Werkwaarde Podcast

Werkwaarde Podcast

Onderwijs  |  33 afleveringen

Het omgaan met de blijvende gevolgen van ziekte of behandeling is niet vanzelfsprekend als dit ook het verlies van werk betekent. Werk is namelijk meer dan inkomen. Als arbeidsdeskundige bescherm ik de waarde van werk en geeft ik inzicht in de ontwikkeling van gezondheid op werk, uitkering en inkomen. Ik geloof dat het vereenvoudigen van de wet- en regelgeving naar heldere keuzes, de mogelijkheid geeft om regisseur te worden van je eigen leven, werk en inkomen.

Verras mij  


S3:E7 De hoogte van je WIA-uitkering met Christel Dekker

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  28-03-2024

Wat is er eigenlijk verzekerd bij het UWV als je een WIA uitkering aanvraagt? We denken onze gezondheid, maar het is ons loon. WIA is een afkorting van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De systematiek van de WIA leidt er toe dat een hoger loon beter is verzekerd dan een lager loon. Niet d...


S3:E6 Bezwaar maken tegen besluit UWV met Ed Spiering

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  29-02-2024

Waarom bezwaar indienen bij het UWV loont Het UWV is over het algemeen goed georganiseerd in het verstrekken van uitkeringen, maar dat betekent niet dat er nooit iets misgaat. Integendeel zegt jurist Ed Spiering. Bij opvallend veel beschikkingen blijkt er ergens een fout in te zijn geslopen. Dat kan...


S3:E5 Wanneer ga ik me ziekmelden? met Christel Dekker

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  25-01-2024

Een chronisch-progressieve ziekten leidt vroeg of laat tot een ziekmelding en de zieke werknemer weet dat het nadien nooit meer hetzelfde zal zijn. En dus stellen velen het moment uit en blijven in de tussentijd vol gas geven. Er worden vakantiedagen opgenomen, er wordt ingeteerd op het privéleven,...


S3:E4 De gevaren van een medische afzakker met Ed Spiering

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  28-12-2023

De werknemer die klachten ontwikkelt als gevolg van een chronische of progressieve aandoening zal mogelijk liever een lager loon accepteren dan zich ziekmelden. Een ziekmelding is vaak de start van een onzekere periode en de verwachting is misschien dat de uitval tijdelijk zal zijn. ‘Ik kom weer t...


S3:E3 Energiemanagement met Margriet Hekkert en Ronald de Weerd

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  30-11-2023

Energie – gezonde werknemers hebben het in overvloed en verspillen het naar hartenlust, maar chronisch-progressief zieke werknemers moeten er zorgvuldig mee omgaan. Als je energie beperkt is, hoe verdeel je dit verstandig over de dag? En hoe richt je een werkdag zodanig in, dat er ná het werk ook...


S3:E2 Van uitkering naar zingeving met Nathalie Sulman van JobOn

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  26-10-2023

Veel werknemers zien hun carrière op een bepaald moment vastlopen. De oorzaak kan ziekte zijn, een ontslag maar ook een onbestemd gevoel zo niet verder te kunnen. Een omschakeling maken naar passend werk, is dan niet altijd vanzelfsprekend. Voor iedereen die een volgende stap in de loopbaan wil zet...


S3:E1 Van loonstrook naar WIA-uitkering met Christel Dekker

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  28-09-2023

Wat staat er eigenlijk allemaal op de loonstrook? De meeste werknemers hebben daar weinig interesse in. Ze kijken naar het verschil tussen hun bruto- en netto-inkomen en hebben feitelijk alleen oog voor dat bedrag helemaal onderaan de streep. Dat getuigt van veel vertrouwen in de administratieve vaa...


S2:E9 Blijven werken met Parkinson met Annelien Oosterbaan en Wendy Lugthart

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  22-12-2022

Parkinson is een chronisch-progressieve ziekte. Hoe traag de aandoening zich ook ontwikkelt, de symptomen verminderen niet, maar verergeren totdat werken uiteindelijk onmogelijk wordt. Tot het zover is, kan er echter nog heel wat werk worden verzet. Werkvoldoening blijkt hierbij een belangrijk effec...


S2:E8 Ondernemerschap vanuit een WIA-uitkering met Luc Vermeulen en Ed Spiering

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  01-09-2022

Ruim een miljoen Nederlanders verdienen hun geld als ondernemer. Toch is de begeleiding van arbeidsongeschikten met een WIA of WGA-uitkering vooral gericht op een vervolgcarrière als werknemer. Het zelfstandig ondernemerschap komt nauwelijks in beeld volgens Ed Spiering, advocaat sociale zekerheid,...


S2:E7 Bijverdienen met een WGA of IVA-uitkering met Jacco Los & Ed Spiering

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  01-08-2022

Werkgevers zijn zich veel te weinig bewust van de financiële voordelen die het in dienst houden (of nemen) van een arbeidsongeschikte werknemer oplevert. Een aanzienlijke premieverhoging die hoger is dan de uitkering van de (ex)werknemer, wordt vaak over het hoofd gezien. De gewoonte om “afgekeur...


S2:E6 Aandachtspunten bij de WIA-aanvraag met Nicoline van Klaveren

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  01-07-2022

De WIA-aanvraag is voor veel werknemers een stressvolle periode. Stress en ziekte gaan niet goed samen en bemoeilijken de WIA-keuring. Bovendien heeft de werknemer de eigen arbeidsongeschiktheid nog niet in alle gevallen volledig geaccepteerd. Dit heeft tot gevolg dat de zieke werknemer onbedoeld de...


S2:E5 Psychologische veiligheid op werkvloer met Julia Sullivan

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  01-06-2022

Van ‘doen alsof’ naar authentiek ‘zijn’ Ieder van ons heeft eigenlijk twee banen: de officiële, waarin we ons werk doen, en de officieuze, waarin we voortdurend ons gezicht redden en een rol vervullen. Die tweede impliceert dat we een groot deel van de tijd ‘doen alsof’, en dat is niet...


S2:E4 De waarde van werk met Theo van Neerven, Inge van de Waarsenburg en Reinout Slee

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  16-04-2022

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) heeft ertoe geleid dat bij verzuimbegeleiding de focus steeds meer op procedures is gaan liggen en te weinig op mensen, vindt Reinout Slee, algemeen directeur van UwVerzuimregisseur en oprichter van Bureau Werkwaarde. “Het voorkomen van een loonsanctie lijkt b...


S2:E3 De zieke mantelzorger met Natalia Vermeulen en Alexander van der Graaff

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  01-04-2022

Zorgen om de mantelzorger Nederland kent vijf miljoen mantelzorgers. Zij hebben het de BV Nederland mogelijk gemaakt om drastisch te bezuinigen op de zorg en een participatiesamenleving op te bouwen. Jammer genoeg betalen velen daar een hoge tol voor. De mantelzorger moet zich vaak ziekmelden terwij...


S2:E2 Organiseren van vertrouwen, veiligheid en veerkracht met Frits van den Heuvel van Varik

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  01-03-2022

Iedereen heeft een rugzak. Bij de een is deze grotendeels leeg, bij een ander zover tot de rand gevuld dat deze in een situatie van stress kan opspelen. Door medewerkers te leren openlijk(er) met hun collega’s te praten over wat hen dwarszit, wordt hun weerbaarheid verhoogd en de kans op uitval ve...


S2:E1 Schulden, loonbeslag en geldzorgen bij verzuim met Rosanne Oomkens en Brasco Tuvaljevic

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  01-02-2022

Eén op de tien werknemers kan maandelijks niet rondkomen en één op de vijf heeft risicovolle schulden. Dat zijn onrustwekkende cijfers. Lang niet elke werknemer met geldzorgen belandt in de schuldsanering, maar ook als de rand van de financiële afgrond op afstand blijft, beïnvloedt dit voortdur...


S1:E17 Verzuimpreventie en het belonen van gezond gedrag met René Sielhorst

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  24-12-2021

Werkgevers proberen hun werknemers gezonder te laten leven om zo verzuim te voorkomen, maar veranderen ondertussen weinig aan de werkomgeving die zitten en snacken bevordert. Zo doen ze ook hun best om de kans op een burn-out te verkleinen, terwijl ze tegelijkertijd vol inzetten op controle en medew...


S1:E16 Onbewuste verzuimoorzaken en talentontwikkeling met Robert Vlekke en Victor Overmars

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  12-11-2021

Verzuim als enclave We zoeken de oorzaak van verzuim vaak in de werksituatie, of we bestempelen die juist als niet-werk gerelateerd. Volgens Robert Vlekke van Online Talent Manager en Victor Overmars van Unlimited Human Strategies is de enige constante echter de werknemer zelf. De onvrede en het onv...


S1:E15 Reorganiseren zonder verzuim met Jeroen Peeters

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  08-10-2021

Reorganiseren zonder verzuim met Jeroen Peeters Organisaties veranderen, continu. Door boven een bepaalde omvang te groeien, moeten ze worden gesplitst, door strategische beslissingen worden afgeslankt of zelfs helemaal afgedankt. Voor werkgevers hebben deze reorganisaties meestal een neutrale betek...


S1:14 Medicaliseren van verzuim met Isabella Bruggenkamp

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  10-09-2021

Isabella Bruggenkamp over het (de)medicaliseren van verzuim Waarom is de kans op werkhervatting het grootst in het eerste ziektejaar? Het lijkt soms wel of de aanpak in dat tweede jaar niet langer draait om re-integratie, maar om dossiervorming en het voorkomen van sancties. Volgens Isabella Bruggen...


S1:E13 Verborgen lasten van arbeidsongeschiktheid met Wouter de Jager

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  13-08-2021

Elk jaar in november valt bij werkgevers een brief van de Belastingdienst op de mat met daarin de Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas. De meeste bedrijven bekijken het, boeken het in en betalen. Het nieuwe boekjaar komt er aan, de berekening ziet er erg ingewikkeld uit en het zal toch wel kl...


S1:E12 Letselschade tijdens verzuim met Richard Heling

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  09-07-2021

Letselschade tijdens verzuim. Perverse prikkel of kans? Verzuim en re-integratie vindt meestal plaats als gevolg van ziekte, maar soms ook door een ongeval met een aansprakelijke tegenpartij. Als er dan blijvende schade is, wordt er een gespecialiseerd bureau ingeschakeld door de verzekeraar om de w...


S1:E11 De toekomst van Casemanagement met Herwin Schrijver & Marjol Nikkels

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  18-06-2021

De toekomst van Casemanagement Herwin Schrijver en Marjol Nikkels zijn de oprichters van CS-Opleidingen, experts in de vorming van register casemanagers maar evengoed in de sociale zekerheid. De sociale wetgeving hoort bij het werk van de bedrijfsarts, maar een medicus die zich vier jaar extra heeft...


S1:E10 Mythes rond het tweede spoor met Barbara Versluis

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  11-06-2021

Tweede spoor re-integratie heeft geen al te beste reputatie. Het traject zou te duur zijn en veel te vaak niets concreets opleveren. Voor de Werkwaarde podcast ging Reinout Slee van Bureau Werkwaarde in gesprek met Barbara Versluis, oprichter van VerzuimPartners B.V. en Koen Verbraak, eigenaar van S...


S1:E9 Gevaren van de 1% ziekmelding met Ed Spiering

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  14-05-2021

Het gevaar van de 1% ziekteregeling De weg naar herstel kan lang en hobbelig zijn, zozeer zelfs dat de werkgever er aan het eind van het proces voor kiest de werknemer voor een miniem percentage ziekgemeld te houden. Ook al is er in de praktijk sprake van een volledige hervatting van de werkzaamhede...


S1:E8 Chronisch ziek en arbeidsongeschikt met Theo van Neerven

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  23-03-2021

Vaak gaat aan een diagnose van een chronisch zieke medewerker een lange periode vooraf waarin de medewerker steeds meer sociale activiteiten opoffert om te kunnen blijven werken. Het werk wordt na het stellen van de diagnose nóg belangrijker, uit financieel oogpunt maar zeker ook vanwege de sociale...


S1:E7 Oorzaken van productiviteitsverlies en verzuim met Michelle den Besten

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  12-03-2021

Productiviteitsverlies en verzuim kunnen communicerende vaten zijn. Voordat een werknemer zich ziek meldt, is de productiviteit meestal al een tijdje aan het dalen. Tenminste, als er sprake is van verzuim door psychosociale klachten. Werken aan productiviteitsverbetering kan dus ook een manier zijn...


S1:E6 Eigen arbodienst opzetten met Gaston Merckelbagh

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  09-02-2021

Nederland kent zo’n 8800 bedrijven met meer dan drieduizend medewerkers en 66000 middelgrote bedrijven. Toch hebben amper 22 van hen een eigen arbodienst. Verzuimpreventie en -begeleiding is massaal uitbesteed. Gaston Merckelbagh, een man met al meer dan één innovatie op zijn naam binnen de soci...


S1:E5 De mens achter de medewerker met Barbara Kok

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  05-02-2021

Burn-out begint bij de sollicitatie Bijna anderhalf miljoen medewerkers hebben last van burn-outachtige klachten. Bij verzuim zitten ze gemiddeld negen maanden thuis. Dat zijn cijfers om stil van te worden. Toch is de aanpak van burn-out meestal gericht op slechts één aspect van de klachten (ofwel...


S1:E4 Symptomen van verzuim en eigen verantwoordelijkheid met Bouke de Boer

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  14-01-2021

Symptomen van verzuim en eigen verantwoordelijkheid Elke werkgever of leidinggevende kent het verschijnsel: een medewerker meldt zich ziek, met burnoutachtige symptomen, herstelt thuis voldoende om weer aan het werk te kunnen maar valt binnen afzienbare tijd uit met dezelfde klachten. De wil is er w...


S1:E3 Leiderschap en verzuim bij zelfsturende teams met Martijn Meerwijk

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  11-12-2020

Een echte leidinggevende is ook een collega Wil jij weten wat verzuimbegeleiders bij zelfsturende teams kunnen leren van een hiërarchische organisatie zoals defensie? In deze Werkwaarde podcast ga ik met Martijn Meerwijk, hoofdtrainer en oprichter van KRACHTZAT in gesprek over leiderschap en wat é...


S1:E2 Werk en scheiding in relatie tot verzuim met Yorick Saeijs

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  20-11-2020

De medewerker op het werk en in scheiding Ongeveer een derde van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. Daarmee is scheiding een belangrijke bron van stress en helaas ook van verzuim. Alles begint namelijk tegelijk te schuiven voor de medewerker: de thuissituatie, het dak boven het hoofd en nie...


S1:E1 Het waarom achter de Werkwaarde podcast met Reinout Slee

Luister  

Werkwaarde Podcast  /  10-11-2020

Een NIEUWE PODCAST over verzuim en re-integratie is geboren. In de Werkwaarde podcast ga ik met experts in gesprek om voor eens en altijd helder te krijgen wat écht werkt om verzuim te voorkomen en op te lossen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat verzuimbegeleiding een stuk beter kan! Waarom? Nou...