. ‘Er werden ook dansavonden georganiseerd. Daarna waren hier verschillende meisjes z...


VN Voorgelezen: Laten we elkaar niet voor de gek houden. Groene groei bestaat niet

Luister  

Vrij Nederland  /  03-05-2020

De woorden ‘groene groei’ en ‘duurzame ontwikkeling’ zijn diep misleidend, schrijft de Franse miliedeskundige Jean-Marc Gancille. Met die mooie praatjes gaan we de planeet echt niet redden. 'Hoe we het klimaatprobleem ook benaderen: blijven vasthouden aan groei is onhoudbaar.'


Nu het nog kan: Trailer

Luister  

Vrij Nederland  /  01-05-2020

75 jaar lijkt een lange tijd. Kinderen veranderen in grootouders, en telegrams in appjes. 75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. Soms lijkt dat, vooral voor de naoorlogse generaties, ver weg. Maar er zijn nog genoeg ouderen die er wel levendige herinneringen aan hebben. Als we willen weten hoe het...


Nu het nog kan #1: Erik (33) en Marie (100)

Luister  

Vrij Nederland  /  01-05-2020

75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. Soms lijkt dat, vooral voor de na-oorlogse generaties, ver weg. Maar er zijn nog genoeg ouderen die er levendige herinneringen aan hebben. Als we echt willen weten hoe het was, hoeven we dat alleen maar te vragen. Nu het nog kan. In deze podcast gaan kleinkind...


In gesprek met Sennay Ghebreab over hersenkaping door social media en autoritaire leiders

Luister  

Vrij Nederland  /  27-04-2020

Chef print Marleen Slob praat met neuro-informaticus Sennay Ghebraeb over de overeenkomsten tussen sociale-mediabedrijven en dictators. Want zowel leiders als Poetin en Trump als bedrijven als Facebook en Google weten steeds beter hoe ze onze hersens kunnen kraken. Is er een tegengif? Lees het artik...


VN Voorgelezen: Het mysterie van de Hitlerkleurplaat, deel 3

Luister  

Vrij Nederland  /  22-04-2020

Drie jaar geleden haalde Kruidvat een kleurboek met een afbeelding van Hitler in de schappen. Hoe kon dat boek überhaupt in de winkel terechtkomen? Journalist Lex Boon zoekt uit wat er nou echt mis ging. Hoofdredacteur van VN Ward Wijndelts leest zijn verhaal voor. Tekstversie: www.vn.nl/lex-boon-h...


VN Voorgelezen: Goed gedrag is niet genoeg. Om het klimaat te redden is een systeemverandering nodig

Luister  

Vrij Nederland  /  18-04-2020

Klimaatverandering kan, net als de coronacrisis, niet los worden gezien van de andere grote problemen van onze tijd, schrijft politicoloog Stijn Klarenbeek: ongelijkheid, uitsluiting en ongeremd kapitalisme. 'Of we gaan stug door op de oude weg, of we kiezen voor een radicaal ander systeem, waarin d...


VN Voorgelezen: Waarom de kapitalistische droom uitdraaide op een illusie

Luister  

Vrij Nederland  /  16-04-2020

Dit is het tweede deel van een serie essays waarin hoogleraar economie Bas Jacobs uitlegt dat het kapitalisme niet langer levert wat het altijd beloofde te doen. 'Gaat het weer eens mis, dan worden private risico’s afgewenteld op de samenleving.'


VN Voorgelezen: Vier dagen meelopen in een azc

Luister  

Vrij Nederland  /  04-04-2020

Schrijver Jonah Falke liep vier dagen mee in het azc in Sneek. 'Er leven allerlei culturen, religies en bewoners met ieder hun eigen trauma’s op elkaars lip, en toch lijkt er een humaan en sympathiek klimaat te heersen. Een inclusief klimaat, zo je wilt.’


VN Voorgelezen: Hoe de huizenmarkt een wilde westen werd

Luister  

Vrij Nederland  /  30-03-2020

Steeds meer huizen worden niet gekocht om in te wonen maar als investering. Er ontstaat een enorme kloof tussen degenen die een huis kunnen kopen en degenen die dat niet kunnen. Welkom in het tijdperk van het baksteenkapitalisme. Lees het artikel op vn.nl/huizenmarkt-wilde-westen Hoofdredacteur War...


In gesprek met Annemiek Leclaire over omgaan met teleurstellingen

Luister  

Vrij Nederland  /  28-03-2020

Annemiek Leclaire is bij VN de grote levensdeskundige. Vorig jaar maakte ze de serie ‘Minder moeten, meer leven’. Nu we niet zozeer minder moeten als wel minder kúnnen, komen haar inzichten zeker van pas. We vragen haar om advies in onze podcast. Lees Annemieks verhaal op https://www.vn.nl/snel...


VN Voorgelezen. De waarheid is kwijt. Hoe vinden we haar terug?

Luister  

Vrij Nederland  /  25-03-2020

Trollen, populisme, nepnieuws en desinformatie: het zijn nagels aan de doodskist van de waarheid. Hoe blazen we haar nieuw leven in? Journalist Menno van den Bos vroeg het Denker des Vaderlands Daan Roovers. 'Je moet niet achterdochtig zijn, maar wel op je hoede.'


VN Voorgelezen: Hoe een vervallen Engels stadje brak met kapitalisme en nu bloeit als nooit tevoren

Luister  

Vrij Nederland  /  18-03-2020

Na de economische crisis stond het Engelse industriestadje Preston aan de rand van de afgrond. Anno 2020 is het een van de meest bruisende Britse steden. Wat is het geheim van het Preston Model? Journalist Sjors Roeters toog erheen. 'Er is weinig geld in Preston. Maar wel een drive om nieuwe ideeën...


VN Voorgelezen: Het mysterie van de Hitlerkleurplaat, deel 2

Luister  

Vrij Nederland  /  12-03-2020

Drie jaar geleden haalde Kruidvat een kleurboek met een afbeelding van Hitler in de schappen. Hoe is dat boek überhaupt in de winkel terecht kunnen komen? Lex Boon zoekt uit wat er nou echt mis ging. Hij leest zijn verhaal zelf voor. Lees het op: vn.nl/hitlerkleurplaat-deel-2. Audio: Hans Poel


VN voorgelezen: Wellness volgens Gwyneth Paltrow (en wat daar mis mee is)

Luister  

Vrij Nederland  /  09-03-2020

Lifestyleplatform Goop van Gwyneth Paltrow geeft je tips voor een beter leven. Dat doen ze nu ook in de vorm van een serie op Netflix: The Goop Lab. Kelli van der Waals keek een aflevering en zag geen gids naar een beter leven via wellness, maar een diagnose van het gebrek eraan in de westerse samen...


In gesprek met Dieuwertje Mertens over dwarsdenkers in de literatuurkritiek

Luister  

Vrij Nederland  /  07-03-2020

Chef print Marleen Slob praat met Dieuwertje Mertens over haar werk als recensent en de literatuurkritiek in het algemeen. Hoe kiezen critici eigenlijk welke boeken ze bespreken? En hoe gaan ze een beetje mee met de tijd? ‘Wij recensenten vinden onszelf belangrijker dan dat lezers ons vinden.’ L...


VN Voorgelezen: De generatie die maar niet kan kiezen tussen kwetsbaarheid en ironie

Luister  

Vrij Nederland  /  27-02-2020

De generatie van Doortje Smithuijsen (1992) heeft ironie in het DNA zitten. Tegelijkertijd snakken deze millennials ernaar om over gevoelens te communiceren. De ultieme manier om deze twee zaken met elkaar te verenigen? Memes. Lou-Anna Druyvesteyn leest voor. Lees het verhaal op vn.nl/millennials-me...


VN Voorgelezen: Zit de redding van het kapitalisme in de uitbreiding ervan?

Luister  

Vrij Nederland  /  22-02-2020

Advocatenkantoren, ingenieursbureaus, industrie: bij steeds meer bedrijven zijn de werknemers ook aandeelhouders. Kan dit model het kapitalisme redden? Journalist Sjors Roeters ging langs bij een verffabriek waar ze dit model toepassen. Lou-Anna Druyvesteyn leest voor.


VN Voorgelezen: Hoe Adolf Hitler in een kleurboek van Kruidvat opdook

Luister  

Vrij Nederland  /  05-02-2020

Drie jaar geleden verscheen er een kleurplaat van Adolf Hitler in een tekenboek uit de schappen van de bekendste drogisterij in Nederland, Kruidvat. Op het internet woedde er een storm van verontwaardiging en het boek werd snel uit de verkoop gehaald. Lex Boon gaat op zoek naar de toedracht van dat...


VN Voorgelezen: Waardoor is de millennial van slag?

Luister  

Vrij Nederland  /  03-02-2020

Hoe kan de filosofie helpen om grip te krijgen op de grote vragen van deze tijd? Vrij Nederland raadpleegt maandelijks Denker des Vaderlands Daan Roovers. In deze (eerste) aflevering: hoe komt het dat millennials steeds vaker burn-out lijken te raken? Lees het artikel op https://www.vn.nl/daan-roove...


In gesprek met Sander Heijne over economische (fantoom)groei

Luister  

Vrij Nederland  /  29-01-2020

De meeste mensen profiteren niet van de economische groei in Nederland, dat doen vooral bedrijven. Terwijl werknemers de meeste belasting afdragen waardoor die economische groei mogelijk is. Dat is fantoomgroei, vertelt journalist Sander Heijne aan VN's chef print Marleen Slob in deze podcast: ons e...


VN Voorgelezen: De twaalf dagen van Bennie, een kerstverhaal van Sarah Sluimer

Luister  

Vrij Nederland  /  25-12-2019

Speciaal voor Vrij Nederland schreef Sarah Sluimer een hartverscheurend kerstverhaal. Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor. Lees het verhaal hier: vn.nl/kerstverhaal-sarah-sluimer


In gesprek met Thijs Broer over drie maanden in het kielzog van Wopke Hoekstra

Luister  

Vrij Nederland  /  18-12-2019

Politiek journalist Thijs Broer volgde minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) drie maanden lang op de voet voor een groot profiel in het nieuwe nummer van VN. Jasper Veenstra vraagt Thijs hoe je dat eigenlijk aanpakt. Wat spreek je af? Waar ben je wel bij, en waarbij niet? En waarom worden ze...


Waarom word ik zo vaak omvergelopen door witte mensen?

Luister  

Vrij Nederland  /  07-12-2019

Hij wil het zich liever niet afvragen, maar loopt Haroon Ali vanwege zijn kleurtje andere Nederlanders in de weg? Of vóelt hij zich alleen gediscrimineerd? Haroon leest zijn verhaal zelf voor.


De Republiek der Letteren: Van literatuur word je geen beter mens

Luister  

Vrij Nederland  /  24-11-2019

Literair criticus Jeroen Vullings en VN-eindredacteur Marleen Slob gaan voor de laatste keer in gesprek over boeken, boeken en nog eens boeken. Er valt zo veel te bespreken, van John le Carré tot Wessel te Gussinklo en Linda de Mol (ja, heus).


VN Voorgelezen: Waarom we moeten leren het beter met elkaar oneens te zijn

Luister  

Vrij Nederland  /  13-11-2019

Negeren, beledigen, vernietigen, dat zijn de strategieën die we tegenwoordig gebruiken als iemand het niet met ons eens is. Dat moet anders. Annemiek Leclaire kijkt in een nieuwe serie naar nieuwe invullingen van tijdloze fenomenen, allereerst: het gesprek. Lou-Anna Druyvesteyn leest voor.


VN Voorgelezen: Op zoek naar echte verbinding in de moderne tijd

Luister  

Vrij Nederland  /  08-11-2019

Wat is de betekenis van liefde in een tijd waarin we ons leven vooral individueel leven? Die vraag onderzoekt journalist Annemiek Leclaire terwijl ze zich na de dood van haar geliefde voorzichtig weer openstelt voor liefde. 'Onze gezamenlijke zoektocht vertaalt zich nu als aandachtige bestudering va...


In gesprek met Emma van der Zalm over roofkunst en Egyptische archeologie

Luister  

Vrij Nederland  /  28-10-2019

Zijn musea bereid roofkunst terug te geven? Zullen de Steen van Rosetta in Londen en de buste van Nefertiti in Berlijn ooit terugkeren naar waar ze vandaan komen, Egypte? Emma van der Zalm, correspondent in Caïro, ging op zoek naar antwoorden. Jasper Veenstra spreekt haar erover. Lees haar artikel...


In gesprek met Tim Luimes over zijn truffelretraite

Luister  

Vrij Nederland  /  21-10-2019

Psychedelica worden steeds populairder, ook in de medische wereld. Wat maakt deze stoffen zo bijzonder, en wat doen ze met je hoofd? Journalist Tim Luimes nam de proef op de som en ging op een psychedelische truffelretraite. Jasper Veenstra sprak hem erover.


De Republiek der Letteren: P.F. Thomése, de Nobelprijzen en de kunst van het biograferen

Luister  

Vrij Nederland  /  17-10-2019

Ter gelegenheid van een nieuwe boeken top-1 gaan eindredacteur Marleen Slob en onze onvolprezen letterenman Jeroen Vullings weer in gesprek over literatuur. Met knetterende actualiteit (op moment van opname), het nieuwe boek van P.F. Thomése en Jeroens jurylidmaatschap voor de Bookspot literatuurpr...


VN Voorgelezen: Op hackerskamp in Berlijn, een walhalla van ideeën (met alle problemen van dien)

Luister  

Vrij Nederland  /  15-10-2019

Hackerskampen zijn vrijplaatsen waar als het goed is maar één regel geldt: Be Excellent To Each Other. Maar steeds meer belemmert het verlangen naar safe spaces een ongedwongen uitwisseling van ideeën, ziet Gerard Janssen tijdens een bezoek aan het CCC-hackerskamp in Berlijn.


In gesprek met Pim van den Berg over linkse YouTubers

Luister  

Vrij Nederland  /  08-10-2019

YouTube is een broedplaats voor extreem-rechtse radicalisering. Daarom nemen steeds meer linkse YouTubers het heft in eigen hand. Met kritische, grappige en meeslepende video’s nemen ze extreem-rechts op de korrel om kijkers op het rechte (linkse) pad te houden. Hans Poel gaat in gesprek met journ...


VN Voorgelezen: Wat slaapgebrek en eenzaamheid met elkaar te maken hebben

Luister  

Vrij Nederland  /  28-09-2019

Wie zich geborgen voelt, slaapt beter. Dat is al sinds je kindertijd zo. Maar we leven in het ik-tijdperk, waarbij individualisme als groot goed wordt gezien. 43 procent van de Nederlanders geeft aan eenzaam te zijn en wie eenzaam is, ligt vaker wakker. Schrijver Bregje Hofstede spreekt erover met h...


In gesprek met Bregje Hofstede over slaap en het gebrek daaraan

Luister  

Vrij Nederland  /  27-09-2019

Een jaar geleden stuurde schrijver Bregje Hofstede een mail aan hoofdredacteur Ward Wijndelts. Of Vrij Nederland interesse had in een serie artikelen over slaapgebrek? Dat hadden we wel, en een jaar later praten Ward en Bregje over haar onderzoek, wat slaap eigenlijk ís, wat het kapitalisme daarmee...


VN Voorgelezen: Vijf manieren om het kapitalisme te redden

Luister  

Vrij Nederland  /  19-09-2019

Waar economen eerder nog vertwijfeld terugblikten op de financiële crisis – hoe had het zo ver kunnen komen? – kijken ze nu vooruit. Maaike Schoon sprak met vooraanstaande denkers en economen en zette vijf oplossingen voor de toekomst op een rij. Jasper Veenstra leest voor.


De Republiek der Letteren: Oek de Jong en het begin van een nieuw literair seizoen

Luister  

Vrij Nederland  /  07-09-2019

Wat leest een literair criticus eigenlijk op vakantie? Marleen Slob vraagt het Jeroen Vullings in een nieuwe aflevering van onze Republiek der Letteren-podcast. Ook bespreken Jeroen en Marleen uiteraard Oek de Jong, die deze maand met stip op 1 staat in de VN Boeken Top-1. En tot slot: het ontbreken...


VN Voorgelezen: Contempleren in het klooster, terwijl de wereld in brand staat

Luister  

Vrij Nederland  /  31-08-2019

Schrijver/beeldend kunstenaar Jonah Falke ging deze zomer op retraite in Rome. In de stilte van het klooster openbaarde zich een paradox. De monniken zijn totaal toegewijd en tegelijkertijd ondernemen ze niets. ‘Vind je het niet narcistisch of naïef wat wij in het klooster doen?’ Jonah Falke le...


VN Voorgelezen: Waarom slaapgebrek somber maakt

Luister  

Vrij Nederland  /  24-08-2019

Er is bijna geen ziektebeeld waarin iemand somber, angstig, verward is of het anderszins mentaal moeilijk heeft, en toch prima slaapt, schrijft Bregje Hofstede. Voor Vrij Nederland onderzoekt zij wat ons wakker houdt. In deze vierde aflevering: waarom lijken het slapeloze en het depressieve brein zo...


VN Voorgelezen: Hoe H.M. van den Brink in een gekaapte trein verzeild raakte. Of toch niet?

Luister  

Vrij Nederland  /  18-08-2019

Vijftien jaar geleden stapte schrijver H.M. van den Brink in een trein die nooit op zijn bestemming aan zou komen. Gekaapt. Toch stond er de volgende ochtend helemaal niets over zijn behouden terugkeer in de krant. Een sterk verhaal uit onze nieuwe special. Lees ze allemaal: https://www.vn.nl/sterke...


VN Voorgelezen: Fallujah, of onze tijd in de hel

Luister  

Vrij Nederland  /  11-08-2019

Voor onze nieuwe speciale uitgave schreven allerhande schrijvers, dichters en romanciers een sterk verhaal. Minka Nijhuis, jarenlang journalist in conflictgebieden, vertelt over haar ervaringen in Fallujah, Irak. ‘Geloof me, Fallujah is geen best idee.' Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor. Le...


De Republiek der Letteren: Jeroen Vullings over Barry Smit en de kereltjes van Das Mag

Luister  

Vrij Nederland  /  03-08-2019

Eindredacteur Marleen Slob en letterenman Jeroen Vullings bespreken nummer 1 van de VN-Boeken Top-1: 'Bloedwonder' van Barry Smit. Cormac McCarthy, Aimee de Jongh, het ter ziele gaan van VPRO Boeken (verdrietig? 'Mwah') en het succes van Bookaroo komen ook aan bod. 'Die kereltjes zijn geen heiligen,...


In gesprek met Kim van Keken over de Efteling en de ziel van Nederland

Luister  

Vrij Nederland  /  28-07-2019

Van alle Nederlanders is 94 procent weleens in de Efteling geweest. Kim van Keken bivakkeerde ruim veertig uur in het amusementspark te Kaatsheuvel zoekend naar het geheime recept. Jasper Veenstra vroeg haar hoe dat nou was en of ze er ooit terug wil. Lees het verhaal op vn.nl/efteling-ziel.


VN Voorgelezen: Een pleidooi voor spijbelen

Luister  

Vrij Nederland  /  25-07-2019

Waarom is spijbelen zo aantrekkelijk? Omdat het ons even vrijstelt van onszelf en onze rollen, zegt politiek filosoof Jaap van der Spek. Jasper Veenstra leest voor.


VN Voorgelezen: Slapeloosheid is geen nachtelijk probleem

Luister  

Vrij Nederland  /  21-07-2019

Schrijver Bregje Hofstede slaapt slecht. Al jaren. En ze is niet de enige. Voor Vrij Nederland onderzoekt ze wat ons wakker houdt. In deze derde aflevering: dat het ‘alleen maar’ tussen de oren zit, is een hardnekkige fabel. Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor.


In gesprek met klokkenluider van de biodiversiteit Rolf Schuttenhelm

Luister  

Vrij Nederland  /  18-07-2019

De biodiversiteit in Nederland neemt af. In dertig jaar verdween driekwart van de insecten, de Hollandse weidevogels hebben elk jaar minder nesten, op de Veluwe is een derde van de eiken dood door stikstof. Is het tij te keren? Samen met Melle Meijer geeft wetenschapsjournalist en klokkenluider van...


VN voorgelezen: Minder moeten, meer leven, deel XI: Het belang van een wendbaar leven

Luister  

Vrij Nederland  /  13-07-2019

Journalist Annemiek Leclaire ging op zoek naar manieren om minder te moeten en meer te leven. In Vrij Nederland deed ze verslag van haar zoektocht. Dit is de elfde en tevens laatste aflevering. Ontploeteren blijkt te vragen om een andere levenshouding. Lou-Anna Druyvesteyn leest voor. Zelf lezen? Ga...


De Republiek der Letteren: Jeroen Vullings over Colson Whitehead en de literaire actualiteit

Luister  

Vrij Nederland  /  07-07-2019

Eindredacteur Marleen Slob en shortlistman Jeroen Vullings bespreken 'De jongens van Nickel' van de Amerikaanse schrijver Colson Whitehead, de winnaar van de Vrij Nederland Boeken Top-1 van juni. Omdat Jeroen en Marleen elkaar al even niet hadden gesproken, passeren ook Ian McEwan, Rob van Essen, D....


VN Voorgelezen: Jonah Falke duikt in het levensverhaal van zijn opa. 'Het ongeluk zat ín hem'

Luister  

Vrij Nederland  /  29-06-2019

De opa van schrijver Jonah Falke was als kind het slachtoffer van zijn sadistische ouders. Vlak voor zijn dood schreef hij op wat hem was overkomen, en waarom hij zelf later ook geen goede vader was. Als het boekje van zijn opa opduikt, begint Jonah Falke een zoektocht naar het ware verhaal. Jonah l...


VN Voorgelezen: ‘Woke zijn’ is geen wedstrijd

Luister  

Vrij Nederland  /  27-06-2019

Je bewust zijn van maatschappelijke ongelijkheid – ‘woke’ zijn – is steeds meer de norm aan het worden in de kringen van journalist Gijs van der Sanden (33). Een beschouwing van een fenomeen – en de excessen eromheen. Gijs leest zijn eigen verhaal voor.


In gesprek met ex-moslim Sofyan El Bouchtili

Luister  

Vrij Nederland  /  25-06-2019

Sofyan El Bouchtili (24) deelde voor Vrij Nederland zijn verhaal over het opgeven en verlaten van de islam. Wat bewoog hem daartoe? En wat hoopt hij te bereiken met zijn zoektocht naar andere afvalligen? Melle Meijer gaat erover met hem in gesprek. Het artikel lees je via vn.nl/afvalligen


VN Voorgelezen: Slaap is niet te koop, maar goed slapen is wel een kwestie van geld

Luister  

Vrij Nederland  /  22-06-2019

Van traag ademende kussentjes, tot elektrische haarbanden en supersonische matrassen: de commercialisering van slaap kent vele vormen. In de tweede aflevering van haar serie over slapen, onderzoekt Bregje Hofstede of onze nachtrust te koop is. Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor. Meer voorgelez...


In gesprek met Thijs Broer over de tomeloze ambitie van Jesse Klaver

Luister  

Vrij Nederland  /  20-06-2019

Politiek redacteur Thijs Broer volgde de afgelopen maanden partijleider Jesse Klaver en sprak met tal van betrokkenen om in kaart te brengen hoe GroenLinks zo succesvol werd, en welke prijs daarvoor werd betaald. Hoe ging Thijs daarbij te werk? Samen met Jasper Veenstra reconstrueert hij zijn recons...


VN Voorgelezen: Minder moeten, meer leven, deel X: Hoe leegte ook vervulling kan geven

Luister  

Vrij Nederland  /  16-06-2019

Flow: het in harmonie zijn met dat wat zich van binnen en buiten afspeelt; voor Annemiek Leclaire is het een essentieel onderdeel van 'meer leven'. En wie die flow wil vinden, zal soms ook leegtes moeten laten vallen. 'Wachten op niks, verwijlen, de terughoudendheid koesteren.' Lou-Anna Druyvesteyn...


VN Voorgelezen: De actrice, de schrijver en de hoofdredacteur. Moord op de Raamgracht

Luister  

Vrij Nederland  /  09-06-2019

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de D&T-gids neemt Frederik Baas, thrillerpseudoniem van juryvoorzitter Jan van Mersbergen, ons mee naar de Raamgracht waar VN ooit huisde, en naar de hoofdredacteur die de gids bedacht. ???? Dogs of the World in Colour van Geese.


VN Voorgelezen: Palmolie verwoest het regenwoud, maar een verbod is niet de oplossing

Luister  

Vrij Nederland  /  03-06-2019

De productie van palmolie kost miljoenen hectaren bos. De roep om een verbod groeit, maar het is maar de vraag of dat een oplossing biedt. 'Palmolie is een belangrijke bron van welvaartsgroei in Indonesië en Maleisië. Met een totaalverbod laat je boeren daar in de steek.' Jasper Veenstra leest voo...


VN Voorgelezen: Waarom zeggen we wel kapster, maar niet rechtster?

Luister  

Vrij Nederland  /  30-05-2019

Els Quaegebeur noemt zichzelf journalist of schrijver, zonder het vrouwelijke -e of -ster erachter. Een vak is immers een vak, en een vrouw is een vrouw. Althans, dat dacht ze. Ze besloot zich te verdiepen in het beweeglijke rommeltje dat onze taal is, om erachter te komen hoe we beroepen op een mee...


VN Voorgelezen: Hoe slapen een prestatie werd

Luister  

Vrij Nederland  /  25-05-2019

Schrijver Bregje Hofstede slaapt slecht. Al jaren. En ze is bepaald niet de enige. Voor Vrij Nederland onderzoekt ze de komende maanden wat ons wakker houdt, en wat dat met ons doet. In deze aflevering: hoe onze nachtrust het zoveelste onderdeel is geworden waarop we kunnen presteren – en falen. H...


VN Voorgelezen: Hoe schrijver Jonah Falke de mooiste vrouw van de wereld leerde kennen

Luister  

Vrij Nederland  /  22-05-2019

De mooiste vrouw van de wereld is in Jonah Falkes nieuwe roman een negentigjarige vrouw die hij verzorgde toen hij in de thuiszorg werkte. 'Ze droeg een fluwelen gewaad, had rode lippen en grote oorbellen. Haar witte huid strak schril af tegen haar zwartgeverfde haar. We mochten elkaar meteen.' Een...


VN Voorgelezen: Het failliet van de cynische, nihilistische Generatie X

Luister  

Vrij Nederland  /  16-05-2019

Generatie X, inmiddels veertigers en vijftigers, lijkt zichzelf eindelijk failliet te verklaren. Auteur Sarah Sluimer (1985) groeide op met de kunst van die generatie en kijkt naar haar oude helden in het schelle licht van 2019. Sarah leest haar verhaal zelf voor.


VN Voorgelezen: Waarom afvallen zo moeilijk is. Buikvet beïnvloedt het brein

Luister  

Vrij Nederland  /  11-05-2019

VN Voorgelezen: Waarom afvallen zo moeilijk is. Buikvet beïnvloedt het brein by Vrij Nederland


VN Voorgelezen: Minderen met kinderen. Zo doe je pas echt iets aan klimaatverandering

Luister  

Vrij Nederland  /  08-05-2019

In al het geschrijf en gedebatteer over klimaatverandering is er één aspect dat schittert door afwezigheid. We hadden al twee V’s (Vliegen, Vlees); het zou handig zijn als die derde ook met een V begint, niet? Vooruit dan. Voortplanting. Samuel Peperkamp leest het artikel van Mara van der Lugt v...


In gesprek met Harm Ede Botje over (de herinnering aan) de Tweede Wereldoorlog

Luister  

Vrij Nederland  /  02-05-2019

Begin mei publiceren we traditiegetrouw een mooi stuk in het teken van de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar hebben we er zelfs twee: een interview met Salo Muller die de NS alsnog de rekening presenteerde voor de foute rol in de oorlog. Het tweede verhaal gaat over de moeizame totstandkoming van het Hol...


VN Voorgelezen: Minder moeten, meer leven IX: Soms is het nodig je te verdrinken in melancholie

Luister  

Vrij Nederland  /  27-04-2019

Tijd en aandacht hebben voor negatieve gevoelens is gezond. Want leren omgaan met pijn en verdriet, hoe moeilijk dat ook is, is de brug tussen minder moeten en meer leven. Annemiek Leclaire helpt je op weg.


VN Voorgelezen: Baudet is geen revolutionair, maar typisch Hollands

Luister  

Vrij Nederland  /  20-04-2019

Baudet veroorzaakte een schok met zijn verkiezingswinst. Volgens schrijver Gustaaf Peek is hij een symptoom van veel hardnekkiger kwalen: het patriarchaat, witte dominantie. Tijd om niet meer naïef te zijn en daartegen in verzet te komen.


In gesprek met Menno van den Bos, die onderzocht hoe de lokale media in Almere ervoor staan

Luister  

Vrij Nederland  /  18-04-2019

Almere is een soort journalistieke Bermudadriehoek, zag journalist en antropoloog Menno van den Bos toen hij er onlangs een paar weken rondliep. Kranten en huis-aan-huisbladen sneuvelen er bij de vleet. Daarom pakken politici nu de rol van mediamaker op. Hoe ging Menno te werk, en wat vindt hij eige...


De Republiek der Letteren #7

Luister  

Vrij Nederland  /  14-04-2019

Een nieuwe Republiek der Letteren, de literaire nieuwsbrief van Vrij Nederland. Ook deze keer hebben we een gesproken versie opgenomen. Samen met eindredacteur Marleen Slob bespreekt literair criticus Jeroen Vullings het wel en wee van de literaire wereld, de Boekenweek, de nieuwe roman (en tanden)...


VN Voorgelezen: Van engelenkind naar beest: Leonardo DiCaprio en de stadia van mannelijkheid

Luister  

Vrij Nederland  /  13-04-2019

Het oeuvre van Leonardo DiCaprio is te bekijken als een studie naar mannelijkheid, vindt schrijver Sarah Sluimer. ‘Door hem zien we in dat in iedere corporate klootzak wezenlijke angst schuilt.’ Melle Meijer leest voor.


VN Voorgelezen: Deze jonge historici bedienen liever het grote publiek dan de academische wereld

Luister  

Vrij Nederland  /  05-04-2019

Hoe is het om jong te zijn in een vakgebied dat zich richt op alles wat oud is? Drie jonge historici vertelden aan Doortje Smithuijsen over de staat van hun wetenschap, en over wat zij anders doen dan hun oudere collega’s. Samuel Peperkamp leest voor.


VN Voorgelezen: Burgerrechercheurs, bondgenoten van de politie of zelfbenoemde rechters?

Luister  

Vrij Nederland  /  25-03-2019

Burgers die in hun eigen buurt patrouilleren om criminele activiteiten te stoppen: het kan leiden tot eigenrichting, of sabotage van politieonderzoek. Maar soms kan het helpen, leert het voorbeeld van Den Dolder. Daar droeg de burgerrecherche bij aan het oplossen van een reeks onverklaarde autobrand...


VN voorgelezen: De boekenkast van het Achterhuis: poort naar de hel én bron van inspiratie

Luister  

Vrij Nederland  /  19-03-2019

De Anne Frankkunde heeft het onderwerp nog niet aangepakt, maar het is interessant om eens in historische zin te kijken naar het wie-wat-waar van de kast waarachter het Achterhuis verborgen zat. Lisa Kuitert ging op onderzoek uit. Lou-Anna Druyvesteyn leest voor.


VN Voorgelezen: Minder moeten meer leven, deel VIII: Jezelf zijn, hoe moet dat eigenlijk?

Luister  

Vrij Nederland  /  17-03-2019

In aflevering acht van haar zoektocht Minder moeten, meer leven behandelt Annemiek Leclaire de kwestie 'jezelf zijn'. Want dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Lou-Anna Druyvesteyn leest voor


VN Voorgelezen: De Provinciale Staten in Groningen: 'Hádden we maar een Frank Underwood!'

Luister  

Vrij Nederland  /  06-03-2019

In Groningen kwam de provinciale politiek op scherp te staan door de gaswinning en de aardbevingen, maar bij ‘Praten met de Staten’ komen zelden meer dan twintig burgers opdagen. Journalist Karin Sitalsing liep drie maanden rond op het provinciehuis aan het Martinikerkhof. ‘De provincie is een...


VN Voorgelezen: op naar Carnaval met Jan van Mersbergen

Luister  

Vrij Nederland  /  03-03-2019

Vlak na het vasten begint voor BBVVV (Boètegewone Boètegemeintelikke Venlose Vastelaoves Vereniging) den Amsterdammers het carnavalsseizoen (vastelaovend, in Limburg). Schrijver Jan van Mersbergen, lid van deze vereniging, hield een logboek bij van de voorbereidingen. Hij leest het zelf voor.


De Republiek der Letteren #6

Luister  

Vrij Nederland  /  03-03-2019

We zijn er weer. Met de nieuwsbrief van De Republiek der Letteren, gedateerd maart 2019. Dit keer doen we het eens iets anders: de brief is nu ook te beluisteren. Coördinator Jeroen Vullings gaat in gesprek met VN-eindredacteur Marleen Slob over het wel en wee van de literaire wereld.


VN Voorgelezen: Minder moeten, meer leven, deel VII: over de kwetsbaarheid van millenials

Luister  

Vrij Nederland  /  11-02-2019

Annemiek Leclaires ergernis over de ploeterstand van ons leven was de aanleiding van deze serie: een persoonlijke zoektocht naar de fundamenten van de burn-outmaatschappij, naar minder moeten en meer leven. Deze aflevering gaat over wie het gevoeligst zijn voor stress. Voorgelezen door Lou-Anna Druy...


VN voorgelezen: Cameratoezicht is altijd een succes. Of die camera's nu werken of niet

Luister  

Vrij Nederland  /  04-02-2019

Van Zuidhork tot Urk: overal in Nederland hangen toezichtcamera's. Hoeveel zijn het er eigenlijk? En hebben ze effect? Sophie Blok, Lotte Kuipers en Mark Middel mailden en belden álle Nederlandse gemeenten om antwoord te krijgen op deze vragen. Samuel Peperkamp leest voor.


In gesprek met journalist Doortje Smithuijsen over YouTuber en rapper Joost Klein

Luister  

Vrij Nederland  /  29-01-2019

Joost Klein, van YouTube-kanaal Eenhoornjoost, heeft zichzelf beroemd gemaakt. Hij en zijn vriendengroep doen wat ze willen, hebben de traditionele media niet nodig om ergens te komen en geven geen ene fok om wat anderen van ze vinden. Doortje Smithuijsen ging met ze op pad en schreef erover. Aan re...


VN Voorgelezen: Minder moeten, meer leven, deel VI: zo ga je ontspannen aan het werk

Luister  

Vrij Nederland  /  06-01-2019

Het tegenovergestelde van drukte is niet ontspanning, of meer vrije tijd. Het is je kunnen concentreren op iets wat je waardevol vindt, en dat kunnen afmaken. Daar heb je tegenwoordig moed voor nodig, merkt Annemiek Leclaire. Lou-Anna Druyvesteyn leest voor.


In gesprek met politiek redacteur Thijs Broer, met wie we terugblikken op 2018

Luister  

Vrij Nederland  /  28-12-2018

Met de kerst achter de rug en de oliebollen in het vooruitzicht kijken we samen met politiek redacteur Thijs Broer nog één keer terug op het afgelopen politieke jaar. Wat hebben Rutte en zijn coalitie bewerkstelligd en waar was de linkse oppositie? En waarom is Klaas Dijkhoff in godsnaam politicus...


VN voorgelezen: Proosten op de komende ruzie en ander onheil. Een kerstverhaal van Justine le Clercq

Luister  

Vrij Nederland  /  25-12-2018

Het nichtje en neefje van schrijver Justine le Clercq zwerven van pleeggezin naar pleeggezin, maar kunnen nergens blijven. In een opvanghuis heeft Le Clercq zelf als vijftienjarige gezeten, dat wil ze hen niet aandoen. Ze neemt hen in huis, en samen vieren ze kerst. ‘Het lijkt verdomme wel alsof h...


In gesprek met Marieke Buijs over depressie en de juiste behandeling ervan

Luister  

Vrij Nederland  /  22-12-2018

Marieke Buijs ging neurowetenschappen studeren omdat ze wilde weten waarom de ene mens depressief wordt en de andere niet, en wat je aan zo’n depressie kunt doen. Maar betere behandelingen zijn er nog steeds niet. Waarom niet? Ze praat erover met redacteur Jasper Veenstra.


In gesprek met Sarah Sluimer, wier liefde voor Lady Gaga bekoelde

Luister  

Vrij Nederland  /  14-12-2018

Sinds A Star is Born, waarin ze overtuigend naar een Oscar reikt, houdt iedereen van Lady Gaga. Schrijver Sarah Sluimer deed dat al vanaf het begin. Haar obsessie mondde jaren geleden zelfs uit in een masterscriptie over Gaga en haar maskerades. Maar nu haar laatste masker is gevallen, is de liefde...


VN voorgelezen: Begeleid afgestudeerden beter wanneer ze gaan werken, daar heeft iedereen baat bij

Luister  

Vrij Nederland  /  13-12-2018

Zowel studenten als onderwijsinstellingen zouden baat hebben bij een beter gestroomlijnde overgang van studeren naar werken, stelt de pas afgestudeerde Anne van den Dool. Maar hoe dan? Lou-Anna Druyvesteyn leest dit verhaal voor.


VN Voorgelezen: De Noordpool, van woestenij tot goudmijn

Luister  

Vrij Nederland  /  09-12-2018

De Noordpool smelt snel en verandert van een woestenij in een goudmijn vol diamanten, olie en gas. Fotograaf Kadir van Lohuizen legde de vliegensvlugge veranderingen in de regio vast, en ving er een glimp van de toekomst op: een cirkel van steden aan de rand van de poolcirkel. Luister naar Kadir en...


In gesprek met Harm Ede Botje over 'zijn' VN-special Zo verbeteren we de wereld

Luister  

Vrij Nederland  /  03-12-2018

Harm Ede Botje coördineerde de productie van 'Zo verbeteren we de wereld', een VN-special over plasticsoep, CO2-opslag en het zelfbenoemde groenste kabinet ooit. Hij vertelt waarom het klimaat actueler is dan ooit en wat het 'praatje-plaatje-daadje'-concept van de judoleraar van zijn kinderen daarm...


In gesprek met Tim Luimes, die zich voor Vrij Nederland in Athene tussen de anarchisten begaf

Luister  

Vrij Nederland  /  30-11-2018

Journalist Tim Luimes reisde af naar Exarchia, een wijk in het noordoosten van het centrum van Athene die al sinds het eind van de negentiende eeuw bekendstaat als een bolwerk van anarchisme, antifascisme en links-radicalisme. De Griekse crisis gaf Exarchia betekenis en energie maar daar is weinig v...


VN Voorgelezen: ‘Is hier ook wifi?’ Ontstressen in het klooster

Luister  

Vrij Nederland  /  22-11-2018

Wat, denkt schrijver/kunstenaar Jonah Falke, als je de stress van een druk leven nu eens niet bestrijdt met meditatie-apps of mindfulness, maar zoals monniken dat al 1500 jaar doen, volgens de Regel van Benedictus? Jonah leest zijn verhaal zelf voor.


Wat bezielde 'kalifaatmeisje' Laura H.? We vroegen het Thomas Rueb, die een boek over haar schreef

Luister  

Vrij Nederland  /  13-11-2018

'Laura H., Het kalifaatmeisje uit Zoetermeer' van journalist Thomas Rueb vertelt het bijzondere verhaal van de Nederlands-Surinaamse 'jihadbruid' Laura H. Thomas sprak met Laura zelf, haar vader en de zussen van haar man Ibrahim. Hoe kwam Laura op zijn pad, en hoe ging hij te werk? Jasper Veenstra v...


VN voorgelezen: Waarom sport-apps ons juist níét helpen beter te sporten

Luister  

Vrij Nederland  /  30-10-2018

Een post over yoga in het park, een story over CrossFit en een foto van je bezwete biceps: je bent zo sportief als je je op social media toont. En daar draait het alleen om views en likes. Waarom kan sport niet gewoon leuk en gezond zijn? Jasper Veenstra leest voor.


VN Voorgelezen: Hoe ‘coworking’ een manier werd om ruimte in de stad uit te baten

Luister  

Vrij Nederland  /  25-10-2018

Het lijkt zo mooi en progressief, samen werkruimte delen in bijvoorbeeld een coworking-café. Maar de co-idylle is alleen toegankelijk voor wie genoeg verdient, schrijft Amarens Eggeraat, die in Parijs woont en werkt. Nu elke vierkante centimeter in de stad steeds meer geld waard is, zijn er steeds...


VN Voorgelezen: Hoe elke misstap je online op pek en veren komt te staan

Luister  

Vrij Nederland  /  13-10-2018

Lisa Bouyeure is het zat: de zuiverheidscultus waardoor strijders voor de goede zaak na één misstap het digitale dorpsplein op worden gesleurd voor een portie pek en veren. 'Het is een vorm van pesten waarbij de pester zich altijd moreel superieur kan voelen.' Lou-Anna Druyvesteyn leest voor.


Alexander Pechtold stapt op: Thijs Broer vertelt hoe het afscheidsinterview tot stand kwam

Luister  

Vrij Nederland  /  06-10-2018

In juni kreeg politiek verslaggever Thijs Broer een telefoontje van Alexander Pechtold: of hij interesse had in een exclusief interview waarin Pechtold bekend zou maken dat hij aftrad. Daar had Thijs wel oren naar. Maar was hij niet bang om voor het karretje van D66 te worden gespannen? Op die vraag...


VN Voorgelezen: Het wordt tijd om ‘nietsdoen’ bovenaan je to-dolijstje te zetten

Luister  

Vrij Nederland  /  26-09-2018

Om tot rust te komen, moet je eerst de verveling door. En ja, dat is griezelig. Laat Annemiek Leclaire je helpen in deel vijf van haar serie 'Minder moeten, meer leven', en leer te lanterfanten, te lummelen en te luieren, voordat het te laat is. Lou-Anna Druyvesteyn leest voor.


VN Voorgelezen: Professioneel uitsteller Sander Donkers op cursus timemanagement

Luister  

Vrij Nederland  /  15-09-2018

Goedbeschouwd is het een wonder dat er van VN-redacteur Sander Donkers nog weleens een stuk in het blad komt: hij weet de deadline altijd op te rekken. Hoog tijd voor een cursus timemanagement.


VN Voorgelezen: Wat Temptation Island en The Circle ons vertellen over onze hang naar transparantie

Luister  

Vrij Nederland  /  10-09-2018

Aafke Romeijn bekeek Temptation Island en las The Circle van Dave Eggers en vond de proeftuinen die populaire cultuur creëert interessant. Big Brother-taferelen komen echter niet alleen in andere realiteiten voor, maar ook in de échte werkelijkheid. Waar vroeger God als het 'alziend oog' werd be...


VN Voorgelezen: Hoe schrijver Jonah Falke van het vmbo in een hoogopgeleide bubbel belandde

Luister  

Vrij Nederland  /  16-08-2018

Vroeger werd schrijver/kunstenaar Jonah Falke niet geplaagd door intellectuele prikkels, en dus belandde hij op het vmbo. Tegenwoordig bevindt hij zich in hoogopgeleide bubbel. Wat ging er verloren?


Zo pakken we de gevolgen van overtoerisme aan

Luister  

Vrij Nederland  /  14-07-2018

Journalist Eveline Rethmeier sprak met bewoners, bestuurders, onderzoekers en ondernemers in Rome, Amsterdam, Florence, Venetië, Barcelona en Parijs over de gevolgen van ‘overtoerisme’. Eerder schreef ze over de schrikbeelden en het anti-toerisme. Nu het derde en laatste deel van deze serie:...


VN Voorgelezen: ‘Toeristen dicteren hoe de stad eruit moet zien’

Luister  

Vrij Nederland  /  09-07-2018

Aflevering twee van een driedelige serie: hoe gaat het met 'overtoerisme' in Florence, Rome, Barcelona, Parijs en Amsterdam? ‘Tourists go home!’


VN Voorgelezen: Wat te doen met massatoerisme? Schrikbeeld Venetië

Luister  

Vrij Nederland  /  01-07-2018

Journalist Eveline Rethmeier woont in Rome en bezocht de afgelopen maanden Amsterdam, Florence, Venetië, Barcelona en Parijs om te praten met inwoners, bestuurders, onderzoekers en ondernemers over de gevolgen van massatoerisme.


VN Voorgelezen: Het nieuwe moralisme

Luister  

Vrij Nederland  /  04-05-2018

In naam van een ‘veilige leeromgeving’ worden aanstootgevende stemmen in het hoger onderwijs steeds vaker geweerd. Wat betekent die trend voor het vrije debat? ‘Voor je het weet, bestaat er alleen nog tolerantie voor de éígen mening.’ Auteur Thijs Broer leest voor.


VN Voorgelezen: Het leven van Jaden Smith is één grote performance

Luister  

Vrij Nederland  /  28-04-2018

Jaden Smith wordt graag als een extravagante gek gezien, maar zó gek is Jaden niet: in feite heeft hij een scherp gevoel voor de 'exhibitionistische etalagecultuur'.


VN Voorgelezen: Het verraad van Vrij Nederland

Luister  

Vrij Nederland  /  27-04-2018

‘Het verraad van Vrij Nederland’ in de laatste oorlogsjaren laat zien dat de geschiedenis op microniveau een hoogst individuele zaak is, en dat de hoofdpersonen heldhaftig én angstig kunnen zijn. Auteur Harm Ede Botje leest voor.


VN Voorgelezen: 'Niemand zit hier omdat hij dacht: ik ga de School voor Administratie doen'

Luister  

Vrij Nederland  /  29-03-2018

Jongens met een justitiële enkelband, jonge vrouwen met een prostitutieverleden, een hele klas met jonge moeders: welkom op de School voor Administratie in Den Haag.


VN Voorgelezen: De bitcoinboys maken duizend procent winst (maar kopen geen auto's)

Luister  

Vrij Nederland  /  22-03-2018

Elke maand komen ze bij elkaar: twintigers die geobsedeerd zijn door cryptomunten. Wat wil je, met winstmarges van meer dan 1000 procent. Al kopen ze er niets voor. Want stel dat de waarde nog stijgt!


VN Voorgelezen: Erich Wichman, de eeuwige radicaal

Luister  

Vrij Nederland  /  15-03-2018

In het fascisme van Erich Wichman herken je iets van het hedendaagse populisme, zeggen kenners van de kunstenaar en activist. Mischa Cohen maakte een portret van deze ‘rebelse patriot in een ondergaand land’ en las het zelf voor.


VN Voorgelezen: Menselijke resten in het museum

Luister  

Vrij Nederland  /  02-03-2018

Het Tropenmuseum zit in zijn maag met kasten vol schedels en lichaamsdelen op sterk water uit de voormalige koloniën. Moeten ze worden begraven, moeten ze terug? Een fascinerende reconstructie van een ethische worsteling, voorgelezen door Ward Wijndelts.


VN Voorgelezen: Misbruik in naam van het hogere

Luister  

Vrij Nederland  /  25-02-2018

Kunstgenootschap Castrum Peregrini werd tot ver in de jaren tachtig gekenmerkt door ‘pedagogische eros’. Oud-ingewijden treden nu naar buiten. Auteur Sander Donkers leest voor.


Vanessa - Chisom

Luister  

Vrij Nederland  /  22-09-2017

Vanessa - Chisom by Vrij Nederland


Mohamed

Luister  

Vrij Nederland  /  22-09-2017

Mohamed by Vrij Nederland


Eduard

Luister  

Vrij Nederland  /  22-09-2017

Eduard by Vrij Nederland


Denny - Angela

Luister  

Vrij Nederland  /  22-09-2017

Denny - Angela by Vrij Nederland


Vrij Nederland  /  22-09-2017

Ali by Vrij Nederland


Intro

Luister  

Vrij Nederland  /  22-09-2017

Intro by Vrij Nederland


'De Bond van roodharigen' van Sherlock Holmes - DEEL 4

Luister  

Vrij Nederland  /  08-06-2017

Speciaal voor Vrij Nederlands Detective & Thriller Gids van 2017 leest VN-redacteur Sander Pleij een Sherlock Holmes verhaal voor: De Bond van roodharigen'.