Podcast Zoeker

Werkwaarde Podcast

Werkwaarde Podcast

Zakelijk  |  22 afleveringen

Met UwVerzuimregisseur brengen we complexiteit terug naar eenvoud voor werknemers met Parkinson en MS

Julia Sullivan #22 Creëren van psychologische veiligheid op werkvloerLuister  

Van ‘doen alsof’ naar authentiek ‘zijn’ Ieder van ons heeft eigenlijk twee banen: de officiële, waarin we ons werk doen, en de officieuze, waarin we voortdurend ons gezicht redden en een rol vervullen. Die tweede impliceert dat we een groot deel van de tijd ‘doen alsof’, en dat is niet…

Theo van Neerven, Inge van de Waarsenburg & Reinout Slee #21 over de waarde van werkLuister  

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) heeft ertoe geleid dat bij verzuimbegeleiding de focus steeds meer op procedures is gaan liggen en te weinig op mensen, vindt Reinout Slee, algemeen directeur van UwVerzuimregisseur en oprichter van Bureau Werkwaarde. “Het voorkomen van een loonsanctie lijkt b…

Natalia Vermeulen en Alexander van der Graaff #20 De zieke mantelzorgerLuister  

Zorgen om de mantelzorger Nederland kent vijf miljoen mantelzorgers. Zij hebben het de BV Nederland mogelijk gemaakt om drastisch te bezuinigen op de zorg en een participatiesamenleving op te bouwen. Jammer genoeg betalen velen daar een hoge tol voor. De mantelzorger moet zich vaak ziekmelden terwi…

Frits van den Heuvel van Varik #19 Organiseren van vertrouwen, veiligheid en veerkrachtLuister  

Iedereen heeft een rugzak. Bij de een is deze grotendeels leeg, bij een ander zover tot de rand gevuld dat deze in een situatie van stress kan opspelen. Door medewerkers te leren openlijk(er) met hun collega’s te praten over wat hen dwarszit, wordt hun weerbaarheid verhoogd en de kans op uitval ve…

Rosanne Oomkens en Brasco Tuvaljevic #18 Schulden, loonbeslag en geldzorgen bij verzuimLuister  

Eén op de tien werknemers kan maandelijks niet rondkomen en één op de vijf heeft risicovolle schulden. Dat zijn onrustwekkende cijfers. Lang niet elke werknemer met geldzorgen belandt in de schuldsanering, maar ook als de rand van de financiële afgrond op afstand blijft, beïnvloedt dit voortdur…

René Sielhorst #17 Verzuimpreventie en het belonen van gezond gedragLuister  

Werkgevers proberen hun werknemers gezonder te laten leven om zo verzuim te voorkomen, maar veranderen ondertussen weinig aan de werkomgeving die zitten en snacken bevordert. Zo doen ze ook hun best om de kans op een burn-out te verkleinen, terwijl ze tegelijkertijd vol inzetten op controle en med…

Robert Vlekke en Victor Overmars #16 Onbewuste verzuimoorzaken en talentontwikkelingLuister  

Verzuim als enclave We zoeken de oorzaak van verzuim vaak in de werksituatie, of we bestempelen die juist als niet-werk gerelateerd. Volgens Robert Vlekke van Online Talent Manager en Victor Overmars van Unlimited Human Strategies is de enige constante echter de werknemer zelf. De onvrede en het onv…

Jeroen Peeters #15 Reorganiseren zonder verzuimLuister  

Reorganiseren zonder verzuim met Jeroen Peeters Organisaties veranderen, continu. Door boven een bepaalde omvang te groeien, moeten ze worden gesplitst, door strategische beslissingen worden afgeslankt of zelfs helemaal afgedankt. Voor werkgevers hebben deze reorganisaties meestal een neutrale betek…

Isabella Bruggenkamp #14 Medicaliseren van verzuimLuister  

Isabella Bruggenkamp over het (de)medicaliseren van verzuim Waarom is de kans op werkhervatting het grootst in het eerste ziektejaar? Het lijkt soms wel of de aanpak in dat tweede jaar niet langer draait om re-integratie, maar om dossiervorming en het voorkomen van sancties. Volgens Isabella Bruggen…

Wouter de Jager #13 Verborgen lasten van arbeidsongeschiktheidLuister  

Elk jaar in november valt bij werkgevers een brief van de Belastingdienst op de mat met daarin de Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas. De meeste bedrijven bekijken het, boeken het in en betalen. Het nieuwe boekjaar komt er aan, de berekening ziet er erg ingewikkeld uit en het zal toch wel …

Richard Heling #12 Letselschade tijdens verzuim. Perverse prikkel of kans?Luister  

Letselschade tijdens verzuim. Perverse prikkel of kans? Verzuim en re-integratie vindt meestal plaats als gevolg van ziekte, maar soms ook door een ongeval met een aansprakelijke tegenpartij. Als er dan blijvende schade is, wordt er een gespecialiseerd bureau ingeschakeld door de verzekeraar om de w…

Herwin Schrijver & Marjol Nikkels #11 De toekomst van CasemanagementLuister  

De toekomst van Casemanagement Herwin Schrijver en Marjol Nikkels zijn de oprichters van CS-Opleidingen, experts in de vorming van register casemanagers maar evengoed in de sociale zekerheid. De sociale wetgeving hoort bij het werk van de bedrijfsarts, maar een medicus die zich vier jaar extra heeft…

Barbara Versluis #10 Mythes rond het tweede spoorLuister  

Tweede spoor re-integratie heeft geen al te beste reputatie. Het traject zou te duur zijn en veel te vaak niets concreets opleveren. Voor de Werkwaarde podcast ging Reinout Slee van Bureau Werkwaarde in gesprek met Barbara Versluis, oprichter van VerzuimPartners B.V. en Koen Verbraak, eigenaar van S…

Ed Spiering #9 De gevaren van de 1% ziekmeldingLuister  

Het gevaar van de 1% ziekteregeling De weg naar herstel kan lang en hobbelig zijn, zozeer zelfs dat de werkgever er aan het eind van het proces voor kiest de werknemer voor een miniem percentage ziekgemeld te houden. Ook al is er in de praktijk sprake van een volledige hervatting van de werkzaamhede…

Theo van Neerven #8 Chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu?Luister  

De werknemer die de diagnose van een ziekte als ALS, Parkinson of MS krijgt, weet dat zijn gezondheid nog slechts in één richting kan ontwikkelen: bergafwaarts. Vaak gaat aan een diagnose een lange periode vooraf waarin de werknemer steeds meer sociale activiteiten opoffert om te kunnen blijven …

Michelle den Besten #7 Oorzaken van productiviteitsverlies en verzuimLuister  

Productiviteitsverlies en verzuim kunnen communicerende vaten zijn. Voordat een werknemer zich ziek meldt, is de productiviteit meestal al een tijdje aan het dalen. Tenminste, als er sprake is van verzuim door psychosociale klachten. Werken aan productiviteitsverbetering kan dus ook een manier zijn …

Gaston Merckelbagh #6 Eigen arbodienst opzettenLuister  

Nederland kent zo’n 8800 bedrijven met meer dan drieduizend medewerkers en 66000 middelgrote bedrijven. Toch hebben amper 22 van hen een eigen arbodienst. Verzuimpreventie en -begeleiding is massaal uitbesteed. Gaston Merckelbagh, een man met al meer dan één innovatie op zijn naam binnen de soci…

Barbara Kok #5 De mens achter de medewerkerLuister  

Burn-out begint bij de sollicitatie Bijna anderhalf miljoen medewerkers hebben last van burn-outachtige klachten. Bij verzuim zitten ze gemiddeld negen maanden thuis. Dat zijn cijfers om stil van te worden. Toch is de aanpak van burn-out meestal gericht op slechts één aspect van de klachten (ofwel…

Bouke de Boer #4 Symptomen van verzuim en eigen verantwoordelijkheidLuister  

Symptomen van verzuim en eigen verantwoordelijkheid Elke werkgever of leidinggevende kent het verschijnsel: een medewerker meldt zich ziek, met burnoutachtige symptomen, herstelt thuis voldoende om weer aan het werk te kunnen maar valt binnen afzienbare tijd uit met dezelfde klachten. De wil is e…

Martijn Meerwijk #3: Leiderschap en verzuim bij zelfsturende teamsLuister  

Een echte leidinggevende is ook een collega Wil jij weten wat verzuimbegeleiders bij zelfsturende teams kunnen leren van een hiërarchische organisatie zoals defensie? In deze Werkwaarde podcast ga ik met Martijn Meerwijk, hoofdtrainer en oprichter van KRACHTZAT in gesprek over leiderschap en wat …

Yorick Saeijs #2 Werk en scheiding in relatie tot verzuimLuister  

De medewerker op het werk en in scheiding Ongeveer een derde van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. Daarmee is scheiding een belangrijke bron van stress en helaas ook van verzuim. Alles begint namelijk tegelijk te schuiven voor de medewerker: de thuissituatie, het dak boven het hoofd en ni…

Reinout Slee & Dennie van Diesen #1 Het waarom achter de Werkwaarde podcastLuister  

Een NIEUWE PODCAST over verzuim en re-integratie is geboren. In de Werkwaarde podcast ga ik met experts in gesprek om voor eens en altijd helder te krijgen wat écht werkt om verzuim te voorkomen en op te lossen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat verzuimbegeleiding een stuk beter kan! Waarom?…