WTP - What The Pensions

WTP - What The Pensions

Zakelijk  |  33 afleveringen

Dé pensioenpodcast van Heldlaw over de WTP, pensioenrechtspraak en meer

Verras mij  


APP heeft in een moordend tempo 1.000 EK-vragen beantwoord!

Luister  

WTP - What The Pensions  /  28-03-2023

Wij bespreken de eerste punten uit de 255 tellende memorie van antwoord. Wat ons opvalt.


De penibele situatie van de werkgever die zich niet vertegenwoordigd voelt

Luister  

WTP - What The Pensions  /  16-03-2023

De werkgever die geen pensioen wil opbouwen bij een bedrijfstakpensioenfonds kan maar lastig opkomen tegen het gebrek aan 'democratie' in 'de' bedrijfstak. Teun en Mark bespreken dit aan de hand van de recente AG-conclusie in de Deliveroo-zaak.


Eenzijdig wijzigen: waarom lukt het de ene werkgever wel, maar de andere niet?

Luister  

WTP - What The Pensions  /  27-02-2023

Dezelfde rechtbank, andere uitkomst. Waarom lukt het de ene werkgever wel, maar de andere niet eenzijdig te wijzigen? Teun en Mark proberen het uit te leggen.


Hét Euronext-debacle: HR laat van zich horen

Luister  

WTP - What The Pensions  /  21-10-2022

Hét Euronext-debacle: HR laat Hof Amsterdam alle hoeken van de kamer zien. Wij bespreken het. Zie voor die HR-uitspraak https://bit.ly/3VP26DS


Als uitvoerder moet je checken of de pensioenovereenkomst wel rechtsgeldig is gewijzigd

Luister  

WTP - What The Pensions  /  11-10-2022

Het is één van de vragen bij o.a. wijzigings- en medezeggenschapstrajecten (dus/maar ook bij de aankomende Wtp-transitie): moet je als pensioenuitvoerder controleren of de arbeidsvoorwaardelijke pensioenovereenkomst (rechtsgeldig) is gewijzigd?


Bijzonder geval van invaren: de situatie van een multi-employer fonds

Luister  

WTP - What The Pensions  /  03-08-2022

Mark en Teun staan op hun geheel eigen wijze stil bij het invaren van een multi-employer fonds, die dus te maken heeft met verschillende werkgevers. Wie doet invaarverzoek?


Bijzondere invaargevallen onder de Wtp: gesloten pensioenfondsen

Luister  

WTP - What The Pensions  /  03-08-2022

Kan een gesloten fonds invaren, en wat is daarvoor nodig? Daar spreken Teun en Mark over - her en der een lach


Nabestaandenpensioen: 'het wordt allemaal anders'

Luister  

WTP - What The Pensions  /  03-08-2022

Mark en Maarten bespreken de aanpassingen van het nabestaandenpensioen vanwege de Wet toekomst pensioenen.


Special: VHAA-teaser

Luister  

WTP - What The Pensions  /  03-06-2022

Een kleine teaser voor de VHAA-leden uit Den Haag


WTP - onze eerste bevindingen

Luister  

WTP - What The Pensions  /  20-04-2022

Het WTP-wetsvoorstel ligt er nu dan echt. Mark en Teun geven hun eerste indruk.


Hof Den Haag: take care of yourself ...... and each other

Luister  

WTP - What The Pensions  /  28-02-2022

Bij het eindigen van een verzekeringscontract behoor je acht te slaan op debelangen van alle betrokkenen, w.o. die van je ex-werknemers. Teun en Mark bespreken deze uitspraak (ECLI:NL:GHDHA:2022:16) van Hof Den Haag hierover.


Hoge Raad: twee uitspraken over persoonlijke aansprakelijkheid & melding betalingsonmacht

Luister  

WTP - What The Pensions  /  18-01-2022

Hoge Raad: het formulier 'Melding betalingsonmacht' is maar één manier om persoonlijke aansprakelijkheid te ontlopen (link) & na een overgang van onderneming kan de oude werkgever niet meer verplicht worden pensioenschulden te betalen, maar haar bestuurders wel! (link)


Waarom geen standaard invaarpad voor verzekerde DB-regelingen?

Luister  

WTP - What The Pensions  /  24-12-2021

Een standaard invaarpad voor verzekerde DB-regelingen? Machiel Koper (KPMG) legt uit waarom deze ‘wilde gedachte’ iets is om over na te denken.


Werkgevers met een verzekerde pensioenregeling en de WTP: wat te doen?

Luister  

WTP - What The Pensions  /  09-12-2021

Als alles volgens plan verloopt, zal op 1 januari 2023 de Wet Toekomst Pensioenen in werking treden. Er is veel aandacht voor pensioenfondsen maar erg weinig voor werkgevers met pensioenregelingen ondergebracht bij verzekeraars. Maarten Minnaard spreekt met Jan-Olivier Kuijkhoven van KWPS over wat w...


De voor- en nadelen van kanton en civiel, en waarom jij wél en Nationale-Nederlanden daar niet wil zijn! (S1E19)

Luister  

WTP - What The Pensions  /  26-11-2021

Naar aanleiding van een uitspraak van Ktr. Rotterdam van 12 nov. bespreken Teun Huijg en Maarten Minnaard van Heldlaw de voor- en nadelen van procederen bij de kantonrechter ten opzichte van de civiele rechter.


Zeker 10 procedures; DNB wordt teruggefloten; 1 berispte advocaat (S1E18)

Luister  

WTP - What The Pensions  /  12-11-2021

GSFS c.s. procedeert zo'n 100 keer tegen DNB, tegen de hoogste bestuursrechter (CBB), tegen de fiscus, tegen een Zuid-Afrikaan en weer tegen DNB. Uiteindelijk blijft de aanwijzing staan, maar vervalt de boete!


Cao-norm niet geschikt voor verplichtstellingen & gedrag van bestuur wordt genormeerd! (S1E17)

Luister  

WTP - What The Pensions  /  27-10-2021

In deze aflevering spreken Anton van Leeuwen (SteensmaEven) en Teun Huijg (Heldaw) over de inbreuk die verplichtstellingen maken op de contractsvrijheid. En vooral dat dat rechtvaardigt (1) dat de cao-norm (alleen) niet geschikt is voor uitleg van verplichtstellingen en (2) dat fondsbesturen in hun...


Rechtspraak: leeftijdsafhankelijke werknemersbijdrage mag.....of toch niet? (S1E16)

Luister  

WTP - What The Pensions  /  14-10-2021

Mark en Teun bespreken ECLI:NL:RBGEL:2021:4492, waarin een kantonrechter zegt dat een werkgever niet discrimineert als een oudere werknemer méér bijdraagt aan pensioen dan een jongere werknemer. Helaas is de motivering ver te zoeken....


Professoren spreken over het wijzigen van vaste verhogingen gedurende dienstverband (S1E15)

Luister  

WTP - What The Pensions  /  30-09-2021

Teun Huijg spreekt met hoogleraren Erik Lutjens (VU/DLA Piper) en René Maatman (Radboud/Keijser van der Velden) over de vraag of 'onvoorwaardelijke' indexatie gedurende het dienstverband onder het wijzigingsverbod van artikel 20 Pensioenwet vallen.


Rechtspraak: moet een loonadministrateur onderzoeken of klant/werkgever onder de werkingssfeer van een verplicht pensioenfonds valt? (S1E14)

Luister  

WTP - What The Pensions  /  20-09-2021

Mark en Maarten bespreken of een loonadministrateur zijn klant/werkgever moet wijzen op verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds. Dit naar aanleiding van deze uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2021:4480.


Rechtspraak: aansprakelijkheid notarieel pensioenfonds en strijd met vrij verkeer van diensten? (S1E13)

Luister  

WTP - What The Pensions  /  23-08-2021

Maarten en Mark bespreken een uitspraak waarin de verplichte deelname in het notarieel pensioenfonds ter discussie wordt gesteld, mede in het licht van het Europese recht op vrij verkeer van diensten (ECLI:NL:RBDHA:2021:7064).


Rechtspraak: fonds moet € 100.000 aan (proces)kosten betalen (S1E12)

Luister  

WTP - What The Pensions  /  05-08-2021

Teun en Maarten bespreken de hoge proceskosten die een metaalfonds moet betalen (100k) vanwege buitensporig uitvoerige processtukken. Over (grote) processtukken en proceskostenveroordeling (ECLI:NL:GHSHE:2021:2298)


Rechtspraak: verzwaarde motiverinsgplicht bij werkingssfeergeschillen (S1E11)

Luister  

WTP - What The Pensions  /  12-07-2021

In de serie van onze zomaar-zomer afleveringen, bespreken Teun en Maarten de verzwaarde motiveringsplicht aan de hand van Hof Arnhem-Leeuwaarden van 1 juni.


Rechtspraak: arbeidsongeschiktheidspensioen & uitlooprisico (S1E10)

Luister  

WTP - What The Pensions  /  19-06-2021

Mark en Teun bespreken twee uitspraken, onder andere over de dekkking van het uitlooprisico. Check ook Mark's two minutes of absolute fame vanaf 13:10!#Hof Amsterdam: ECLI:NL:GHAMS:2021:750 & #Rb Haarlem: ECLI:NL:RBNHO:2021:4377


Rechtspraak: fout handelen van bestuurder kan ook zien op periode na melding betalingsonmacht (S1E9)

Luister  

WTP - What The Pensions  /  01-06-2021

Maarten en Teun bespreken de Hoge Raad-uitspraak van 21 mei jl. (ECLI:NL:HR:2021:754). De bestuurder zou stout hebben gedaan in de periode na dat hij de betalingsonmacht had gemeld. Volgens de Hoge Raad moet je in dit geval ook naar dat gedrag kijken (ook al is dat na de melding).


Overig: verjaringsrechtspraak zwabbert alle kanten op (S1E8)

Luister  

WTP - What The Pensions  /  16-05-2021

Aan de hand van twee recente uitspraken (ECLI:NL:RBMNE:2021:1723 en ECLI:NL:RBROT:2021:3805) staan Teun en Mark stil bij de zwabberende verjaringsrechtspraak. Het laatste woord is daar nog niet over gezegd.


Overig: waarom procederen we over pannenkoeken en pizza's? (S1E7)

Luister  

WTP - What The Pensions  /  03-05-2021

Maarten en Mark leggen uit waarom er in de pensioenwereld wordt geprocedeerd over pannenkoeken en pizza's.


Rechtspraak: procederen loont, soms onbewust.... (S1E6)

Luister  

WTP - What The Pensions  /  03-05-2021

Held laat zien waarom procederen soms loont, terwijl je initieel eigenlijk iets anders voor ogen stond (ECLI:NL:GHARL:2021:1692). Tegelijkertijd probeert Teun deze uitspraak samen te vatten in één vraag, maar het kost hem 5 minuten ....


Rechtspraak: werkgever IFF mocht eigen bijdrage niet verlagen (S1E5)

Luister  

WTP - What The Pensions  /  03-05-2021

Mark en Teun bespreken de eenzijdige wijziging door IFF van de eigen bijdrage (ECLI:NL:GHARL:2021:1510). Volgens Mark een evergreen!


Rechtspraak: "rechtspraak over duurovereenkomsten wordt misbruikt in de Campina-zaak" (S1E4)

Luister  

WTP - What The Pensions  /  22-04-2021

Teun en Mark bespreken de uitspraak van Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2021:136) waarin wordt geoordeeeld dat werkgever Campina een schadevergoeding had moeten aanbieden toen het de uitvoeringsovereenkomst opzegde.


Rechtspraak: tussenpersoon aansprakelijk voor fout werkingssfeeronderzoek (S1E3)

Luister  

WTP - What The Pensions  /  11-04-2021

Kantonrechter oordeelt dat verzekeringstussenpersoon ten onrechte adviseerde dat werkgever onder geen enkel bedrijfstakpensioenfonds valt (ECLI:NL:RBROT:2021:595)


WTP - What The Pensions | verzekerde regelingen (S1E2)

Luister  

WTP - What The Pensions  /  28-03-2021

Wat gaan verzekerde werkgevers doen?


WTP - What The Pensions | de kick-off (S1E1)

Luister  

WTP - What The Pensions  /  13-03-2021

Vertrouwen, vertrouwen en vertrouwen - en wat geneuzel