Podcast Zoeker

WTP - What The Pensions

WTP - What The Pensions

Zakelijk  |  11 afleveringen

Dé pensioenpodcast van Heldlaw over de WTP, pensioenrechtspraak en meer

Rechtspraak: verzwaarde motiverinsgplicht bij werkingssfeergeschillenLuister  

In de serie van onze zomaar-zomer afleveringen, bespreken Teun en Maarten de verzwaarde motiveringsplicht aan de hand van Hof Arnhem-Leeuwaarden van 1 juni.

Rechtspraak: arbeidsongeschiktheidspensioen & uitlooprisicoLuister  

Mark en Teun bespreken twee uitspraken, onder andere over de dekkking van het uitlooprisico. Check ook Mark's two minutes of absolute fame vanaf 13:10!#Hof Amsterdam: ECLI:NL:GHAMS:2021:750 & #Rb Haarlem: ECLI:NL:RBNHO:2021:4377

Rechtspraak: fout handelen van bestuurder kan ook zien op periode na melding betalingsonmachtLuister  

Maarten en Teun bespreken de Hoge Raad-uitspraak van 21 mei jl. (ECLI:NL:HR:2021:754). De bestuurder zou stout hebben gedaan in de periode na dat hij de betalingsonmacht had gemeld. Volgens de Hoge Raad moet je in dit geval ook naar dat gedrag kijken (ook al is dat na de melding).

Overig: verjaringsrechtspraak zwabbert alle kanten opLuister  

Aan de hand van twee recente uitspraken (ECLI:NL:RBMNE:2021:1723 en ECLI:NL:RBROT:2021:3805) staan Teun en Mark stil bij de zwabberende verjaringsrechtspraak. Het laatste woord is daar nog niet over gezegd.

Overig: waarom procederen we over pannenkoeken en pizza's?Luister  

Maarten en Mark leggen uit waarom er in de pensioenwereld wordt geprocedeerd over pannenkoeken en pizza's.

Rechtspraak: procederen loont, soms onbewust....Luister  

Held laat zien waarom procederen soms loont, terwijl je initieel eigenlijk iets anders voor ogen stond (ECLI:NL:GHARL:2021:1692). Tegelijkertijd probeert Teun deze uitspraak samen te vatten in één vraag, maar het kost hem 5 minuten ....

Rechtspraak: werkgever IFF mocht eigen bijdrage niet verlagenLuister  

Mark en Teun bespreken de eenzijdige wijziging door IFF van de eigen bijdrage (ECLI:NL:GHARL:2021:1510). Volgens Mark een evergreen!

Rechtspraak: "rechtspraak over duurovereenkomsten wordt misbruikt in de Campina-zaak"Luister  

Teun en Mark bespreken de uitspraak van Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2021:136) waarin wordt geoordeeeld dat werkgever Campina een schadevergoeding had moeten aanbieden toen het de uitvoeringsovereenkomst opzegde.

Rechtspraak: tussenpersoon aansprakelijk voor fout werkingssfeeronderzoekLuister  

Kantonrechter oordeelt dat verzekeringstussenpersoon ten onrechte adviseerde dat werkgever onder geen enkel bedrijfstakpensioenfonds valt (ECLI:NL:RBROT:2021:595)

WTP - What The Pensions | verzekerde regelingenLuister  

Wat gaan verzekerde werkgevers doen?

WTP - What The Pensions | de kick-off Luister  

Vertrouwen, vertrouwen en vertrouwen - en wat geneuzel