Podcast Zoeker

Wetenschapscafé AUGent

Wetenschapscafé - De stad in beweging - 10 maart 2020

Wetenschapscafé AUGent

20-01-2021

Meer info ovver dit wetenschapscafé vind je op http://www.wetenschapscafe.be/nl/kortrijk/kortrijk-cat/de-stad-in-beweging.htm

(Geluidsopname door medialab Quindo)