Podcast Zoeker

Windoog

#4 Ontwerpen vanuit kwetsbaarheid

Windoog

16-10-2019

Het failliet van doe-het-zelfzaak Standaert grepen een buurtorganisatie en de stad aan om een ontmoetingsplek voor de buurt te maken in de wijk Ledeberg, Gent. Het asfalt en de loodsen maakten plaats voor een groene ruimte en een gemeenschapscentrum voor de dichtbevolkte wijk. Ondanks de functie en het hergebruik van bestaande middelen gaat de architectuur uit van kwetsbaarheid en elegantie. Hoe is deze verrassende architectuur voortgekomen uit de specifieke ontstaansgeschiedenis van het gebouw? In deze aflevering spreken we met architect Jan Baes, met initiatiefnemer en uitbater Esther Vandenbroucke, en met wijkregisseur Nathalie Desmet over ontwerpen voor ontmoeting op de Standaertsite.