Zorg voor innoveren - de podcast

Zorg voor innoveren - de podcast

Overheid  |  5 afleveringen

Zorg voor innoveren is het centrale aanspreekpunt vanuit de overheid en informeert, adviseert en verbindt zorginnovatoren. Wij bestaan uit vijf overheidspartijen die de krachten hebben gebundeld om ervoor te zorgen dat innovatieprocessen succesvol verlopen. In de podcast gaan we dieper in op actualiteiten met experts op gebied van zorg en innovatie. We verbinden zorgprofessionals, ondernemers en burgers. Wat is hun visie op ontwikkelingen in het zorgveld?

Verras mij  


Zorgtransformatie, hoe dan?!

Luister  

Zorg voor innoveren - de podcast  /  07-06-2023

Eind 2022 ondertekenden partijen uit de hele zorg het Integraal Zorgakkoord; het IZA. Het doel daarvan is passende zorg: zorg die betaalbaar en toegankelijk is, ook in de toekomst. Dat lukt alleen als de zorg ingrijpend verandert. Dat blijkt in de realiteit lastig. Voor bestaande spelers is waardecr...


Focus op gezondheid in plaats van ziekte

Luister  

Zorg voor innoveren - de podcast  /  04-11-2022

De overheid wil dat in 2040 alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid leven. Daarnaast moet de ziektelast door een ongezonde leefstijl en -omgeving met 30% zijn afgenomen. Om deze doelen te realiseren, worden leefstijl en de focus op preventie nog belangrijker. Door gezond te...


Wat betekent 'passende zorg' voor zorgvernieuwers?

Luister  

Zorg voor innoveren - de podcast  /  04-05-2022

Passende zorg is een begrip dat de afgelopen jaren in de (digitale) gangen en overleggen van beleidsafdelingen van de NZa, het Zorginstituut Nederland en het Ministerie van VWS werd gehoord. Er volgde een actieplan: ‘Samenwerken aan passende zorg, de toekomst is nu’. Hierin werden randvoorwaarde...


De vlucht van e-health

Luister  

Zorg voor innoveren - de podcast  /  14-07-2021

In de allereerste Zorg voor innoveren - de podcast spreken we met Marlies Schijven, hoogleraar Chirurgie en deskundige op het gebied van e-health bij Amsterdam UMC, en Greet Veltman, een senior ervaringsdeskundige en zelfverklaard ‘zorggebruiker op een missie om de zorg te verbeteren’. Het groei...


Trailer Zorg voor innoveren - de podcast

Luister  

Zorg voor innoveren - de podcast  /  08-07-2021

De allereerste Zorg voor innoveren - de podcast, is een feit! We spreken met Marlies Schijven, hoogleraar Chirurgie en deskundige op het gebied van e-health bij Amsterdam UMC, en Greet Veltman, een senior ervaringsdeskundige en zelfverklaard ‘zorggebruiker op een missie om de zorg te verbeteren’...