Podcast Zoeker

ZonMw - Beweging in kwetsbaarheid

Intro Gender en gezondheid. Sekse- en genderverschillen in gezondheidszorgonderzoek

ZonMw - Beweging in kwetsbaarheid

12-08-2019

De gezondheidszorg is van oudsher op het mannenlichaam gebaseerd en vrouwen ondervinden hier nadelen van. Want, mannen en vrouwen hebben vele overeenkomsten, maar verschillen ook in vele opzichten van elkaar: biologisch, psychisch, sociaal en cultureel. In deze podcastreeks gaan we in gesprek met wetenschappers die man-vrouwverschillen onderzoeken. Zij vertellen over hun onderzoek, waarom dit belangrijk is, en wat we aan hun onderzoeksresultaten hebben. Thema's: Hart- en vaatziekten, genen, hormonen, diabetes, migraine, preventie, geestelijke gezondheid. Meer weten? Ga naar www.zonmw.nl/podcast